Ak apka na iPhone alebo iPade prestane reagovať, neočakávane sa zatvorí alebo sa nedá otvoriť

Ak apka na iPhone alebo iPade nefunguje podľa očakávania, vyskúšajte tento postup.

Zatvorenie a opätovné otvorenie apky

Vynúťte zatvorenie apky. Potom apku otvorte a zistite, či pracuje podľa očakávania.
 

Reštartujte zariadenie

Reštartujte iPhone alebo iPad. Potom apku otvorte a zistite, či pracuje podľa očakávania.
 

Vyhľadanie aktualizácií

Ak chcete zistiť, či sú pre apku k dispozícii aktualizácie, otvorte App Store, klepnite na ikonu svojho profilu, rolujte nadol a pozrite sa, či sú k dispozícii aktualizácie. Ak pre apku nie sú k dispozícii aktualizácie, aktualizujte softvér na iPhone alebo iPade.
 

Vymazanie a opätovné stiahnutie apky

Vymažte apku. Môžete pri tom stratiť údaje v nej uložené. Potom apku znova stiahnite. Potom skontrolujte, či sa problém s apkou vyriešil.
 

Získanie ďalšej pomoci

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: