Paleta szablonów z widocznym na górze wierszem kategorii, w które możesz stuknąć, aby filtrować dostępne szablony. Poniżej widoczne są miniaturki gotowych szablonów uporządkowane wierszami według kategorii, zaczynając od widocznej na górze kategorii Ostatnie, po której następuje kategoria Podstawowe oraz kategoria Finanse osobiste. Po prawej stronie nad każdym wierszem kategorii widoczny jest przycisk Zobacz wszystkie. W prawym górnym rogu widoczny jest przycisk Język i region.

Zacznij od szablonu

Tworzenie każdego arkusza kalkulacyjnego rozpoczyna się od wybrania szablonu stanowiącego punkt wyjścia. Następnym krokiem jest zastąpienie wykresów i danych szablonu własną zawartością, dodanie nowych tabel, formuł itd.

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego

Arkusz kalkulacyjny przedstawiający tabelę przebytych szlaków turystycznych i długość każdego szlaku. Otwarte jest menu Czynności komórki, pokazujące opcje dodawani dzisiejszej daty, bieżącego czasu oraz edycji formuły w zaznaczonej komórce.

Dodaj dane do tabeli

Wprowadź własne dane lub zaimportuj je z innego pliku. Do dowolnej komórki możesz także dodawać szeroki wachlarz formuł, takich jak suma czy średnia. Aby porządkować dane i identyfikować trendy, możesz dodawać filtry, grupować dane w kategorie, tworzyć tabele przestawne i nie tylko.

Wprowadzanie tekstu i liczb w tabelach

Wykres kołowy pokazujący procent przebytych szlaków. Otwarte jest także menu Format, pokazujące różne style wykresu do wyboru, a także opcje edycji serii lub odwołań wykresów oraz włączania lub wyłączanie tytułu wykresu.

Utwórz wykres

Możesz przedstawiać dane przy użyciu wykresu 2D, 3D lub wykresu interaktywnego. Zmiana danych w tabeli powoduje automatyczne uaktualnienie wykresu.

Dodawanie wykresu

Arkusz kalkulacyjny śledzący informacje o pieszych wędrówkach, zawierający arkusz z nazwami u góry ekranu. Po lewej stronie widoczny jest przycisk dodawania arkusza, a obok niego karty Wzniesienia i Odcinki szlaków.

Lepsza organizacja dzięki arkuszom

Możesz uporządkować swój arkusz kalkulacyjny, używając różnych arkuszy dla różnych rodzajów danych — przychodów, wydatków itd. Potem wystarczy stuknąć w kartę na górze arkusza kalkulacyjnego, aby przełączyć się na potrzebny arkusz.

Dodawanie arkuszy

Ekran Dodaj osoby z obrazkiem udostępnianego arkusza kalkulacyjnego. Poniżej widoczne są przyciski różnych sposobów wysyłania zaproszenia, takie jak Wiadomości, Poczta, Kopiuj łącze oraz Więcej. Na dole znajduje się przycisk Opcje udostępniania.

Współpracuj na żywo

Możesz zaprosić innych do wspólnej pracy nad arkuszem kalkulacyjnym. Każdy, kogo zaprosisz, widzi zmiany dokonywane na bieżąco, ale Ty kontrolujesz, kto z zaproszonych może edytować, a kto tylko wyświetlać arkusz kalkulacyjny.

Wprowadzenie do współpracy

Ten podręcznik pomaga rozpocząć korzystanie z aplikacji Numbers 13.0 na iPhonie. Aby sprawdzić posiadaną wersję Numbers, przejdź do Ustawień  i stuknij w Numbers. Aby przeglądać Podręcznik użytkownika Numbers, stuknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (tam, gdzie jest dostępny).

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, odwiedź witrynę wsparcia dla aplikacji Numbers.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.