Wyświetlanie, zmienianie i anulowanie subskrypcji

Zarządzaj subskrypcjami w aplikacji Ustawienia na urządzeniu z systemem iOS, w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC albo na urządzeniu Apple TV.

Telefon iPhone X wyświetlający subskrypcje HBO NOW, Apple Music i Hulu

Niektóre aplikacje i usługi wymagają subskrypcji. Subskrypcja to opłacenie dostępu do zawartości aplikacji lub usługi.

Niektóre subskrypcje odnawiają się automatycznie do momentu ich anulowania. Należą do nich:

 • Subskrypcje w aplikacjach dotyczące zawartości lub usług (HBO NOW, Spotify, Pandora, Hulu itd.)
 • Usługi Apple Music i Apple News+
 • Kanały Apple TV


Jeśli używasz innego konta Apple ID niż to, na którym jest aktywna subskrypcja, którą chcesz zarządzać, albo jeśli korzystasz z innego urządzenia lub nie widzisz swojej subskrypcji, wykonaj czynności opisane poniżej.

Niektóre subskrypcje mogą oferować tańszą lub bezpłatną wersję próbną. Jeśli nie anulujesz subskrypcji co najmniej 24 godziny przed datą odnowienia, może ona zostać przedłużona.

Zmienianie lub anulowanie subskrypcji

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić, zmienić lub anulować subskrypcje, korzystając z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub PC, urządzenia Apple TV albo innego urządzenia.

Jeśli nie masz już urządzenia Apple, pobierz aplikację iTunes na komputer PC lub skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby anulować subskrypcje.


Anulowanie subskrypcji wygląda trochę inaczej w Izraelu, Republice Południowej Afryki i Turcji. Zapoznaj się ze specjalnymi warunkami, które dotyczą tych krajów i regionów.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID u góry ekranu, a następnie stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Apple ID.
  Telefon iPhone X z otwartymi ustawieniami iTunes Store i App Store z widocznym na pierwszym planie menu z podświetlonym poleceniem Pokaż Apple ID
 3. Przewiń do opcji Subskrypcje i stuknij ją.
  Telefon iPhone X wyświetlający ekran Ustawienia konta z podświetlonym przyciskiem Subskrypcje
 4. Stuknij subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 5. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub stuknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.1
  Jeśli nie jest widoczna opcja anulowania danej subskrypcji, oznacza to, że subskrypcja została już anulowana i nie zostanie odnowiona. Jeśli subskrypcja niedawno wygasła, powinna być widoczna data wygaśnięcia. Jeśli subskrypcja zostało niedawno anulowana, powinna być widoczna data, do której będziesz mieć do niej dostęp.
  Telefon iPhone X wyświetlający subskrypcję Apple Music z widocznym na pierwszym planie oknem podręcznym z prośbą o potwierdzenie anulowania subskrypcji


Subskrypcjami możesz też zarządzać z poziomu aplikacji App Store: stuknij kartę Dzisiaj, a następnie stuknij swoje zdjęcie profilowe i przycisk profilu  na górze ekranu. Stuknij opcję Zarządzaj subskrypcjami, a następnie stuknij subskrypcję, którą chcesz zarządzać.

Na komputerze Mac lub PC

W aplikacji App Store

 1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
 2. Kliknij swój identyfikator Apple ID na dole paska bocznego.
 3. Kliknij opcję  Pokaż informacje na górze okna. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID.
  W sklepie App Store na komputerze Mac przycisk Pokaż informacje znajduje się w górnej części ekranu komputera.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Zarządzaj. Na prawo od opcji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
 5. Z prawej strony subskrypcji, którą chcesz zarządzać, kliknij opcję Edytuj.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 6. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub kliknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.1
  Strona Edytuj subskrypcję wyświetla opcję zmiany na subskrypcję roczną lub rodzinną. Przycisk Anuluj subskrypcję znajduje się poniżej.
  Jeśli nie jest widoczna opcja anulowania danej subskrypcji, oznacza to, że subskrypcja została już anulowana i nie zostanie odnowiona. Jeśli subskrypcja niedawno wygasła, powinna być widoczna data wygaśnięcia. Jeśli subskrypcja zostało niedawno anulowana, powinna być widoczna data, do której będziesz mieć do niej dostęp.

W aplikacji iTunes

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
  Okno aplikacji iTunes z otwartym menu Konto widocznym na pierwszym planie i wybraną opcją Pokaż moje konto
 3. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID, a następnie kliknij opcję Pokaż konto.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Ustawienia. Na prawo od opcji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
 5. Z prawej strony subskrypcji, którą chcesz zarządzać, kliknij opcję Edytuj.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 6. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub kliknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.1
  Jeśli nie jest widoczna opcja anulowania danej subskrypcji, oznacza to, że subskrypcja została już anulowana i nie zostanie odnowiona. Jeśli subskrypcja niedawno wygasła, powinna być widoczna data wygaśnięcia. Jeśli subskrypcja zostało niedawno anulowana, powinna być widoczna data, do której będziesz mieć do niej dostęp.Okno aplikacji iTunes wyświetlające subskrypcję Apple Music. z widocznym na pierwszym planie komunikatem z prośbą o potwierdzenie anulowania subskrypcji

Na urządzeniu Apple TV

Możesz edytować tylko subskrypcje aplikacji dla systemu tvOS, które są zainstalowane na urządzeniu Apple TV. Na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub starszym) należy użyć urządzenia z systemem iOS lub komputera, aby zarządzać subskrypcjami.

 1. Otwórz menu Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Konta.
 3. W obszarze Subskrypcje wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
  Urządzenie Apple TV z otwartym ekranem ustawień Konta i wybraną opcją Zarządzaj subskrypcjami
 4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Jeśli subskrypcja, którą chcesz zarządzać, nie została zainstalowana na urządzeniu Apple TV, zmianę należy przeprowadzić za pomocą telefonu iPhone, iPada, iPoda touch albo komputera Mac lub PC. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 5. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub wybrać opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.1
  Jeśli nie jest widoczna opcja anulowania danej subskrypcji, oznacza to, że subskrypcja została już anulowana i nie zostanie odnowiona. Jeśli subskrypcja niedawno wygasła, powinna być widoczna data wygaśnięcia. Jeśli subskrypcja zostało niedawno anulowana, powinna być widoczna data, do której będziesz mieć do niej dostęp.Urządzenie Apple TV wyświetlające subskrypcję usługi Apple Music z wybraną opcją Anuluj subskrypcję

Zarządzanie subskrypcjami na innych urządzeniach

Poniżej znajdują się informacje, jak wyświetlać, zmieniać lub anulować subskrypcje na innych urządzeniach.

 • Jeśli zasubskrybowano aplikację Apple Music na urządzeniu z systemem Android lub urządzeniu Chromebook, stuknij przycisk menu , a następnie stuknij kolejno opcje Konto > Zarządzaj subskrypcją.
 • Jeśli używasz aplikacji Apple TV App na telewizorze Smart TV, otwórz pozycję Ustawienia i wybierz kolejno opcje Konto > Zarządzaj subskrypcją.


Jeśli nadal nie możesz wyświetlić subskrypcji


Więcej informacji


1. Anulowanie subskrypcji w bezpłatnym okresie próbnym może spowodować natychmiastową utratę dostępu do zawartości.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: