Informacje o programie Device Enrollment Program

Dowiedz się, w jaki sposób program Device Enrollment Program ułatwia konfigurację wstępną i wdrażanie urządzeń.

Program Device Enrollment Program pozwala zautomatyzować proces rejestracji w rozwiązaniu MDM (zarządzaniu urządzeniami przenośnymi) i ułatwia konfigurację wstępną urządzenia. Umożliwia nadzorowanie urządzeń podczas aktywacji bez potrzeby ich dotykania, a także zablokowanie rejestracji w MDM na potrzeby bieżącego zarządzania.

Dostępność programu Device Enrollment Program

Program Device Enrollment Program jest dostępny dla firm za pośrednictwem usługi Device Enrollment Program (DEP) i dla szkół za pośrednictwem usługi Apple School Manager. Dowiedz się, które programy edukacyjne i biznesowe Apple są dostępne w Twoim kraju lub regionie.

Twoja organizacja może skorzystać z możliwości rejestracji w programie Device Enrollment Program lub Apple School Manager, jeśli kupuje swoje urządzenia marki Apple:

  • bezpośrednio od Apple,
  • od autoryzowanego sprzedawcy Apple,
  • od operatora komórkowego.

Osoba rejestrująca organizację w programie musi być upoważniona do zaakceptowania regulaminu programu.

Urządzenia, które można zarejestrować

Możesz zarejestrować dowolny komputer Mac, urządzenie z systemem iOS lub urządzenie Apple TV (4. generacji lub nowsze) zakupione od firmy Apple przy użyciu konta zakupowego lub od autoryzowanego sprzedawcy Apple bądź operatora od 1 marca 2011 roku*.

Upewnij się, że na wszystkich urządzeniach iOS jest zainstalowany system iOS 7 lub nowszy, na wszystkich komputerach Mac jest zainstalowany system OS X Mavericks 10.9 lub nowszy, a na wszystkich urządzeniach Apple TV (4. generacji lub nowszych) jest zainstalowany system tvOS 10.2 lub nowszy. 

* Rzeczywistą datę zakwalifikowania się urządzenia określa historia sprzedaży uczestniczącego w programie autoryzowanego sprzedawcy Apple lub operatora, data ta nie może jednak przypadać przed 1 marca 2011 r.

Rejestracja urządzeń

W zależności od sposobu, w jaki zostały zakupione urządzenia, podczas rejestracji wymagane są określone dodatkowe informacje. W przypadku urządzeń zakupionych bezpośrednio od firmy Apple w celu ich zarejestrowania konieczne jest podanie numeru Apple Customer Number. W przypadku wszelkich urządzeń zakupionych od autoryzowanego sprzedawcy Apple lub od operatora konieczne jest podanie identyfikatora sprzedawcy DEP.

Jeśli reprezentujesz dużą organizację, na przykład okręg szkolny, możesz mieć więcej niż jeden numer Apple Customer Number lub numer sprzedawcy DEP. Podczas rejestracji lub w dowolnym momencie po jej ukończeniu można dodać wiele numerów Apple Customer Number lub identyfikatorów sprzedawcy DEP.

Aby uzyskać swój numer Apple Customer Number albo identyfikator sprzedawcy DEP lub dowiedzieć się, jak dodać urządzenia ręcznie, wybierz metodę zakupu i wykonaj kroki wymienione poniżej: 

 

Urządzenie zakupione bezpośrednio od firmy Apple

W przypadku urządzeń zakupionych bezpośrednio od firmy Apple przy użyciu konta zakupów w celu ich zarejestrowania konieczne będzie podanie numeru Apple Customer Number Twojej organizacji. Jeśli nie znasz numeru Apple Customer Number, skontaktuj się z przedstawicielem ds. zakupów, działem finansowym lub zespołem ds. sprzedaży Apple w celu uzyskania dalszej pomocy.

Apple potwierdzi, że podany przez Ciebie numer Apple Customer Number należy do Twojej organizacji. Po zweryfikowaniu Twojego numeru Apple Customer Number:

Urządzenie zakupione od uczestniczącego w programie autoryzowanego sprzedawcy Apple lub operatora

Jeśli kupujesz swoje urządzenia od uczestniczącego w programie autoryzowanego sprzedawcy lub operatora, podaj identyfikator DEP sprzedawcy lub operatora, aby zarejestrować swoje urządzenia. Jeśli nie znasz swojego identyfikatora sprzedawcy DEP, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą lub operatorem.

Po podaniu identyfikatora sprzedawcy DEP: 

  • Gdy rejestracja zostanie zatwierdzona, otrzymasz identyfikator klienta DEP.
  • Identyfikator klienta DEP podasz swojemu sprzedawcy.
  • Sprzedawca użyje Twojego identyfikatora klienta DEP, aby przesłać informacje o Twoich zakupach firmie Apple. Jeśli Twój sprzedawca dostarcza firmie Apple historię sprzedaży, informacje te mogą obejmować wcześniejsze zakupy, nawet od 1 marca 2011 roku.
  • Zarządzanie urządzeniami będzie możliwe po przesłaniu przez sprzedawcę informacji o zakupach do firmy Apple. Jeśli zakupionych urządzeń nie ma na liście zarządzania programem DEP, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą lub operatorem.

 

Ręczne dodawanie urządzeń

Możesz także ręcznie dodać do programu Device Enrollment Program urządzenia z systemem iOS i tvOS, korzystając z aplikacji Apple Configurator 2 (w wersji 2.5 lub nowszej), nawet jeśli urządzenia te nie zostały zakupione bezpośrednio od firmy Apple, autoryzowanego sprzedawcy Apple lub autoryzowanego operatora komórkowego.

Po skonfigurowaniu urządzenie zarejestrowane ręcznie zachowuje się tak samo jak każde inne zarejestrowane urządzenie i, podobnie jak ono, jest objęte obowiązkowym nadzorem oraz rejestracją w rozwiązaniu MDM. Użytkownik ma jednak możliwość wykluczenia urządzenia z rejestracji, nadzoru i zarządzania MDM w ciągu 30 dni.

Aby dowiedzieć się, jak ręcznie dodać urządzenia, zapoznaj się z tym przewodnikiem po aplikacji Apple Configurator 2.

Zarządzanie i nadzór nad zarejestrowanymi urządzeniami

Możesz połączyć z programem Device Enrollment Program lub Apple School Manager co najmniej jeden serwer MDM i przypisać do niego urządzenia. Możesz użyć rozwiązania MDM, aby wybrać dla swoich urządzeń opcje zarządzania, w tym m.in. określić, czy urządzenia mają być nadzorowane i czy ma dla nich zostać zablokowana rejestracja MDM.

Jeśli w ustawieniach rozwiązania MDM zostanie skonfigurowana automatyczna rejestracja, po przypisaniu urządzenia do serwera przypisane urządzenie jest automatycznie rejestrowane w rozwiązaniu MDM po jego kolejnej aktywacji. Jeśli urządzenie jest już aktywowane, możesz wymazać jego zawartość, a następnie odtworzyć ją w celu uruchomienia rejestracji MDM.

Po ręcznym dodaniu urządzenia przy użyciu aplikacji Apple Configurator 2 urządzenie pojawia się w programie ASM lub DEP w obszarze Urządzenia dodane przez aplikację Apple Configurator 2. Aby zakończyć dodawanie urządzenia, musisz ręcznie przypisać je do serwera MDM.

Odtworzenie z kopii zapasowej podczas konfiguracji zarejestrowanego urządzenia

Wykonanie tej czynności może wpłynąć na zarządzanie urządzeniem i jego nadzór. W przypadku odtworzenia kopii zapasowej utworzonej z tego samego urządzenia zostaną zastosowane ustawienia zarządzania i nadzoru z kopii zapasowej. W przypadku odtworzenia kopii zapasowej utworzonej z innego urządzenia zostaną zastosowane ustawienia zarządzania i nadzoru określone przez programy Device Enrollment Program lub Apple School Manager. 

Na przykład: 

  • Tworzysz kopię zapasową urządzenia, które nie jest obsługiwane. 
  • Przypisujesz to urządzenie do serwera w programie Device Enrollment Program lub Apple School Manager. 
  • Używasz rozwiązania MDM do jego wyznaczenia jako nadzorowanego urządzenia z zablokowanymi ustawieniami zarządzania. 

Jeśli zawartość urządzenia zostanie wymazana, a następnie odtworzona z kopii zapasowej, urządzenie pozostanie nienadzorowane, a użytkownik będzie mieć możliwość usunięcia ustawień zarządzania. Jeśli odtworzysz kopię zapasową w urządzeniu innym niż przypisane do serwera, urządzenie będzie nadzorowane, a użytkownik nie będzie mieć możliwości usunięcia ustawień zarządzania.

Więcej informacji i pomoc

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z programów znajdują się na stronie pomocy dotyczącej programów wdrożenia Apple lub pomocy dotyczącej usługi Apple School Manager. Więcej informacji na temat sposobu wdrażania urządzeń znajduje się na stronie wsparcia dla środowisk biznesowych lub edukacyjnych

Aby wyszukać numer telefonu wsparcia technicznego w zakresie programu Device Enrollment Program dla Twojego kraju lub regionu, kliknij opcję „Potrzebujesz pomocy?” na ekranach rejestracji. Aby uzyskać pomoc w zakresie rejestracji w programie Apple School Manager, wyszukaj numer telefoniczny wsparcia technicznego dla swojego kraju lub regionu

Aby po zarejestrowaniu urządzenia uzyskać pomoc dotyczącą programu, skontaktuj się z pomocą techniczną AppleCare dla firm lub edukacji.

Data publikacji: