Samarbeta om dokument i Pages, Numbers och Keynote på iPhone, iPad och Mac

Med inbyggda samarbetsfunktioner kan du arbeta med dokument, kalkylblad eller presentationer tillsammans med andra i realtid. 

Genom samarbete i Pages, Numbers och Keynote kan du bjuda in andra att samarbeta om ett dokument, ställa in behörigheter för dokumentet, se vem som har arbetat med dokumentet och en översikt över vilka ändringar personen gjorde samt kommunicera med deltagare inifrån appen.

Du kan även arbeta med delade dokument online på iCloud.com.


Bjuda in andra till samarbete

När du bjuder in andra för att samarbeta i ett dokument, kalkylblad eller en presentation kan du skicka en länk till dem. Upp till 100 personer kan visa och redigera ett delat dokument samtidigt. 

Börja samarbeta genom att logga in på iCloud på din enhet och aktivera iCloud Drive för Pages, Numbers och Keynote. Med dokumentet öppet klickar eller trycker du på knappen Dela  i verktygsfältet, väljer samarbeta i popupmenyn och väljer sedan hur du vill bjuda in andra.

Personer som du bjuder in kan öppna och visa delade dokument av alla storlekar. Om ditt dokument är större än 2 GB och du vill att de personer du bjuder in ska kunna redigera det behöver du minska dokumentets storlek i Pages, Numbers eller Keynote till mindre än 2 GB innan du bjuder in andra.


Ställa in behörigheter

Ställ in behörigheter för vem som kan visa, redigera och bjuda in andra till samarbete i dokumentet genom att klicka eller trycka på popupmenyn under popupmenyn Samarbeta.

Du kan ställa in följande alternativ:

 • Välj ”Endast personer du bjuder in” om du bara vill att vissa deltagare ska få åtkomst till dokumentet. Deltagarna behöver logga in på iCloud eller iCloud.com med ett Apple-ID för att kunna öppna det delade dokumentet. Om de inte har ett Apple-ID kan de skapa ett Apple-ID efter att du delat dokumentet med dem.
 • Välj ”Alla som har länken” om du vill att alla som har länken till det delade dokumentet ska kunna öppna det.
 • Välj ”Kan göra ändringar” om du vill att alla som har åtkomst till dokumentet ska kunna redigera och skriva ut det.
 • Välj ”Endast visning” om du vill att alla som kan komma åt dokumentet ska kunna visa och skriva ut det, men inte redigera det.
 • Avmarkera ”Alla kan lägga till fler personer” om du inte vill att deltagarna ska kunna bjuda in andra att samarbeta.


Samarbeta på ett delat dokument

När du har öppnat dokumentet kan du se redigeringar som andra gör i realtid samt vad de har gjort på senaste tiden. Beroende på din enhet visas antalet personer som redigerar eller visar dokumentet på knappen Samarbeta  i verktygsfältet, som visas när du bjuder in andra. Du kan även visa en lista över deltagare genom att klicka eller trycka på knappen Samarbeta.

När du redigerar ett delat dokument kan du använda alla funktioner i Pages, Numbers och Keynote, med några undantag.


Se senaste aktivitet

Tryck eller klicka på knappen Samarbeta  i verktygsfältet för att se vad som har hänt sedan den senaste gången som du besökte dokumentet. Du kan även påbörja kommunikation med deltagare inifrån appen och ändra aktivitetsinställningar.

 • Klicka eller tryck på Visa all aktivitet för att se vilka som har arbetat med dokumentet samt en översikt över de ändringar som de har gjort. Klicka eller tryck på visningspilen för att se mer detaljerade ändringar, till exempel redigeringar som gjorts av en deltagare på flera olika ställen. Du kan också trycka på en aktivitet för att visa var ändringar har gjorts. Olästa aktiviteter är markerade. Om du trycker på en markerad aktivitet markeras alla olästa aktiviteter som lästa.
 • Klicka eller tryck på ett namn i deltagarlistan för att hoppa till den plats där de just nu arbetar i dokumentet.
 • Du kan aktivera eller avaktivera aviseringar för när nya personer går med, gör redigeringar eller gör kommentarer genom att klicka eller trycka på Aktivitetsinställningar.
 • Du kan påbörja kommunikation med deltagare inifrån Pages, Numbers eller Keynote genom att klicka eller trycka på meddelandeknappen för att starta en konversation i Messages eller trycka eller klicka på ljud- eller videoknappen för att starta ett FaceTime-samtal.


Ändra inställningar för ett delat dokument

Du kan ändra behörigheter efter att du har delat ditt dokument genom att klicka eller trycka på knappen Samarbeta  i verktygsfältet och sedan klicka eller trycka på Hantera delat dokument, Presentation eller Kalkylblad, beroende på vilken iWork-app du använder. Du kan ändra åtkomst och behörigheter samt sluta dela. 


Använd Pages, Numbers och Keynote online på iCloud.com för att samarbeta

Du kan bjuda in, ställa in behörigheter och samarbeta med andra i dokument genom att använda Pages, Numbers och Keynote online på iCloud.com.


Funktioner som inte stöds med samarbete

Om du behöver använda någon av dessa funktioner måste du sluta dela dokumentet, göra dina ändringar och sedan dela dokumentet på nytt. När du slutar dela dokumentet tas det bort från iCloud Drive för alla deltagare. Om du begränsar dokumentet till Endast inbjudna kommer du att behöva bjuda in alla på nytt efteråt.

De här funktionerna är för tillfället inte tillgängliga när du samarbetar med andra deltagare:

Pages, Numbers och Keynote

 • Minska filstorleken (Arkiv > Minska filstorlek).*
 • Dra rader och kolumner mellan huvudtexten och rubrikområden i tabeller.
 • Skapa, ta bort eller ändra ordning på stilar.
 • Redigera med Ruby på asiatiska språk.
 • Skapa eller redigera anpassade cellformat.
 • Byt ut alla förekomster av ett teckensnitt i ett dokument.

Pages

 • Justera fotnotsinställningar.
 • Infoga, klipp ut, kopiera, klistra in, ta bort, duplicera, ändra ordning på eller redigera avsnitt.
 • Justera EndNote-inställningar.
 • Lägga till och redigera sektionslayoutobjekt.
 • Infoga smarta datum- och tidsfält.
 • Konvertera ordbehandlingsdokument till sidlayoutdokument och tvärtom.
 • Redigera sidnummerinställningar. 
 • Lägga till eller redigera sidmallar.
 • Tillämpa en sidmall på en sida igen.

Numbers

 • Infoga smarta fält.
 • Kopiera eller klistra in tabellstilar.
 • Transponera tabeller.

Keynote

 • Ändra bildstorlek.
 • Ändra tema.
 • Spela in ett bildspel eller spela upp ett tidigare inspelat bildspel. 
 • Lägg till eller redigera ett ljudspår. 
 • Redigera presentatörskommentarer medan du spelar upp ett bildspel.
 • Rensa ett ljudspår eller ta bort spår.
 • Rensa en befintlig inspelning av ett bildspel.

Pages, Numbers och Keynote för iCloud

Vissa funktioner är för närvarande inte tillgängliga när du samarbetar från iCloud.com:

 • Om du spårar ändringar i ett Pages-dokument kan du visa dokumentet och markera text, men du kan inte redigera det.
 • Om Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumentet innehåller vertikal text kan du visa en bild av dokumentet på iCloud.com, men inte redigera det.
 • Redigera objekt i grupper.

Du kan fortfarande redigera dokument som innehåller spårade ändringar och vertikal text i Pages, Numbers och Keynote på din iPhone, iPad och Mac-dator.

* Du kan inte minska storleken på ett delat dokument men du kan minska storleken på en kopia.


Om samarbete inte är tillgängligt

Om du använder Pages, Numbers eller Keynote och samarbete inte är tillgängligt kan du behöva uppdatera dina appar på din iPhone, iPad eller Mac-dator. Slå på automatiska uppdateringar så att dina appar alltid är uppdaterade. Om din enhet är för gammal för att uppdatera dina appar kan du ändå samarbeta online på iCloud.com med hjälp av en Mac-dator eller pc. 

Om du vill skicka en kopia av dokumentet kan du skicka det utan att samarbeta. Klicka eller tryck på knappen Dela, välj Skicka kopia i popupmenyn och välj sedan hur du vill skicka dokumentet.


Lägsta systemkrav och iCloud-krav för samarbete

För att visa eller redigera ett delat dokument samt för att bjuda in andra att delta i presentationen behöver du och personerna som du delar det med något av följande:

 • En Mac med macOS Monterey 12 eller senare och Pages, Numbers eller Keynote 12.2 eller senare.
 • En iPhone med iOS 15 eller senare och Pages, Numbers eller Keynote 12.2 eller senare.
 • En iPad med iPadOS 15 eller senare och Pages, Numbers eller Keynote 12.2 eller senare.

Pages, Numbers och Keynote för iCloud fungerar med en Mac eller PC som använder Safari 11.1.2 eller senare, Google Chrome eller Microsoft Edge.


Läs mer

Detaljerad information om samarbete i den iWork-app som du använder finns i användarhandboken för din app och plattform:

 • I iWork-apparna på Mac väljer du Hjälp i menyn och sedan Hjälp i Pages, Numbers eller Keynote.
 • I iWork-apparna på iPhone eller iPad trycker du på knappen Mer  och sedan på Hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: