Ak je váš iPhone alebo iPad pomalý

Ak vaše zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS zamŕza alebo ak dochádza k problémom s výkonom, vyskúšajte tieto tipy.

Skontrolujte stav siete

Mnohé apky vyžadujú pre svoj obsah a ďalšie funkcie pripojenie na internet. Ak je sieť, ku ktorej je zariadenie pripojené, zahltená (napríklad na podujatí, na ktorom tú istú sieť používa naraz veľa ľudí), môže apkám istý čas trvať, kým sa otvoria alebo zobrazia svoj obsah. Zariadenie môže byť pomalé aj vtedy, keď sa opakovane pripája k novým mobilným vysielačom z idúceho auta.

Aj keď zariadenie ukazuje silný signál, môže byť potrebné počkať, skúsiť to znova na inom mieste alebo použiť dostupnú Wi‑Fi sieť. Ak máte aj naďalej problémy s rýchlosťou, dostupnosťou alebo výkonom mobilnej dátovej siete na rôznych miestach, kontaktujte svojho operátora.

Prečítajte si viac o mobilných dátach >

Zatvorte nereagujúcu apku

Ak apka prestane reagovať alebo zamrzne, môže byť potrebné vynútene ju zatvoriť a znova otvoriť.*

  1. Na iPhone X a novšom alebo na iPade potiahnite na ploche prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a uprostred obrazovky na chvíľu zastavte. Na iPhone 8 alebo staršom dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte naposledy používané apky.
  2. Posúvaním doprava alebo doľava vyhľadajte apku, ktorú chcete zatvoriť.
  3. Potiahnutím náhľadu apky nahor zatvorte príslušnú apku.

* Za normálnych okolností nie je vynútenie zatvorenia apky potrebné a zariadenie sa tým nezrýchli. V skutočnosti aplikácii po vynútenom ukončení trvá dlhšie, než sa spustí, pretože musí znova načítať všetky dáta.

Prečítajte si, čo robiť, keď apka opakovane prestáva reagovať >

Uistite sa, že máte dostatočne veľké úložisko

Keď v zariadení začne dochádzať miesto, pri inštalácii apiek, aktualizovaní systému iOS alebo iPadOS, sťahovaní hudby, nahrávaní videí a ďalších úlohách systém iOS alebo iPadOS uvoľní miesto automaticky. Systém iOS alebo iPadOS odstráni iba položky, ktoré si v prípade potreby môžete znova stiahnuť, alebo tie, ktoré už nepotrebujete.

Úložisko v zariadení môžete skontrolovať v menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko: [zariadenie]. Pre čo najlepší výkon udržujte v zariadení najmenej 1 GB voľného miesta. Ak je dostupné úložisko dlhodobo menšie ako 1 GB, zariadenie sa môže spomaliť, pretože systém iOS alebo iPadOS musí opakovane vytvárať miesto pre ďalší obsah.

Ak potrebujete uvoľniť miesto, vykonaním nasledujúceho postupu zapnite návrhy na úsporu miesta poskytované systémom iOS alebo iPadOS:

  1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Úložisko ([zariadenie]) a prečítajte si návrhy poskytované systémom iOS alebo iPadOS.
  2. Klepnutím na Povoliť daný návrh zapnite alebo klepnutím na názov návrhu zobrazte obsah, ktorý možno vymazať.

Ak sa vám žiadne návrhy nezobrazujú alebo ak potrebujete uvoľniť ešte viac miesta, môžete skontrolovať apky v zariadení. Sú uvedené na rovnakej obrazovke Úložisko: [zariadenie] spolu s informáciami o veľkosti miesta, ktoré zaberajú.

Klepnite na apku a vyberte niektorú z dostupných možností:

  • Zbaviť sa apky, čím uvoľníte úložisko, ktoré apka využíva, no ponecháte v zariadení jej dokumenty a dáta.
  • Vymazať apku, čím ju odstránite spolu so súvisiacimi dátami.
  • V závislosti od apky môže byť k dispozícii možnosť vymazania niektorých dokumentov a dát.

Prečítajte si o ďalších spôsoboch optimalizácie úložiska >

Vypnite režim slabej batérie

Režim slabej batérie je funkcia iPhonu a iPadu, ktorá predlžuje výdrž batérie znížením príkonu zariadenia. Niektoré funkcie sú v režime slabej batérie vypnuté a vykonávanie niektorých úloh môže trvať dlhšie ako zvyčajne. Ak je ikona batérie žltá, režim slabej batérie je zapnutý.

Ak potrebujete, aby iPhone alebo iPad fungoval bez obmedzení, ktoré sa aktivujú pri slabej batérii, odporúčame ponechať režim slabej batérie vypnutý. Režim slabej batérie môžete zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Batéria.

Prečítajte si viac o režime slabej batérie >

Chráňte zariadenie pred príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou

Keď sa zariadenie príliš zahreje v dôsledku vonkajších podmienok, napríklad keď ho necháte v rozpálenom aute alebo ho dlho používate na priamom slnku, systém iOS alebo iPadOS upraví jeho výkon. Presuňte zariadenie na chladnejšie miesto, aby sa jeho teplota upravila. 

Zariadenie môžu spomaľovať aj príliš nízke teploty. Ak je zariadenie pomalé, pretože bolo dlho vystavené chladu, preneste ho na teplejšie miesto.

Prečítajte si viac o prijateľných prevádzkových teplotách >

Skontrolujte zdravie batérie

Všetky nabíjateľné batérie sú spotrebné súčasti, ktoré chemicky starnú a spolu s tým strácajú na efektivite. Kapacita a maximálny výkon nabíjateľnej batérie vo všetkých modeloch iPhonu a iPadu sa postupne znižujú, takže batériu je nakoniec potrebné vymeniť. Systém iOS dokáže zdravie batérie iPhonu zobraziť a odporučiť, keď vyžaduje výmenu. Prejdite na Nastavenia > Batéria a klepnite na Zdravie batérie. Funkcia Zdravie batérie je k dispozícii len na iPhone.

Skontrolujte batériu iPhonu >

Získajte ďalšiu pomoc

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: