Om kontrollen modifieras laddas sidan om
iPhone X

Utbytesprogrammet för skärmmodulen på iPhone X för problem med Touch

Apple har kommit fram till att en del iPhone X-skärmar kan få Touch-problem på grund av en felaktig komponent i skärmmodulen. Berörda enheter kan uppvisa följande:

  • Skärmen, eller en viss del av skärmen, svarar inte på tryck eller bara då och då
  • Skärmen reagerar även om ingen har rört vid den

Apple eller en auktoriserad Apple-servicepartner byter skärmmodulen på berättigade enheter utan kostnad.

Ingen annan iPhone-modell omfattas av det här programmet.

Serviceprocessen

Välj ett av alternativen nedan för att boka service till din iPhone X. Vi kontrollerar att din iPhone är berättigad till programmet.

Före service säkerhetskopierar du din iPhone till iTunes eller iCloud. Läs mer om att förbereda din iPhone för service.

Om din iPhone X har en skada som kan påverka utsikterna för att reparationen ska slutföras, som en sprucken skärm, behöver det problemet lösas innan servicen utförs. I vissa fall kan denna ytterligare reparation medföra en kostnad.

Ytterligare information

Apple kan begränsa reparationen till landet eller regionen där produkten ursprungligen köptes. Det går att få service i andra EES-länder för en iPhone X-enhet som är inköpt i ett EES-land.

Detta program från Apple innebär inte att det standardenliga garantiskyddet för din iPhone X förlängs.

Om du tror att din iPhone X har varit berörd av det här problemet och du har betalat för att byta skärmmodulen, kan du kontakta Apple angående en återbetalning.

Programmet omfattar berörda iPhone X-enheter under tre år från deras ursprungliga inköpsdatum.

Informationen gäller från och med 2018-11-09