Reštartovanie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Ak chcete reštartovať svoje zariadenie, postupujte podľa týchto krokov.

Postup pri reštartovaní

 

Reštartovanie iPhonu X alebo novšieho

 1. Podržte bočné tlačidlo a jedno z tlačidiel hlasitosti, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
 2. Potiahnutím posuvníka potom zariadenie úplne vypnite.*
 3. Keď sa zariadenie vypne, znova stlačte bočné tlačidlo a podržte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPhonu 8 alebo staršieho a iPodu touch

 1. Podržte horné (alebo bočné) tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
 2. Potiahnutím posuvníka potom zariadenie úplne vypnite.*
 3. Keď sa zariadenie vypne, znova podržte horné (alebo bočné) tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.

* V systéme iOS 11 alebo novšom môžete zariadenie vypnúť aj tak, že prejdete do menu Nastavenia > Všeobecné > Vypnúť.

Reštartovanie iPadu s funkciou Face ID

 1. Podržte horné tlačidlo a jedno z tlačidiel hlasitosti, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
 2. Potiahnutím posuvníka potom zariadenie úplne vypnite.1
 3. Keď sa zariadenie vypne, znova stlačte horné tlačidlo a podržte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPadu s tlačidlom Domov

 1. Podržte horné (alebo bočné) tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
 2. Potiahnutím posuvníka potom zariadenie úplne vypnite.2
 3. Keď sa zariadenie vypne, znova podržte horné (alebo bočné) tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.

 1. Zariadenie môžete vypnúť aj tak, že prejdete do menu Nastavenia > Všeobecné > Vypnúť.
 2. V systéme iOS 11 alebo novšom môžete zariadenie vypnúť aj tak, že prejdete do menu Nastavenia > Všeobecné > Vypnúť.

Zariadenie so systémom iOS nereaguje alebo sa nedá zapnúť

Dátum zverejnenia: