Om hanterade Apple-ID:n för utbildning

Läs om hur du använder det hanterade Apple-ID som din skola tilldelar dig.

Den här artikeln är för användare med hanterade Apple-ID:n. Om du är it-administratör läser du mer om hur du skapar och använder hanterade Apple-ID:n med Apple School Manager

Din skola kan skapa hanterade Apple-ID:n för lärare och elever som de kan använda i utbildningssyfte. Hanterade Apple-ID:n är unika för organisationen och inte samma sak som Apple-ID:n som du kan skapa till dig själv. Du kan koppla ditt hanterade Apple-ID till samma e-postadress och telefonnummer som för ditt personliga Apple-ID. Till skillnad från personliga Apple-ID:n hanterar it-administratörer tjänsterna som du får åtkomst till via ditt hanterade Apple-ID.

Kontrollera tillgängliga funktioner

Din skola eller ditt distrikt kan använda hanterade Apple-ID:n för inloggning på delade iPad och för att få åtkomst till Apple-tjänster. Dessa tjänster omfattar iCloud och Skolarbete, och du kan samarbeta i Pages, Numbers och Keynote med andra användare inom din organisation. Alla hanterade Apple-ID:n har även 200 GB iCloud-lagringsutrymme.

Följande tjänster är inaktiverade för hanterade Apple-ID:n för att hålla fokus på utbildningen: 

 • Köp i App Store
 • Köp i iTunes Store
 • Köp i Bokhandel
 • HomeKit-anslutna enheter
 • Apple Pay
 • Hitta
 • iCloud Mail
 • iCloud-nyckelring (nyckelringsobjekt sparas och återskapas på delade iPad-enheter)
 • iCloud Family Sharing (iCloud-familjedelning)

Eftersom det inte går att genomföra köp med hanterade Apple-ID:n tilldelar administratörerna innehåll till ditt hanterade Apple-ID eller tilldelade enheter.

Administratörer kan aktivera eller inaktivera följande tjänster för hanterade Apple-ID:n:

 • FaceTime
 • iMessage
 • Delning av bilder och Pages-, Numbers- och Keynote-dokument både inom och utanför din organisation
 • Möjligheten att leta upp andra hanterade Apple-ID:n inom din organisation
 • Möjligheten att begära kopior av all lagrad information som förknippas med ditt hanterade Apple-ID

Alla tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner.

Om ditt användarnamn och lösenord

När organisationen har skapat ditt konto kan du använda ditt hanterade Apple-ID. Namnet på ditt hanterade Apple-ID kan innehålla organisationens namn eller ”appleid.” Ditt ID kan till exempel se ut så här: johnappleseed@appleid.myschool.edu. Om din organisation aktiverar federerad autentisering kan du använda ditt användarnamn och lösenord till Azure AD som ditt hanterade Apple-ID.

Din organisations Apple School Manager-administratör skapar kontonamnet. Kontakta din organisations administratör om det är något fel med ditt användarnamn eller om du behöver ändra din kontoinformation.

Skapa ditt lösenord

När du loggar in till ditt hanterade Apple-ID första gången använder du det tillfälliga lösenord du fått av din lärare eller administratör. När du har loggat in uppmanas du att ställa in ett nytt lösenord. Du måste slutföra lösenordsinstallationen innan du kan logga in på vissa Apple-tjänster som kreditportalen för volymköpsprogrammet (VPP).

Om du är chef, lärare eller annan medarbetare loggar du in till appleid.apple.com på din Mac eller iOS-enhet. Du måste använda ett standardlösenord som innehåller åtta eller fler siffror och bokstäver.

Om du är elev kan du kanske använda ett sexsiffrigt eller fyrsiffrigt lösenord i stället för ett standardlösenord. Din skoladministratör avgör hur komplext lösenordet behöver vara. Logga in på en delad iPad eller logga in på iCloud på en skolenhet om du vill installera ditt lösenord. 

Nollställa ditt lösenord

Till skillnad från hur det fungerar med personliga Apple-ID är det din administratör som nollställer ditt lösenord. Följ de här stegen för att skapa ett nytt lösenord:

 1. Kontakta din administratör om du behöver ett tillfälligt lösenord.
 2. Använd ditt tillfälliga lösenord för att logga in på en delad iPad eller logga in på iCloud på din enhet. Eller, om din roll har behörighet, kan du logga in på Apple School Manager med ditt tillfälliga lösenord.
 3. Skapa ett nytt lösenord.

Lösenord för hanterade Apple-ID:n kan inte nollställas från kontosidan för Apple-ID eller iforgot.apple.com.

Logga in med ditt hanterade Apple-ID

Om du vill logga in på enheter som är inställda med Apple School Manager använder du ditt hanterade Apple-ID och lösenord. Om du vill logga in på enheter som inte är inställda med Apple School Manager följer du stegen för din roll:

 • Elever: använd ditt hanterade Apple-ID, lösenord och en sexsiffrig verifieringskod. Koden får du av din skola eller administratör och den upphör att gälla efter ett år.
 • Chefer, lärare eller andra medarbetare: använd ditt hanterade Apple-ID och lösenord med tvåfaktorsautentisering.

Administratörsåtkomst till ditt konto

Organisationen som utfärdar ditt hanterade Apple-ID äger kontot. Din it-administratör kommer åt ditt konto närsomhelst och kan göra följande ändringar:

 • Begränsa åtkomsten till ditt konto
 • Ta bort ditt konto
 • Uppdatera din kontoinformation

Läs policyn som din administratör, ansvariga eller lärare har för personlig användning av hanterade Apple-ID:n.

Uppdatera din kontoinformation

Om du är chef, lärare eller annan medarbetare använder du kontosidan för Apple-ID  för att hantera och uppdatera dina kontouppgifter. Om du vill ändra dina betrodda enheter måste du vara administratör, chef eller lärare.

Om du är elev kontaktar du en administratör om du vill uppdatera dina kontouppgifter. 

Publiceringsdatum: