Vplyv batérie na výkon iPhonu

Prečítajte si, ako súvisí výkon iPhonu s batériou.

iPhone je navrhnutý tak, aby sa používal ľahko a jednoducho. To je však možné dosiahnuť len skombinovaním pokročilých technológií a sofistikovanej konštrukcie. Jednou z podstatných technologických oblastí je batéria a výkon. Technológia batérií je veľmi zložitá. Existuje veľa premenných, ktoré ovplyvňujú výkon batérie a s ňou súvisiaci výkon iPhonu. Všetky nabíjateľné batérie sú spotrebné súčasti a majú obmedzenú životnosť. Ich kapacita a výkon sa postupom času znižujú, až je nakoniec batériu potrebné vymeniť. S postupným starnutím batérie sa môže meniť aj výkon iPhonu. V tomto článku získate podrobnejšie informácie.

Lítiovo-iónové batérie

Batéria iPhonu využíva lítiovo-iónovú technológiu. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami batérií sa lítiovo-iónové batérie nabíjajú rýchlejšie, vydržia dlhšie a majú vyššiu energetickú hustotu, čo znamená väčšiu výdrž pri menšej veľkosti. Nabíjateľné lítiovo-iónové batérie sú pre vaše zariadenie v súčasnosti tou najvhodnejšou technológiou. Prečítajte si viac o lítiovo-iónových batériách.

Ako maximalizovať výdrž batérie

„Výdrž batérie“ je doba, počas ktorej zariadenie pracuje, kým je potrebné jeho dobitie. „Životnosť batérie“ znamená, ako dlho batéria vydrží, kým je potrebná jej výmena. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich výdrž a životnosť batérie je to, aké veci na zariadení robíte. Nech už zariadenie používate akokoľvek, existuje niekoľko spôsobov, ako batérii pomôcť. Životnosť batérie sa odvíja od jej „chemického veku“, ktorý však nepredstavuje len bežné plynutie času. Zohľadňuje aj ďalšie faktory, ako je napríklad počet nabíjacích cyklov alebo to, ako sa o batériu staráte. Tieto tipy vám pomôžu maximalizovať výdrž batérie a predĺžiť jej životnosť. Ak napríklad plánujete iPhone na dlhšiu dobu uskladniť, nechajte ho nabitý na 50 percent. Takisto sa iPhone snažte nenabíjať a nenechávať dlhšiu dobu v horúcom prostredí, napríklad na priamom slnku.

Chemické starnutie batérií

Všetky nabíjateľné batérie sú spotrebné súčasti, ktoré chemicky starnú a spolu s tým strácajú na efektivite. 

Čím sú lítiovo-iónové batérie chemicky staršie, tým horšia je ich schopnosť udržať elektrický náboj, v dôsledku čoho zariadenie vydrží kratšie, kým ho bude potrebné znova nabiť. Dá sa to označiť ako maximálna kapacita batérie, čiže kapacita batérie v pomere ku kapacite novej batérie. Takisto sa môže zhoršovať aj schopnosť batérie poskytovať maximálny okamžitý výkon. Aby telefón fungoval správne, musia mať jeho elektronické súčasti možnosť čerpať z batérie okamžitý výkon. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich tento okamžitý výkon je impedancia batérie. Batéria s vysokou impedanciou nemusí byť schopná poskytovať dostatočný výkon systému, ktorý ho vyžaduje. Impedancia batérie sa môže zvyšovať spolu s jej chemickým vekom. Impedancia sa takisto dočasne zvýši, keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa nachádza v chladnom prostredí. Ak sa tieto faktory spoja s vyšším chemickým vekom, nárast impedancie je o to výraznejší. Tieto chemické vlastnosti sa prejavujú na všetkých bežne používaných lítiovo-iónových batériách.

Keď zariadenie čerpá energiu z batérie s vyššou impedanciou, napätie batérie sa výrazne zníži. Elektronické súčasti však na správne fungovanie vyžadujú isté minimálne napätie. K týmto súčastiam patrí interné úložisko, obvody aj samotná batéria. Systém správy napájania rozpoznáva, koľko energie dokáže batéria dodať, a vyvažuje zaťaženie tak, aby zariadenie mohlo nepretržite fungovať. Ak systém napájania nedokáže dodávať dostatok energie na nepretržitú prevádzku, zariadenie sa vypne, aby ochránilo elektronické súčasti. Hoci z pohľadu zariadenia je toto vypnutie zámerné, pre používateľa môže byť prekvapením.

Ako zabrániť neočakávaným vypnutiam

Neočakávané vypnutia sú pravdepodobnejšie, keď je batéria takmer vybitá, má vyšší chemický vek alebo sa nachádza v chladnejšom prostredí. V extrémnych prípadoch môže k vypnutiam dochádzať častejšie, a to až natoľko, že zariadenie začne byť nespoľahlivé alebo nepoužiteľné. Systém iOS v iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. generácia), iPhone 7 a iPhone 7 Plus chráni zariadenie pred neočakávanými vypnutiami tým, že dynamicky spravuje výkyvy výkonu tak, aby sa iPhone dal stále používať. Táto funkcia správy výkonu sa vzťahuje iba na iPhone a v iných produktoch Apple ju nenájdete. Od verzie iOS 12.1 majú túto funkciu aj iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X. Od verzie iOS 13.1 majú túto funkciu aj iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR. Prečítajte si o správe výkonu v iPhone 11 a novších modeloch. Vplyv správy výkonu na tieto novšie modely nemusí byť vďaka ich vyspelejšej hardvérovej konštrukcii a softvérovému dizajnu taký výrazný.

Správa výkonu funguje tak, že sleduje prevádzkovú teplotu zariadenia spolu s momentálnym nabitím batérie a jej impedanciou. Len ak to tieto premenné vyžadujú, systém iOS dynamicky obmedzí maximálny výkon niektorých systémových súčastí, ako je napríklad procesor alebo grafický procesor, aby zabránil nečakanému vypnutiu. Výsledkom je, že zaťaženie zariadenia sa automaticky vyvažuje a systémové operácie sú lepšie rozvrhnuté v čase namiesto toho, aby dochádzalo k náhlym výrazným výkyvom výkonu. V niektorých prípadoch si používateľ ani nemusí všimnúť akékoľvek zmeny v každodennom výkone zariadenia. Záleží to od toho, nakoľko musí jeho zariadenie využívať funkcie správy výkonu.

Ak však zariadenie vyžaduje extrémnejšie formy správy výkonu, môže si používateľ všimnúť napríklad tieto javy:

 • Pomalšie spúšťanie apiek
 • Nižšia rýchlosť snímok pri rolovaní
 • Slabšie podsvietenie (jas však možno manuálne zvýšiť v ovládacom centre)
 • Až o 3 dB nižšia hlasitosť reproduktorov
 • Postupný pokles rýchlosti snímok v niektorých apkách
 • V tých najextrémnejších prípadoch sa vypne blesk a v aplikácii Kamera sa zobrazí príslušná ikona
 • Apky obnovujúce sa na pozadí sa po otvorení možno budú musieť znova načítať

Správa výkonu však nemá vplyv na mnohé kľúčové funkcie. Patria k nim napríklad tieto:

 • Kvalita mobilného signálu a prenosová rýchlosť siete
 • Kvalita zaznamenaných fotiek a videí
 • Výkon GPS
 • Presnosť polohy
 • Senzory, ako je napríklad gyroskop, akcelerometer alebo barometer
 • Apple Pay

Zmeny správy výkonu spôsobené vybitou batériou alebo nižšími teplotami sú dočasné. Ak je už ale batéria príliš chemicky stará, môžu byť zmeny v správe výkonu trvalejšie. Je to spôsobené tým, že všetky nabíjateľné batérie sú spotrebné súčasti a majú obmedzenú životnosť, a preto je nakoniec potrebná ich výmena. Ak sa vás tieto zmeny týkajú a chcete zvýšiť výkon svojho zariadenia, môže vám pomôcť výmena batérie.

Systém iOS 11.3 a novší

Systém iOS 11.3 a novší vylepšuje funkciu správy výkonu tým, že pravidelne vyhodnocuje úroveň správy výkonu potrebnú na zabránenie neočakávaným vypnutiam. Ak stav batérie umožňuje poskytovať maximálny výkon na zistenej úrovni, správa výkonu sa obmedzí. Ak opäť dôjde k neočakávanému vypnutiu, úroveň správy výkonu sa zvýši. Toto vyhodnocovanie prebieha priebežne, vďaka čomu umožňuje flexibilnejšie prispôsobovať správu výkonu aktuálnemu správaniu zariadenia.

iPhone 8 a novšie modely používajú pokročilejší dizajn hardvéru a softvéru, ktorý umožňuje presnejšie odhadovať požiadavky na výkon a schopnosť batérie dodávať energiu, čím maximalizuje celkový výkon systému. Výsledkom je odlišný systém správy výkonu, ktorý systému iOS umožňuje presnejšie predvídať neočakávané vypnutie a zabraňovať mu. Vplyv správy napájania preto na iPhone 8 a novších modeloch nemusí byť taký zrejmý. Kapacita a maximálny výkon nabíjateľnej batérie vo všetkých modeloch iPhonu sa postupne znižujú, takže batériu je nakoniec potrebné vymeniť.


Obrázok nastavení batérie

Zdravie batérie

Systém iOS 11.3 a novší v iPhone 6 a novších modeloch obsahuje nové funkcie, ktoré zobrazujú stav batérie a v prípade potreby odporúčajú jej výmenu. Tieto funkcie nájdete v sekcii Nastavenia > Batéria > Zdravie batérie (v systéme iOS 16.1 a novšom ich nájdete v sekcii Nastavenia > Batéria > Zdravie a nabíjanie batérie).

Môžete tiež zistiť, či je zapnutá funkcia správy výkonu, ktorá dynamicky spravuje maximálny výkon s cieľom zabrániť neočakávaným vypnutiam, a podľa potreby ju môžete vypnúť. Táto funkcia sa zapína až po prvom neočakávanom vypnutí zariadenia, ktorého batéria má zníženú schopnosť poskytovať maximálny okamžitý výkon. Táto funkcia je dostupná na iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. generácia), iPhone 7 a iPhone 7 Plus. Od verzie iOS 12.1 majú túto funkciu aj iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X. Od verzie iOS 13.1 majú túto funkciu aj iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR. Prečítajte si o správe výkonu v iPhone 11 a novších modeloch. Vplyv správy výkonu na tieto novšie modely nemusí byť vďaka ich vyspelejšej hardvérovej konštrukcii a softvérovému dizajnu taký výrazný.

Po aktualizácii zariadenia zo systému iOS 11.2.6 alebo staršieho je funkcia správy výkonu spočiatku vypnutá. Znova sa zapne, až keď sa zariadenie opäť neočakávane vypne.

Všetky modely iPhonu obsahujú základnú funkciu správy výkonu, ktorá zabezpečuje správnu prevádzku batérie a celého systému a ochranu interných súčastí. Patrí sem napríklad správanie zariadenia v horúcom alebo chladnom prostredí, ako aj interná správa napätia. Tento typ správy výkonu je potrebný na zaistenie bezpečnosti a správneho fungovania a nedá sa vypnúť.

Obrázok zobrazujúci informácie o maximálnej kapacite batérie

Maximálna kapacita batérie

Obrazovka Zdravie batérie obsahuje informácie o maximálnej kapacite batérie a jej schopnosti poskytovať maximálny výkon. 

Maximálna kapacita batérie predstavuje kapacitu batérie zariadenia v porovnaní s novou batériou. S postupným chemickým starnutím sa kapacita batérie znižuje, v dôsledku čoho môže byť doba používania zariadenia medzi jednotlivými nabitiami kratšia. V závislosti od toho, koľko času uplynulo od výroby iPhonu po jeho aktiváciu, môže byť kapacita batérie o niečo nižšia ako 100 %.

Normálna batéria je navrhnutá tak, aby si pri prevádzke v bežných podmienkach zachovala až 80 % pôvodnej kapacity po 500 úplných cykloch nabitia. Ročná záruka kryje servis v prípade chybnej batérie. Ak už záruka na batériu neplatí, spoločnosť Apple ponúka jej servis za poplatok. Prečítajte si viac o cykloch nabitia.

S postupným zhoršovaním zdravia batérie sa môže znižovať aj jej schopnosť poskytovať maximálny výkon. Obrazovka Zdravie batérie obsahuje sekciu Maximálny výkon zariadenia, na ktorej sa môžu zobrazovať nasledujúce hlásenia.

Obrázok zobrazujúci informácie o maximálnom výkone

Výkon je normálny

Ak batéria dokáže podporovať maximálny výkon zariadenia a nepoužívajú sa funkcie správy výkonu, zobrazuje sa toto hlásenie:

Vaša batéria momentálne podporuje maximálny výkon zariadenia.

Obrázok zobrazujúci správu súvisiacu s aplikovaním správy výkonu

Používajú sa funkcie správy výkonu

Keď sa používajú funkcie správy výkonu, zobrazuje sa toto hlásenie:

iPhone sa neočakávane vypol, pretože batéria nedokázala dodať dostatočne vysoký okamžitý výkon. Aby sa táto situácia neopakovala, bola aplikovaná správa výkonu zariadenia. Zakázať…

Pripomíname, že ak funkcie správy výkonu vypnete, nebudete ich môcť znova zapnúť. Zapnú sa automaticky, ak dôjde k neočakávanému vypnutiu zariadenia. Bude dostupná aj možnosť ich vypnutia.

Obrázok, na ktorom je zobrazená Dôležitá správa týkajúca sa batérie

Zdravie batérie je neznáme

Ak systém iOS nedokáže určiť zdravie batérie zariadenia, zobrazí sa toto hlásenie:

iPhone nedokáže stanoviť zdravie batérie. Batériu môže opravovať autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple. Viac informácií o možnostiach servisu…

Toto hlásenie sa môže zobrazovať v dôsledku nesprávnej inštalácie batérie alebo používania neznámej súčasti batérie.

Obrázok zobrazujúci správu, že batéria nedokázala dodať dostatočne vysoký okamžitý výkon

Správa výkonu je vypnutá

Ak vypnete používanú funkciu správy výkonu, zobrazí sa toto hlásenie:

iPhone sa neočakávane vypol, pretože batéria nedokázala dodať dostatočne vysoký okamžitý výkon. Správa výkonu zariadenia bola manuálne zakázaná.

Ak sa zariadenie opäť neočakávane vypne, funkcie správy výkonu sa znova zapnú. Bude dostupná aj možnosť ich vypnutia.

Obrázok zobrazujúci správu, že batéria je vo veľmi zlom stave

Zdravie batérie sa zhoršilo

Ak sa zdravie batérie výrazne zhoršilo, zobrazí sa aj toto hlásenie:

Vaša batéria je vo veľmi zlom stave. Batériu môže vymeniť autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple, čím obnoví jej plný výkon a kapacitu. Viac informácií o možnostiach servisu…

Toto hlásenie neznamená, že došlo k problému s bezpečnosťou. Batériu možno naďalej používať. Je však možné, že problémy s batériou a výkonom budú výraznejšie. Výkon možno zvýšiť použitím novej náhradnej batérie. Viac informácií o možnostiach servisu

Obrázok zobrazujúci správu, že nie je možné overiť, či iPhone používa originálnu Apple batériu

Dôležitá správa týkajúca sa batérie

Ak sa vám zobrazí nasledujúca správa, znamená to, že batéria vášho iPhonu sa nedá overiť. Táto správa sa vzťahuje na iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR a novšie modely.

Nie je možné overiť, či má tento iPhone originálnu batériu Apple. Informácie o stave tejto batérie nie sú k dispozícii. Ďalšie informácie...

Správa o zdraví batérie nie je k dispozícii. Ak si chcete nechať batériu skontrolovať, kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Viac informácií o možnostiach servisu

Prečítajte si viac o tejto správe a o tom, ako sa zobrazí na iPhone 11, iPhone 11 Pro a novších modeloch.

Získanie ďalšej pomoci

Ak sa výkon vášho zariadenia znížil v dôsledku používania staršej batérie a potrebujete pomoc s jej výmenou, kontaktujte podporu spoločnosti Apple a informujte sa o možnostiach servisu.

Prečítajte si viac o servise a recyklácii batérie.

Prekalibrovanie systému hlásenia zdravia batérie na iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max

Vzhľadom na to, že niektorí používatelia iPhonu 11, iPhonu 11 Pro a iPhonu 11 Pro Max zaznamenali problém, v dôsledku ktorého sa zobrazuje nepresný odhad zdravia batérie, systém iOS 14.5 a novšie verzie prinášajú aktualizáciu, v rámci ktorej systém hlásenia zdravia batérie prekalibruje maximálnu kapacitu batérie a maximálny výkon zariadenia.

Prečítajte si viac o prekalibrovaní systému hlásenia zdravia batérie v systéme iOS 14.5.

Dátum zverejnenia: