Aplikácia sa neočakáva ukončuje, prestáva reagovať alebo sa nedá otvoriť

Ak aplikácia v iPhone, iPade, iPode touch, hodinkách Apple Watch alebo Apple TV prestane reagovať, skúste získať pomoc vykonaním týchto krokov.

Vynúťte ukončenie aplikácie

     

  • iPhone, iPad, iPod touch: Zatvorte aplikáciu a znova ju otvorte.
  • Apple Watch: Keď je aplikácia otvorená, stlačením a podržaním bočného tlačidla zobrazte možnosti zapnutia a vypnutia. Potom stlačením a podržaním korunky Digital Crown aplikáciu ukončite.
  • Apple TV: Dvakrát stlačte tlačidlo Tlačidlo Domov a potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu, v ktorej sa problém vyskytol. Potom potiahnutím nahor aplikáciu zatvorte.

Reštartujte zariadenie

     

Reštartujte zariadenie so systémom iOS, hodinky Apple Watch alebo Apple TV. Potom aplikáciu otvorte a zistite, či pracuje podľa očakávania.

 

Vyhľadajte aktualizácie

       

Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS, watchOS alebo tvOS.

Potom zistite, či nie sú k dispozícii aktualizácie aplikácie. V prípade systému iOS a aplikácií pre hodinky Apple Watch prejdite v zariadení so systémom iOS do obchodu App Store. Klepnite na položku Aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, klepnite na položku Aktualizovať. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID a heslo. Na aktualizáciu niektorých aplikácií v zariadení so systémom iOS možno budete potrebovať Wi-Fi pripojenie.

V Apple TV sa odporúča prejsť do menu Nastavenia > Aplikácie a zapnúť funkciu Automaticky aktualizovať aplikácie. Ak automatické aktualizácie nemáte zapnuté, môžete otvoriť obchod App Store, prejsť na tab Zakúpené a po otvorení produktovej stránky aplikácie zistiť, či je k dispozícii aktualizácia.

Vymažte a preinštalujte aplikáciu

      

  • iPhone, iPad, iPod touch: Vymažte aplikáciu a potom ju znova stiahnite z obchodu App Store.
  • Apple TV: Označte aplikáciu na ploche a potom stlačte a držte dotykový povrch, kým sa aplikácia nezačne pohybovať. Stlačte ikonu  a potom vyberte položku Vymazať. Otvorte obchod App Store a znova aplikáciu stiahnite. Na aktiváciu niektorých aplikácií sa vyžaduje predplatné. Ak aplikáciu nemožno aktivovať alebo ak si nepamätáte prihlasovacie údaje, obráťte sa na vývojára aplikácie.
  • Apple Watch: V iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na ňu. Vypnite funkciu Zobraziť na Apple Watch a počkajte, kým aplikácia nezmizne z plochy hodiniek. Ak chcete aplikáciu znovu nainštalovať, odrolujte do časti Dostupné aplikácie na tabe Moje hodinky a klepnite na položku Inštalovať.

Kontaktujte vývojára aplikácie

     

Ak ste skúsili vykonať uvedené kroky a stále potrebujete pomoc, obráťte sa na vývojára aplikácie.

Ďalšie informácie

Získajte pomoc v prípade neznámych poplatkov a nákupov v aplikáciách.

Ak aplikáciu nemožno nainštalovať alebo aktualizovať alebo ak sa zasekla pri čakaní, prečítajte si, ako postupovať.

Získajte pomoc so zvukom, videom alebo napájaním pre Apple TV.

Ak máte aj naďalej problémy, kontaktujte podporu spoločnosti Apple. Je možné, že budete odkázaný na vývojára aplikácie, ktorý vám dokáže pomôcť najlepšie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: