Kontrola úložiska v iPhone, iPade a iPode touch

Systém iOS monitoruje úložisko vo vašom zariadení a analyzuje, koľko miesta využívajú jednotlivé aplikácie. Využitie úložiska zariadenia môžete skontrolovať v menu Nastavenia alebo v iTunes.

Ako systém iOS optimalizuje úložisko

Keď vo vašom zariadení začne dochádzať miesto, systém iOS bude pri inštalácii aplikácií, aktualizovaní systému iOS, sťahovaní hudby, nahrávaní videí a ďalších úlohách automaticky optimalizovať voľné miesto.

Systém iOS môže uvoľňovať miesto odstraňovaním nepotrebných častí aplikácií a časti vášho obsahu, napríklad streamovanej hudby a videí. Okrem toho odstráni aj dočasné súbory a vyčistí vyrovnávaciu pamäť zariadenia. Systém iOS odstraňuje iba položky, ktoré si v prípade potreby môžete znova stiahnuť, alebo tie, ktoré už nepotrebujete.

Kontrola úložiska v zariadení so systémom iOS pomocou samotného zariadenia

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie]. Môže sa zobraziť zoznam odporúčaní na optimalizáciu úložiska zariadenia. Pod ním uvidíte zoznam nainštalovaných aplikácií a informácií o tom, akú veľkú časť úložiska zaberajú. Klepnutím na názov aplikácie zobrazíte ďalšie informácie o tom, ako daná aplikácia využíva úložisko. Dočasné dáta a dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti nemusia byť zahrnuté vo využívaní úložiska.

V závislosti od aplikácie môže byť k dispozícii možnosť vymazania časti jej obsahu alebo vymazania aplikácie a celého jej obsahu. Aplikácie sa môžete aj zbaviť, čím uvoľníte úložisko, ktoré využíva, ale ponecháte v zariadení jej dokumenty a dáta.

Ak je úložisko zariadenia takmer plné a systém iOS už nedokáže uvoľniť žiadne miesto, zobrazí sa upozornenie Úložisko je takmer plné. V takom prípade budete musieť sami odstrániť menej používaný obsah, ako sú napríklad videá a aplikácie. 

Používanie odporúčaní na optimalizáciu úložiska

V časti Úložisko v menu Nastavenia môže systém iOS ponúkať odporúčania, ako optimalizovať úložisko zariadenia. Klepnutím na položku Zobraziť všetky zobrazíte všetky odporúčania pre vaše zariadenie.

Prečítajte si popis každého odporúčania. Klepnutím na položku Povoliť ho prijmete.

Kontrola úložiska v zariadení so systémom iOS pomocou iTunes

 1. Otvorte iTunes na počítači.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču.
 3. Vyberte zariadenie v iTunes. Zobrazí sa pruh rozdelený podľa typu obsahu, ktorý uvádza veľkosť úložiska využívaného obsahom systému iOS. 
 4. Keď prejdete myšou na typ obsahu, napríklad na položku Iné alebo Aplikácie, zobrazia sa ďalšie informácie:

Nižšie je uvedený zoznam typov obsahu v zariadení so systémom iOS a položky, ktoré sú v jednotlivých typoch zahrnuté:

 • Audio: Skladby, audiopodcasty, audioknihy, hlasové poznámky a zvonenia.
 • Video: Filmy, hudobné videá a TV seriály.
 • Fotky: Obsah Fotoknižnice, albumu Fotoaparát a Fotostreamu.
 • Aplikácie: Nainštalované aplikácie. Obsah aplikácií je uvedený v zozname Dokumenty a dáta.
 • Knihy: Knihy iBooks, audioknihy a PDF súbory.
 • Dokumenty a dáta: Offline zoznam Na prečítanie v prehliadači Safari, súbory uložené v nainštalovaných aplikáciách a obsah aplikácií, ako sú napríklad kontakty, kalendáre, správy a e-maily (a ich prílohy).
 • Iné: Nastavenia, hlasy Siri, systémové dáta a súbory vo vyrovnávacej pamäti.

Informácie o súboroch vo vyrovnávacej pamäti uvedené v časti úložiska systému iOS s názvom Iné

Súbory vo vyrovnávacej pamäti sa vytvárajú pri streamovaní alebo zobrazení obsahu, ako je napríklad hudba, videá a fotky. Ak streamujete hudbu alebo video, takýto obsah sa ukladá do zariadenia so systémom iOS v podobe súborov uložených vo vyrovnávacej pamäti, aby ste k nim mohli znova získať rýchlo prístup. iTunes zaraďuje hudbu, videá a fotky vo vyrovnávacej pamäti do kategórie Iné, a nie ako samotné skladby, videá alebo fotky. 

Zariadenie so systémom iOS automaticky odstraňuje súbory z vyrovnávacej pamäti a dočasné súbory, keď potrebuje viac miesta.

Ak sa veľkosť využitého úložiska v zariadení so systémom iOS odlišuje od informácií uvedených v iTunes

Keďže iTunes zaraďuje súbory vo vyrovnávacej pamäti do kategórie Iné, informácie o využití úložiska hudbou alebo videami sa môžu líšiť. Ak chcete zobraziť informácie o využití úložiska v zariadení so systémom iOS, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie].

Vymazanie súborov vo vyrovnávacej pamäti zo zariadenia so systémom iOS

Zariadenie so systémom iOS automaticky vymazáva súbory z vyrovnávacej pamäti a dočasné súbory, keď potrebuje viac miesta. Nemusíte ich vymazávať sami.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: