Aktivera JavaScript i webbläsaren för att skicka den här informationen.
Om kontrollen modifieras laddas sidan om
15-tums MacBook Pro

Batteriåterkallningsprogram för 15-tums MacBook Pro

Apple har kommit fram till att batteriet kan överhettas i ett begränsat antal 15-tums MacBook Pro-enheter och utgöra en brandrisk. De berörda enheterna såldes främst mellan september 2015 och februari 2017, och produktens serienummer avgör produktens behörighet.

Kundens säkerhet är alltid Apples högsta prioritet och vi har därför på egen hand beslutat att byta berörda batterier gratis.

Behörighet

Kontrollera först vilken 15-tums MacBook Pro du har. Välj Om den här datorn från Apple-menyn () längst upp till vänster på skärmen. Bekräfta att din modell är ”MacBook Pro (Retina-skärm, 15 tum, mitten av 2015)”. Om du har den modellen anger du datorns serienummer nedan för att se om den är valbar till det här programmet.

Om din MacBook Pro är valbar ska du sluta använda den och följa instruktionerna nedan för att få batteriet utbytt.

Valid Input Invalid Input

Det serienummer du angav kan vara valbart till det här programmet. Välj ett av servicealternativen nedan.

Det serienummer du angav är inte valbart till det här programmet på grund av något av följande:

  • Det ingår inte i det berörda serienummerintervallet.
  • Våra register visar att din enhet redan har fått service som en del av det här programmet.

Vi beklagar men det inträffade ett problem vid behandlingen av din förfrågan. Försök igen om några minuter.

Ange ditt serienummer.

Det här är inte ett giltigt serienummer för en Apple-produkt. Ange numret en gång till. Om du har problem kan du kontakta oss.

Vi beklagar men det inträffade ett problem vid behandlingen av din förfrågan. Försök igen om några minuter.

Det är enkelt att hitta serienumret. Se hur.

Obs! Det här programmet berör inte andra MacBook Pro-modeller.

Utbytesprocessen

Välj ett av servicealternativen nedan när du vill byta ut ditt batteri. Vi kommer att kontrollera att din MacBook Pro är berättigad för det här programmet innan vi utför reparationen. Servicearbetet kan ta 3–5 dagar.

Kontakta Apple-supporten om du har frågor eller behöver ytterligare hjälp.

Om du vill förbereda din MacBook Pro för service bör du säkerhetskopiera dina data.

Det här programmet är endast till för batteribyte. Kontakta Apple-supporten och prata med en rådgivare om du vill beställa betald service för andra problem.

Ytterligare information

Detta världsomfattande program från Apple innebär inte att det standardenliga garantiskyddet förlängs för din 15-tums MacBook Pro.

Det här programmet påverkar inte din lagstadgade rätt eller garanti.

Informationen gäller från och med 2019-08-30