Kontrola úložiska v iPhone, iPade a iPode touch

Systém iOS monitoruje úložisko vo vašom zariadení a analyzuje, koľko miesta využívajú jednotlivé aplikácie. Využitie úložiska zariadenia môžete skontrolovať v menu Nastavenia alebo v iTunes.

Ako systém iOS optimalizuje úložisko

Keď vo vašom zariadení začne dochádzať miesto, systém iOS bude pri inštalácii aplikácií, aktualizovaní systému iOS, sťahovaní hudby, nahrávaní videí a ďalších úlohách automaticky uvoľňovať miesto.

Systém iOS môže miesto uvoľňovať odstraňovaním nepotrebných častí aplikácií a časti vášho obsahu, napríklad streamovanej hudby a videí alebo súborov v službe iCloud Drive. Okrem toho odstráni aj dočasné súbory a vyčistí vyrovnávaciu pamäť zariadenia. Systém iOS odstraňuje iba položky, ktoré si v prípade potreby môžete znova stiahnuť, alebo tie, ktoré už nepotrebujete.

Kontrola úložiska v zariadení so systémom iOS pomocou samotného zariadenia

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie]. Môže sa zobraziť zoznam odporúčaní na optimalizáciu úložiska zariadenia. Pod ním uvidíte zoznam nainštalovaných aplikácií a informácií o tom, akú veľkú časť úložiska zaberajú. Klepnutím na názov aplikácie zobrazíte ďalšie informácie o tom, ako daná aplikácia využíva úložisko. Dočasné dáta a dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti nemusia byť zahrnuté vo využívaní úložiska.

V podrobnom zobrazení môžete:

 • Zbaviť sa aplikácie, čím uvoľníte úložisko, ktoré využíva, ale ponecháte v zariadení jej dokumenty a dáta.
 • Vymazať aplikáciu, čím ju úplne odstránite spolu so súvisiacimi dátami.
 • V závislosti od aplikácie môže byť k dispozícii možnosť vymazania niektorých dokumentov a dát.

Ak je úložisko zariadenia takmer plné a systém iOS už nedokáže uvoľniť žiadne miesto, zobrazí sa upozornenie Úložisko je takmer plné. V takom prípade si pozrite odporúčania na správu úložiska alebo odstráňte obsah, ktorý už nepoužívate, ako sú napríklad videá a aplikácie. 

Kategórie obsahu

Systém iOS rozdeľuje používaný obsah do týchto kategórií:

 • Apky: Nainštalované aplikácie a ich obsah.
 • Fotky: Fotky a videá uložené v aplikácii Fotky.
 • Médiá: Hudba, videá, podcasty, zvonenia a grafika.
 • Mail: E-maily a ich prílohy.
 • Apple Books: Knihy a PDF súbory v aplikácii Knihy.
 • Správy: Správy a ich prílohy.
 • iCloud Drive: Obsah zo služby iCloud Drive, ktorý bol stiahnutý lokálne do zariadenia.
 • Iné: Všetko ostatné, ako sú napríklad systémové súbory, aktualizácie softvéru, hlasy Siri, súbory uložené vo vyrovnávacej pamäti, protokoly a ďalší obsah.

Systém iOS zobrazuje len najviac používané kategórie. Ak nejaká kategória nezaberá veľa miesta, môže sa počítať ako Iné. Úložisko zabrané systémom predstavuje kombináciu miesta zabraného systémom iOS a jeho podpornými súbormi. Veľkosť úložiska uvedená vedľa položky Systém sa líši v závislosti od zariadenia a závisí od typu a modelu zariadenia, krajiny, operátora, hlasov Siri a ďalších faktorov.

Používanie odporúčaní na optimalizáciu úložiska

V časti Úložisko v menu Nastavenia môže systém iOS ponúkať odporúčania, ako optimalizovať úložisko zariadenia. Klepnutím na položku Zobraziť všetky zobrazíte všetky odporúčania pre vaše zariadenie.

Prečítajte si popis každého odporúčania. Ak ho chcete prijať, klepnite na položku Povoliť. Môžete tiež klepnúť priamo na odporúčanie a skontrolovať obsah, ktorý môžete vymazať.

Kontrola úložiska v zariadení so systémom iOS pomocou iTunes

 1. Otvorte iTunes v počítači.
 2. Pripojte zariadenie so systémom iOS k počítaču.
 3. Vyberte zariadenie so systémom iOS v iTunes. Zobrazí sa pruh rozdelený podľa typu obsahu, ktorý uvádza veľkosť úložiska využívaného obsahom systému iOS. 
 4. Keď prejdete myšou na typ obsahu, napríklad na položku Iné alebo Aplikácie, zobrazia sa ďalšie informácie:

Nižšie je uvedený zoznam typov obsahu v zariadení so systémom iOS a položky, ktoré sú v jednotlivých typoch zahrnuté:

 • Audio: Skladby, audiopodcasty, audioknihy, hlasové poznámky a zvonenia.
 • Video: Filmy, hudobné videá a TV seriály.
 • Fotky: Obsah Fotoknižnice, albumu Fotoaparát a Fotostreamu.
 • Apky: Nainštalované aplikácie. Obsah aplikácií je uvedený v zozname Dokumenty a dáta.
 • Knihy: Knihy iBooks, audioknihy a PDF súbory.
 • Dokumenty a dáta: Offline zoznam Na prečítanie v prehliadači Safari, súbory uložené v nainštalovaných aplikáciách a obsah aplikácií, ako sú napríklad kontakty, kalendáre, správy a e-maily (a ich prílohy).
 • Iné: Nastavenia, hlasy Siri, systémové dáta a súbory vo vyrovnávacej pamäti.

Súbory vo vyrovnávacej pamäti uvedené v časti Iné

iTunes zaraďuje hudbu, videá a fotky vo vyrovnávacej pamäti do kategórie Iné, a nie ako samotné skladby, videá alebo fotky. Súbory vo vyrovnávacej pamäti sa vytvárajú pri streamovaní alebo zobrazení obsahu, ako je napríklad hudba, videá a fotky. Ak streamujete hudbu alebo video, takýto obsah sa ukladá do zariadenia so systémom iOS v podobe súborov uložených vo vyrovnávacej pamäti, aby ste k nim mohli znova získať rýchlo prístup.

Zariadenie so systémom iOS automaticky odstraňuje súbory z vyrovnávacej pamäti a dočasné súbory, keď potrebuje viac miesta.

Ak sa veľkosť využitého úložiska v zariadení so systémom iOS odlišuje od informácií uvedených v iTunes

Keďže iTunes zaraďuje súbory vo vyrovnávacej pamäti do kategórie Iné, informácie o využití úložiska hudbou alebo videami sa môžu líšiť. Ak chcete zobraziť informácie o využití úložiska v zariadení so systémom iOS, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie].

Vymazanie súborov vo vyrovnávacej pamäti zo zariadenia so systémom iOS

Zariadenie so systémom iOS automaticky vymazáva súbory z vyrovnávacej pamäti a dočasné súbory, keď potrebuje viac miesta. Nemusíte ich vymazávať sami.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: