Informácie o výkone systému iOS v iPhone, iPade alebo iPode touch

Keď je zariadenie so systémom iOS pomalé alebo mrzne, vyskúšajte tieto tipy.

Skontrolujte stav siete

Mnohé aplikácie v zariadení vyžadujú pre svoj obsah a ďalšie funkcie pripojenie na internet. Ak je sieť, ku ktorej je zariadenie pripojené, zahltená (napríklad na podujatí, na ktorom rovnakú sieť používa naraz veľa ľudí), môže aplikáciám istý čas trvať, kým sa otvoria alebo zobrazia svoj obsah. Zariadenie môže byť pomalé aj vtedy, keď sa opakovane pripája k novým mobilným vysielačom z idúceho auta.

Aj keď zariadenie ukazuje silný signál, môže byť potrebné počkať, skúsiť to znova na inom mieste alebo použiť dostupnú Wi‑Fi sieť. Ak máte aj naďalej problémy s rýchlosťou, dostupnosťou alebo výkonom mobilnej dátovej siete na rôznych miestach, kontaktujte svojho operátora.

Prečítajte si viac o mobilných dátach.

Zatvorte nereagujúcu aplikáciu

Ak aplikácia prestane reagovať alebo zamrzne, môže byť potrebné vynútene ju zatvoriť a znova otvoriť.*

  1. Na iPhone X a novšom alebo iPade so systémom iOS 12 potiahnite na ploche prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a uprostred obrazovky na chvíľu zastavte. Na iPhone 8 alebo staršom dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte naposledy používané aplikácie.
  2. Posúvaním doprava alebo doľava vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete zatvoriť.  
  3. Potiahnutím náhľadu aplikácie nahor zatvorte príslušnú aplikáciu. 

*Za normálnych okolností nie je vynútené ukončenie aplikácií potrebné a zariadenie sa tým nezrýchli. V skutočnosti aplikácii po vynútenom ukončení trvá dlhšie, než sa spustí, pretože musí znova načítať všetky dáta.

Prečítajte si, čo robiť, keď aplikácia opakovane prestáva reagovať.

Uistite sa, že máte dostatočne veľké úložisko

Keď vo vašom zariadení začne dochádzať miesto, systém iOS bude pri inštalácii aplikácií, aktualizovaní systému iOS, sťahovaní hudby, nahrávaní videí a ďalších úlohách automaticky uvoľňovať miesto. Systém iOS odstraňuje iba položky, ktoré si v prípade potreby môžete znova stiahnuť, alebo tie, ktoré už nepotrebujete. 

Úložisko v zariadení môžete skontrolovať v menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko: [zariadenie]. Pre čo najlepší výkon udržujte v zariadení najmenej 1 GB voľného miesta. Ak je dostupné úložisko dlhodobo menšie ako 1 GB, zariadenie sa môže spomaliť, pretože systém iOS musí opakovane vytvárať miesto pre ďalší obsah.

Ak potrebujete uvoľniť miesto, pomocou nasledujúceho postupu zapnite návrhy na úsporu miesta poskytované systémom iOS:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko: [zariadenie] a prečítajte si návrhy poskytované systémom iOS.
  2. Klepnutím na Povoliť daný návrh zapnite alebo klepnutím na názov návrhu zobrazte obsah, ktorý možno vymazať.

Ak sa vám žiadne návrhy nezobrazujú alebo ak potrebujete uvoľniť ešte viac miesta, môžete skontrolovať aplikácie v zariadení. Sú uvedené na rovnakej obrazovke Úložisko: [zariadenie] spolu s informáciami o veľkosti miesta, ktoré zaberajú.

Klepnite na aplikáciu a vyberte niektorú z dostupných možností:

  • Zbaviť sa aplikácie, čím uvoľníte úložisko, ktoré využíva, ale ponecháte v zariadení jej dokumenty a dáta.
  • Vymazať aplikáciu, čím ju úplne odstránite spolu so súvisiacimi dátami.
  • V závislosti od aplikácie môže byť k dispozícii možnosť vymazania niektorých dokumentov a dát.

Prečítajte si o ďalších spôsoboch optimalizácie úložiska.

Nechajte vypnutý režim slabej batérie, keď ho nepotrebujete

Režim slabej batérie je funkcia iPhonu, ktorá predlžuje výdrž batérie znížením príkonu zariadenia. Niektoré funkcie sú v režime slabej batérie vypnuté a vykonávanie niektorých úloh môže trvať dlhšie ako zvyčajne. Ak je ikona batérie žltá, je zapnutý režim slabej batérie. 

Ak potrebujete, aby iPhone fungoval bez obmedzení, ktoré existujú pri nízkej spotrebe, odporúčame ponechať režim slabej batérie vypnutý. Režim slabej batérie môžete zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Batéria.

Prečítajte si viac o režime slabej batérie.

Chráňte zariadenie pred príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou

Keď sa zariadenie príliš zahreje v dôsledku vonkajších podmienok, napríklad keď ho necháte v rozpálenom aute alebo ho dlhú dobu používate na priamom slnku, systém iOS upraví jeho výkon. Presuňte zariadenie na chladnejšie miesto, aby sa jeho teplota upravila. 

Zariadenie môžu spomaľovať aj príliš nízke teploty. Ak je zariadenie pomalé, pretože bolo dlho vystavené chladu, preneste ho na teplejšie miesto.

Prečítajte si viac o prijateľných prevádzkových teplotách.

Skontrolujte zdravie batérie

Všetky nabíjateľné batérie sú spotrebné súčasti, ktoré chemicky starnú a spolu s tým strácajú na efektivite. Kapacita a maximálny výkon nabíjateľnej batérie vo všetkých modeloch iPhonu sa postupne znižujú, takže batériu je nakoniec potrebné vymeniť. Systém iOS dokáže zdravie batérie iPhonu zobraziť a odporučiť, keď vyžaduje výmenu. Prejdite do menu Nastavenia > Batéria a klepnite na položku Zdravie batérie.

Skontrolujte batériu iPhonu.

Získajte ďalšiu pomoc

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: