Ak sa na iPhone alebo iPade zobrazuje správa Žiadna služba, Hľadám alebo SOS

Ak sa v stavovom riadku iPhonu alebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) zobrazuje správa Žiadna služba alebo Hľadám, zariadenie nie je pripojené k mobilnej sieti. Ak sa v stavovom riadku zobrazuje správa SOS alebo Len SOS, vaše zariadenie môže naďalej uskutočňovať tiesňové volania.

Skontrolujte oblasť pokrytia

 • Uistite sa, že sa nachádzate v oblasti pokrytej mobilnou sieťou.
 • Vypnite mobilné dátové pripojenie a potom ho znova zapnite. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta. Ak používate iPad, môže sa vám zobraziť menu Nastavenia > Mobilné dáta.
 • Ak cestujete do inej krajiny, uistite sa, že v zariadení máte nastavený dátový roaming. Prejdite na Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát > Dátový roaming.
  Horná časť obrazovky iPhonu s nastaveniami mobilnej siete

Ak sa zobrazuje správa SOS alebo Len SOS

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje správa SOS alebo Len SOS, vaše zariadenie nie je pripojené k sieti, no naďalej môže uskutočňovať tiesňové volania. Táto funkcia je k dispozícii v Austrálii, Kanade a Spojených štátoch.

Horná časť obrazovky iPhonu so správou Len SOS v stavovom riadku

Ak ste pripojený k sieti 3G spoločnosti AT&T

Spoločnosť AT&T postupne ruší svoju 3G sieť. Ak sa v stavovom riadku zariadenia zobrazuje správa Žiadna služba a máte iPhone 5s, iPhone 5c či starší alebo iPad 2 Wi-Fi + Cellular či starší, kontaktujte svojho operátora a rozoberte s ním možnosti, ktoré máte. Ak máte iPhone 6 či novší alebo iPad (3. generácia) či novší, postupujte takto:

 1. Aktualizujte si iPhone alebo iPad na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. Prejdite na Nastavenia > Mobilné. Potom máte tieto možnosti:
  • Na iPhone klepnite na Možnosti dát a zapnite Povoliť LTE.
  • Na iPade zapnite LTE.

Ak sa aj po vykonaní týchto krokov zobrazuje správa Žiadna služba, obráťte sa na svojho operátora.

Na zariadenia iPhone a iPad, ktoré podporujú siete 5G, nemá postupné vyraďovanie sietí 3G žiadny vplyv.

Reštartujte iPhone alebo iPad

Reštartujte zariadenie. Ak si nie ste istý, ako to urobiť, podľa týchto krokov reštartujte iPhone alebo reštartujte iPad.

 

Vyhľadajte aktualizáciu nastavení operátora

Ak chcete manuálne vyhľadať a nainštalovať aktualizáciu nastavení operátora, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
 2. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa možnosť aktualizácie nastavení operátora.
 3. Ak chcete zistiť verziu nastavení operátora vo svojom zariadení, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie a pozrite sa vedľa položky Operátor.

Ak do iPhonu alebo iPadu vložíte novú SIM kartu, budete si musieť stiahnuť nastavenia nového operátora.

 

Vypnite a znova zapnite mobilnú linku

Prejdite na Nastavenia > Mobilné a skontrolujte, či je mobilná linka zapnutá. Ak je mobilná linka vypnutá, znova ju zapnite. Potom skontrolujte, či máte k dispozícii signál.

Ak sa v menu Nastavenia > Mobilné nezobrazuje mobilná linka, mali by ste si nastaviť eSIM kartu alebo vložiť fyzickú SIM kartu. Ak používate fyzickú SIM kartu, vyberte ju a vložte ju späť.

Ak je vaša SIM karta poškodená, nezmestí sa do rámčeka na SIM kartu alebo ste fyzickú SIM kartu preniesli z iného zariadenia, požiadajte operátora o novú SIM kartu. 

Prečítajte si viac o vybratí SIM karty z iPhonu alebo o vybratí SIM karty z iPadu.

 

Resetujte sieťové nastavenia

Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prenos alebo resetovanie [zariadenie] > Resetovať > Resetovať nastavenia siete. Resetujú sa tým aj Wi-Fi siete a heslá, nastavenia mobilného pripojenia a nastavenia pripojení VPN a APN, ktoré ste používali v minulosti.

 

Aktualizujte si iPhone alebo iPad

Aktualizujte si iPhone alebo iPad na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.

 

Kontaktujte svojho operátora

Na služby, ktoré využívate, môžu mať vplyv problémy s vaším operátorom alebo účtom. Kontaktujte svojho operátora a:

 • overte si, či je váš účet aktívny a správne nastavený,
 • uistite sa, že v danej oblasti nedošlo k žiadnym výpadkom,
 • skontrolujte, či pre vaše zariadenie nie je blokované prijímanie mobilných služieb a či je v ňom nastavený správny dátový program.

Prístup k detailom vášho účtu má len mobilný operátor, ktorý ho spravuje:

 

Získajte ďalšiu pomoc

Ak váš operátor potvrdí, že nedošlo k žiadnym problémom s vaším účtom ani so sieťou, no stále sa nemôžete pripojiť k mobilnej sieti, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak sa pri texte Žiadna služba zobrazí upozornenie, prečítajte si, ako môžete postupovať.

Dátum zverejnenia: