Om du inte kan skriva ut från Mac eller iOS-enhet

Om du inte får skrivaren att fungera med Mac-dator, iPhone, iPad eller iPod touch kan följande steg vara till hjälp.

Du kanske får problem som dessa om du försöker att skriva ut från en Mac-dator eller  från en iOS-enhet:

 • Du kan inte se skrivaren från din enhet eller du ser ett meddelande om att inga skrivare hittades.
 • Du ser ett meddelande om att mjukvaran för din enhet inte är tillgänglig.
 • Du har andra utskriftsproblem relaterade till mjukvaran på din Mac-dator eller iOS-enhet.

Behöver du hjälp med en fellampa eller andra fel som uppstår på själva skrivaren kontrollerar du dokumentationen för skrivaren eller kontaktar tillverkaren.

Om skrivaren är AirPrint-aktiverad

Om skrivaren är AirPrint-aktiverad för utskrift från Mac- eller iOS-enhet ser du till att den är ansluten till samma wifi-nätverk som används av Mac- eller iOS-enhet.1

Om du fortfarande inte kan skriva ut provar du någon av följande lösningar:

 • Starta om wifi-routern. Starta sedan om skrivaren.
 • Flytta skrivaren närmare wifi-routern. 
 • Uppdatera skrivaren och wifi-routern med den senaste fasta mjukvaran från tillverkaren.2 
 • Uppdatera mjukvaran för Mac-dator eller iOS-enhet.

Om du fortfarande använder en Mac-dator och fortfarande inte kan skriva ut kan det hjälpa att nollställa utskriftssystemet. Annars kontaktar du skrivartillverkaren för support.

Om skrivaren inte är AirPrint-aktiverad

Om du skriver ut från en Mac-dator till en skrivare som inte är AirPrint-aktiverad:

 1. Koppla från kabeln från Mac-datorn om skrivaren är ansluten till en Mac.
 2. Stäng av skrivaren.
 3. Hämta mjukvaruuppdateringar för Mac. Som en del av uppdateringarna hämtar din Mac automatiskt den senaste mjukvaran för de flesta skrivare, och därför är det bäst att inte installera mjukvara från skrivartillverkaren.
 4. Om tillämpligt återansluter du skrivaren till Mac-datorn.
 5. Starta skrivaren och vänta tills den har startat.
 6. Välj Systeminställningar på Apple-menyn () > och klicka sedan på Skrivare och skannrar.
 7. Välj din skrivare i listan med enheter.

Om din skrivare inte visas i listan med enheter i Skrivare och skannrar klickar du på vid listan nedre del och väljer sedan kommandot för att lägga till en skrivare eller skanner. I fönstret som öppnas visas fler sätt att leta reda på och lägga till skrivare, till exempel efter IP-adress:

Om skrivaren är ansluten med wifi och du fortfarande inte kan skriva ut:

 • Starta om wifi-routern. Starta sedan om skrivaren.
 • Flytta skrivaren närmare wifi-routern.
 • Uppdatera skrivaren och wifi-routern med den senaste fasta mjukvaran från tillverkaren.2

Nollställa utskriftssystemet

Nollställ utskriftssystemet på din Mac om problemet kvarstår. Det tar bort alla skrivare och skannrar, även deras utskriftsjobb och inställningar, från inställningen Skrivare och Skannrar.

 1. Välj Systeminställningar på Apple-menyn > och klicka sedan på Skrivare och skannrar.
 2. Klicka någonstans i listan med enheter medan du håller ned Control-tangenten på tangentbordet.
 3. Välj Nollställ utskriftssystemet... från menyn som visas:

Ta bort drivrutinerna för skrivare

Fortsätter problemen på Mac-datorn efter att du har nollställt utskriftssystemet följer du dessa slutliga steg för att ta bort alla befintliga drivrutiner för skrivare. De här stegen gäller inte AirPrint-skrivare.

 1. Från menyfältet i Finder väljer du Gå > Gå till mapp. Skriv /Bibliotek/Skrivare och klicka på Gå.
 2. Mappen Skrivare öppnas. Välj Redigera > Markera allt för att välja alla objekt i mappen Skrivare. 
 3. Välj Arkiv > Ny mapp med markering för att lägga alla valda objekt i en ny mapp med namnet Ny mapp med objekt. Du kan radera den här mappen om du vill spara lagringsutrymme.

Om problemet kvarstår kontaktar du skrivartillverkaren för support.

1. I företagsmiljöer går det att konfigurera DNS-poster så att AirPrint-aktiverade skrivare kan visas i andra nätverk förutom det som enheten du skriver ut från använder. Du kan även använda konfigurationsprofiler i iOS för att ställa in AirPrint-skrivare.

2. Uppdateringar av fast mjukvara, exempelvis för AirPort-basstationer, uppdatera mjukvaran på skrivaren eller routern och inte mjukvaran på din Mac-dator eller iOS-enhet. Om den senaste fasta mjukvaran från tillverkaren är några år gammal kanske tillverkaren inte längre stöder eller uppdaterar din enhet. I sådana fall kan du behöva en mer aktuell skrivare eller router. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: