Aplikácia sa neočakávane ukončuje, prestáva reagovať alebo sa nedá otvoriť

Ak aplikácia v iPhone, iPade, iPode touch, hodinkách Apple Watch alebo Apple TV prestane reagovať, skúste vykonať nasledujúce kroky.

Vynúťte ukončenie aplikácie

  • iPhone, iPad, iPod touch: Zatvorte aplikáciu a znova ju otvorte.
  • Apple Watch: Keď je aplikácia otvorená, stlačením a podržaním bočného tlačidla zobrazte možnosti zapnutia a vypnutia. Potom stlačením a podržaním korunky Digital Crown aplikáciu ukončite.
  • Apple TV: Dvakrát stlačte tlačidlo TV/Domov a potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu, v ktorej sa problém vyskytol. Potom potiahnutím nahor aplikáciu zatvorte.
     

Reštartujte zariadenie

Reštartujte zariadenie so systémom iOS, hodinky Apple Watch alebo Apple TV. Potom aplikáciu otvorte a zistite, či pracuje podľa očakávania.
 

Vyhľadajte aktualizácie

Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS, watchOS alebo tvOS.

Potom zistite, či nie sú k dispozícii aktualizácie aplikácie. Ak chcete nájsť aplikácie pre iOS a Apple Watch, v zariadení so systémom iOS prejdite do obchodu App Store a potom klepnite na položku Aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, klepnite na položku Aktualizovať. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID a heslo. Na aktualizáciu niektorých aplikácií v zariadení so systémom iOS možno budete potrebovať Wi-Fi pripojenie.

Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Apky a zapnite funkciu Automaticky aktualizovať apky. Ak automatické aktualizácie nemáte zapnuté, môžete otvoriť obchod App Store, prejsť na kartu Zakúpené a po otvorení produktovej stránky aplikácie zistiť, či je k dispozícii aktualizácia.
 

Vymažte a preinštalujte aplikáciu

  • iPhone, iPad, iPod touch: Vymažte aplikáciu a potom ju znova stiahnite z obchodu App Store.
  • Apple TV: Označte aplikáciu na ploche a potom stlačte a držte dotykový povrch, kým sa aplikácia nezačne pohybovať. Stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť a potom vyberte možnosť Vymazať. Otvorte obchod App Store a znova aplikáciu stiahnite. Na aktiváciu niektorých aplikácií sa vyžaduje predplatné. Ak aplikáciu nemožno aktivovať alebo ak si nepamätáte prihlasovacie údaje, obráťte sa na vývojára aplikácie.
  • Apple Watch: Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na kartu Moje hodinky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na ňu. Vypnite funkciu Zobraziť na Apple Watch a počkajte, kým aplikácia nezmizne z plochy hodiniek. Ak chcete aplikáciu znova nainštalovať, rolujte nadol do časti Dostupné apky na karte Moje hodinky a klepnite na položku Inštalovať.
     

Kontaktujte vývojára aplikácie

Ak máte problém s aplikáciou od spoločnosti Apple, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple. Ak ide o aplikáciu od iného výrobcu, obráťte sa na jej vývojára.

 

Ďalšie informácie

Získajte pomoc v prípade neznámych poplatkov a nákupov v aplikáciách.

Ak aplikáciu nemožno nainštalovať alebo aktualizovať alebo ak sa zasekla pri čakaní, prečítajte si, ako postupovať.

Získajte pomoc so zvukom, videom alebo napájaním na Apple TV.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: