Aplikácia sa neočakávane ukončuje, prestáva reagovať alebo sa nedá otvoriť

Ak aplikácia v iPhone, iPade, iPode touch, hodinkách Apple Watch alebo Apple TV prestane reagovať, skúste vykonať nasledujúce kroky.

Vynútenie ukončenia aplikácie a jej opätovné otvorenie

 • iPhone, iPad, iPod touch: Vynúťte zatvorenie aplikácie.
 • Apple Watch: Keď je aplikácia otvorená, stlačením a podržaním bočného tlačidla zobrazte možnosti zapnutia a vypnutia. Potom stlačením a podržaním korunky Digital Crown aplikáciu ukončite.
 • Apple TV: Dvakrát stlačte tlačidlo TV/Domov a potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu, v ktorej sa problém vyskytol. Potom potiahnutím nahor aplikáciu zatvorte. Na zariadení Apple TV (3. generácia) nemožno vynútiť ukončenie aplikácií.
   

Reštartujte zariadenie

Reštartujte iPhone, iPad, iPod touch, hodinky Apple Watch alebo Apple TV. Potom aplikáciu otvorte a zistite, či pracuje podľa očakávania.
 

Vyhľadajte aktualizácie

Uistite sa, že je v zariadení nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS alebo iPadOS, systému watchOS alebo systému tvOS. Potom zistite, či nie sú k dispozícii aktualizácie aplikácie.

 • iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple Watch: Aplikácie je možné aktualizovať ručne. Na aktualizáciu niektorých aplikácií v iPhone, iPade alebo iPode touch možno budete potrebovať Wi-Fi pripojenie.
 • Apple TV: Prejdite do menu Nastavenia > Apky a zapnite funkciu Automaticky aktualizovať apky. Ak automatické aktualizácie nemáte zapnuté, môžete otvoriť obchod App Store, prejsť na kartu Zakúpené a po otvorení produktovej stránky aplikácie zistiť, či je k dispozícii aktualizácia.
   

Preinštalovanie aplikácie

 • iPhone, iPad, iPod touch: Otvorte aplikáciu Nastavenia. Klepnite na položku Všeobecné a potom na položku Úložisko (iPhone), prípadne Úložisko (iPad). Klepnite na príslušnú aplikáciu a potom na položku Zbaviť sa apky. Znova klepnite na položku Zbaviť sa apky. Počkajte, kým sa systém aplikácie nezbaví, a potom klepnite na položku Preinštalovať apku.
 • Apple TV: Označte aplikáciu na ploche a potom stlačte a držte dotykový povrch, kým sa aplikácia nezačne pohybovať. Stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť a potom vyberte možnosť Vymazať. Otvorte obchod App Store a znova aplikáciu stiahnite. Na aktiváciu niektorých aplikácií sa vyžaduje predplatné. Ak aplikáciu nemožno aktivovať alebo ak si nepamätáte prihlasovacie údaje, obráťte sa na vývojára aplikácie.
 • Apple Watch: Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na kartu Moje hodinky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na ňu. Vypnite funkciu Zobraziť na Apple Watch a počkajte, kým aplikácia nezmizne z plochy hodiniek. Ak chcete aplikáciu znova nainštalovať, rolujte nadol do časti Dostupné apky na karte Moje hodinky a klepnite na položku Inštalovať.
   

Kontaktujte vývojára aplikácie

Ak máte problém s aplikáciou od spoločnosti Apple, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple. Ak ide o aplikáciu od iného výrobcu, obráťte sa na jej vývojára.

 

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: