Wsparcie dla aplikacji Numbers

Nowości w aplikacji Numbers na komputer Mac i urządzenie z systemem iOS

Dodawanie tekstu pionowego w polach tekstowych i kształtach w arkuszu kalkulacyjnym — i inne nowości.

Pomoc dotycząca aplikacji Numbers

Twórz i edytuj arkusze kalkulacyjne aplikacji Numbers na komputerze Mac, w witrynie iCloud.com oraz na telefonie iPhone i iPadzie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak coś zrobić w aplikacji Numbers, skorzystaj z tych podręczników użytkownika.

Więcej informacji