Wyświetlanie, zmienianie i anulowanie subskrypcji

Dowiedz się, jak wyświetlić aktywne, wygasające i ostatnio zakończone subskrypcje oraz anulować subskrypcje i członkostwo.

iPhone X wyświetlający subskrypcje HBO NOW, Apple Music i Hulu.


Niektóre aplikacje i usługi oferują dostęp do treści na podstawie subskrypcji. W przeciwieństwie do zakupów pojedynczych rzeczy (np. waluty w grach — klejnotów lub monet) subskrypcje będą odnawiać się automatycznie do momentu ich anulowania.

Subskrypcje odnawiane automatycznie obejmują:

 • Subskrypcje usługi Apple Music 
 • Subskrypcje usługi Apple News, czasopism i gazet
 • Subskrypcje w aplikacjach dotyczące zawartości lub usług (HBO NOW, Spotify, Netflix, Pandora, Hulu itd.)

Zarządzaj subskrypcjami >

Jeśli używasz innego konta Apple ID niż to, na którym jest aktywna subskrypcja, którą chcesz zarządzać, albo jeśli korzystasz z innego urządzenia lub nie widzisz swojej subskrypcji, wykonaj czynności opisane poniżej.


Anulowanie subskrypcji wygląda trochę inaczej w Izraelu, Republice Południowej Afryki i Turcji. Zapoznaj się ze specjalnymi warunkami, które dotyczą tych krajów i regionów.

Zarządzanie subskrypcjami

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić, zmienić lub anulować subskrypcje, korzystając z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac, komputera PC lub urządzenia Apple TV.

Niektóre subskrypcje mogą oferować tańszą lub bezpłatną wersję próbną. Jeśli nie anulujesz subskrypcji co najmniej 24 godziny przed datą odnowienia, może ona zostać przedłużona.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID u góry ekranu, a następnie stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Apple ID.
  iPhone X z otwartymi ustawieniami iTunes Store i App Store. Na pierwszym planie widać menu z podświetlonym poleceniem Pokaż Apple ID.
 3. Przewiń do opcji Subskrypcje i stuknij ją.
  iPhone X wyświetlający ekran Ustawienia konta. Podświetlony jest przycisk Subskrypcje.
 4. Stuknij subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 5. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub stuknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
  iPhone X wyświetlający subskrypcję Apple Music. Na pierwszym planie widać okno podręczne z prośbą o potwierdzenie anulowania subskrypcji.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Otwórz aplikacji iTunes.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
  Okno aplikacji iTunes z otwartym na pierwszym planie menu Konto. W menu wybrana jest opcja Pokaż moje konto.
 3. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID, a następnie kliknij opcję Pokaż konto.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Ustawienia. Z prawej strony pozycji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
 5. Z prawej strony subskrypcji, którą chcesz zarządzać, kliknij opcję Edytuj.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 6. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub kliknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
  Okno aplikacji iTunes wyświetlające subskrypcję Apple Music. Na pierwszym planie widać komunikat z prośbą o potwierdzenie anulowania subskrypcji.

Możesz też anulować subskrypcje w sklepie App Store na komputerze Mac.

Na urządzeniu Apple TV

Możesz edytować tylko subskrypcje aplikacji dla systemu tvOS, które są zainstalowane na urządzeniu Apple TV. Na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub starszym) musisz użyć urządzenia z systemem iOS lub komputera, aby zarządzać subskrypcjami.

 1. Otwórz menu Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Konta.
 3. W obszarze Subskrypcje wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
  Apple TV z otwartym ekranem ustawień Konta. Wybrana jest opcja Zarządzaj subskrypcjami.
 4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Jeśli subskrypcja, którą chcesz zarządzać, nie została zainstalowana na urządzeniu Apple TV, zmianę należy przeprowadzić za pomocą telefonu iPhone, iPada, iPoda touch albo komputera Mac lub PC. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 5. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub wybrać opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
  Apple TV wyświetlające subskrypcję Apple Music. Wybrana jest opcja Anuluj subskrypcję.


Jeśli nadal nie możesz wyświetlić subskrypcji


Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: