Získanie pomoci s displejom na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako postupovať v prípade problémov s displejom alebo ak dotyková obrazovka nereaguje.

Porovnajte displej svojho zariadenia s jedným z nižšie uvedených obrázkov a prečítajte si, ako vyriešiť daný problém. Ak váš problém nie je popísaný nižšie alebo potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple alebo vezmite svoje zariadenie do obchodu Apple Store alebo k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple.

Displej nereaguje na dotyk

Ak displej alebo jeho časť nereaguje, môže byť potrebné vynútiť reštartovanie zariadenia. Postupujte takto:

  • Modely iPadu s funkciou Face ID: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte vrchné tlačidlo, až kým sa zariadenie nereštartuje.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Podržte bočné (alebo vrchné) tlačidlo spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti, až kým sa nezobrazí logo Apple. 
  • iPad s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Podržte bočné (alebo vrchné) tlačidlo spolu s tlačidlom Domov, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Ak displej naďalej nereaguje na dotyk, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.


Displej je príliš citlivý alebo na dotyky reaguje nesúvisle

Ak je displej príliš citlivý alebo nereaguje na dotyk podľa očakávania:

  1. Reštartujte zariadenie.
  2. Uistite sa, že obrazovka je čistá a nie sú na nej nečistoty ani voda.
  3. Odpojte všetko príslušenstvo pripojené cez port Lightning alebo USB-C. 
  4. Odstráňte všetky puzdrá a chrániče obrazovky.

Ak časť displeja nereaguje na dotyk, reaguje nesúvisle alebo reaguje aj v prípade, že k dotyku nedošlo, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Obrazovka je čierna alebo sa zariadenie nedá zapnúť

Prečítajte si, ako postupovať, ak je obrazovka čierna (prípadne má inú jednoliatu farbu) alebo ak sa zariadenie nedá zapnúť.


Zobrazuje sa obrazovka režimu zotavovania

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa na displeji zobrazuje obrazovka režimu zotavovania.


Displej je príliš tmavý alebo jasný


Ikony na displeji sú príliš veľké

Ak sú ikony na displeji príliš veľké, je možné, že sú zväčšené. Prečítajte si, ako možno na iPhone, iPade alebo iPode touch upraviť nastavenie zväčšenia.


Farby na displeji sú skreslené

Ak sú farby na displeji skreslené, môže byť potrebné upraviť farebné filtre. Prečítajte si, ako sa na iPhone, iPade alebo iPode touch používa funkcia Prispôsobenie displeja.


Prečítajte si, ako postupovať, ak máte prasknutú alebo rozbitú obrazovku na iPhone alebo na iPade.

Ak tu váš problém nie je uvedený alebo ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple alebo vezmite svoje zariadenie do obchodu Apple Store alebo k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple.

Prečítajte si viac o displeji na iPhone X a novšom.

Dátum zverejnenia: