Använda Multitasking på iPad

Med iPadOS kan du använda Multitasking för att arbeta med två appar samtidigt, svara på mejl när du tittar på video, växla mellan appar med hjälp av gester och mycket mer.

Använd Dock för att arbeta med flera appar samtidigt

Dock låter dig direkt öppna och växla mellan en app du använder och andra appar. Du kan även anpassa den vänstra sidan av Dock med dina favoritappar. Och på den högra sidan ser du appar som du har använt nyligen och program som är öppna på din iPhone och Mac.

Du kan hitta Dock längst ned på hemskärmen. Visa Dock när du använder en app genom att svepa uppåt med fingret från skärmens nederkant tills Dock visas, och sedan släppa. 

Anpassa Dock med dina favoritappar genom att trycka och hålla ned en app på hemskärmen och sedan direkt dra den till vänster sida av Dock.

Ta bort en app från Dock genom att trycka och hålla ned en app på vänster sida av Dock och sedan direkt dra bort den.

Använda två appar samtidigt

Dock gör det enkelt att arbeta med flera appar samtidigt. Dra ut en app från Dock för att öppna Slide Over eller dra den till höger eller vänster sida av skärmen för att öppna Split View. Du kan till och med arbeta i flera appar i Slide Over, visa två appar i Split View och titta på en film eller använda FaceTime med bild-i-bild – på en och samma skärm.

Öppna en app med Slide Over

Använd Slide Over för att arbeta i en app framför andra öppna appar, eller till och med över två öppna appar i Split View.

Så här använder du Slide Over:

 1. Öppna en app.
 2. Svep från skärmens nedre del för att öppna Dock.
 3. Tryck på och håll ned den andra appen som du vill öppna i Dock och dra den sedan till skärmen.

Använd Slide Over i Split View:

Om du arbetar med två appar i Split View och vill öppna en tredje app i Slide Over sveper du från skärmens nedre del för att öppna Dock. Dra sedan appen ovanpå appavskiljaren.

 • Flytta appen som är öppen i Slide Over genom att trycka och hålla ned strecksymbol och sedan dra den till den högra eller vänstra sidan av skärmen.
 • Du kan även flytta bort appen som är öppen i Slide Over från skärmen och sedan dra tillbaka den när du vill använda den. Lägg ett finger på strecksymbol och dra appen till höger och bort från skärmen. När du vill använda appen igen sveper du till vänster från höger sidan av skärmen.
 • Du kan arbeta med fler än en app i Slide Over när du är i Split View. Växla mellan appar som du har öppna i Slide Over genom att svepa strecksymbolen åt höger eller vänster. Stäng en app i Slide Over genom att svepa upp på strecksymbolen och hålla i mitten av skärmen för att visa alla appar som du har öppna. Svep sedan upp igen på appen som du vill stänga.

Med vissa appar som stöds, som iWork och Filer, kan du använda Split View i samma app.

Du kan använda Slide Over med iPad Pro, iPad (5:e generationen och senare), iPad Air 2 och senare samt iPad mini 4 och senare.

Använda två appar samtidigt med Split View

Med Split View kan du använda två appar samtidigt. Till exempel kan du visa bilder när du skriver ett e-postmeddelande. Eller titta på en plats i Kartor medan du letar efter semestertips i Safari.

Så här använder du Split View:

 1. Öppna en app.
 2. Svep från skärmens nedre del för att öppna Dock.
 3. Tryck på och håll ned den andra appen som du vill öppna i Dock och dra den sedan av Dock till skärmens vänstra eller högra kant.

Så här justerar du Split View:

 • Ge båda apparna lika mycket utrymme på skärmen genom att dra appavdelaren till mitten av skärmen.
 • Gör om Split View till Slide Over genom att svepa från appens övre del.
 • Stäng Split View genom att dra appavdelaren över den app du vill stänga.

Lär dig att använda Split View i Safari för att visa två webbplatser samtidigt på en iPad.

Du kan använda Split View med iPad Pro, iPad (5:e generationen och senare), iPad Air 2 och senare eller iPad mini 4 och senare.

Använda appar medan du tittar på video med Bild-i-bild

Med Bild-i-bild kan du till exempel svara på ett e-postmeddelande medan du tittar på ett tv-program. Om du använder FaceTime eller tittar på en film trycker du på symbolen bild-i-bild så förminskas videofönstret till ett hörn av bildskärmen. Då kan du öppna en andra app och videon fortsätter spela. 

Flytta videon genom att dra den till ett annat hörn. Tryck på symbolen helskärmsläge i vänster hörn av videon för att återgå till helskärm. Du kan även gömma videon genom att dra den till vänstra eller högra kanten på bildskärmen. Tryck på pilsymbolen för att visa videon igen.

Du kan använda Bild-i-bild med iPad Pro, iPad (5:e generationen och senare), iPad Air 2 och senare samt iPad mini 4 och senare.

Använda gester med iPadOS

Använd Multitasking-gester på iPad för att snabbt se appväxlaren, byta till en annan app eller gå tillbaka till hemskärmen:

 • Visa appväxlaren: Svep uppåt med ett finger från skärmens nedre kant och håll kvar i mitten av skärmen tills appväxlaren visas. Svep sedan åt vänster eller höger med ett finger för att gå till och öppna en annan app.
 • Växla appar: När du använder en app kan du svepa åt vänster eller höger med fyra eller fem fingrar för att växla till en app som du använt tidigare. På en iPad Pro med Face ID, 11-tums iPad Pro eller 12,9-tums iPad Pro (3:e generationen) sveper du längs skärmens nederkant för att växla mellan appar som använts tidigare. 
 • Gå tillbaka till hemskärmen: När du använder en app sveper du uppåt från skärmens nederkant. Du kan även nypa ihop med fem fingrar på skärmen för att återgå till hemskärmen.

Dra och släpp mellan appar

Med dra och släpp kan du flytta text, bilder och filer från en app till en annan. Till exempel kan du dra text från Safari till en anteckning, en bild från Bilder till ett e-postmeddelande eller en kalenderinbjudan till ett textmeddelande:

 1. Öppna två appar i Split View eller Slide Over.
 2. Tryck och håll ned objektet tills det lyfts upp. Välj flera objekt genom att trycka och hålla ned på ett objekt, dra i det lite och fortsätt sedan hålla i det medan du trycker på fler objekt med ett annat finger. Ett märke visar antalet valda objekt. Dra eller släpp text genom att först välja texten och sedan trycka och hålla ned texten tills den lyfts upp.
 3. Dra objektet till den andra appen och släpp det.

Så här aktiverar och inaktiverar du Multitasking-funktioner

Du aktiverar och inaktiverar Multitasking-funktionerna i Inställningar > Hemskärm och Dock > Multitasking. Sedan kan du göra något av följande:

 • Tillåt flera appar: Inaktivera om du vill använda Slide Over eller Split View.
 • Bild-i-bild: Inaktivera om du inte vill använda Bild-i-bild.
 • Gester: Inaktivera om du inte vill använda Multitasking-gester för att visa appväxlaren, gå tillbaka till hemskärmen och mycket annat.

Under Inställningar > Hemskärm och Dock, kan du aktivera Visa föreslagna och senaste appar i Dock för att visa appar du använt nyligen till höger i Dock.

Publiceringsdatum: