Reštartovanie iPhonu

Prečítajte si, ako vypnúť a potom znova zapnúť iPhone.

Reštartovanie iPhonu X alebo 11

  1. Stlačte a podržte jedno z tlačidiel hlasitosti a bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte a podržte bočné tlačidlo (na pravej strane iPhonu), až kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPhonu SE (2. generácia), 8, 7 alebo 6

  1. Stlačte a podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte a podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPhonu SE (1. generácia), 5 alebo staršieho

  1. Stlačte a podržte vrchné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Zariadenie znova zapnete tak, že stlačíte a podržíte vrchné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.
Dátum zverejnenia: