Žiadosť o refundáciu v prípade apiek a obsahu zakúpeného od spoločnosti Apple

Niektoré nákupy v App Store, iTunes Store, Apple Books alebo iných službách Apple môžu spĺňať nároky na refundáciu. Žiadosť o refundáciu môžete odoslať z ľubovoľného zariadenia s webovým prehliadačom.

Ako požiadať o refundáciu

 1. Prihláste sa na stránku reportaproblem.apple.com.

 2. Klepnite alebo kliknite na „I'd like to“ (Chcem) a potom vyberte „Request a refund“ (Požiadať o refundáciu).

  iPhone showing the Report a Problem website where you can request a refund. After you choose Request a refund, choose the reason why you're asking for the refund.
 3. Vyberte dôvod žiadosti o refundáciu a potom vyberte Next (Ďalej).

 4. Vyberte apku, predplatné alebo inú položku a potom vyberte Submit (Odoslať). Ak vám bolo naúčtované predplatné, ktoré už nechcete, môžete ho aj zrušiť.

Počkajte 24 až 48 hodín na aktualizáciu žiadosti

Ak spoločnosť Apple vašu žiadosť schváli, môže trvať dlhšie, kým sa prostriedky vrátia a budú k dispozícii pre váš spôsob platby. Prečítajte si, ako Ak spoločnosť Apple vašu žiadosť schváli, môže trvať dlhšie, kým sa prostriedky vrátia a budú k dispozícii pre váš spôsob platby. Prečítajte si, ako zistiť stav svojej žiadosti o refundáciu

Ak poplatok nemôžete nájsť na stránke reportaproblem.apple.com

Zistite, či sa na nákup nepoužil iný účet.

 1. V pošte vyhľadajte slová „receipt from Apple“ (potvrdenie od spoločnosti Apple) alebo „invoice from Apple“ (faktúra od spoločnosti Apple).

 2. Pohľadajte potvrdenie zodpovedajúce sume, ktorú si chcete dať refundovať.

 3. Na doklade je vidieť, čo bolo zakúpené a ktoré Apple ID sa použilo.

  Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Keď nájdete potvrdenie, skúste vykonať tieto kroky:

 • Ak je potvrdenie vystavené pre člena vašej skupiny Rodinného zdieľania a ste organizátorom rodiny, môžete aj tak požiadať o refundáciu na stránke reportaproblem.apple.com. Tap or click the Apple ID button, then choose All. Purchases charged to your shared payment method appear.

 • Ak je potvrdenie vystavené pre iné Apple ID, prihláste sa pomocou tohto Apple ID na stránku reportaproblem.apple.com.

Ak potvrdenie nemôžete nájsť, vyskúšajte tieto kroky:

Nároky na refundáciu sa v jednotlivých krajinách alebo oblastiach môžu líšiť. Podrobnosti nájdete v Nároky na refundáciu sa v jednotlivých krajinách alebo oblastiach môžu líšiť. Podrobnosti nájdete v obchodných podmienkach mediálnych služieb Apple

Ak chcete získať ďalšie informácie o žiadostiach o refundáciu alebo informácie o iných refundáciách, ktoré si nemožno vyžiadať na stránke reportaproblem.apple.com, Ak chcete získať ďalšie informácie o žiadostiach o refundáciu alebo informácie o iných refundáciách, ktoré si nemožno vyžiadať na stránke reportaproblem.apple.com, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple

Dátum zverejnenia: