Jeśli nie pamiętasz kodu do telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch bądź urządzenie jest zablokowane

Jeśli nie pamiętasz kodu lub na urządzeniu jest wyświetlany komunikat o jego zablokowaniu, wykonaj poniższe czynności w celu usunięcia kodu.

      ekran wyłączonego telefonu iPhone

Jeśli sześć razy z rzędu wprowadzisz błędny kod na urządzeniu z systemem iOS, urządzenie zostanie zablokowane i pojawi się komunikat o jego zablokowaniu. Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji.

Najpierw wybierz metodę wymazania urządzenia

Jeśli przed utratą kodu nie został wykonany backup urządzenia, nie masz żadnej możliwości uratowania przechowywanych na nim danych. Konieczne będzie wymazanie urządzenia, co powoduje usunięcie wszystkich danych i ustawień. Wybierz metodę wymazania urządzenia, tak aby można było usunąć kod:

Wymazywanie urządzenia przy użyciu aplikacji iTunes w celu usunięcia kodu

Jeśli urządzenie było synchronizowane z aplikacją iTunes, możesz spróbować je odtworzyć. Spowoduje to wymazanie urządzenia i jego kodu.

 1. Podłącz urządzenie do komputera, z którym zostało ono zsynchronizowane.
 2. Otwórz aplikację iTunes. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o podanie kodu, spróbuj użyć innego komputera, z którym urządzenie jest zsynchronizowane, albo użyj trybu awaryjnego
 3. Poczekaj, aż aplikacja iTunes ukończy synchronizowanie i tworzenie backupu. Jeśli tak się nie stanie, dowiedz się, co zrobić.
 4. Po ukończeniu synchronizacji i tworzenia backupu kliknij opcję Odtwórz [nazwa urządzenia].
  podsumowanie w aplikacji iTunes
 5. W trakcie odtwarzania urządzenia z systemem iOS jest wyświetlany ekran konfiguracji. Stuknij na nim opcję Odtwórz z backupu iTunes.
 6. Wybierz odpowiednie urządzenie w aplikacji iTunes. Ułatwieniem w wyborze odpowiedniego backupu może być sprawdzenie jego rozmiaru i daty utworzenia.

Wymazywanie urządzenia w trybie awaryjnym w celu usunięcia kodu

Jeśli Twoje urządzenie nie było nigdy synchronizowane z aplikacją iTunes, musisz użyć trybu awaryjnego, aby je odtworzyć. Spowoduje to wymazanie urządzenia i jego kodu.

 1. Podłącz urządzenie do komputera, a następnie uruchom aplikację iTunes. Jeśli nie masz komputera, możesz go pożyczyć od znajomej osoby albo udać się do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple
 2. Po podłączeniu urządzenia wymuś jego ponowne uruchomienie:

  • Na telefonie iPhone X lub nowszym bądź iPhone 8 lub nowszym: szybko naciśnij i puść przycisk zwiększania głośności. Szybko naciśnij i puść przycisk zmniejszania głośności. Następnie naciśnij przycisk boczny i przytrzymaj go, aż pojawi się ekran trybu awaryjnego.
   wymazywanie urządzenia w trybie awaryjnym
  • Na telefonie iPhone 7 lub iPhone 7 Plus: jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny oraz przycisk zmniejszania głośności. Trzymaj je naciśnięte, aż pojawi się ekran trybu awaryjnego.
   tryb awaryjny
  • Na telefonie iPhone 6s lub wcześniejszym modelu, iPadzie lub iPodzie touch: jednocześnie naciśnij przycisk Początek oraz przycisk górny (lub boczny). Trzymaj je naciśnięte, aż pojawi się ekran trybu awaryjnego.
   tryb awaryjny

 3. Po wyświetleniu opcji odtwarzania lub uaktualniania wybierz opcję Odtwórz. 
  ekran aplikacji iTunes

  Aplikacja iTunes pobierze odpowiednie oprogramowanie dla urządzenia. Jeśli ten proces potrwa dłużej niż 15 minut, urządzenie wyłączy tryb awaryjny. W takim przypadku musisz ponownie wykonać kroki 2 i 3.
 4. Poczekaj na ukończenie procesu. Następnie możesz skonfigurować urządzenie i zacząć z niego korzystać.

Dodatkowa pomoc

Jeśli nie możesz uaktualnić lub odtworzyć urządzenia przy użyciu trybu awaryjnego albo użyć trybu awaryjnego z powodu uszkodzonych lub zablokowanych przycisków, skontaktuj się ze Wsparciem Apple. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zgłosić telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do serwisu.

Data publikacji: