Wyświetlanie, zmienianie i anulowanie subskrypcji

Dowiedz się, jak wyświetlić aktywne, wygasające i wcześniejsze subskrypcje, zmienić preferencje subskrypcji oraz anulować subskrypcje.


Anulowanie subskrypcji jest nieco odmienne w Izraelu, Republice Południowej Afryki i Turcji. Jeśli mieszkasz w jednym z tych krajów, wykonaj te instrukcje.


Niektóre aplikacje i usługi oferują dostęp do swoich treści na podstawie subskrypcji. W przeciwieństwie do zakupów pojedynczych rzeczy oraz większości zakupów w aplikacjach (dotyczących między innymi walut gier, takich jak klejnoty i monety), subskrypcje będą automatycznie odnawiane do momentu ich anulowania.

Subskrypcje odnawiane automatycznie obejmują:

 • Subskrypcje usługi Apple Music — indywidualne (miesięczne lub roczne), rodzinne lub studenckie 
 • Subskrypcje usługi Apple News
 • Subskrypcje gazet
 • Subskrypcje czasopism
 • Subskrypcje wielu aplikacji dostępnych w sklepie App Store
 • Subskrypcje usług internetowych, takich jak HBO NOW, Spotify, Netflix, Pandora czy Hulu.

Twoja subskrypcja może zostać odnowiona, jeśli nie anulujesz jej co najmniej 24 godziny przed planowaną datą odnowienia.

Zarządzanie subskrypcjami

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić, zmienić lub anulować subskrypcje, korzystając z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac, komputera PC lub urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji).

 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby wyświetlić subskrypcje, stuknij to łącze: Pokaż moje subskrypcje. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoja nazwa] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID w górnej części ekranu.
 3. Stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może być konieczne zalogowanie się lub użycie czytnika Touch ID.
 4. Stuknij pozycję Subskrypcje.
 5. Stuknij subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście subskrypcji, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Uzyskaj pomoc dotyczącą subskrypcji spoza listy.
 6. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub stuknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Na komputerze Mac lub PC

Aby wyświetlić subskrypcje, kliknij to łącze: Pokaż moje subskrypcje. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą konta Apple ID. Jeśli komputer Mac ma czytnik Touch ID, możesz używać go do logowania, kiedy pojawia się żądanie podania hasła.
 3. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 4. Wprowadź hasło lub użyj czytnika Touch ID, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter albo kliknij przycisk Pokaż konto.

Na stronie Informacje o koncie:

 1. Przewiń do części Ustawienia. 
 2. Z prawej strony pozycji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
 3. Z prawej strony subskrypcji, którą chcesz zarządzać, kliknij opcję Edytuj. 
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście subskrypcji, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Uzyskaj pomoc dotyczącą subskrypcji spoza listy.
 4. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub kliknąć opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji)

Możesz edytować tylko subskrypcje aplikacji dla systemu tvOS, które są zainstalowane na urządzeniu Apple TV.

 1. Otwórz menu Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Konta.
 3. W obszarze Subskrypcje wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście subskrypcji, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Uzyskaj pomoc dotyczącą subskrypcji spoza listy.
 5. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji. Możesz wybrać inną ofertę subskrypcji lub wybrać opcję Anuluj subskrypcję, aby ją anulować. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub starszym) musisz użyć urządzenia z systemem iOS lub komputera, aby zarządzać subskrypcjami.

Jeśli nadal nie można wyświetlić subskrypcji

Pomoc dotycząca subskrypcji spoza listy

Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście subskrypcji, a Twoje konto jest nadal obciążane opłatami, może to oznaczać, że rozliczaniem zajmuje się firma inna niż Apple. Upewnij się, że logujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego użyto pierwotnie w celu zasubskrybowania. Jeśli konto jest właściwe, być może usługa została zasubskrybowana bezpośrednio u dostawcy, a nie za pomocą programu iTunes. W takim przypadku skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą treści lub twórcą aplikacji, aby anulować subskrypcję.

Ponadto, jeśli aplikacja, której subskrypcją chcesz zarządzać, nie została zainstalowana na urządzeniu Apple TV, zmianę należy przeprowadzić za pomocą telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub PC.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: