Jeśli chcesz anulować subskrypcję Apple

Dowiedz się, jak anulować subskrypcję Apple lub subskrypcję kupioną za pomocą aplikacji w sklepie App Store.


Jak anulować subskrypcję na iPhonie lub iPadzie

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko.
 3. Stuknij pozycję Subskrypcje.
  Przycisk Subskrypcje w ustawieniach na iPhonie.
 4. Stuknij subskrypcję.
 5. Stuknij opcję Anuluj subskrypcję. Aby odnaleźć przycisk Anuluj subskrypcję, konieczne może być przewinięcie w dół. Jeśli nie widzisz przycisku Anuluj lub widoczny jest czerwony tekst o wygaśnięciu, subskrypcja została już anulowana.

Jeśli nie możesz znaleźć subskrypcji, którą chcesz anulować.


Anulowanie subskrypcji na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację App Store.
 2. Kliknij swoje imię i nazwisko. Jeśli nie możesz go znaleźć, kliknij opcję Zaloguj się.
 3. Kliknij opcję Ustawienia konta.
 4. Przewiń ekran do obszaru Subskrypcje, a następnie kliknij opcję Zarządzaj.
  Przycisk Zarządzaj obok pozycji Subskrypcje w App Store na Macu.
 5. Kliknij widoczne obok subskrypcji polecenie Edytuj.
 6. Kliknij opcję Cancel Subscription (Anuluj subskrypcję). Jeśli nie widzisz przycisku Anuluj albo Anuluj subskrypcję, subskrypcja została już anulowana.

Jeśli nie możesz znaleźć subskrypcji, którą chcesz anulować.


Anulowanie subskrypcji na komputerze PC z systemem Windows

 1. Otwórz aplikację iTunes na komputerze PC. Jeśli nie masz iTunes, dowiedz się, jak pobrać iTunes dla systemu Windows.
 2. U góry okna aplikacji iTunes na pasku menu wybierz kolejno opcje Konto i Pokaż moje konto.
 3. Przewiń do części Ustawienia. Obok pozycji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
  Przycisk Zarządzaj obok pozycji Subskrypcje w iTunes.
 4. Znajdź subskrypcję, którą chcesz anulować, i kliknij opcję Edytuj.
 5. Kliknij opcję Anuluj subskrypcję. Jeśli nie widzisz przycisku Anuluj albo Anuluj subskrypcję, subskrypcja została już anulowana.

Jeśli nie możesz znaleźć subskrypcji, którą chcesz anulować.


Nie możesz znaleźć subskrypcji, którą chcesz anulować?

Subskrypcję iCloud+ można anulować w ustawieniach miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Jeśli nie próbujesz anulować usługi iCloud+, znajdź potwierdzenie:

 1. Wyszukaj w poczcie e-mail słowa „potwierdzenie od Apple”.
 2. Z potwierdzenia subskrypcji odczytaj użyty identyfikator Apple ID.

Potwierdzenie e-mail zawierające informację o koncie Apple ID użytym w celu dokonania zakupu od Apple.

 • Jeśli na potwierdzeniu jest identyfikator Apple ID członka rodziny, poproś tego członka rodziny o wykonanie czynności opisanych w tym artykule w celu anulowania subskrypcji. Nie możesz anulować subskrypcji członka rodziny.
 • Jeśli na potwierdzeniu jest inny używany identyfikator Apple ID, aby anulować subskrypcję, zaloguj się za pomocą tego identyfikatora Apple ID i wykonaj czynności opisane w tym artykule.
 • Jeśli nie możesz znaleźć potwierdzenia subskrypcji od Apple, być może kupiono ją za pośrednictwem innej firmy. Aby dowiedzieć się, której firmie płacisz, przeczytaj wyciąg z konta bankowego lub karty kredytowej. Aby anulować subskrypcję, skontaktuj się z firmą, która wystawia rachunek za subskrypcję.

Kontakt ze Wsparciem Apple


Informacje o subskrypcjach

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: