Reštartovanie iPodu touch

Prečítajte si, ako vypnúť a potom znova zapnúť iPod touch.

Reštartovanie iPodu touch

  1. Stlačte a podržte vrchné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
    Vypínač sa nachádza na hornej strane zariadenia
  2. Potiahnite posuvník a počkajte 30 sekúnd, až kým sa zariadenie nevypne. Ak zariadenie zamrzlo alebo nereaguje, vynúťte jeho reštartovanie.
  3. Zariadenie znova zapnete tak, že stlačíte vrchné tlačidlo a podržíte ho, až kým sa nezobrazí logo Apple.
Dátum zverejnenia: