Om samarbete för Pages, Numbers och Keynote

Bjud in andra till dina dokument och arbeta tillsammans med dem i realtid. Samarbete är inbyggt i iWork-programmen på iPhone, iPad, iPod touch, Mac och iCloud.com.

Du behöver detta

Du kan använda iWork-samarbete med följande Apple-enheter och mjukvaruversioner:

 • En Mac med macOS Mojave och Pages 8.2, Numbers 6.2 och Keynote 9.2 eller senare
 • En iPhone eller iPod touch med iOS 12 och Pages 5.2, Numbers 5.2 eller Keynote 5.2 eller senare
 • En iPad med iOS 12 eller iPadOS och Pages 5.2, Numbers 5.2 eller Keynote 5.2 eller senare

Med följande versioner av webbläsare kan du samarbeta online:

 • Safari 9 eller senare, eller Google Chrome 50 eller senare för din Mac-dator
 • Internet Explorer 11 eller senare, eller Google Chrome 50 eller senare för din Windows-dator

Om du har en iPhone eller iPad med en tidigare version av iOS eller iWork-appar eller en Android-enhet kan du visa dokument, men inte redigera dem. Läs om vad du kan göra om samarbetsfunktioner inte är tillgängliga.

Om du använder Hanterade Apple-ID:n kan lärare och studenter från din utbildningsinstitution samarbeta med iWork.

Bjuda in andra till samarbete

När du bjuder in personer till samarbete i ett dokument, ett kalkylblad eller en presentation skapar programmet en iCloud.com-länk som du kan skicka till dem. Om du begränsar åtkomsten så att bara personer du bjuder in kan samarbeta i ditt dokument måste de logga in på iCloud eller iCloud.com med sina Apple-ID:n. Upp till 100 personer kan visa och redigera delade dokument samtidigt.

Namnet på dokumentet tas med i URL-adressen. Om dokumentets titel eller innehåll är konfidentiellt säger du åt deltagarna att inte vidarebefordra länken till någon annan.

Personer som du bjuder in kan öppna och visa delade dokument av alla storlekar. Om ditt dokument är större än 2 GB och du vill att de personer du bjuder in ska kunna redigera det behöver du minska dokumentet i Pages, Numbers eller Keynote för iPhone, iPad eller Mac till mindre än 2 GB innan du bjuder in andra.

Bjuda in personer från din iPhone eller iPad

 1. Logga in på iCloud på din enhet och aktivera iCloud Drive för Pages, Numbers och Keynote.
 2. Om ditt dokument redan är öppet i Pages, Numbers eller Keynote klickar du på knappen Samarbeta  i verktygsfältet. Om du använder Dokumenthanteraren trycker du på Bläddra och sedan på Välj. Tryck på det dokument som du vill dela. Tryck på knappen Dela  och tryck sedan på Lägg till personer. Om dokumentet du valde inte har hämtats till din enhet än hämtas det nu.
 3. Om du vill ställa in begränsningar för vem som kan visa och ändra ditt dokument trycker du på Delningsalternativ och väljer sedan ett alternativ. Som standard kan personer som du bjuder in redigera ditt dokument.
 4. Tryck på din önskade metod för att skicka länken.
 5. Lägg till annan information och skicka sedan meddelandet.

Symbolen Samarbeta  visas högst upp i dokumentet. Denna symbol visar även hur många personer som har dokumentet öppet (ej inräknat dig).

Bjud in personer från din Mac

 1. Logga in på iCloud på din enhet och aktivera iCloud Drive för Pages, Numbers och Keynote.
 2. Från Pages, Numbers eller Keynote öppnar du det dokument som du vill dela.
 3. Klicka på knappen Samarbeta i verktygsfältet.
 4. Om du vill ställa in begränsningar för vem som kan visa och ändra ditt dokument klickar du på Delningsalternativ och väljer sedan ett alternativ. Som standard kan personer som du bjuder in redigera ditt dokument.
 5. Välj hur du vill bjuda in andra till att arbeta på ditt dokument.
 6. Klicka på Dela och skicka sedan meddelandet. 

Symbolen Samarbeta visas högst upp i dokumentet. Denna symbol visar även hur många personer som har dokumentet öppet (ej inräknat dig).

Bjud in personer från iCloud.com

 1. Logga in på iCloud med ditt Apple-ID och öppna sedan Pages, Numbers eller Keynote.
 2. Öppna dokumentet som du vill dela.
 3. Tryck eller klicka på knappen Samarbeta  i verktygsfältet.
 4. Om du vill ställa in begränsningar för vem som kan visa och ändra ditt dokument klickar du på Delningsalternativ. Som standard kan personer som du bjuder in redigera ditt dokument.
 5. Välj hur du vill bjuda in andra till att arbeta på dina dokument. Om du har endast webbaserad iCloud-åtkomst, måste du kopiera länken. 
 6. Klicka på Dela och skicka sedan meddelandet. 

Symbolen Samarbeta visas högst upp i dokumentet. Denna symbol visar även hur många personer som har dokumentet öppet (ej inräknat dig).

Ställa in begränsningar för dokument

 1. Tryck eller klicka på knappen Samarbeta .
 2. Välj Delningsalternativ och välj sedan ett av följande alternativ:
  • Välj Endast personer du bjuder in om du bara vill att vissa deltagare ska få åtkomst till dokumentet. Deltagarna måste logga in på iCloud eller iCloud.com med ett Apple-ID för att öppna det delade dokumentet. Om de inte har ett Apple-ID kan de skapa ett Apple-ID efter att du delat dokumentet med dem.
  • Välj Alla som har länken om du vill att alla som har länken till det delade dokumentet ska kunna öppna det.
  • Välj Kan göra ändringar om du vill att alla som har åtkomst till dokumentet ska kunna redigera och skriva ut det.

Välj Endast visning om du vill att alla som kan komma åt dokument ska kunna visa och skriva ut det, men inte redigera det.

Du kan ändra delningsalternativen när du vill. Om du vill ändra delningsalternativen klickar eller trycker du på knappen Samarbeta och gör sedan de ändringar du vill ha.

Ställ in ett lösenord

Du kan även tilldela ett lösenord till ett dokument så att bara de som känner till lösenordet kan öppna dokumentet:

 • På din Mac väljer du Arkiv > Ställ in lösenord, anger lösenordet och en ledtråd och klickar sedan på Ställ in lösenord.
 • På iPhone eller iPad trycker du på knappen Mer med dokumentet öppet. Tryck på Ställ in lösenord och ange den efterfrågade informationen. Tryck sedan på Klar.
 • Klicka på knappen Verktyg online på iCloud.com. Klicka på Ställ in lösenord, ange lösenordet och en ledtråd och klicka sedan på Ställ in lösenord.

Om du väljer delningsalternativet Endast personer du bjuder in kan endast personer med redigeringsbehörighet lägga till, ändra och radera dokumentets lösenord. Annars kan bara du ändra lösenordet.


Samarbeta på ett delat dokument

Du kan visa de redigeringar som gjorts av andra i realtid, dölja eller visa redigeringsaktiviteter med mera. 

Om du vill se dokumenten som delas:

 • På iPhone eller iPad trycker du på Senaste eller på knappen Senaste  i dokumenthanteraren. Dina delade dokument visas längst ned på skärmen.
 • iCloud.com klickar du på Delad i dokumenthanterarens sidopanel.

När du redigerar ett delat dokument kan du använda alla funktioner i Pages, Numbers och Keynote, med några undantag

Se vem som arbetar på dokumentet

Tryck eller klicka på knappen Samarbeta för att se vem som arbetar på dokumentet. Om du ser en punkt bredvid någons namn i listan betyder det att de har dokumentet öppet. Om du vill kommunicera med andra deltagare kan du lägga till och svara på kommentarer utan att lämna Pages, Numbers eller Keynote med hjälp av kommentarstrådar.

Följa någons ändringar

Ändringar av dokumentet visas i realtid – leta efter färgkodade markörer, text och objektval. Tryck eller klicka på knappen Samarbeta och tryck eller klicka sedan på punkten bredvid personens namn för att se var de gör ändringar.

Dölja eller visa samarbetsaktivitet

Du kan dölja eller visa samarbetsaktivitet när som helst.

 • På Mac väljer du Visa > Dölj samarbetsaktivitet. Eller välj Visa > Visa samarbetsaktivitet.
 • På din iPhone eller iPad trycker du på knappen Mer och slår sedan på eller stänger av Samarbetsaktivitet.
 • iCloud.com på en Mac eller pc klickar du på knappen Visa  i verktygsfältet och väljer sedan Göm samarbetsaktivitet eller Visa samarbetsaktivitet.

Redigera när du är offline

På iPhone, iPad och Mac kan du endast redigera ett delat dokument när din enhet är ansluten till internet. Om du inte är ansluten eller om du är offline under ett samarbete visar appen ett meddelande med en fråga om du vill arbeta på en offlinekopia av dokumentet. 

Om du byter till offline-läge medan du samarbetar i iCloud.com, kommer dina ändringar inte att visas för andra förrän du ansluter till internet igen.

Välj språk- och regioninställningar

Dokumentets språk- och regionsinställningar matchar systemspråket och regionsinställningen för din enhet vid den tidpunkt då du bjöd in andra att samarbeta. Du kan inte använda anpassad regionsformatering när du bjuder in andra att arbeta på ditt dokument.

Om du vill ändra dessa inställningar stänger du av samarbeta, gör dina ändringar, och delar sedan dokumentet igen.


Sluta dela ett dokument

Öppna dokumentet och tryck eller klicka på knappen Samarbeta > Sluta dela och tryck eller klicka sedan på OK.

När du slutar dela dokumentet tas det bort från iCloud Drive för alla deltagare. Om du delar dokumentet igen senare behålls samma länk. Om du ställer in dokumentets Delningsalternativ till ”Endast personer du bjuder in” kommer du att behöva bjuda in deltagare på nytt.


Funktioner som inte stöds med samarbete

Om du behöver använda någon av dessa funktioner slutar du dela dokumentet, gör dina ändringar, och delar sedan dokumentet igen. När du slutar dela dokumentet tas det bort från iCloud Drive för alla deltagare. Om du begränsar dokumentet till ”Endast personer du bjuder in” kommer du att behöva bjuda in alla på nytt efteråt.

De här funktionerna är för tillfället inte tillgängliga när du samarbetar med andra deltagare:

Pages, Numbers och Keynote

 • Lägga till eller redigera mediefiler större än 50 MB1
 • Minska filstorlek (Arkiv > Minska filstorlek)2
 • Dra rader och kolumner mellan huvudtexten och rubrikområden i tabeller
 • Skapa, ta bort eller ändra ordning på stilar
 • Redigera med Ruby på asiatiska språk
 • Ändra dokumentets språkversion eller använd anpassade regionsformat
 • Skapa eller redigera anpassade cellformat

Pages

 • Justera fotnotsinställningar
 • Infoga, klipp ut, kopiera, klistra in, ta bort, duplicera, ändra ordning på eller redigera avsnitt
 • Justera EndNote-inställningar
 • Lägga till och redigera mallobjekt 
 • Infoga smarta datum- och tidsfält
 • Konvertera ordbehandlingsdokument till sidlayoutdokument och tvärtom  
 • Redigera sidnummerinställningar 
 • Lägga till eller redigera sidmallar
 • Återanvända mall på sida

Numbers

 • Skapa eller redigera formulär på iPhone eller iPad
 • Infoga smarta fält
 • Kopiera eller klistra in tabellstilar
 • Transponera tabeller

Keynote

 • Ändra bildstorlek 
 • Ändra tema 
 • Spela in ett bildspel eller spela upp ett tidigare inspelat bildspel 
 • Lägga till eller redigera ett ljudspår 
 • Redigera presentatörskommentarer medan du spelar upp ett bildspel
 • Rensa ett ljudspår eller ta bort spår
 • Rensa en befintlig inspelning av ett bildspel

Pages, Numbers och Keynote för iCloud

Vissa funktioner är för närvarande inte tillgängliga när du samarbetar från iCloud.com:

 • Om du spårar ändringar i ett Pages-dokument kan du visa dokumentet och markera text, men du kan inte redigera det.
 • Om Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumentet innehåller vertikal text kan du visa en bild av dokumentet på iCloud.com, men inte redigera det.
 • Redigera objekt i grupper

Du kan fortfarande redigera dokument med spårade ändringar och vertikal text i Pages, Numbers och Keynote på iPhone, iPad och Mac.

1 På iCloud.com kan du endast lägga till bilder upp till 10 MB.

2 Du kan inte minska storleken på ett delat dokument men du kan minska storleken på en kopia.


Om samarbeta inte är tillgängligt

Om du använder Pages, Numbers eller Keynote och samarbete inte är tillgängligt kan du behöva uppdatera dina program på din iPhone, iPad eller Mac. Slå på automatiska uppdateringar så att dina appar alltid är uppdaterade. Om din enhet är för gammal för att uppdatera dina appar kan du ändå samarbeta online på iCloud.com med en Mac eller PC. 

Om du vill skicka en kopia av dokumentet kan du skicka det utan att samarbeta:

 • Gå till Dela > Skicka en kopia på Mac-datorn. Om du vill lägga till en genväg i verktygsfältet kontrollklickar du på verktygsfältet och väljer Anpassa verktygsfält. Dra objektet Skicka en kopia till verktygsfältet.  
 • På iPhone eller iPad trycker du på knappen Mer > Dela. 
 • På iCloud.com klickar du på knappen Verktyg  > Skicka en kopia.


Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: