Wyświetlanie, zmienianie i anulowanie subskrypcji

Zarządzaj subskrypcjami usług Apple Music, Apple News+, Apple Arcade, kanałów Apple TV lub subskrypcjami, do których zarejestrowano się w aplikacjach, takich jak Hulu, Spotifty, Pandora czy HBO NOW.

iPhone z wyświetloną listą subskrypcji, w tym usług Apple News+ oraz Apple Music.

 

Aby zmienić lub anulować subskrypcję, stuknij lub kliknij poniższy przycisk. Jeśli zobaczysz nierozpoznane obciążenia od firmy Apple, dowiedz się, czy są one powiązane z subskrypcjami:

Zarządzaj subskrypcjami

Jeśli nie widzisz listy subskrypcji po stuknięciu lub kliknięciu przycisku, wybierz urządzenie z poniższej listy poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Co to jest subskrypcja?

Subskrypcja umożliwia płatny dostęp do treści w aplikacji lub usłudze przez pewien czas. Możesz na przykład subskrybować płatną miesięcznie usługę strumieniowania wideo. Subskrypcje są odnawiane automatycznie, dopóki ich nie anulujesz. Poznaj typy subskrypcji i innych zakupów w aplikacjach.

Jeśli po zapisaniu się na bezpłatny lub zniżkowy lub okres próbny subskrypcji nie chcesz jej odnawiać, anuluj ją najpóźniej 24 godziny przed upłynięciem okresu próbnego.

Po anulowaniu subskrypcji możesz z niej korzystać do następnego okresu rozliczeniowego. Anulowanie w okresie próbnym może spowodować natychmiastową utratę dostępu do treści.

Anulowanie subskrypcji wygląda trochę inaczej w Izraelu, Republice Południowej Afryki i Turcji. Zapoznaj się ze specjalnymi warunkami, które dotyczą tych krajów i regionów.

iPhone z opcją Subskrypcje w Ustawieniach.

Jak zmienić lub anulować subskrypcje na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Subskrypcje.
 2. Stuknij subskrypcję, którą chcesz zarządzać.
  Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz żądanej subskrypcji.
 3. Wybierz inną opcję subskrypcji lub stuknij opcję Anuluj subskrypcję. Jeśli nie widzisz opcji Anuluj subskrypcję, została ona anulowana wcześniej i nie zostanie odnowiona.

Subskrypcjami możesz też zarządzać na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store. Stuknij swój identyfikator Apple ID u góry ekranu, a następnie stuknij opcję Pokaż Apple ID. Przewiń do opcji Subskrypcje i stuknij ją.

Jak zmienić lub anulować subskrypcje na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację App Store.
 2. Kliknij przycisk logowania  lub swój identyfikator Apple ID u dołu paska bocznego.
 3. Kliknij opcję  Pokaż informacje. Na ekranie może się pojawić monit o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Zarządzaj. Obok pozycji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
  Komputer Mac, na którym po kliknięciu opcji Pokaż informacje została wyświetlona strona z informacjami o koncie.
 5. Kliknij opcję Edycja obok żądanej subskrypcji. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz żądanej subskrypcji.
 6. Wybierz inną opcję subskrypcji lub kliknij opcję Anuluj subskrypcję. Jeśli nie widzisz opcji Anuluj subskrypcję, została ona anulowana wcześniej i nie zostanie odnowiona. 

Wyświetlanie, zmienianie lub anulowanie subskrypcji na urządzeniu Apple TV

Możesz edytować tylko subskrypcje aplikacji dla systemu tvOS, które są zainstalowane na urządzeniu Apple TV. Na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub starszym) musisz użyć urządzenia z systemem iOS lub iPadOS albo komputera, aby zarządzać subskrypcjami.

 1. Otwórz menu Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Użytkownicy i konta, a następnie wybierz swoje konto.
 3. Wybierz opcję Subskrypcje.
  Urządzenie Apple TV wyświetlające przycisk Subskrypcje w Ustawieniach.
 4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarządzać. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz żądanej subskrypcji.
 5. Wybierz inną ofertę subskrypcji lub wybierz opcję Anuluj subskrypcję. Jeśli nie widzisz opcji Anuluj subskrypcję, została ona anulowana wcześniej i nie zostanie odnowiona.

Inne urządzenia

 • Jeśli zasubskrybowano aplikację Apple Music na urządzeniu z systemem Android lub urządzeniu Chromebook, otwórz aplikację Apple Music stuknij przycisk menu , a następnie stuknij kolejno opcje Konto > Zarządzaj subskrypcją.
 • Jeśli używasz aplikacji Apple TV na telewizorze Smart TV, otwórz Ustawienia i wybierz kolejno opcje Konto > Zarządzaj subskrypcją.

Jeśli nie masz już urządzenia Apple, pobierz aplikację iTunes na komputer PC lub skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby zmienić lub anulować subskrypcje.

Wyświetlanie, zmienianie lub anulowanie subskrypcji w aplikacji iTunes dla systemu Windows

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. U góry okna aplikacji iTunes na pasku menu wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 3. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID, a następnie kliknij opcję Pokaż konto.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Ustawienia. Na prawo od opcji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
 5. Z prawej strony subskrypcji, którą chcesz zarządzać, kliknij opcję Edytuj. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz żądanej subskrypcji.
 6. Wybierz inną opcję subskrypcji lub kliknij opcję Anuluj subskrypcję.
  Jeśli nie widzisz opcji Anuluj subskrypcję, została ona anulowana wcześniej i nie zostanie odnowiona.

Jeśli nie widzisz szukanej subskrypcji

Jeśli po wykonaniu działań mających na celu wyświetlenie subskrypcji nie widzisz żądanej subskrypcji, wypróbuj następujące rozwiązania.

Subskrypcja może nie być rozliczana przez firmę Apple

Być może usługa została zasubskrybowana bezpośrednio u dostawcy, a nie za pośrednictwem firmy Apple.  

Pomoc dotycząca subskrypcji, które nie są rozliczane przez firmę Apple  

Zmiana lub anulowanie pakietu dyskowego w usłudze iCloud

Pakiet dyskowy iCloud nie znajduje się na liście subskrypcji. 

Zmniejszanie ilości miejsca dyskowego w usłudze iCloud na urządzeniu firmy Apple  

Zmiana lub anulowanie subskrypcji członka rodziny

Organizator Chmury rodzinnej nie może zarządzać subskrypcjami innych członków rodziny. Poproś, aby członkowie rodziny sami wyświetlali, zmieniali lub anulowali swoje subskrypcje na własnych urządzeniach lub gdy są zalogowani za pomocą swoich identyfikatorów Apple ID. Możesz również kontrolować zakupy dzieci, korzystając z funkcji Poproś o zakup lub ograniczeń.

Włączanie funkcji Poproś o zakup>

Korzystanie z ograniczeń na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch  

Fałszywa wiadomość e-mail na temat subskrypcji

Jeśli dotarła do Ciebie fałszywa wiadomość e-mail na temat subskrypcji lub obciążenia w usłudze Apple Music, subskrypcja ta nie będzie widoczna na urządzeniu. Jeśli dotarła do Ciebie wiadomość e-mail i nie masz pewności, czy jest autentyczna, sprawdź, czy jest to prawdziwa wiadomość e-mail od firmy Apple.

Rozpoznawanie prawdziwych wiadomości od firmy Apple  

Subskrybowanie przy użyciu innego konta Apple ID

Możliwe, że podczas tworzenia subskrypcji zalogowano się przy użyciu innego konta Apple ID. Zaloguj się przy użyciu tego konta Apple ID, aby sprawdzić, czy Twoje subskrypcje obciążają je opłatami.

Logowanie się za pomocą konta Apple ID  

W razie dalszych problemów z wyświetleniem subskrypcji po zapisaniu się na nią w aplikacji (nie za pomocą innego dostawcy) skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: