Wyświetlanie, zmienianie i anulowanie subskrypcji

Dowiedz się, jak wyświetlić aktywne, wygasające i ostatnio zakończone subskrypcje oraz anulować subskrypcje i członkostwo.

Niektóre aplikacje i usługi oferują dostęp do treści na podstawie subskrypcji. W przeciwieństwie do zakupów pojedynczych rzeczy (np. waluty w grach — klejnotów lub monet) subskrypcje będą odnawiać się automatycznie do momentu ich anulowania.

Subskrypcje odnawiane automatycznie obejmują:

 • Subskrypcje usługi Apple Music 
 • Subskrypcje usługi Apple News, czasopism i gazet
 • Subskrypcje w aplikacjach dotyczące zawartości lub usług (HBO NOW, Spotify, Netflix, Pandora, Hulu itd.)

Jeśli używasz innego konta Apple ID niż to, na którym jest aktywna subskrypcja, którą chcesz zarządzać, albo jeśli korzystasz z innego urządzenia lub nie widzisz swojej subskrypcji, wykonaj czynności opisane poniżej.


Anulowanie subskrypcji wygląda trochę inaczej w Izraelu, Republice Południowej Afryki i Turcji. Zapoznaj się ze specjalnymi okolicznościami, które dotyczą tych krajów i regionów.

Zarządzanie subskrypcjami

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić, zmienić lub anulować subskrypcje, korzystając z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub PC albo urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji).

Niektóre subskrypcje mogą oferować tańszą lub bezpłatną wersję próbną. Jeśli nie anulujesz subskrypcji co najmniej 24 godziny przed datą odnowienia, może ona zostać przedłużona.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID w górnej części ekranu.
 3. Stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o uwierzytelnienie konta Apple ID.
 4. Stuknij pozycję Subskrypcje.
 5. Stuknij subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 6. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub stuknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
 3. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 4. Uwierzytelnij konto Apple ID, a następnie kliknij opcję Pokaż konto.

Na stronie Informacje o koncie:

 1. Przewiń do części Ustawienia. 
 2. Z prawej strony pozycji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
 3. Z prawej strony subskrypcji, którą chcesz zarządzać, kliknij opcję Edytuj. 
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 4. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub kliknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji)

Możesz edytować tylko subskrypcje aplikacji dla systemu tvOS, które są zainstalowane na urządzeniu Apple TV. Na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub starszym) musisz użyć urządzenia z systemem iOS lub komputera, aby zarządzać subskrypcjami.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Konta.
 3. W obszarze Subskrypcje wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Jeśli subskrypcja, którą chcesz zarządzać, nie została zainstalowana na urządzeniu Apple TV, zmianę należy przeprowadzić za pomocą telefonu iPhone, iPada, iPoda touch albo komputera Mac lub PC. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 5. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub wybrać opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Jeśli nadal nie możesz wyświetlić subskrypcji

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: