Kontrola úložiska v iPhone, iPade a iPode touch

Systémy iOS a iPadOS monitorujú úložisko vo vašom zariadení tak, že analyzujú, koľko miesta využívajú jednotlivé apky. Úložisko zariadenia si môžete skontrolovať aj v Nastaveniach, v iTunes alebo vo Finderi na počítači.

Ako iOS a iPadOS optimalizujú úložisko

Keď v zariadení začne dochádzať miesto, pri inštalácii apiek, aktualizovaní systému iOS alebo iPadOS, sťahovaní hudby, nahrávaní videí a ďalších úlohách sa miesto uvoľní automaticky.

Zariadenie môže miesto uvoľniť odstránením nepotrebných častí apiek a časti vášho obsahu, napríklad streamovanej hudby a videí alebo súborov v iCloud Drive. Okrem toho odstráni aj dočasné súbory a vyčistí vyrovnávaciu pamäť zariadenia. Zariadenie však odstráni iba položky, ktoré si v prípade potreby môžete znova stiahnuť, alebo tie, ktoré už nepotrebujete.

 

Kontrola úložiska v zariadení pomocou samotného zariadenia

Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie]. Môže sa zobraziť zoznam odporúčaní na optimalizáciu úložiska zariadenia. Pod ním uvidíte zoznam nainštalovaných apiek a informácií o tom, akú veľkú časť úložiska zaberajú. Klepnutím na názov apky zobrazíte ďalšie informácie o tom, ako daná apka využíva úložisko. Dočasné dáta a dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti nemusia byť zahrnuté ako využívané úložisko.

V podrobnom zobrazení môžete vykonať tieto operácie:

 • Zbaviť sa apky, čím uvoľníte úložisko, ktoré apka využíva, no ponecháte v zariadení jej dokumenty a dáta.
 • Vymazať apku, čím ju úplne odstránite spolu so súvisiacimi dátami.
 • V závislosti od apky môže byť k dispozícii možnosť vymazania niektorých dokumentov a dát.

Ak je zariadenie takmer plné a už nedokáže uvoľniť žiadne miesto, môže sa zobraziť upozornenie Úložisko je takmer plné. V takom prípade si pozrite odporúčania na správu úložiska alebo odstráňte obsah, ktorý už nepoužívate, napríklad videá a apky. 

Kategórie obsahu

Používaný obsah v zariadení sa delí do týchto kategórií:

 • Apky: Nainštalované apky a ich obsah, ako aj obsah uložený v adresári Na mojom iPhone/iPade/iPode touch v apke Súbory a stiahnuté súbory v Safari. 
 • Fotky: Fotky a videá uložené v apke Fotky.
 • Médiá: Hudba, videá, podcasty, zvonenia, obaly albumov a nahrávky.
 • Mail: E-maily a ich prílohy.
 • Apple Books: Knihy a PDF súbory v apke Knihy.
 • Správy: Správy a ich prílohy.
 • iCloud Drive: Obsah zo služby iCloud Drive, ktorý bol stiahnutý lokálne do zariadenia. Tento obsah nie je možné automaticky vymazať.
 • Iné: Neodstrániteľné položky v mobilnom zariadení, napríklad hlasy Siri, písma, slovníky, neodstrániteľné záznamy a vyrovnávacie pamäte, index Spotlightu a systémové dáta, ako sú Keychain a CloudKit Database. Súbory vo vyrovnávacej pamäti systém nemôže vymazať.
 • Systém: Miesto, ktoré zaberá operačný systém. Líši sa v závislosti od zariadenia a modelu.

Používanie odporúčaní na optimalizáciu úložiska

V sekcii Úložisko v Nastaveniach môže zariadenie ponúkať odporúčania na optimalizáciu úložiska. Klepnutím na Zobraziť všetky zobrazíte všetky odporúčania pre zariadenie.

Prečítajte si popis každého odporúčania. Ak ho chcete prijať, klepnite na Povoliť. Môžete tiež klepnúť priamo na odporúčanie a skontrolovať obsah, ktorý môžete vymazať.

Kontrola úložiska v zariadení so systémom iOS pomocou Findera alebo iTunes

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 alebo novším otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču.
 3. Vo Finderi alebo v iTunes vyberte zariadenie. Zobrazí sa pruh rozdelený podľa typu obsahu, ktorý uvádza veľkosť úložiska využívaného obsahom. 
 4. Ak si chcete pozrieť, koľko úložiska využívajú jednotlivé typy obsahu, prejdite myšou na tento pruh.

Nižšie je uvedený zoznam typov obsahu v zariadení a položky, ktoré sú v jednotlivých typoch zahrnuté:

 • Audio: Skladby, audiopodcasty, audioknihy, nahrávky a zvonenia.
 • Video: Filmy, hudobné videá a TV seriály.
 • Fotky: Obsah knižnice fotiek, albumu Fotoaparát a Fotostreamu.
 • Apky: Nainštalované apky. Obsah apiek je uvedený v zozname Dokumenty a dáta.
 • Knihy: Knihy iBooks, audioknihy a PDF súbory.
 • Dokumenty a dáta: Offline zoznam Na prečítanie v prehliadači Safari, súbory uložené v nainštalovaných apkách a obsah apiek, ako sú napríklad kontakty, kalendáre, správy a e-maily (a ich prílohy).
 • Iné: Nastavenia, hlasy Siri, systémové dáta a súbory vo vyrovnávacej pamäti.

Súbory vo vyrovnávacej pamäti uvedené v časti Iné

Finder a iTunes zaraďujú hudbu, videá a fotky vo vyrovnávacej pamäti do kategórie Iné, a nie medzi skutočné skladby, videá alebo fotky. Súbory vo vyrovnávacej pamäti sa vytvárajú pri streamovaní alebo zobrazení obsahu, ako je napríklad hudba, videá a fotky. Ak streamujete hudbu alebo video, takýto obsah sa ukladá do zariadenia v podobe súborov uložených vo vyrovnávacej pamäti, aby ste sa k nim mohli rýchlo dostať znova.

Zariadenie automaticky odstráni súbory z vyrovnávacej pamäte a dočasné súbory, keď potrebuje viac miesta.

Ak sa úložisko v zariadení líši od stavu vo Finderi alebo iTunes

Keďže Finder a iTunes zaraďujú súbory vo vyrovnávacej pamäti do kategórie Iné, informácie o využití úložiska hudbou alebo videami sa môžu líšiť. Ak si chcete zobraziť informácie o využití úložiska v zariadení, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie].

Vymazanie súborov vo vyrovnávacej pamäti zo zariadenia

Zariadenie automaticky vymaže súbory z vyrovnávacej pamäte a dočasné súbory, keď potrebuje viac miesta. Nemusíte ich vymazávať sami.

Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: