Reštartovanie iPodu touch

Prečítajte si, ako vypnúť a potom znova zapnúť iPod touch.

Reštartovanie iPodu touch

  1. Stlačte a podržte horné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a potom počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte a podržte horné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.
Dátum zverejnenia: