Reštartovanie iPadu

Prečítajte si, ako vypnúť a potom znova zapnúť iPad.

Reštartovanie iPadu s Face ID

  1. Stlačte a podržte jedno z tlačidiel hlasitosti a vrchné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Zariadenie znova zapnete tak, že stlačíte a podržíte vrchné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPadu s tlačidlom Domov

  1. Stlačte a podržte vrchné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Zariadenie znova zapnete tak, že stlačíte a podržíte vrchné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.
Dátum zverejnenia: