Na iPhone alebo iPade sa zobrazuje správa Žiadna služba alebo Vyhľadávam

Ak sa na iPhone alebo iPade (Wi-Fi + Cellular) zobrazuje správa Žiadna služba alebo Vyhľadávam, prípadne ak sa nemôžete pripojiť k mobilnej sieti alebo k mobilnej dátovej sieti, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Skontrolujte oblasť pokrytia

Uistite sa, že sa nachádzate v oblasti pokrytej mobilnou sieťou. Potom postupujte takto:

  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta, prejdite na Nastavenia a klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta. Ak používate iPad, môže sa vám zobrazovať menu Nastavenia > Mobilné dáta.
  • Ak cestujete do inej krajiny, uistite sa, že v zariadení máte nastavený dátový roaming. Prejdite na Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát > Dátový roaming.

Reštartujte iPhone alebo iPad

Reštartujte zariadenie. Ak neviete, ako to urobiť, postupujte podľa týchto krokov.


Vyhľadajte aktualizáciu nastavení operátora

Ak chcete manuálne vyhľadať a nainštalovať aktualizáciu nastavení operátora, postupujte takto:

  1. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
  2. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa možnosť aktualizácie nastavení operátora.
  3. Ak chcete zistiť verziu nastavení operátora vo svojom zariadení, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie a pozrite sa vedľa položky Operátor.

Ak do iPhonu alebo iPadu vložíte novú SIM kartu, budete si musieť stiahnuť nastavenia nového operátora.


Vyberte SIM kartu

Vyberte SIM kartu a potom ju znova vložte. Môže byť potrebné kontaktovať operátora:

  • Ak je SIM karta poškodená alebo ju nemožno vložiť do rámčeka na SIM kartu, požiadajte operátora o novú SIM kartu.
  • Ak ste preniesli SIM kartu z iného zariadenia, overte si u operátora, či ju možno používať vo vašom iPhone alebo iPade.

Prečítajte si viac o vybratí SIM karty.


Resetujte sieťové nastavenia.

Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Resetovať nastavenia siete. Resetujú sa tým aj Wi-Fi siete a heslá, nastavenia mobilného pripojenia a nastavenia pripojení VPN a APN, ktoré ste používali v minulosti.


Aktualizujte iPhone alebo iPad

Aktualizujte si iPhone alebo iPad na najnovšiu verziu systému iOS.


Kontaktujte svojho operátora

Na služby, ktoré využívate, môžu mať vplyv problémy s vaším operátorom alebo účtom. Kontaktujte svojho operátora a:

  • overte si, či je váš účet aktívny a správne nastavený,
  • uistite sa, že v danej oblasti nedošlo k žiadnym výpadkom,
  • skontrolujte, či pre vaše zariadenie nie je blokované prijímanie mobilných služieb a či je v ňom nastavený správny dátový program.

Prístup k detailom vášho účtu má len mobilný operátor, ktorý ho spravuje. Ak potrebujete pomoc s vyhľadaním stránky služieb mobilného operátora, použite článok spoločnosti Apple o podpore operátorov alebo online vyhľadávač.


Získanie ďalšej pomoci

Ak váš operátor potvrdí, že nedošlo k žiadnym problémom s vaším účtom ani so sieťou, no stále sa nemôžete pripojiť k mobilnej sieti, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak sa pri texte Žiadna služba zobrazí upozornenie, prečítajte si, ako môžete postupovať.

Dátum zverejnenia: