Reštartovanie iPhonu

Prečítajte si, ako vypnúť a potom znova zapnúť iPhone.

Reštartovanie iPhonu X, 11, 12, 13 alebo novšieho

 1. Stlačte jedno z tlačidiel hlasitosti a bočné tlačidlo a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  Tlačidlo hlasitosti sa nachádza na ľavej strane zariadenia a bočné tlačidlo na pravej
 2. Potiahnite posuvník a počkajte 30 sekúnd, až kým sa zariadenie nevypne. Ak zariadenie zamrzlo alebo nereaguje, vynúťte reštartovanie zariadenia.
 3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte bočné tlačidlo (na pravej strane iPhonu) a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPhonu 6, 7, 8 alebo SE (2. alebo 3. generácia)

 1. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
 2. Potiahnite posuvník a počkajte 30 sekúnd, až kým sa zariadenie nevypne. Ak zariadenie zamrzlo alebo nereaguje, vynúťte reštartovanie zariadenia.
 3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte a podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPhonu SE (1. generácia), 5 alebo staršieho

 1. Stlačte vrchné tlačidlo a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  Vypínač sa nachádza na hornej strane zariadenia
 2. Potiahnite posuvník a počkajte 30 sekúnd, až kým sa zariadenie nevypne. Ak zariadenie zamrzlo alebo nereaguje, vynúťte reštartovanie zariadenia.
 3. Zariadenie znova zapnete tak, že stlačíte vrchné tlačidlo a podržíte ho, až kým sa nezobrazí logo Apple.
Dátum zverejnenia: