Udržiavanie iPhonu, iPadu a iPodu touch v prijateľnom rozsahu prevádzkovej teploty

Prečítajte si informácie o prevádzkovej teplote a správe teploty iPhonu, iPadu a iPodu touch (4. generácia a novšia).

Zariadenia so systémom iOS používajte v prostredí s teplotou od 0 do 35 °C. Používanie zariadenia v prostredí s vysokou či nízkou teplotou môže spôsobiť, že zariadenie zmení svoje správanie, aby regulovalo svoju teplotu. Používanie zariadenia so systémom iOS v prostredí s veľmi nízkou teplotou mimo rozsahu prevádzkovej teploty môže dočasne skrátiť výdrž batérie a spôsobiť, že zariadenie sa vypne. Keď zariadenie prenesiete späť do prostredia s vyššou teplotou, výdrž batérie sa obnoví na normálnu úroveň. Používaním zariadenia so systémom iOS vo veľmi teplom prostredí sa môže natrvalo skrátiť výdrž batérie.

Zariadenie uchovávajte v prostredí s teplotou od −20 do 45 °C. Zariadenie nenechávajte v aute, pretože teplota v zaparkovanom aute môže prekročiť uvedený rozsah.

Zariadenie sa môže zahrievať

Zariadenie sa môže pri používaní alebo nabíjaní zahrievať. Môžete si všimnúť, že v týchto situáciách je zariadenie o niečo teplejšie:

 • Pri počiatočnom nastavovaní zariadenia.
 • Pri obnovovaní zariadenia zo zálohy.
 • Keď aplikácie opätovne indexujú alebo analyzujú dáta, napríklad keď aplikácia Fotky po aktualizácii softvéru označuje na fotkách tváre, miesta alebo kľúčové slová.
 • Pri používaní aplikácií a funkcií, ktoré sú graficky náročné alebo pracujú s rozšírenou realitou.

Ide o normálny stav a zariadenie opäť vychladne na normálnu teplotu, keď sa dané operácie dokončia.

Tu je niekoľko príkladov aktivít a prostredí s vysokou teplotou, ktoré môžu spôsobiť, že zariadenie sa bude správať inak alebo bude mať nižší výkon:

 • Ponechanie zariadenia v aute počas horúceho dňa.
 • Dlhodobé ponechanie zariadenia na priamom slnku.
 • Dlhodobé používanie určitých funkcií v prostredí s vysokou teplotou alebo na priamom slnku, ako je napríklad sledovanie polohy alebo navigácia systémom GPS v aute, hranie hry náročnej na grafiku alebo používanie aplikácie pracujúcej s rozšírenou realitou.

Ak sa zariadenie príliš zahreje

Ak vnútorná teplota zariadenia prekročí normálny prevádzkový rozsah, zariadenie bude chrániť svoje vnútorné súčasti tým, že sa pokúsi regulovať svoju teplotu. V takom prípade si možno všimnete nasledujúce zmeny:

 • Nabíjanie vrátane bezdrôtového nabíjania sa spomalí alebo zastaví.
 • Displej stmavne alebo sčernie.
 • Mobilné rádiá prejdú do stavu nízkej úrovne napájania. Počas tohto stavu môže dôjsť k zoslabeniu signálu.
 • Blesk fotoaparátu sa dočasne deaktivuje.
 • Zníži sa výkon aplikácií a funkcií, ktoré sú graficky náročné alebo pracujú s rozšírenou realitou.

Ak máte zapnutú navigáciu, zariadenie môže zobraziť nasledujúce upozornenie a potom vypnúť displej: „Teplota: iPhone sa potrebuje ochladiť.“ Navigácia bude naďalej poskytovať zvukové navádzacie pokyny. Keď sa priblížite k odbočke, displej sa rozsvieti, aby vás ňou navigácia previedla.

Ak sa zobrazuje upozornenie na teplotu

Ak zariadenie prekročí určitú hraničnú teplotu, zobrazí sa obrazovka s upozornením na teplotu podobná nasledujúcej:

Na iPhone s týmto upozornením by stále malo byť možné uskutočňovanie tiesňových hovorov.

Ak chcete zariadenie zasa čo najrýchlejšie používať, vypnite ho, umiestnite ho do chladnejšieho prostredia a nechajte ho vychladnúť.

Používaná bezpečnostná norma

Zariadenia so systémom iOS spĺňajú bezpečnostnú normu pre bezpečnosť zariadení informačných technológií IEC 60950-1, 2005 + A1: 2012. Táto bezpečnostná norma bola prijatá v mnohých krajinách a regiónoch:

 • UL 60950-1 v USA
 • CSA 60950-01 v Kanade
 • EN60950-1 v Európe
 • AS/NZS 60950:1 v Austrálii a na Novom Zélande

Dátum zverejnenia: