Kontrola úložiska v iPhone, iPade a iPode touch

Systémy iOS a iPadOS monitorujú úložisko vo vašom zariadení tak, že analyzujú, koľko miesta využívajú jednotlivé aplikácie. Úložisko zariadenia si môžete skontrolovať aj v aplikácii Nastavenia, v iTunes alebo vo Finderi v počítači.

Ako iOS a iPadOS optimalizujú úložisko

Keď vo vašom zariadení začne dochádzať miesto, to pri inštalácii aplikácií, aktualizovaní systému iOS alebo iPadOS, sťahovaní hudby, nahrávaní videí a ďalších úlohách automaticky uvoľní miesto.

Zariadenie môže miesto uvoľniť odstránením nepotrebných častí aplikácií a časti vášho obsahu, napríklad streamovanej hudby a videí alebo súborov na iCloud Drive. Okrem toho odstráni aj dočasné súbory a vyčistí vyrovnávaciu pamäť zariadenia. Zariadenie však odstráni iba položky, ktoré si v prípade potreby môžete znova stiahnuť, alebo tie, ktoré už nepotrebujete.

Kontrola úložiska v zariadení so systémom pomocou samotného zariadenia

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie]. Môže sa zobraziť zoznam odporúčaní na optimalizáciu úložiska zariadenia. Pod ním uvidíte zoznam nainštalovaných aplikácií a informácií o tom, akú veľkú časť úložiska zaberajú. Klepnutím na názov aplikácie si zobrazíte ďalšie informácie o tom, ako daná aplikácia využíva úložisko. Dočasné dáta a dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti nemusia byť zahrnuté vo využívaní úložiska.

V podrobnom zobrazení môžete:

 • Zbaviť sa aplikácie, čím uvoľníte úložisko, ktoré využíva, ale ponecháte v zariadení jej dokumenty a dáta.
 • Vymazať aplikáciu, čím ju úplne odstránite spolu so súvisiacimi dátami.
 • V závislosti od aplikácie môže byť k dispozícii možnosť vymazania niektorých dokumentov a dát.

Ak je zariadenie takmer plné a už nedokáže uvoľniť žiadne miesto, môže sa zobraziť upozornenie Úložisko je takmer plné. V takom prípade si pozrite odporúčania na správu úložiska alebo odstráňte obsah, ktorý už nepoužívate, napríklad videá a aplikácie. 

Kategórie obsahu

Používaný obsah v zariadení sa delí do týchto kategórií:

 • Apky: Nainštalované aplikácie a ich obsah, ako aj obsah uložený v adresári Na mojom iPhone/iPade/iPode touch v aplikácii Súbory a stiahnuté súbory v prehliadači Safari. 
 • Fotky: Fotky a videá uložené v aplikácii Fotky.
 • Médiá: Hudba, videá, podcasty, zvonenia, obaly albumov a nahrávky.
 • Mail: E-maily a ich prílohy.
 • Apple Books: Knihy a PDF súbory v aplikácii Knihy.
 • Správy: Správy a ich prílohy.
 • iCloud Drive: Obsah zo služby iCloud Drive, ktorý bol stiahnutý lokálne do zariadenia. Tento obsah nie je možné automaticky vymazať.
 • Iné: Neodstrániteľné materiály v mobilnom zariadení, napríklad hlasy Siri, písma, slovníky, neodstrániteľné záznamy a vyrovnávacie pamäte, index Spotlightu a systémové dáta, ako sú Keychain a CloudKit Database. Súbory vo vyrovnávacej pamäti systém nemôže vymazať.
 • Systém: Miesto, ktoré zaberá operačný systém. To sa líši v závislosti od zariadenia a modelu.

Používanie odporúčaní na optimalizáciu úložiska

V sekcii Úložisko v aplikácii Nastavenia môže zariadenie ponúkať odporúčania na optimalizáciu úložiska. Klepnutím na položku Zobraziť všetky si zobrazíte všetky odporúčania pre zariadenie.

Prečítajte si popis každého odporúčania. Ak ho chcete prijať, klepnite na položku Povoliť. Môžete tiež klepnúť priamo na odporúčanie a skontrolovať obsah, ktorý môžete vymazať.

Kontrola úložiska v zariadení so systémom iOS pomocou Findera alebo iTunes

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču.
 3. Vo Finderi alebo v iTunes vyberte zariadenie. Zobrazí sa pruh rozdelený podľa typu obsahu, ktorý uvádza veľkosť úložiska využívaného obsahom. 
 4. Ak si chcete pozrieť, koľko úložiska využívajú jednotlivé typy obsahu, prejdite myšou na tento pruh.

Nižšie je uvedený zoznam typov obsahu v zariadení a položky, ktoré sú v jednotlivých typoch zahrnuté:

 • Audio: Skladby, audiopodcasty, audioknihy, nahrávky a zvonenia.
 • Video: Filmy, hudobné videá a TV seriály.
 • Fotky: Obsah knižnice fotiek, albumu Fotoaparát a Fotostreamu.
 • Apky: Nainštalované aplikácie. Obsah aplikácií je uvedený v zozname Dokumenty a dáta.
 • Knihy: Knihy iBooks, audioknihy a PDF súbory.
 • Dokumenty a dáta: Offline zoznam Na prečítanie v prehliadači Safari, súbory uložené v nainštalovaných aplikáciách a obsah aplikácií, ako sú napríklad kontakty, kalendáre, správy a e-maily (a ich prílohy).
 • Iné: Nastavenia, hlasy Siri, systémové dáta a súbory vo vyrovnávacej pamäti.

Súbory vo vyrovnávacej pamäti uvedené v časti Iné

Finder a iTunes zaraďujú hudbu, videá a fotky vo vyrovnávacej pamäti do kategórie Iné, a nie ako samotné skladby, videá alebo fotky. Súbory vo vyrovnávacej pamäti sa vytvárajú pri streamovaní alebo zobrazení obsahu, ako je napríklad hudba, videá a fotky. Ak streamujete hudbu alebo video, takýto obsah sa ukladá do zariadenia v podobe súborov uložených vo vyrovnávacej pamäti, aby ste sa k nim znova rýchlo dostali.

Zariadenie automaticky odstráni súbory z vyrovnávacej pamäte a dočasné súbory, keď potrebuje viac miesta.

Úložisko v zariadení sa líši od stavu vo Finderi alebo iTunes

Keďže Finder a iTunes zaraďujú súbory vo vyrovnávacej pamäti do kategórie Iné, informácie o využití úložiska hudbou alebo videami sa môžu líšiť. Ak si chcete zobraziť informácie o využití úložiska v zariadení, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie].

Vymazanie súborov vo vyrovnávacej pamäti zo zariadenia

Zariadenie automaticky vymaže súbory z vyrovnávacej pamäti a dočasné súbory, keď potrebuje viac miesta. Nemusíte ich vymazávať sami.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: