Bezpłatne wsparcie

 

Co to jest bezpłatne wsparcie?

Bezpłatne wsparcie dotyczące sprzętu jest udzielane telefonicznie w przypadku kwestii dotyczących podstawowej konfiguracji, instalowania, montażu i łączności. Więcej informacji zawierają materiały dotyczące wsparcia dołączone do każdego produktu firmy Apple.

Bezpłatne wsparcie dotyczące oprogramowania jest udzielane telefonicznie w przypadku kwestii dotyczących instalowania, uruchamiania lub ponownej instalacji (bez odzyskiwania danych), o ile konfiguracja sprzętowa spełnia minimalne wymagania systemowe oprogramowania. Więcej informacji zawierają materiały dotyczące wsparcia dołączone do każdego produktu firmy Apple.

Korzyści wynikające z rocznej ograniczonej gwarancji Apple oraz planu AppleCare stanowią dodatek do uprawnień z tytułu przepisów prawa konsumenckiego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij tutaj.

Jak długo jest dostępne bezpłatne wsparcie?

Większość produktów (oprogramowania i sprzętu) firmy Apple jest objęta bezpłatnym wsparciem na nieograniczoną liczbę incydentów serwisowych w ciągu pierwszych 90 dni posiadania produktu lub dłużej, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo. Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès są objęte bezpłatnym wsparciem przez 2 lata. Więcej informacji zawierają materiały dotyczące wsparcia dołączone do każdego produktu firmy Apple.

Operator sieci komórkowej współpracuje z firmą Apple w kwestii świadczenia wsparcia technicznego dla telefonu iPhone. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, u którego został kupiony telefon iPhone.

Korzyści wynikające z rocznej ograniczonej gwarancji Apple oraz planu AppleCare stanowią dodatek do uprawnień z tytułu przepisów prawa konsumenckiego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij tutaj.

Jak firma Apple definiuje pojęcie „incydent serwisowy”?

Firma Apple definiuje incydent serwisowy jako jeden określony problem, który można rozwiązać przez ustalenie pojedynczej przyczyny jego wystąpienia. Firma Apple według własnego uznania określa, co stanowi incydent serwisowy. Incydent serwisowy zostanie uznany za rozwiązany, gdy klient uzyska pomoc w jeden z następujących sposobów:

  • Informacje pozwalające rozwiązać problem.
  • Informacje pozwalające uzyskać rozwiązanie programowe, które rozwiąże problem.
  • Powiadomienie, że przyczyną problemu jest znany, nierozwiązany problem lub problem powodujący niezgodność z produktem, którego dotyczy wsparcie.
  • Informacje identyfikujące problem jako możliwy do rozwiązania przez uaktualnienie do nowszej wersji produktu, którego dotyczy wsparcie.
  • Powiadomienie, że jako przyczynę problemu zidentyfikowano sprzęt. 
  • Informacje określające, że przyczyną problemu jest produkt innej firmy, czyli taki, w przypadku którego firma Apple nie udziela wsparcia.