Wyświetlanie, zmienianie i anulowanie subskrypcji

Dowiedz się, jak wyświetlić aktywne, wygasające i wcześniejsze subskrypcje, zmienić preferencje subskrypcji oraz anulować subskrypcje.

Subskrypcje odnawiane automatycznie obejmują:

 • Subskrypcje usługi Apple Music
 • Subskrypcje usługi Apple News
 • Subskrypcje gazet
 • Subskrypcje czasopism
 • Subskrypcje wielu aplikacji dostępnych w sklepie App Store
 • Subskrypcje usług internetowych, takich jak HBO NOW, Spotify, Netflix, Pandora czy Hulu.

Aby skonfigurować subskrypcje, musisz mieć podaną akceptowaną metodę płatności lub wystarczająco dużo środków, by zapłacić kwotę wymaganą za pierwszy okres rozliczeniowy. Dowiedz się, jak zmienić metodę płatności lub dodać środki do swojego konta.

Twoja subskrypcja może zostać odnowiona, jeśli nie anulujesz jej co najmniej 24 godziny przed planowaną datą odnowienia.

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić, zmienić lub anulować subskrypcje, korzystając z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub PC albo urządzenia Apple TV (4. generacji).

Jeśli znajdujesz się w Izraelu, RPA lub Turcji, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoja nazwa] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID w górnej części ekranu.
 3. Stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może być konieczne zalogowanie się lub użycie czytnika Touch ID.
 4. Stuknij pozycję Subskrypcje.
 5. Stuknij subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, sprawdź, czy logujesz się za pomocą właściwego konta Apple ID. Jeśli konto jest właściwe, być może usługa została zasubskrybowana bezpośrednio u dostawcy, a nie za pomocą aplikacji iTunes. W takim przypadku skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą treści lub twórcą aplikacji, aby anulować subskrypcję. Subskrypcjami założonymi przez aplikację News można zarządzać tylko w Ustawieniach.
 6. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub stuknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Na komputerze Mac lub PC

Aby automatycznie otworzyć program iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie z poziomu komputera, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID. Jeśli komputer Mac ma czytnik Touch ID, możesz używać go do logowania, kiedy pojawia się żądanie podania hasła.
 3. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
  iTunes – Pokaż moje konto
 4. Wprowadź hasło lub użyj czytnika Touch ID, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter albo kliknij przycisk Pokaż konto.

Na stronie Informacje o koncie:

 1. Przewiń do części Ustawienia. 
 2. Z prawej strony pozycji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
 3. Z prawej strony subskrypcji, którą chcesz zarządzać, kliknij opcję Edytuj. 
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, sprawdź, czy logujesz się za pomocą właściwego konta Apple ID. Jeśli konto jest właściwe, być może usługa została zasubskrybowana bezpośrednio u dostawcy, a nie za pomocą aplikacji iTunes. W takim przypadku skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą treści lub twórcą aplikacji, aby anulować subskrypcję.
 4. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub kliknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Apple TV (4. generacji)

Możesz edytować tylko subskrypcje aplikacji dla systemu tvOS, które są zainstalowane na urządzeniu Apple TV.

 1. Otwórz menu Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Konta.
 3. W obszarze Subskrypcje wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
 5. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub wybrać opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub starszym) musisz użyć urządzenia z systemem iOS lub komputera, aby zarządzać subskrypcjami.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: