Wsparcie dla środowisk edukacyjnych

Zarejestruj lub zaloguj się

Zacznij korzystać z usługi Apple School Manager.

Podręcznik wdrażania w środowiskach edukacyjnych

Dowiedz się, jak przygotować środowisko, skonfigurować i wdrożyć urządzenia Apple oraz wyposażyć nauczycieli w nowe możliwości w klasie.

Podręcznik użytkownika Apple School Manager

Dowiedz się, jak wdrażać wszystkie urządzenia z jednego miejsca i uzyskaj wszystkie potrzebne informacje o usłudze Apple School Manager.

Zadane

Nowości

Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia w najnowszej wersji aplikacji Zadane.

Podręczniki użytkownika aplikacji Zadane

Dowiedz się, jak udostępniać pliki i jak wykorzystywać ćwiczenia z aplikacji Zadane w instrukcjach i zadaniach do zajęć.

Klasa

Nowości

Poznaj najnowsze funkcje i ostatnie udoskonalenia w aplikacji Klasa na Maca i iPada.

Podręcznik użytkownika dla nauczycieli

Dowiedz się, jak skonfigurować klasę, wyświetlić ekrany uczniów i poprowadzić lekcję w aplikacji Klasa.

Zasoby dla IT

Zarządzanie urządzeniami

Usługa Apple School Manager stanowi szybką i bezproblemową metodę wdrażania urządzeń z systemami iOS i macOS oraz zarządzania nimi w organizacji.

Uwierzytelnianie federacyjne

Korzystaj z uwierzytelniania federacyjnego, dzięki któremu użytkownicy mogą używać swoich dotychczasowych nazw i haseł w charakterze zarządzanych Apple ID.

Integracja z systemem informacji o studentach

Połącz obsługiwany system informacji o studentach (SIS) z usługą Apple School Manager, aby zaimportować informacje o uczniach, pracownikach i klasach.

Podręcznik użytkownika Wdrażanie na platformie Apple

Wdrażaj sprzęt, oprogramowanie oraz usługi Apple i zarządzaj nimi w organizacji.

Prosta rejestracja i konfiguracja urządzeń

Zautomatyzuj rejestrację urządzeń na serwerze MDM i uprość konfigurację.

Dystrybucja treści w instytucji

Dowiedz się, jak wdrażać aplikacje i książki kupione w sekcji Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager.

Używanie narzędzia Apple Configurator w instytucji

Szybko i łatwo wdrażaj i konfiguruj jedno lub dziesiątki urządzeń iPhone, iPad, Apple TV oraz iPod touch.

Dowiedz się, jak używać zarządzanego konta Apple ID

Dowiedz się, które usługi są dostępne na zarządzanym koncie Apple ID, jak tworzyć lub zerować hasło i poznaj instrukcje logowania.

Zarządzanie i płatność

Bezpieczeństwo informacji na nadzorowanych urządzeniach

Dowiedz się, jak zarządzać blokadą aktywacji i trybem Utracony na urządzeniach za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM).

Programy Apple i metody płatności dla edukacji

Dowiedz się, które programy Apple i metody płatności dla szkół są dostępne w Twoim kraju.

Prywatność i bezpieczeństwo

Wszystkie nasze produkty, również te dla sektora edukacji, mają wbudowane funkcje i zabezpieczenia chroniące prywatność. Nasze produkty są tak zaprojektowane, by w miarę możliwości przetwarzały informacje wewnątrz urządzenia, aby dane były zbierane w ograniczonym zakresie i w sposób transparentny, a użytkownicy mieli kontrolę nad udostępnianiem swoich informacji.

Dowiedz się więcej na temat prywatności i bezpieczeństwa w produktach Apple dla edukacji

Kontakt z nami

Uzyskaj wsparcie

Uzyskaj pomoc dotyczącą zarządzanych kont Apple ID, wdrażania aplikacji lub zarządzania urządzeniami.

Wsparcie dotyczące zakupów grupowych

Uzyskaj pomoc dotyczącą kont zakupów grupowych i rozliczeń.

Wsparcie AppleCare dotyczące rejestracji

Uzyskaj pomoc dotyczącą rejestrowania się w usłudze Apple School Manager i uaktualniania istniejących kont.

Społeczności Apple

Znajdź rozwiązania biznesowe i edukacyjne na iPhone’a, iPadaMaca opracowane przez użytkowników z całego świata.