Förbereda skolans Apple-enheter för distansundervisning

Läs mer om Apples och andras resurser och appar för distansundervisning.

Följande resurser är utformade för att hjälpa IT-ledare att förbereda miljön för distansundervisning.

Förbereda enheter som tas hem

Det första steget är att avgöra vilka av skolans enheter som lärare och elever kan ta hem. Sedan kan du använda Apple-enheters driftsättning (MDM) för att snabbt ställa in innehåll, inställningar och begränsningar på iPad-enheter och Mac-datorer och därmed möjliggöra distansundervisning för eleverna. 

Nedan följer förslag som hjälper dig att förbereda enheterna för distansundervisning, beroende på hur de används för närvarande på skolan.

Enheter som används i klassrumsmiljö med en enhet per elev

Ändra inställningarna så att eleverna kan jobba på distans när de tar hem enheterna. 

Enheter som används som delade system med mobilvagnar

Ändra inställningarna så att enskilda elever kan ta hem enheterna. Det kan vara bra att göra upp ett schema så att en grupp elever kan ta hem enheterna under en period och sedan lämna tillbaka enheterna till nästa grupp elever. Enheter kan raderas och ställas in snabbt för varje användargrupp med hjälp av MDM. 

Elever med personliga enheter

Ge anvisningar för manuell MDM-registrering så att eleverna kommer åt ytterligare appar och resurser hemma. Läs om hur du manuellt registrerar en enhet i MDM

Ställa in enheter med MDM

 • Använd automatisk enhetsregistrering för alla enheter som ägs av organisationen så att de alltid hanteras och omregistreras automatiskt i skolans MDM-lösning om de raderas.
 • Uppdatera alla Mac-datorer och iPad-enheter till den senaste tillgängliga versionen av macOS och iPadOS. På så vis säkerställs kompatibiliteten med appar och MDM-inställningar.
 • Konfigurera hanterade Apple-ID:n i Apple School Manager för att ge lärare och elever tillgång till 200 GB gratis iCloud-lagring för dokument, medieprojekt och säkerhetskopior. Läs mer om hanterade Apple-ID:n.
 • Skicka verifieringskoder i Apple School Manager till elever som använder personliga enheter så att de kan logga in på iCloud med sina hanterade Apple-ID:n. 
 • Organisera elevernas dagar och se till att de behåller fokus genom att konfigurera kalendern. Läs mer om MDM-nyttolastinställningar för kalender.
 • Distribuera viktiga appar som lärare och elever behöver för att fortsätta undervisningen hemifrån. Appar kan fjärrdistribueras med Apple School Manager och skolans MDM-lösning. Läs om hur du väljer och köper innehåll i Apple School Manager.
 • Använd MDM-systemets självbetjäningsfunktion (om en sådan finns) för att ge eleverna en katalog med tilläggsappar. Läs i MDM-systemets dokumentation om funktionen stöds och hur du implementerar den.
 • Om skolan inte har en MDM-lösning finns det leverantörer, till exempel JamfMosyle och Meraki, som erbjuder längre provperioder för att bidra till snabb driftsättning av distansundervisning.

Kolla på den här videon för en översikt över viktiga uppgifter och resurser som behövs för att ställa in och hantera Apple-enheter. Här är några ämnen som tas upp i den: välja en driftsättningsmodell, registrera enheter i Mobil enhetshantering och distribuera viktiga appar till elever.

Konfigurera skolspecifika inställningar

Om Apple School Manager är kopplat till skolans elevinformationssystem (SIS)

Kom ihåg att ändra terminens start- och slutdatum så att eventuella perioder då skolan är stängd eller då distansundervisning planeras finns med. På så vis fortsätter klasslistorna att synkroniseras till Apple School Manager. Läs om hur du ansluter elevinformationssystemet till Apple School Manager.

Filtrera enhetsinnehåll för lämpliga resurser

Använd inställningar för att se till att eleverna har tillgång till resurser och följer principer för tillåten användning hemma. Till exempel:

Titta på den här videon för en översikt över hur Apple School Manager fungerar med en MDM-lösning för att skydda enheter, underlätta kommunikation och samarbete och anpassa enheter för att stödja olika inlärningsstilar och krav.

Håll kontakten med video- och meddelandeappar

Lärare och elever kan hålla kontakten på distans genom textmeddelanden och videokonferenser.

Använd produktivitets- och samarbetsappar

Du kan använda följande appar, tjänster och funktioner från Apple som fungerar bra i klassrummet och vid distansundervisning:

 • Med Skolarbete1 kan lärarna dela ut allt från meddelanden och arbetsblad till specifika appaktiviteter och följa elevernas framsteg. Läs mer om Skolarbete.1
 • Med Pages, Numbers och Keynote kan elever och lärare samarbeta i realtid med hanterade Apple-ID:n. Du kan begränsa samarbete till att endast omfatta medlemmar i din organisation. Läs om hur du kan samarbeta i Pages, Numbers och Keynote.
 • I iOS 13.4 kan lärare och elever dela mappar i iCloud Drive inom organisationer. Alla som har åtkomst kan se mappen i iCloud Drive, lägga till egna filer och få den senaste versionen av filer – perfekt för att dela uppgifter eller andra resurser, till exempel videor.
 • Med Multitasking på iPad kan elever och lärare jobba med ett dokument i Microsoft Word eller Pages samtidigt som de håller kontakten med klassen via Google Hangouts eller Cisco Webex. Läs om hur du använder multitaskingfunktioner på en iPad.

Följande produktivitets- och samarbetsverktyg fungerar även med iPad och Mac:

Det finns fler utbildningsappar på App Store

App Store innehåller tusentals appar utformade för undervisning och lärande. Vi har satt ihop samlingar med appar för fjärrundervisning för institutioner och lärareappar för distansundervisning och appar som fungerar med Skolarbete.1 Distribuera dem med Apple School Manager så att lärarna kan dela ut material, kommunicera med eleverna och fortsätta erbjuda engagerande lektioner.

Få mer hjälp

Resurser för IT

Ytterligare utbildningsprogram och forum för lärare

 • Apple Education Learning Series finns nu tillgängligt för att ge skolor och lärare tillgång till resurser för fjärrundervisning. Den här serien presenteras av Apple Education Leadership and Learning-teamen. Varje video är utformad för att hjälpa lärare att använda inbyggda funktioner hos Apple-produkter för att göra fjärrundervisning tillgänglig för alla elever.
 • Lärare kan delta i Apple Teacher, ett kostnadsfritt självstudieprogram, för att bygga upp sina iPad- och Mac-relaterade kunskaper om elevaktiviteter.
 • #AppleEDUchat är ett forum som hålls varje vecka där lärare världen över kan dela idéer, ställa frågor och lära sig av varandra på Twitter. Många chattar på Twitter handlar om idéer för fjärrundervisning.

Andra resurser

 • Apple-enheter har inbyggda hjälpmedelsfunktioner så att de ska fungera för alla elever, till exempel VoiceOver för elever som är blinda eller har nedsatt syn, röststyrning för elever med motoriska funktionsvariationer och dold textning för elever som är döva eller har nedsatt hörsel. Läs mer om hjälpmedel i Apple-enheter.
 • Integritet och säkerhet är inbyggda i enheter, mjukvara och tjänster från Apple. Våra produkter är utformade för att begränsa insamling och användning av data. All bearbetning ska i så stor utsträckning som möjligt ske på enheten, med möjlighet till transparens och kontroll över hur informationen delas. Läs mer om integritet och säkerhet för Apple-produkter i utbildning.
 • Läs om hur du rengör Apple-produkter.

1. Appen Skolarbete heter Classwork i Australien och på Nya Zeeland.

2. Vissa resurser som nämns i det här dokumentet kanske inte är tillgängliga utanför USA.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: