Predĺženie výdrže batérie iPhonu alebo iPadu s použitím režimu nízkej spotreby

Keď iPhonu alebo iPadu začne dochádzať batéria, môžete zapnúť režim nízkej spotreby, ktorý znižuje spotrebu energie.

Režim nízkej spotreby môžete zapnúť a vypnúť v menu Nastavenia > Batéria. Režim nízkej spotreby môžete zapínať a vypínať aj z ovládacieho centra. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum > Prispôsobiť ovládacie prvky a potom vyberte Režim nízkej spotreby. Funkcia sa pridá do ovládacieho centra.

iPhone so zobrazenou obrazovkou Nastavenia > Batéria. Režim nízkej spotreby je zapnutý a v stavovom riadku sa zobrazuje žltá ikona batérie. 

So zapnutým režimom nízkej spotreby vydrží iPhone alebo iPad na jedno nabitie dlhšie, no niektoré funkcie sa môžu vykonávať alebo aktualizovať pomalšie. Takisto nemusia fungovať niektoré úlohy, kým nevypnete režim nízkej spotreby alebo nenabijete iPhone či iPad aspoň na 80 %.

Režim nízkej spotreby obmedzuje alebo ovplyvňuje nasledujúce funkcie:

  • 5G (okrem streamovania videa) na modeloch iPhonu 12 a iPhonu 131
  • Automatické zamykanie (použije sa predvolené nastavenie 30 sekúnd)
  • Jas displeja
  • Obnovovacia frekvencia displeja (s obmedzením na 60 Hz) na modeloch iPhonu a iPadu s displejom ProMotion2
  • Niektoré vizuálne efekty
  • iCloud Fotky (dočasne pozastavené)
  • Automatické sťahovanie
  • Načítavanie e-mailov
  • Obnovovanie apiek na pozadí

Keď je zapnutý režim nízkej spotreby, ikona batérie v stavovom riadku je žltá. Zobrazuje sa žltá ikona batérie a nabitie batérie v percentách. Po nabití iPhonu alebo iPadu aspoň na 80 % sa režim nízkej spotreby automaticky vypne.

1. Ak zapnete režim nízkej spotreby, 5G sieť sa vypne s výnimkou niektorých prípadov, ako je napríklad streamovanie videa a sťahovanie veľkých súborov na modeloch iPhonu 12 a iPhonu 13. Na modeloch iPhonu 12 sa v režime nízkej spotreby vypne možnosť Samostatné 5G (ak je k dispozícii).

2. Tieto zariadenia sú vybavené displejom ProMotion: iPhone 13 Pro a novší, iPhone 13 Pro Max a novší, 10,5-palcový iPad Pro, všetky 11-palcové modely iPadu Pro a 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia alebo novšia).

Viac informácií

iPhony so systémom iOS 11.3 alebo novším zobrazujú stav batérie a odporúčajú výmenu batérie, keď je potrebná. Ďalšie informácie nájdete v článku Vplyv batérie na výkon iPhonu. Môžete si tiež prečítať, ako maximalizovať výdrž a životnosť batérie.

Dátum zverejnenia: