Reštartovanie iPadu

Prečítajte si, ako vypnúť a potom znova zapnúť iPad.

Reštartovanie iPadu s funkciou Face ID

  1. Stlačte a podržte jedno z tlačidiel hlasitosti a horné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a potom počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte a podržte horné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPadu s tlačidlom Domov

  1. Stlačte a podržte horné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.
  2. Potiahnite ho a potom počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.
  3. Keď chcete zariadenie znova zapnúť, stlačte a podržte horné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Zariadenie so systémom iOS nereaguje alebo sa nedá zapnúť

Dátum zverejnenia: