Om integritet och säkerhet för Apple-produkter i utbildningen

På Apple anser vi att integritet är en grundläggande mänsklig rättighet, så alla Apple-produkter är utformade från grunden för att skydda personlig information och för att alla kunder ska ha möjlighet att själva välja vad de vill dela och med vem. Därför har alla våra produkter, även de som utformats för utbildningsmiljöer, inbyggda funktioner och kontroller för integritetshantering. Våra produkter är designade för att begränsa insamling och användning av data. All bearbetning ska i så stor utsträckning som möjligt ske på enheten, med möjlighet till transparens och kontroll över hur informationen delas.

Läs vidare och använd länkarna nedan om du vill veta mer om våra appar och tjänster för skolor och hur vi skyddar data om elever. Här finns även ytterligare information och resurser för skolor och föräldrar.

Appar och tjänster för skolor

Apple har utvecklat kraftfulla verktyg specifikt för användning på skolor, som stöd till it-administratörer vid driftsättningar, lärare med sina arbetsflöden i klassrummet och för att möjliggöra en anpassad utbildningsupplevelse för alla elever.

 • Apple School Manager är en kostnadsfri, webbaserad tjänst som hjälper it-administratörer att distribuera iPad- och Mac-enheter på skolor, att skapa hanterade Apple-ID-konton för elever och personal, sammanställa elevregister för apparna Skolarbete och Klassrum, aktivera funktionen Elevframsteg och hantera appar och böcker för utbildning och undervisning. Apple School Manager är grunden för tjänsterna och apparna i Apple Education. 
 • Hanterade Apple-ID-konton skapas, ägs och styrs av skolan, och används för att ge eleverna åtkomst till iCloud Drive, bildbibliotek, säkerhetskopiering, Skolarbete och Delad iPad. Eleverna kan komma åt sitt material och sina skolarbeten vilken enhet de än arbetar på. 
 • Delad iPad är en funktion som gör att flera elever kan dela samma iPad, och ändå få en anpassad utbildningsupplevelse där varje elevs data är separata och säkra. 
 • I Skolarbete kan lärare och elever dela och ta emot instruktioner, granska elevens framsteg och ge omedelbar feedback, vilket hjälper lärarna att anpassa sina instruktioner till eleven. Appen Skolarbete skapar en tydlig översikt över hur eleverna ligger till med sina uppgifter, så läraren kan hela tiden se när och om en elev behöver en ny utmaning eller extra stöd. Och eleverna får alla sina uppgifter samlade på en plats, där de också kan skicka in dem och se vilka framsteg de gör. 
 • I Klassrum kan lärarna hantera elevernas iPad-enheter i klassrummet och vägleda dem genom lektionen genom att öppna appar och länkar åt dem. Det är lätt för lärarna att skicka och ta emot dokument från alla elever, och att hålla ett öga på elevens arbete genom att kasta en blick på skärmen.

Med de kraftfulla apparna för produktivitet och kreativitet på iPad och Mac får eleven möjlighet att uttrycka sig på ett unikt sätt.

 • Pages, Numbers och Keynote är de perfekta verktygen för elever och lärare som vill skapa proffsiga rapporter och böcker, faktaspäckade kalkylblad och snygga presentationer. Eleverna kan arbeta enskilt, eller samarbeta i realtid på ett projekt.
 • Med GarageBand, iMovie och Clips kan elever och lärare komponera musik, redigera dokumentärfilmer eller spela in korta videoklipp.
 • Swift Playgrounds på iPad är en rolig och interaktiv introduktion till Swift, som är vårt kraftfulla programmeringsspråk. Den omfattande läroplanen Alla kan koda innehåller lektioner på iPad och Mac, lärarhandledningar och appar för att göra det enkelt att lära ut kodning, eftersom vi tror att kodning är en viktig färdighet. Att lära sig koda lär eleverna hur de löser problem, arbetar tillsammans på kreativa sätt och bygger appar som förverkligar deras idéer. 

Läs mer om Apple-produkter för utbildning.

Så skyddar vi data om eleverna

Vi anser att integritet är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi skyddar integriteten för alla kunder som använder våra produkter. Vart de tar sin iPad, vilka webbplatser de besöker eller vilka appar de använder. Allt detta är personlig information som vi inte vill ha och inte behöver för att kunna ge suveräna upplevelser. Det är därför alla våra produkter, inklusive dem som är byggda för utbildning, som Apple School Manager, Skolarbete och hanterade Apple-ID:n, har inbyggda funktioner och kontroller för integritet. Vi säljer inte information om elever, och vi delar den aldrig med tredje part i marknadsföringssyfte eller för reklamändamål. Och vi bygger aldrig profiler utifrån elevernas e-postanvändning eller webbsurfning.

Läs Privacy Overview for Parents (Översikt över integritetsskydd för föräldrar). 

Data om elever knutna till Apples appar och tjänster för utbildning

När skolor använder Apple School Manager för att ge eleverna åtkomst till tjänsterna fungerar Apple som databehandlare på skolans uppdrag. Skolan behåller ägarskapet och kontrollen över data om eleverna.

Apple tar endast emot och bearbetar data om eleverna på skolans uppdrag och enligt skolans anvisningar. Och när skolor använder våra produkter för sina elevers personliga information kan de vara säkra på att den bara används i utbildningssyfte. Vi bygger aldrig profiler av eleverna utifrån deras beteende online, och vi säljer aldrig information om eleverna oavsett syfte.

Apple School Manager, Apples administrativa portal för it-administratörer, är byggd med elevernas integritet i åtanke. It-administratörer kan till exempel ställa in hanterade Apple-ID-konton och elevregister i Apple School Manager utan att behöva importera fler data än bara elevernas namn och registrerade kurser. Annan elevinformation som skolan kan ha i sina elevinformationssystem importeras inte såvida inte skolan särskilt väljer det.

Varje hanterat Apple-ID som skapas i Apple School Manager kan vara associerat med följande information, vilken kan visas av skolan i kontolistan eller när ett konto har valts i Apple School Manager:

 • Ett alfanumeriskt ID som är unikt för varje konto, för-, mellan- och efternamn, tilldelad plats på skolan, registrerade kurser, roll (exempelvis elev, lärare, administratör och så vidare), datakälla (SIS-import, manuellt skapad och så vidare), när det skapades, ändringsdatum, betygsnivå (om den tillhandahålls), e-postadress (om den tillhandahålls).
 • Läs mer om hanterade Apple-ID:n.

Skolarbete hjälper lärare att dela instruktionsmaterial och att hålla koll på elevernas utveckling inuti appar och böcker de använder med sina elever. Skolarbete använder elev- och registerinformation som it-administratörerna ställer in i Apple School Manager. Skolan har möjlighet att välja att aktivera funktionen Elevframsteg i Apple School Manager, så att apputvecklarna kan dela information på ett skyddat och säkert sätt med lärarna. Det kan handla om olika aktiviteter som att läsa ett kapitel i en bok, räkna ut en serie matematiska ekvationer eller svara på provfrågor som tilldelats eleven i utbildningssammanhang. Med hjälp av dessa data får både lärare och elever det lättare att förstå hur lärandet utvecklas av de tilldelade aktiviteterna, och lärarna kan ge eleverna fler uppgifter eller extra stöd beroende på vad eleven behöver.

Framstegsdata som delas med lärare beror på vilken typ av data som genereras av appen som rapporterar framsteg. Det definieras av apputvecklaren och kan omfatta tid som läggs på aktiviteten baserat på start- och sluttider, procentandel slutförda, resultat på provfrågor, använda tips, numeriska värden som antal ord och intjänade poäng, eller binära värden som Ja/Nej och Sant/Falskt. Åtminstone skickar varje aktivitet som stöder rapportering av framsteg in data om lagd tid.

Utöver funktionen Elevframsteg kan skolans it-administratör aktivera funktionen Förbättra Skolarbete i Apple School Manager. Om det är aktiverat kan Apple bearbeta icke-personligt identifierande data från Skolarbete med hjälp av tekniker som maskininlärning för att förbättra appen. Till exempel kan Apple bearbeta data från Skolarbete för att förstå trender i användningen, anpassa användarupplevelsen och utveckla nya utbildningsfunktioner för appen. För att säkerställa transparens kommer elever och lärare att se en avisering på skärmen första gången de öppnar Skolarbete med sitt hanterade Apple-ID efter att Förbättra Skolarbete har aktiverats. 

I dokumentet Data and Privacy Overview for Schools (Översikt över data- och integritetsskydd för skolor) finns mer information om hur Apple hanterar data om elever och integritet för hanterade Apple-ID:n och relaterade utbildningsfunktioner.

Integritet för data om elever

Apples produkter och tjänster för utbildning har byggts med samma integrerade sätt att hantera integritetsfrågor som är grundläggande för all design av Apples hårdvara, mjukvara och tjänster. Vi bygger aldrig profiler av eleverna utifrån deras beteende online, och vi säljer aldrig information om eleverna oavsett syfte. Vi använder lokal bearbetning när det är möjligt och vi använder den minsta mängd data som behövs för att aktivera våra funktioner och tjänster. Vi tillhandahåller transparens och kontroll över hur information delas.

När elever till exempel ser QuickType-förslag medan de skriver ett meddelande till sin lärare, aktiveras förslagen av intelligens på enheten, och inga data behöver skickas till våra servrar. När en lärare visar en elevskärm i appen Klassrum, eller när en elev slutför en uppgift med rapportering av framsteg i Skolarbete, får eleven en notis längst upp på sin skärm så att förloppet är transparent. Och när elever använder sina hanterade Apple-ID:n för att samarbeta i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument kan de bara samarbeta med andra i samma skola. 

De hanterade Apple-ID:n som eleverna använder i skolan för att logga in på sina enheter, komma åt studiematerial och använda iCloud-tjänster är specifikt utformade för att skydda elevernas integritet, inklusive begränsningar för inköp och kommunikation. Individuella köp i App Store, Apple Books, Apple TV, Apple Podcasts och Apple Music är inaktiverade och läromedel och appar distribueras av skolan. Skolan äger och har kontroll över elevinformationen, och väljer om tjänster som Meddelanden, FaceTime eller funktionen Elevframsteg i appen Skolarbete ska aktiveras eller inaktiveras.

Appen Skolarbete är utformad för att skydda elevens integritet. När en skola aktiverar funktionen Elevframsteg i Apple School Manager delas bara data om elevens framsteg för de aktiviteter som läraren specifikt tilldelar eleven i appen Skolarbete, och detta görs endast när eleven använder sitt hanterade Apple-ID, som skolan har skapat, på sin enhet. Inga framsteg som eleven gör i andra aktiviteter än de tilldelade delas eller visas. Om en lärare exempelvis tilldelar eleverna uppgiften att läsa prologen till Romeo och Julia i Apple Books, och en elev också läser Den store Gatsby, kommer bara eleven och läraren att se data om framstegen för prologen eftersom det var den som eleven gavs i uppgift att läsa. Rapporteringen av framsteg är transparent, och när funktionen är aktiv får eleverna en notis som anger att framstegen rapporteras.

I App Store kräver Apple att apputvecklarna följer specifika riktlinjer som utformats i syfte att skydda användarnas integritet och säkerhet. Vi har ställt ytterligare krav på alla utvecklare som ingår i vårt ramverk för registrering av elevernas framsteg med Skolarbete, vilket kallas ClassKit. Förutom våra standardkrav för att få publicera en app i App Store får utvecklarna bara använda sig av ClassKit om de har för avsikt att erbjuda utbildningsrelaterade tjänster. De får inte använda den för beteendebaserad reklam, och de måste ha en lämplig integritetspolicy som innefattar all användning av personlig information. 

Läs mer om Apples engagemang för personlig integritet.

I dokumentet Data and Privacy Overview for Schools (Översikt över data- och integritetsskydd för skolor) finns mer information om hur Apple hanterar data om elever och integritet för hanterade Apple-ID:n och relaterade utbildningsfunktioner.

Dokumentet Parent Guide to Privacy (En guide för föräldrar om integritet) hjälper föräldrar och vårdnadshavare att förstå hur Apple hjälper till med att skydda integriteten för information om eleverna.

Apple School Manager Agreement innehåller villkoren för bearbetning av information om elever, samt de speciella regler för integritetsskydd av data som gäller för utbildningskunder. 

Säkerhetsskydd för data om elever

Alla data om elever som skolan skickar till Apple är krypterade i vila och under överföring.

Filer som lagras på en iPad eller Mac, till exempel anteckningar, dokument eller kreativa projekt, skyddas med hjälp av kryptering. Kryptering aktiveras automatiskt på iPad, där en unik krypteringsnyckel genereras från användarens lösenkod för att ge skydd på filnivå med AES 256-bitarskryptering. På Mac-datorer kan kryptering aktiveras med FileVault.

iCloud, Apples molntjänst, skyddar användarens information genom att kryptera den när den överförs, lagra den i ett krypterat format och skydda krypteringsnycklarna i Apples datacenter. När data som lagras i ett datacenter från tredje part, till exempel Amazon Web Services, bearbetas används krypteringsnycklar endast av Apples mjukvara som körs på säkra servrar, och endast när den nödvändiga bearbetningen utförs. För att skydda integriteten och förstärka och säkerheten ännu mer använder många Apple-tjänster end-to-end-kryptering, vilket innebär att endast användaren kan komma åt sin information, och endast på betrodda enheter där användaren är inloggad med sitt Apple-ID.

Läs mer om iCloud-säkerhet och -integritet.

Lagra och bevara data om elever

Apple lagrar data från Apple School Manager, hanterade Apple-ID:n, Skolarbete och iCloud i säkra datacenter som är föremål för strikta datalagringsstandarder och krav. Vi upprätthåller certifieringar i enlighet med den allmänt kända, internationellt accepterade ISO 27001-standarden för molnbaserade infrastrukturer och system, samt ISO 27018-standarden för skydd av personligt identifierbar information (PII) i offentliga molntjänster. Läs mer om Apples certifieringar för internettjänster.

Auktoriserade representanter för skolan kan skapa och radera hanterade Apple-ID:n i Apple School Manager vid behov, och all information som är kopplad till de raderade kontona tas bort från Apples servrar inom 30 dagar.

Data om elevernas framsteg som tas emot av Skolarbete lagras tills en elev lämnar en klass enligt elevregistret i Apple School Manager. När en elev lämnar en klass raderas data från den klassen. Föräldrar kan också be skolan att inaktivera rapportering av framstegen i Skolarbete för deras barn, och då kommer även tidigare rapporterade data i alla ämnen att tas bort. Data som raderas av skolan på detta sätt tas bort från Apples servrar inom 30 dagar.

Och om en skola vill sluta använda Apple School Manager raderas alla relevanta data om eleverna inom högst 180 dagar.

Kontroller för platsinformation

Apple erbjuder detaljerade kontrollfunktioner över hur platsinformation hanteras och delas med appar och molntjänster. Platstjänster är inaktiverat som standard, men kan slås på av eleven om skolan tillåter det. 

Apples inbyggda appar, som Kartor, Väder och Kamera, behöver också begära tillåtelse för att samla in och använda data som anger platsen. Platsinformationen som samlas in av Apple samlas in i ett format som inte identifierar eleven personligen. Andra appar som skolan gör tillgängliga måste också begära tillåtelse för att komma åt platsinformationen. Eleverna, liksom alla våra kunder, kan godkänna respektive neka åtkomst för varje app som ber om att få använda tjänsten.

Så fort en app på iPad använder Platstjänster visas en pilsymbol i menyfältet för att upplysa användaren om att platsinformationen delas. 

Användarens platsinformation blir inte tillgänglig rutinmässigt för skolan genom Apples funktioner och tjänster. Platstjänster kan dock användas för att hjälpa en skola att återfinna en förlorad eller stulen enhet. På en skolenhet kan en MDM-administratör fjärraktivera Förlorat läge. När Förlorat läge är aktiverat loggas den aktuella användaren ut, och enheten kan inte låsas upp. På skärmen visas ett meddelande som administratören kan anpassa, till exempel ett telefonnummer att ringa om enheten upphittas. När enheten försätts i Förlorat läge kan administratören begära att enheten skickar aktuell platsinformation tillbaka till MDM-servern. När en administratör slår av Förlorat läge för en enhet, skickas enhetens platsinformation och användaren får information om den här åtgärden. 

Åtkomst till data om elever från Apples appar och tjänster

Apple School Manager innehåller detaljerade åtkomstkontroller som gör att olika individer kan få olika behörighet baserat på sin roll (elev, lärare, chef och it-administratör). Skolans auktoriserade it-administratörer och chefer kan skapa nya konton, definiera roller och behörigheter, och visa information såsom namn och registrerade klasser för befintliga konton. De kan också nollställa lösenord och vid behov granska konton.

Hanterade Apple-ID:n ger auktoriserad skolpersonal möjlighet att genomföra en granskning av ett visst elevkonto om skolan väljer det. Den här funktionen följer ett strikt protokoll som loggar alla granskningar. Det görs genom att en it-administratör, en chef eller en lärare beviljas granskningsbehörighet i Apples it-portal Apple School Manager. Granskningsbehörigheterna upphör efter åtta timmar. Under granskningsperioden får granskaren tillgång till användarens innehåll som finns lagrat i iCloud eller i appar som lagrar data i iCloud. Granskaren kan också se framstegsdata som tagits emot av Skolarbete. När ett konto granskas av skolan registreras åtgärden, och den får en tidsstämpel med granskarens inloggningsuppgifter samt blir synlig för it-administratörer och chefer i Apple School Manager. Vid behov kan granskningen koordineras mellan föräldrar och skoladministrationen.

I Skolarbete är det bara eleven och de lärare som anges som instruktörer på en kurs där eleven är registrerad, enligt skolans Apple School Manager-register, som får åtkomst till information om elevens framsteg. Detta gäller enbart om skolan har aktiverat funktionen Elevframsteg i Apple School Manager. Varje elev har bara åtkomst till sina egna data, och varje lärare har bara åtkomst till data om elevernas framsteg för aktiviteter som tilldelats en specifik klass som de undervisar. 

Med Klassrum kan elevernas iPad-enheter bara hanteras i klassen och inga data lagras efter att lektionen är slut. Läraren och eleverna måste vara nära varandra, inloggade i samma wifi-nätverk och delta i en pågående lektion. Läraren kan inte hantera eller visa elevernas enheter utanför klassen. Skärmvisningen är en transparent funktion. När den aktiveras för en elevs skärm visas en notis längst upp på elevens skärm. En elev kan se mer information om läraren som visar deras skärm i Inställningar på sin iPad. Skolor kan också välja att inaktivera skärmvisningen om de föredrar att inte låta lärarna visa elevernas skärmar.

Föräldrar har möjlighet att välja att inte registrera sitt barns framsteg

En förälder kan be skolan att inaktivera funktionen Elevframsteg för sin elev i alla ämnen. Alla tidigare insamlade data för den eleven kommer att raderas. Eleven kan fortfarande delta i aktiviteterna som tilldelas med Skolarbete om så önskas, men elevens framsteg rapporteras inte.

Begränsningar för annonsering

Apples utbildningsappar, till exempel Klassrum och Skolarbete, innehåller inga annonser. Samma sak gäller för våra kreativitets- och produktivitetsappar, såsom Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie och GarageBand.

Apples alternativ Begränsa spårning är aktiverat för alla hanterade Apple-ID:n. Det säkerställer att elever som använder hanterade Apple-ID:n inte får riktad reklam utifrån sin information, även om de kanske kan se sammanhangsberoende annonser medan de surfar i Apple News eller i App Store.

Appar i kategorin Barn i App Store och appar som använder ClassKit för att rapportera elevernas framsteg i appen Skolarbete får inte visa beteendebaserad reklam för elever.

Juridiska avtal mellan skolan, Apple och apputvecklarna avseende insamling och lagring av information om elever

Apple School Manager Agreement innehåller Apples villkor för insamling och lagring av information om elever, men även beskrivningar av hur vi skyddar dataintegriteten för utbildningskunder. Enligt avtalet fungerar Apple som databehandlare med avseende på de data som skapas i Apple School Manager och appen Skolarbete. 

Apple har strikta riktlinjer för utvecklare som utvecklar appar, men skolorna måste själva bedöma eventuella appar som ska användas i undervisningen i förhållande till deras integritetspolicy för att säkerställa att användningen sker i enlighet med skolans policyer och juridiska förpliktelser.

I App Store kräver Apple att apputvecklarna följer specifika riktlinjer som utformats i syfte att skydda användarnas integritet och säkerhet. Vi har ställt extra höga krav på alla utvecklare som använder vårt ramverk ClassKit för att registrera elevernas framsteg. Förutom våra standardkrav för att få publicera en app i App Store får utvecklarna bara använda sig av ClassKit om de har för avsikt att erbjuda utbildningsrelaterade tjänster. De får inte använda den för beteendebaserad reklam i appen, och de måste ha en lämplig integritetspolicy för all användning av personlig information.

Medan appar som används av skolan kan generera information om elevens framsteg, exempelvis testresultat eller hur långt eleven har läst, delas dessa data bara med Apple av appar som använder sig av ClassKit, samt enbart för skolor som uttryckligen har aktiverat funktionen Elevframsteg. 

Utlämnande av data om elever till tredje part

Apple säljer inte information om elever, och vi delar den aldrig med tredje part i marknadsföringssyfte eller för reklamändamål. Vi bygger aldrig profiler av elever baserat på deras beteende online, och vi samlar inte in, använder eller sprider information om elever utöver vad som krävs för relevanta utbildningstjänster. 

Appar som rapporterar elevernas framsteg till Skolarbete har inte åtkomst till elevens personliga information från Apple. Data om framsteg som genereras av appen som används för att rapportera framsteg, såsom svar på provfrågor eller hur långt eleven har kommit med läsningen av ett kapitel i en bok, kan bara delas med Skolarbete för aktiviteter som tilldelats i vårt nya ramverk ClassKit, och enbart om funktionen Elevframsteg har aktiverats av skolan. Skolor kan dock välja att fristående från rapporteringen om elevernas framsteg i Skolarbete dela information om elever med en utvecklare i syfte att ställa in elevkonton i vissa appar. 

Efterlevnad av lagstiftning om elevernas integritet

Skolor kan använda Apples funktioner och tjänster för utbildning med beaktande av skyldigheter enligt COPPA och FERPA i USA, och övriga tillämpliga lagar om integritet för data i de jurisdiktioner där Apple School Manager är tillgängligt. 

Hanterade Apple-ID-konton kan begära en kopia av sina data om deras organisation har aktiverat det i Apple School Manager. Läs mer.

Apple lagrar data från Apple School Manager, hanterade Apple-ID:n, Skolarbete och iCloud i säkra datacenter som uppfyller mycket högt ställda krav på lagringsstandarder.Vi upprätthåller certifieringar i enlighet med ISO-standarderna 27001 och 27018 över viktiga system inom omfattningen som stöder Apples utbildningserbjudanden.

För att ytterligare understryka sitt engagemang för integritetsskydd har Apple undertecknat Student Privacy Pledge, som är ett initiativ för att skydda elevernas integritet från FPF (Future of Privacy Forum) och SIIA (Software & Information Industry Association).

Ytterligare information för skolor och föräldrar

Läs mer om ytterligare resurser från Apple och andra organisationer.

Enhetshantering för skolor

Som stöd till en lärande miljö och för att hjälpa eleverna att fokusera på lärandet, kan skolor använda MDM-mjukvara för mobil enhetshantering såväl för enheter som skolan äger som enheter som eleverna äger och tar med sig till skolan. MDM gör det lättare för skolans administratörer att konfigurera enhetsinställningar och policyer för nätverksåtkomst, säkert webbinnehåll, mjukvaruuppdateringar och annat, samt även att distribuera apparna och böckerna som eleverna behöver för sin utbildning.

På det här sättet kan skolan försäkra sig om att enheterna är konfigurerade för att ge bästa möjliga undervisningsupplevelse och att de är säkra att använda utan distraktioner i form av appar och webbsidor som skolan inte har godkänt. 

Om din skola äger elevens enhet kan inställningar, begränsningar och appar för iPad och Mac konfigureras med MDM-mjukvara eller med Apple Configurator, och enheterna kan övervakas så att inställningarna inte kan tas bort. Om eleven tar med sig sin egen enhet till skolan, måste eleven godkänna att enheten hanteras av skolans mjukvara innan enheten kan omfattas av MDM-mjukvaran. Eftersom det inte är skolan som äger enheten, kan MDM-enhetsinställningarna i det här fallet tas bort av eleven eller en förälder när som helst.

Utvärdera integritet och säkerhet för appar i klassrummet

När du väljer appar för användning i skolan bör du inte bara tänka på deras värde för utbildningen, utan även utvärdera hur en app som eventuellt ska användas i klassrummet hanterar data om eleverna.

Om appen ska komma ifråga, bör den ha en integritetspolicy som på ett transparent och tillgängligt sätt beskriver hur utvecklaren har valt att hantera följande aspekter:

 • En beskrivning av vilka typer av data som samlas in, och helst även vilka åtgärder som vidtas för att minimera insamlingen av data. En app för att göra presentationer kanske inte behöver ha åtkomst till användarens platsinformation som exempelvis en kartapp behöver.
 • Lagras några data i ett annat land eller en annan region än ursprungslandet eller den ursprungliga regionen? Hur ser utvecklarna till att deras datacenter är säkra och skyddade mot dataintrång? 
 • Krypteras vissa eller samtliga data när de lagras? Överförs data med krypterade metoder såsom HTTPS, vilket krävs enligt Apples App Transport Security?
 • Använder utvecklaren enbart data för appens uttryckliga utbildningssyfte (inte för exempelvis reklam eller för att bygga profiler)?
 • Delar utvecklaren data med någon tredje part? I vilket syfte?
 • Har utvecklaren undertecknat avtalet Student Privacy Pledge?

Skolans resurser för att kommunicera integritets- och säkerhetsrelaterade rutiner med föräldrarna

Apple har tagit fram ett kommunikationspaket som en hjälp för skolledare att kommunicera med sina intressegrupper om inlärningsinitiativet med Apple. I paketet ingår mallar för en anpassningsbar Keynote-presentation som skolledarna kan använda vid möten med föräldrar eller styrelsen för att berätta om initiativet med utgångspunkt från visionen om att lära med teknik, planering och genomförande, och vilka strategier de vill ha för att skydda eleverna vid användningen av tekniken. 

Skolor kan även distribuera Parent Guide to Privacy (En guide för föräldrar om integritet) som hjälper föräldrar och vårdnadshavare förstå hur Apple skyddar data om elever.

Föräldrar kan ställa in barnets iPad och Mac

Föräldrarna kan använda sig av begränsningar, vilka ibland kallas föräldrakontroller, för att blockera eller begränsa åtkomsten till vissa appar och funktioner på barnens enheter. Föräldrarna kan till exempel begränsa tillgången till innehåll som filmer eller musik enligt åldersbegränsningar, blockera vissa appar eller webbsidor, och begränsa delning av personlig information såsom barnets platsinformation. 

Skolor använder sig ofta av konfigurationsprofiler som kan slå på liknande begränsningar utifrån skolans teknikpolicy. Ta reda på om enheten har en profil genom att gå till Inställningar > Allmänt > Profiler. Kontakta administratören eller personen som ställt in profilen om du vill veta mer.

Läs mer om verktyg för föräldrar som gör att de kan välja vad barnen får göra med sina enheter på vår familjesida.

Resurser för att hjälpa barn att bli goda digitala medborgare

Det finns många resurser som vill hjälpa eleverna att bli goda digitala medborgare och som vägleder skolor och föräldrar i arbetet. Common Sense Media har exempelvis tagit fram material både för föräldrar och skolor. Föräldrar och elever ska också läsa igenom skolans teknikpolicy och sätta sig in i vad som är godtagbar användning, vad som gäller för e-post, lagring och laddning av enheter, åtkomst till innehåll och appar med mera. 

I Apple Store-butiker erbjuds kostnadsfria sessioner för barn och föräldrar inom ramen för programmet Today at Apple.

Common Sense Media har utformat ett program särskilt för skolor, Digital Citizenship Program.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: