Korzystanie z programu Device Enrollment

Program Device Enrollment pozwala zautomatyzować proces rejestracji w funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM — Mobile Device Management) i ułatwia konfigurację wstępną urządzenia. Umożliwia nadzorowanie urządzeń podczas aktywacji bez potrzeby ich dotykania, a także zablokowanie rejestracji w MDM na potrzeby bieżącego zarządzania.

Sprawdzanie kryteriów

Usługi Apple Business Manager oraz Apple School Manager są dostępne w obsługiwanych krajach lub regionach w przypadku organizacji, które zakupiły urządzenia za pośrednictwem jednego z następujących kanałów dystrybucji:

 • bezpośrednio od Apple,
 • od uczestniczących w programie autoryzowanych sprzedawców Apple,
 • od operatorów sieci komórkowych.

Program Device Enrollment jest obsługiwany na następujących urządzeniach:

 • urządzenia z systemem iOS (system iOS 7 lub nowszy),
 • komputery Mac z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym,
 • urządzenia Apple TV (4. generacji lub nowsze) z systemem tvOS 10.2 lub nowszym.

Dowiedz się, jak ręcznie zarejestrować urządzenia, które nie zostały przez Ciebie zakupione, jak na przykład podarowany iPad.

Znajdowanie numeru Apple Customer Number lub identyfikatora Reseller ID

Podczas rejestracji potrzebujesz numeru Apple Customer Number lub identyfikatora Reseller ID. Jeśli go nie znasz, możesz go znaleźć w następujący sposób:

 • Jeśli urządzenia zostały zakupione od Apple, skontaktuj się z przedstawicielem ds. zakupów, działem finansowym lub zespołem ds. sprzedaży Apple i poproś o numer Apple Customer Number.
 • Jeśli urządzenia zostały zakupione od autoryzowanego sprzedawcy Apple albo operatora sieci komórkowej, poproś ich o ich identyfikator Reseller ID w programie i podaj im swój identyfikator Organization ID. Dowiedz się, gdzie znaleźć swój identyfikator Organization ID.

Rejestrowanie organizacji lub instytucji

 1. Zaloguj się w witrynie Apple Business Manager lub Apple School Manager.
 2. Kliknij opcję Zarejestruj się teraz.
 3. Wprowadź informacje dotyczące organizacji lub instytucji.

Po pomyślnym zweryfikowaniu wprowadzonych informacji oraz zatwierdzeniu rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail. 

Dodawanie informacji dotyczących sprzedaży

Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji zaloguj się, aby dodać informacje dotyczące sprzedaży.

 1. Zaloguj się w witrynie Apple Business Manager lub Apple School Manager.
 2. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie pozycję Ustawienia zarządzania urządzeniami.
 3. Kliknij opcję Edytuj obok pozycji Numery klienta, wprowadź informacje, a następnie kliknij opcję Zastosuj.

Dodawanie serwera MDM

Po zakończeniu procesu rejestracji i dodaniu informacji dotyczących sprzedaży dodaj serwer MDM do usługi Apple Business Manager lub dodaj serwer MDM do usługi Apple School Manager.

Po dodaniu serwera MDM zacznij używać funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi.

Pomoc dotycząca usługi Apple Business Manager

Pomoc dotycząca usługi Apple School Manager

Data publikacji: