Ansluta ditt SIS-system till Apple School Manager

Läs om vilka elevhanteringssystem (SIS) Apple School Manager har stöd för och hur du ansluter ditt SIS-system och importerar dina data.

Läs om vad som händer när du ansluter till Apple School Manager

Du kan ansluta Apple School Manager på ett säkert sätt till SIS-system som det finns stöd för. När du ansluter till ditt SIS-system kopieras informationen om elever, personal och klasser till Apple School Manager, och hanterade Apple-ID, platser och kurser skapas. De ändringar som du gör i ditt SIS-system uppdateras automatiskt i Apple School Manager.

Ansluta ditt SIS-system

Läs igenom den här informationen innan du ansluter ditt SIS-system till Apple School Manager om du redan har använt SFTP för att importera data.

 1. Logga in på Apple School Manager.
 2. Klicka på Inställningar längst ned till vänster, välj Datakälla och klicka sedan på Anslut.
  Du måste verifiera en domän innan du kan ansluta till ett SIS-system.
 3. Klicka på knappen Lägg till bredvid Sök efter studerande, personal och klasser och välj Student Information System (SIS).
 4. Välj ditt SIS-system på popup-menyn och klicka på Anslut.
 5. Alla SIS-system hanterar data och säkerhet på olika sätt. Därför ska du följa de detaljerade instruktionerna i fönstret för det SIS-system du valt.
 6. Ange all information som krävs och klicka på Anslut.
 7. Vänta på att kopieringen ska bli klar. Beroende på hur snabb anslutningen är och hur mycket data som kopieras kan den här processen ta lite tid.
 8. Gå igenom alla eventuella fel som uppstår. Du behöver åtgärda dessa i SIS-systemet.
 9. Klicka på Granska data för [ditt SIS-namn] om du vill se de data som lagts till.
 10. Kontrollera att informationen ser rätt ut och klicka sedan på Bekräfta.

När den första importen är klar kommer du att se namnet på SIS-systemet och vad som importerats. Apple School Manager uppdateras från ditt SIS-system en gång om dygnet. När en ny studerande läggs till i SIS skapas automatiskt ett konto och ett hanterat Apple-ID för denna elev i Apple School Manager. Sedan kan du ge kontouppgifterna till kontohavaren.

Under sommarsemestern kommer många SIS-system inte att returnera någon information eftersom de endast hämtar aktuell information. Detta är ett förväntat beteende av ditt SIS-system. För att synkronisera dina data med Apple School Manager måste ditt SIS-system ha en aktiv termin med ett startdatum samma dag eller tidigare än den dagen du synkroniserar data.

Om du använt SFTP tidigare

Du kan också använda SFTP för att överföra data om elever, personal och klasser till Apple School Manager utifrån poster som exporterats från ditt SIS-system. Om du redan använt SFTP-överföring för att skapa användare och klasser och du byter från att använda SFTP till en direkt SIS-anslutning skapar Apple School Manager nya ID:n för alla dina användare. Det betyder att du kan få dubblettkonton för alla användare som redan skapats genom SFTP. För att undvika dubbletter kan du fortsätta använda SFTP i stället för en direktanslutning.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: