Ansluta ditt SIS-system till Apple School Manager

Läs om vilka elevhanteringssystem (SIS) Apple School Manager har stöd för och hur du ansluter ditt SIS-system och importerar dina data.

Läs om vad som händer när du ansluter till Apple School Manager

Du kan ansluta Apple School Manager på ett säkert sätt till SIS-system som det finns stöd för. När du ansluter till ditt SIS-system kopieras informationen om elever, personal och klasser till Apple School Manager, och hanterade Apple-ID, platser och kurser skapas. De ändringar som du gör i ditt SIS-system uppdateras automatiskt i Apple School Manager.

Ansluta ditt SIS-system

Om du redan har använt SFTP för att importera information läser du informationen om SFTP i nästa avsnitt innan du ansluter ditt SIS-system till Apple School Manager.

 1. Logga in på Apple School Manager.
 2. Klicka på Inställningar längst ned till vänster, välj Datakälla och klicka sedan på Anslut.
  Du måste verifiera en domän innan du kan ansluta till ett SIS.
 3. Klicka på knappen Lägg till bredvid Sök efter studerande, personal och klasser och välj SIS (elevinformationssystemet).
 4. Välj ditt SIS-system på popup-menyn och klicka på Anslut.
 5. Därför ska du följa de detaljerade instruktionerna i fönstret för det SIS-system du valt. Alla SIS-system hanterar data och säkerhet på olika sätt. 
 6. Ange den information som krävs.
 7. Välj om du vill synkronisera data 30 dagar innan terminen startar.*
  Som standard tillhandahåller ditt SIS-system eventuellt bara data för nuvarande termin. Om du väljer att synkronisera i förväg kommer du att få tillgång till data för alla terminer som börjar inom de närmsta 30 dagarna. Du kan ändra den här inställningen efter att du har ställt in din SIS-anslutning.
 8. Klicka på Anslut och vänta på att processen slutförs. Beroende på hur snabb anslutningen är och hur mycket data som importeras kan det här ta lite tid. 
 9. Gå igenom alla eventuella fel som upptäcks. Du behöver åtgärda dessa i SIS-systemet.
 10. Klicka på Granska data för [ditt SIS-namn] om du vill se de data som lagts till.
 11. Kontrollera att informationen ser rätt ut och klicka sedan på Bekräfta.

När den första importen är klar kommer du att se namnet på SIS-systemet och vad som importerats. Apple School Manager uppdateras från ditt SIS-system en gång om dygnet. När en ny studerande läggs till i SIS skapas automatiskt ett konto och ett hanterat Apple-ID för denna elev i Apple School Manager. Sedan kan du ge kontouppgifterna till kontohavaren.

* Installera det senaste Apple School Manager-insticksprogrammetför att använda den här funktionen med PowerSchool SIS. Använd en OneRoster v1.1 API URL när du använder den här funktionen med Infinite Campus SIS. 

Uppdatera till Infinite Campus OAuth 2.0

Infinite Campus Student Information System (SIS) fasar ut OAuth 1.0 den 30 juni 2023. Följ stegen i det här avsnittet för att uppdatera till Infinite Campus OAuth 2.0.

Administratörer måste följa Infinite Campus anvisningar om migrering från OAuth 1.0 till OAuth 2.0.

 1. Logga in i Apple School Manager med en användare som har rollen som administratör, platschef eller personansvarig.
 2. Välj ditt namn längst ned i sidofältet.
 3. Välj Inställningar och välj sedan Directory Sync.
 4. Klicka på knappen Ändra för elevhanteringssystem.
 5. Uppdatera Infinite Campus Base URL till Infinite Campus Base URL för OAuth 2.0, som tillhandahålls i Infinite Campus-servern.
 6. Uppdatera klient-ID:t.
 7. Uppdatera hemligheten.
 8. Klicka på knappen Spara för att uppdatera inloggningsuppgifterna.

Följ dessa steg för att manuellt synkronisera Apple School Manager med Infinite Campus:

 1. Klicka på knappen Ändra för elevhanteringssystem.
 2. Klicka på knappen Uppdatera.

Eventuella fel visas i Apple School Manager-inställningarna i Directory Sync.

Om du använt SFTP tidigare

Du kan också använda SFTP för att överföra data om elever, personal och klasser till Apple School Manager utifrån poster som exporterats från ditt SIS-system. Om du redan använt SFTP-överföring för att skapa användare och klasser och du byter från att använda SFTP till en direkt SIS-anslutning skapar Apple School Manager nya ID:n för alla dina användare. Det betyder att du kan få dubblettkonton för alla användare som redan skapats genom SFTP. För att undvika dubbletter kan du fortsätta använda SFTP i stället för en direktanslutning.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: