macOS High Sierra

Gestionarea ferestrelor pe desktop

Când deschideți o aplicație sau Finder, o fereastră se deschide pe desktop. O singură aplicație este activă la un moment dat; numele aplicației (cu litere aldine) și meniurile aplicației sunt afișate în bara de meniu.

Unele aplicații, cum sunt Safari sau Mail, vă permit să deschideți mai multe ferestre sau tipuri diferite de ferestre în același timp. macOS oferă mai multe căi de a administra aplicațiile și ferestrele deschise — de exemplu, puteți fuziona ferestrele deschise ale unei aplicații într-o fereastră cu file.

Un exemplu de desktop cu mai multe ferestre deschise.

Sfat: pentru a aranja rapid ferestrele deschise pe un singur nivel, astfel încât să vă fie ușor să o identificați pe cea de care aveți nevoie, apăsați tasta Mission Control (sau utilizați Control Strip). Pentru a înlătura ferestrele, depărtați degetul mare și alte trei degete pe trackpad. Pentru a readuce ferestrele în pozițiile inițiale, repetați acțiunea.

Deplasarea, alinierea și fuzionarea ferestrelor

 • Deplasarea unei ferestre: Trageți fereastra din bara de titlu în locul unde doriți să o plasați.

 • Alinierea ferestrelor: Trageți o fereastră aproape de o alta — pe măsură ce fereastra se apropie de cealaltă, se aliniază fără să se suprapună. Puteți poziționa mai multe ferestre una lângă alta.

  Pentru a face ferestrele învecinate de aceeași dimensiune, trageți marginea pe care doriți să o redimensionați — pe măsură ce se apropie de marginea ferestrei învecinate, aceasta se aliniază cu marginea și se oprește.

  Două ferestre aliniate într-o parte, prin tragerea marginii unei ferestre către cealaltă până când aceasta se oprește, aliniată cu fereastra învecinată.
 • Fuzionarea ferestrelor: Când aveți mai multe ferestre deschise într-o aplicație, le puteți fuziona într-o fereastră care conține mai multe file (atâta timp când sunt același tip de fereastră). În aplicație, selectați Fereastră > Fuzionează toate ferestrele.

  Dacă doriți ca o filă să fie o fereastră separată din nou, selectați fila, apoi alegeți Fereastră > Mută filă în fereastră nouă sau doar trageți fila afară din fereastră.

Utilizarea filelor într-o fereastră

În numeroase aplicații, puteți reduce aglomerarea desktopului deschizând documentele într-o filă în loc să deschideți o fereastră separată.

O fereastră TextEdit cu trei file în bara de file, situată sub bara de formatare. O filă afișează butonul Închide. Butonul Adaugă este situat la capătul din dreapta al barei de file.
 • Specificați când se deschid documentele într-o filă: Selectați meniul Apple > Preferințe sistem, apoi faceți clic pe Dock.

  Deschide preferințele Dock pentru mine

  Faceți clic pe meniul pop-up „Preferă file la deschiderea documentelor”, apoi alegeți o opțiune — Întotdeauna, Numai pe tot ecranul sau Manual. Implicit, documentele se deschid în file numai când o aplicație este pe tot ecranul.

 • Adăugarea unei file: Faceți clic pe butonul Filă nouă din bara de file sau alegeți Fișier > Filă nouă, dacă este disponibilă.

  În unele aplicații, puteți adăuga file folosind o scurtătură de tastatură, în funcție de cum este setată opțiunea de filă din preferințe Dock. Când opțiunea este setată la Întotdeauna sau Numai pe tot ecranul, apăsați Comandă-N. Când opțiunea este setată la Manual, apăsați Opțiune-Comandă-N.

 • Deplasarea între file Faceți clic pe o filă sau glisați la stânga sau la dreapta în bara de file cu două degete. Puteți, de asemenea, să apăsați Control-Tab sau Control_Shift-Tab pentru a vă deplasa la fila următoare sau precedentă.

 • Afișarea tuturor filelor: Alegeți Vizualizare > Afișează toate filele. În prezentarea filelor, faceți clic pe fila pe care doriți să o accesați. Pentru a reveni la fila curentă, selectați Vizualizare > Închide prezentarea filelor.

 • Reordonarea filelor: Trageți o filă la stânga sau la dreapta.

 • Închide o filă: Deplasați cursorul peste filă, apoi faceți clic pe butonul Închide .

 • Închideți toate filele în afară de cea curentă: Faceți Opțiune-clic pe butonul Închide al filei în care vă aflați.

 • Afișarea barei de file într-o fereastră care nu are file: Într-o aplicație, alegeți Vizualizare > Afișează bara de file, dacă este disponibilă.

Sfat: un mod rapid de a deschide o fereastră nouă când opțiunea filă din preferințe Dock este setată la Întotdeauna sau Numai pe tot ecranul este de a apăsa Opțiune-Comandă-N.

Redimensionarea și minimizarea ferestrelor

 • Redimensionarea manuală a unei ferestre: Trageți de marginea erestrei (sus, jos și lateral). Sau faceți dublu clic pe margine pentru a extinde marginea respectivă a ferestrei.

 • Maximizarea unei ferestre: Apăsați și țineți apăsată tasta Opțiune în timp de faceți clic pe butonul verde de maximizare din colțul stânga sus al ferestrei aplicației. Pentru a reveni la dimensiunea anterioară a ferestrei, faceți Opțiune-clic din nou pe buton.

  De asemenea, puteți face dublu-clic pe bara de titlu a unei aplicații pentru a-i maximiza fereastra (atâta timp cât opțiunea de a face asta este setată pe „zoom” în preferințe Dock).

 • Minimizarea unei ferestre: Faceți clic pe butonul galben de minimizare din colțul din stânga sus al ferestrei, sau apăsați Comandă (⌘)-M.

  Puteți seta o opțiune în preferințe Dock pentru a minimiza o fereastră dacă faceți dublu-clic pe bara de titlu.

Unele ferestre nu pot fi mutate sau redimensionate.

Comutarea rapidă între ferestrele aplicației

Când sunt deschise mai multe aplicații și ferestre, poate fi mai dificil să o găsiți pe cea pe care o căutați. Folosiți scurtăturile pentru a vă deplasa printre aplicații.

 • Comutarea rapidă la aplicația anterioară: Apăsați Comandă-Tab.

 • Derulați prin toate aplicațiile deschise: Apăsați și țineți apăsată tasta Comandă, apăsați tasta Tab, apăsați tasta săgeată stânga sau dreapta până când obțineți aplicația dorită, apoi eliberați tasta Comandă.

  Dacă vă răzgândiți în timp ce derulați prin aplicații și nu doriți să comutați aplicațiile, apăsați Esc (Escape) sau tasta Punct, apoi eliberați tasta Comandă.

Închiderea unei ferestre

 • Faceți clic pe butonul roșu de închidere din colțul din stânga sus al ferestrei sau apăsați Comandă(⌘)-W.

  Dacă o aplicație poate avea mai multe ferestre deschise, cum ar fi Safari sau Mail, închiderea unei ferestre nu închide sau părăsește aplicația. Pentru a închide aceste aplicații, faceți clic pe numele acesteia în bara de meniu, apoi selectați Termină [Aplicație]. Pentru mai multe informații, consultați Terminare aplicații.

Puteți ascunde sau ieși dintr-o aplicație activă apăsând Comandă-H sau Comandă-Q.

Cu multe aplicații,așa cum sunt Calendar și Mail, puteți să lucrați în modul pe tot ecranul — aplicația se extinde ocupând tot ecranul — sau să deschideți o a doua aplicație pentru a folosi ambele aplicații una lângă alta în Vizualizare Divizată. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea aplicațiilor pe tot ecranul sau în Split View.