Konwertowanie arkuszy kalkulacyjnych aplikacji Numbers na format PDF, Microsoft Excel i wiele innych

Arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel i inne typy plików można również otwierać w aplikacji Numbers na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac lub w Internecie w witrynie iCloud.com.

Numbers dla systemu iOS

Aplikacja Numbers na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Numbers dla systemu iOS.

Konwertowanie arkusza kalkulacyjnego Numbers w aplikacji Numbers dla systemu iOS

 1. Otwórz arkusz i stuknij ikonę Ikona Więcej.
 2. Stuknij opcję Eksportuj.
 3. Wybierz format arkusza.
 4. Wybierz sposób wysłania arkusza kalkulacyjnego, np. przez aplikację Mail lub Wiadomości.

Otwieranie pliku w aplikacji Numbers dla systemu iOS

Aby otworzyć plik typu Microsoft Excel w aplikacji Numbers dla systemu iOS, stuknij wybrany plik w menedżerze arkuszy. Jeśli menedżer arkuszy nie jest wyświetlany, stuknij opcję Arkusze (na iPadzie) lub przycisk przycisk Dokumenty (na telefonie iPhone lub iPodzie touch), a następnie stuknij plik, który chcesz otworzyć. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Plik w aplikacji Numbers możesz także otworzyć z poziomu innej aplikacji (np. aplikacji Pliki) lub poczty e-mail:

 1. Otwórz inną aplikację, a następnie wybierz arkusz kalkulacyjny lub załącznik.
 2. Stuknij przycisk przycisk udostępniania.
 3. Stuknij opcję Kopiuj do Numbers. Oryginalny plik pozostanie w niezmienionym formacie.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat informujący o tym, że plik był ostatnio edytowany w aplikacji innej niż najnowsza wersja aplikacji Numbers dla systemu iOS.Stuknij opcję Gotowe, aby otworzyć plik w aplikacji Numbers. 


Konwertowanie i otwieranie arkuszy kalkulacyjnych w aplikacji Numbers na komputer Mac

Aplikacja Numbers na komputer Mac umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Numbers na komputer Mac.

Konwertowanie arkusza kalkulacyjnego Numbers w aplikacji Numbers na komputer Mac

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny Numbers, który chcesz przekonwertować.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do, a następnie wybierz format.
 3. W wyświetlonym oknie możesz wybrać inny format lub skonfigurować dodatkowe opcje. Możesz na przykład ustawić hasło wymagane do otwarcia wyeksportowanego pliku PDF lub wybrać format dla wyeksportowanego arkusza kalkulacyjnego Excel.
 4. Kliknij przycisk Dalej. 
 5. Podaj nazwę pliku i wybierz folder, w którym ma zostać zapisany.
 6. Kliknij przycisk Eksportuj.

Aby wysłać plik w określonym formacie za pomocą aplikacji Mail, Wiadomości lub Notatki albo funkcji AirDrop, wybierz kolejno opcje Udostępnij > Wyślij kopię, wybierz sposób wysłania arkusza kalkulacyjnego, a następnie wybierz format.

Otwieranie pliku w aplikacji Numbers na komputer Mac

W Finderze naciśnij klawisz Control i kliknij plik, a następnie wybierz kolejno opcje Otwórz w > Numbers. Jeśli Numbers to jedyna aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych na komputerze Mac, możesz po prostu kliknąć plik dwukrotnie.

W aplikacji Numbers na komputer Mac wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz, wybierz plik, a następnie kliknij opcję Otwórz. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat, że arkusz kalkulacyjny będzie wyglądać inaczej.Aplikacja Numbers powiadamia na przykład o brakujących czcionkach. Przy otwieraniu arkuszy kalkulacyjnych utworzonych w starszych wersjach aplikacji Numbers mogą pojawić się ostrzeżenia.


Numbers dla iCloud

Aplikacja Numbers dla iCloud pozwala otwierać, edytować i udostępniać pliki w obsługiwanej przeglądarce internetowej na komputerze Mac lub PC. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Numbers dla iCloud.

Konwertowanie arkusza kalkulacyjnego Numbers w aplikacji Numbers dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Numbers.
 3. W menedżerze arkuszy kliknij przycisk przycisk Więcej na pliku, który chcesz przekonwertować, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię. Po otwarciu arkusza kalkulacyjnego kliknij przycisk przycisk Narzędzia na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.
 4. Wybierz format arkusza. Rozpoczyna się pobieranie pliku do lokalizacji pobierania w przeglądarce internetowej.

Otwieranie pliku w aplikacji Numbers dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Numbers.
 3. Przeciągnij plik, który chcesz przesłać, do menedżera arkuszy w przeglądarce internetowej. Możesz też kliknąć ikonę , wybrać plik, a następnie kliknąć pozycję Wybierz.
 4. W menedżerze arkuszy kliknij dwukrotnie wybrany plik.


Sprawdzanie zgodności formatu plików

Formaty plików obsługiwane przez aplikację Numbers

W aplikacjach Numbers dla systemu iOS, Numbers na komputer Mac i Numbers dla iCloud można otwierać następujące formaty plików:

 • Formaty wszystkich wersji aplikacji Numbers
 • Formaty programu Microsoft Excel: Office Open XML (XLSX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (XLS)
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)
 • Pliki tekstowe oddzielone tabulatorem

Formaty, na które można konwertować arkusze kalkulacyjne Numbers

Numbers dla systemu iOS:

 • Format programu Microsoft Excel: Office Open XML (XLSX)
 • PDF
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)

Numbers na komputer Mac:

 • Format aplikacji Numbers ’09
 • Formaty programu Microsoft Excel: Office Open XML (XLSX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (XLS)
 • PDF
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)

Numbers dla iCloud:

 • Format programu Microsoft Excel: Office Open XML (XLSX)
 • PDF
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)


Więcej informacji

 • Aplikacje Numbers dla systemu iOS, Numbers na komputer Mac i Numbers dla iCloud używają tego samego formatu plików. Arkusze kalkulacyjne utworzone lub edytowane w aplikacji Numbers na jednej platformie można otwierać w aplikacji Numbers na innych platformach.
 • Aby uaktualnić aplikację Numbers do bieżącej wersji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, skorzystaj ze sklepu App Store. Aby uaktualnić aplikację Numbers na komputerze Mac, skorzystaj z aplikacji App Store.
 • Jeśli chcesz przekonwertować arkusz kalkulacyjny Numbers do aplikacji Numbers ’09, dowiedz się więcej na temat zmian wprowadzanych podczas eksportowania dokumentu do formatu iWork ’09.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: