Reštartovanie iPhonu

Prečítajte si, ako vypnúť a potom znova zapnúť iPhone.

Reštartovanie iPhonu X alebo 11

  1. Stlačte a podržte jedno z tlačidiel hlasitosti a bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a potom počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte a podržte bočné tlačidlo (na pravej strane iPhonu), až kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPhonu 8, 7 alebo 6

  1. Stlačte a podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a potom počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte a podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPhonu SE, 5 alebo staršieho

  1. Stlačte a podržte horné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a potom počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte a podržte horné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Zariadenie so systémom iOS nereaguje alebo sa nedá zapnúť

Dátum zverejnenia: