Reštartovanie iPadu

Prečítajte si, ako vypnúť a potom znova zapnúť iPad.

Reštartovanie iPadu bez tlačidla Domov

  1. Stlačte a podržte jedno z tlačidiel hlasitosti a vrchné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.

    No alt supplied for Image
  2. Potiahnite posuvník a počkajte 30 sekúnd, až kým sa zariadenie nevypne. Ak zariadenie zamrzlo alebo nereaguje, vynúťte jeho reštartovanie.

  3. Zariadenie znova zapnete tak, že stlačíte vrchné tlačidlo a podržíte ho, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Reštartovanie iPadu s tlačidlom Domov

  1. Stlačte a podržte vrchné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia.

    No alt supplied for Image
  2. Potiahnite ho a počkajte 30 sekúnd, kým sa zariadenie vypne. Ak zariadenie zamrzlo alebo nereaguje, vynúťte jeho reštartovanie.

  3. Zariadenie znova zapnete tak, že stlačíte vrchné tlačidlo a podržíte ho, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Nedarí sa vám reštartovanie?

Prečítajte si, čo robiť, ak je iPad zamrznutý, nezapne sa alebo nereaguje.

Dátum zverejnenia: