Konwertowanie arkuszy kalkulacyjnych aplikacji Numbers na format PDF, Microsoft Excel i wiele innych

Aby otworzyć arkusz kalkulacyjny Numbers w innej aplikacji, najpierw przekonwertuj go w aplikacji Numbers. W aplikacji Numbers można również otwierać arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel i inne typy plików, w tym pliki programu Excel z tabelami przestawnymi.

Arkusze kalkulacyjne możesz konwertować i otwierać w aplikacji Numbers na telefon iPhone, iPada, iPoda touch, komputer Mac lub w witrynie iCloud.com.

Konwertowanie i otwieranie arkuszy kalkulacyjnych w aplikacji Numbers na telefon iPhone lub iPada

Aplikacja Numbers na telefon iPhone i iPada umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Numbers na telefon iPhone i iPada.

Konwertowanie arkusza kalkulacyjnego Numbers w aplikacji Numbers na telefon iPhone lub iPada

Aby otworzyć arkusz kalkulacyjny Numbers w innej aplikacji, takiej jak Microsoft Excel, przekonwertuj ten arkusz w aplikacji Numbers na odpowiedni format.

 1. W aplikacji Numbers otwórz arkusz kalkulacyjny, który chcesz przekonwertować, a następnie stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Eksportuj.
 3. Wybierz format arkusza. Przykładowo aby otworzyć arkusz kalkulacyjny Numbers w aplikacji Microsoft Excel, wybierz pozycję Excel.
 4. W wyświetlonym oknie wybierz dowolne dodatkowe opcje. Na przykład podczas eksportowania do aplikacji Excel możesz zdecydować, czy tworzyć arkusz dla każdej tabeli czy dla każdego arkusza. Jeśli utworzysz osobny arkusz dla każdej tabeli, możesz zdecydować, czy dołączyć arkusz zbiorczy z łączami do wszystkich tabel. 
 5. Wybierz sposób wysłania arkusza kalkulacyjnego, np. przez aplikację Mail lub Wiadomości.

Otwieranie pliku w aplikacji Numbers na telefon iPhone lub iPada

Aby otworzyć plik programu Excel na telefonie iPhone lub iPadzie, stuknij wybrany plik w menedżerze arkuszy. Jeśli menedżer arkuszy kalkulacyjnych nie jest wyświetlany, stuknij przycisk Wstecz  (na telefonie iPhone lub iPodzie touch) lub Arkusze (na iPadzie), i stuknij plik, który chcesz otworzyć. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Plik w aplikacji Numbers możesz także otworzyć z poziomu innej aplikacji (np. aplikacji Pliki) lub poczty e-mail:

 1. Otwórz inną aplikację, a następnie wybierz arkusz kalkulacyjny lub załącznik.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij .
 3. Stuknij opcję Kopiuj do Numbers. Oryginalny plik pozostanie w niezmienionym formacie.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat informujący o tym, że plik był ostatnio edytowany w aplikacji innej niż najnowsza wersja aplikacji Numbers.Stuknij opcję Gotowe, aby otworzyć plik w aplikacji Numbers. 

Gdy otworzysz plik programu Excel z tabelą przestawną w aplikacji Numbers 11.2 lub nowszej, tabela przestawna może wyglądać inaczej w Numbers niż w pliku Excel.


Konwertowanie i otwieranie arkuszy kalkulacyjnych w aplikacji Numbers na komputer Mac

Aplikacja Numbers na komputer Mac umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Numbers na komputer Mac.

Konwertowanie arkusza kalkulacyjnego Numbers w aplikacji Numbers na komputer Mac

Aby otworzyć arkusz kalkulacyjny Numbers w innej aplikacji, takiej jak Microsoft Excel, przekonwertuj ten arkusz w aplikacji Numbers na odpowiedni format.

 1. W aplikacji Numbers otwórz arkusz kalkulacyjny, który chcesz przekonwertować.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do, a następnie wybierz format. 
 3. W wyświetlonym oknie możesz wybrać inny format lub skonfigurować dodatkowe opcje. Możesz na przykład ustawić hasło wymagane do otwarcia wyeksportowanego pliku PDF lub wybrać format dla wyeksportowanego arkusza kalkulacyjnego Excel.
 4. Kliknij przycisk Dalej. 
 5. Podaj nazwę pliku i wybierz folder, w którym ma zostać zapisany.
 6. Kliknij przycisk Eksportuj.

Aby wysłać plik w określonym formacie za pomocą aplikacji Mail, Wiadomości lub Notatki albo funkcji AirDrop, wybierz kolejno opcje Udostępnij > Wyślij kopię, wybierz sposób wysłania arkusza kalkulacyjnego, a następnie wybierz format.

Otwieranie pliku w aplikacji Numbers na komputer Mac

Plik możesz otworzyć z poziomu Findera lub aplikacji Numbers:

 • W Finderze naciśnij klawisz Control i kliknij plik, a następnie wybierz kolejno opcje Otwórz w > Numbers. Jeśli Numbers to jedyna aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych na komputerze Mac, możesz po prostu kliknąć plik dwukrotnie.
 • W aplikacji Numbers na komputer Mac wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz, wybierz plik, a następnie kliknij opcję Otwórz. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat, że arkusz kalkulacyjny będzie wyglądać inaczej. Aplikacja Numbers powiadamia na przykład o brakujących czcionkach. Przy otwieraniu arkuszy kalkulacyjnych utworzonych w starszych wersjach aplikacji Numbers mogą pojawić się ostrzeżenia.

Gdy otworzysz plik programu Excel z tabelą przestawną w aplikacji Numbers 11.2 lub nowszej, tabela przestawna może wyglądać inaczej w Numbers niż w pliku Excel.


Konwertowanie i otwieranie arkuszy kalkulacyjnych w aplikacji Numbers dla iCloud

Aplikacja Numbers dla iCloud pozwala otwierać, edytować i udostępniać pliki w obsługiwanej przeglądarce internetowej na komputerze Mac lub PC. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Numbers dla iCloud.

Konwertowanie arkusza kalkulacyjnego Numbers w aplikacji Numbers dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Numbers.
 3. W menedżerze arkuszy kalkulacyjnych kliknij przycisk Więcej  na pliku, który chcesz przekonwertować, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię. Po otwarciu arkusza kalkulacyjnego kliknij przycisk Narzędzia  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.
 4. Wybierz format arkusza. Rozpocznie się pobieranie pliku do lokalizacji pobierania w przeglądarce internetowej.

Otwieranie pliku w aplikacji Numbers dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Numbers.
 3. Przeciągnij plik, który chcesz przesłać, do menedżera arkuszy w przeglądarce internetowej. Możesz też kliknąć przycisk Prześlij , wybrać plik, a następnie kliknąć przycisk Wybierz.
 4. W menedżerze arkuszy kliknij dwukrotnie wybrany plik.


Sprawdzanie zgodności formatu plików

Formaty plików obsługiwane przez aplikację Numbers

W aplikacji Numbers na telefon iPhone, iPada, komputer Mac i w witrynie iCloud.com można otwierać następujące formaty plików:

 • Formaty wszystkich wersji aplikacji Numbers
 • Formaty programu Microsoft Excel: Office Open XML (XLSX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (XLS)
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)
 • Pliki tekstowe oddzielone tabulatorem oraz o stałej szerokości

Formaty, na które można konwertować arkusze kalkulacyjne Numbers

Aplikacja Numbers na telefon iPhone lub iPada:

 • Format programu Microsoft Excel: Office Open XML (XLSX)
 • PDF
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)
 • Wartości oddzielone znakiem tabulatora (TSV)
   

Numbers na komputer Mac:

 • Format aplikacji Numbers ’09
 • Formaty programu Microsoft Excel: Office Open XML (XLSX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (XLS)
 • PDF
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)
 • Wartości oddzielone znakiem tabulatora (TSV)
   

Numbers dla iCloud:

 • Format programu Microsoft Excel: Office Open XML (XLSX)
 • PDF
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)
   


Więcej informacji

 • Aplikacja Numbers na telefon iPhone, iPada, komputer Maca i w witrynie iCloud.com używa tego samego formatu plików. Arkusze kalkulacyjne utworzone lub edytowane w aplikacji Numbers na jednej platformie można otwierać w aplikacji Numbers na innych platformach.
 • Aby uaktualnić aplikację Numbers do bieżącej wersji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, skorzystaj ze sklepu App Store. Aby uaktualnić aplikację Numbers na komputerze Mac, skorzystaj z aplikacji App Store.
 • Jeśli chcesz przekonwertować arkusz kalkulacyjny Numbers do aplikacji Numbers ’09, dowiedz się więcej na temat zmian wprowadzanych podczas eksportowania dokumentu do formatu iWork ’09.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: