Nowości w aplikacji Zadane

Dowiedz się więcej o nowej, wspólnej przestrzeni dla nauczycieli i uczniów.

Zadane to zaawansowana aplikacja na iPada, która pomaga nauczycielom i uczniom w większym stopniu wykorzystać możliwości iPada. Nauczyciele mogą z łatwością rozsyłać i zbierać zadania domowe, śledzić postępy uczniów w aplikacjach edukacyjnych oraz współpracować z nimi indywidualnie, z każdego miejsca i w czasie rzeczywistym. Aplikacja jest łatwa w obsłudze także dla uczniów. Zlecone prace automatycznie pojawiają się na ekranach ich iPadów, uporządkowane według terminów i przedmiotów. Dzięki aplikacji Zadane nauczyciele mogą śledzić postępy uczniów i dopasowywać metody nauczania do potrzeb każdego ucznia.

W aplikacjach można znaleźć mnóstwo przydatnych materiałów edukacyjnych. Za pomocą aplikacji Zadane nauczyciele mogą przeglądać obsługiwane aplikacje w poszukiwaniu treści odpowiadających programowi nauczania, a następnie udostępnić zadania z danej aplikacji uczniom. Wystarczy jedno stuknięcie, by przejść do odpowiedniego zadania.

Aplikacja Zadane jest dostępna w sklepie App Store i wymaga założenia kont szkolnych oraz klas w usłudze Apple School Manager przez administratora IT danej szkoły. Dowiedz się, jak przygotować się do użytkowania aplikacji Zadane, i dowiedz się więcej na temat wymagań w Podręczniku użytkownika aplikacji Zadane.

Aplikacja Zadane wymaga systemu iPadOS 15.5 lub nowszego. Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji Zadane, sprawdź kartę Uaktualnienia w sklepie App Store na iPadzie lub zwróć się do swojego administratora IT.

Nowości w aplikacji Zadane 2.4.1

To uaktualnienie zawiera poprawki błędów i ulepszenia w zakresie wydajności.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.4

 • Możliwość dodawania zdjęć, rysunków, filmów i plików audio do instrukcji oraz wiadomości z poleceniem ponownego wykonania zadania, co zapewnia bardziej spersonalizowane doświadczenia.
 • Korzystanie z multimediów do tworzenia jeszcze bardziej angażujących pytań i odpowiedzi na wyjściówce.
 • Tworzenie i planowanie zadanych prac do wysłania do uczniów w określonym dniu i godzinie.
 • Otrzymywanie łączy do stron internetowych z żądaniami oddania, co daje uczniom więcej możliwości wykazania się wiedzą.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.3.2

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał zachowywanie zmian podczas używania oznaczeń w dokumencie.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.3.1

 • Zwiększona wydajność i łatwe sprawdzanie prac uczniów.
 • Ulepszenia użyteczności i stabilności.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.3

 • Rozpoczęcie korzystania z aplikacji Zadane, używając szkolnego adresu email do wysłania wniosku o konto.
 • Szybkie tworzenie kont uczniów i udostępnianie danych logowania.
 • Tworzenie atrakcyjnych wyjściówek z wieloma typami odpowiedzi, aby uzyskać lepszy wgląd w postępy uczniów w nauce.
 • Sprawdzanie postępów uczniów na wyjściówkach, w tym spędzonego czasu, liczby odpowiedzi na pytania i średnich odpowiedzi klasy.
 • Obsługa rejestracji użytkowników* umożliwia nauczycielom i uczniom korzystanie z osobistego iPada w celu uzyskania dostępu do aplikacji Zadane.
 • Korzystanie z nowych kart poziomych podczas przeglądania zadanej pracy ułatwia przełączanie się między zadaniami.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.2.2

 • Dodano obsługę języków hebrajskiego i arabskiego.
 • Poprawiono wydajność, w tym podczas przesyłania oddawanych prac i korzystania z widoku Split View.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.2

 • Wyświetlanie czasu spędzonego na zadanych pracach zawierających pliki lub łącza otwarte w aplikacji Zadane.
 • Udostępnianie zadanych prac innym nauczycielom przez eksportowanie do formatu pliku Common Cartridge.
 • Uaktualniony pasek boczny zapewniający szybki dostęp do klas, zadanych prac i uczniów.
 • Łatwe edytowanie, tworzenie kopii, udostępnianie i wykonywanie innych czynności przez długie naciśnięcie na karcie zadanej pracy.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.1.2

To uaktualnienie zawiera ulepszenia w zakresie użyteczności i stabilności.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.1.1

 • Domyślnie pliki PDF i zdjęcia przypisane w funkcji Materiały są teraz otwierane w aplikacji Zadane.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.1

 • Importowanie treści z systemów zarządzania kształceniem przy użyciu formatu plików Common Cartridge.
 • Odświeżanie danych na karcie Materiały gestem przeciągnięcia.
 • Wyświetlanie dat wysłania przez uczniów zadań w materiałach (wymaga systemu iPadOS 14).
 • Nowe centrum statusu u dołu lewego panelu nawigacji na karcie Materiały.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2.0.1

 • Szybsze wczytywanie klas i materiałów.
 • Bardziej spójne przewijanie w całej aplikacji.
 • Poprawiona stabilność podczas logowania się, poruszania się po klasach i materiałach oraz korzystania z widoku Split View.

     


Nowości w aplikacji Zadane 2

Całkowicie nowy wygląd

 • Łatwe przełączanie się między widokami Materiały i Uczniowie dzięki nowej nawigacji opartej na kartach.
 • Nowy pasek boczny zapewnia błyskawiczny dostęp do bieżących klas, widoku ostatnich, ulubionych i roboczych oraz zarchiwizowanych materiałów tylko jednym stuknięciem.
 • Uproszczone opcje dodawania zawartości, takich jak zadania w aplikacji, zdjęcia, wideo, łącza i dokumenty, podczas tworzenia materiałów.
 • Możliwość sprawdzania, które aplikacje mają włączoną funkcję śledzenia postępu uczniów, oraz wyświetlania bogatych podglądów zadań podczas dodawania zadań w aplikacji do materiałów.

Nowe funkcje

 • Nowe opcje materiałów, w tym blokowanie materiałów, oznaczanie ich jako wyświetlonych, żądanie poprawek i zwracanie plików.
 • Wgląd w ogólny postęp klasy i postępy poszczególnych uczniów, w tym we wskaźniki ukończenia, poświęcony czas oraz nieukończone i ponownie przydzielone zadania.
 • Powiadomienia dla nauczycieli o terminie zaliczenia zadań lub ich gotowości do sprawdzenia.
 • Powiadomienia dla uczniów o przydzieleniu materiałów, jutrzejszym terminie zaliczenia, udostępnieniu tygodniowego podsumowania zaległych materiałów oraz zażądaniu przez nauczyciela powtórzenia zadania.
 • Biblioteka nauczyciela, która porządkuje robocze, ulubione oraz kopie materiałów ze zarchiwizowanych klas. 
 • Nowe archiwum materiałów przechowuje materiały z zakończonych klas, ułatwiając ponowne używanie zadań.
 • Wyszukiwanie klas, materiałów i uczniów w aplikacjach i za pomocą funkcji Spotlight.

     


Nowości w aplikacji Zadane 1.3.1

To uaktualnienie zawiera drobne poprawki błędów.

     


Nowości w aplikacji Zadane 1.3

 • W aplikacji Zadane można teraz tworzyć, edytować i usuwać klasy. Funkcja ta wymaga systemu iPadOS
 • W aplikacji Zadane można teraz ustawiać pseudonimy dla klas.
 • To uaktualnienie zawiera ulepszenia w zakresie użyteczności, wydajności i stabilności.

     


Nowości w aplikacji Zadane 1.2.1

To uaktualnienie zawiera drobne poprawki błędów.

     


Nowości w aplikacji Zadane 1.2

 • Nauczyciele mogą teraz tworzyć zadania, skanując fizyczne dokumenty papierowe. Wymaga systemu iOS 12Więcej informacji
 • Uczniowie mogą teraz przesyłać prace w aplikacji Zadane, skanując fizyczne dokumenty papierowe. Wymaga systemu iOS 12Więcej informacji
 • Aplikacje do raportowania postępów mogą teraz automatycznie ustawiać zadania w aplikacji Zadane jako ukończone, gdy uczeń je ukończy. Wymaga systemu iOS 12.2 lub nowszego. Jeśli powiadomienia aplikacji Zadane są włączone, aplikacja wyświetla uczniom komunikat, gdy zadanie w aplikacji zostanie automatycznie ustawione jako ukończone.
 • W przypadku aplikacji do raportowania postępów, które używają nowego rozszerzenia Zadane, nauczyciele mogą teraz znaleźć i przypisać wszystkie zadania powiązane z aplikacją bez jej uruchamiania.

     


Nowości w aplikacji Zadane 1.1.1

To uaktualnienie zawiera drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

     


Nowości w aplikacji Zadane 1.1

 • Dostępne są teraz zasoby pomocy dla uczniów.
 • Nauczyciele mogą teraz wyszukiwać aktywności w aplikacjach współpracujących z aplikacją Zadane.
 • To uaktualnienie zawiera ulepszenia w zakresie użyteczności, wydajności i stabilności.

     


Nowości w aplikacji Zadane 1.0.2

To uaktualnienie zawiera drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

     


Nowości w aplikacji Zadane 1.0.1

To uaktualnienie zawiera drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

     


Funkcje aplikacji Zadane 1.0

Udostępniaj, co chcesz za pomocą funkcji Materiały

 • Za pomocą funkcji Materiały możesz z łatwością udostępnić uczniom zadanie domowe, przypomnienie o konieczności nauki lub ogłoszenie klasowe.
 • Dodawaj pliki PDF, dokumenty, łącza internetowe, zdjęcia, pliki wideo lub nawet łącza do zadań w aplikacji.
 • W przypadku aplikacji obsługiwanych przez aplikację Zadane uczniowie mogą przejść do danego zadania bezpośrednio z poziomu aplikacji.
 • To świetny sposób dla uczniów na dostarczenie projektu końcowego lub sprawdzenie ich wiedzy.

Skupieni i zorganizowani uczniowie

 • Skieruj uczniów do właściwego miejsca podczas przypisywania zadania w aplikacji.
 • Uczniowie mogą sprawdzić terminy na oddanie zadań w danym tygodniu ze wszystkich przedmiotów.
 • W aplikacjach Pages, Keynote i Numbers uczniowie mogą przesyłać zadania domowe bezpośrednio z aplikacji.

Współpraca i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

 • Współpracuj z poszczególnymi uczniami lub całą klasą za pomocą tylko paru stuknięć.
 • Dodawaj komentarze do prac uczniów, gdy nadal pracują nad zadaniem.
 • Używaj nowych funkcji Rysunek i Adnotacja inteligentna w pakiecie iWork, aby dodawać komentarze bezpośrednio w dokumentach uczniów.
 • Oznaczaj dokumenty PDF, zdjęcia i inne materiały za pomocą rysika Apple Pencil lub palca.

Oceniaj postępy uczniów

 • Sprawdzaj, którzy uczniowie ukończyli już zadania na dany tydzień.
 • Sprawdzaj wyniki uczniów z zadań aplikacji Zadane, w tym ich prace, wyniki quizów, zdobyte punkty i czas spędzony nad zadaniami.
 • Uczniowie mogą przesyłać prace domowe do aplikacji Zadane za pomocą dowolnej aplikacji.

Personalizuj instrukcje

 • Sprawdzaj całość postępów ucznia wraz z przesłanymi zadaniami i postępami w aplikacjach — wszystko dostępne w jednym miejscu.
 • Dopasowuj materiały do poszczególnych uczniów lub grup uczniów według ich potrzeb.
 • Sprawdzaj postępy uczniów, aby znaleźć osoby potrzebujące dodatkowych wyzwań lub wsparcia.

Prywatność

Wszystkie działania Apple są realizowane z myślą o poszanowaniu prywatności nauczycieli i uczniów. Szkoły zobowiązane są wyrazić zgodę na rejestrowanie postępów uczniów w aplikacji Zadane za pomocą usługi Apple School Manager. Postępy uczniów są rejestrowane jedynie w przypadku zadań przypisanych przez nauczycieli ukończonych przy użyciu zapewnionego przez szkołę zarządzanego konta Apple ID. Wszystkie dane dotyczące postępów uczniów są zaszyfrowane zarówno podczas transmisji, jak i przechowywania. Jeśli szkoła nie wyrazi zgody, nauczyciele i uczniowie mogą nadal korzystać z aplikacji Zadane, ale z wyłączeniem tej funkcji.

W celu ulepszenia aplikacji Zadane, jak również przedstawienia szkole informacji dotyczących tego, jak uczniowie i nauczyciele z niej korzystają, Apple zbiera anonimowe dane dotyczące aktywności w aplikacji Zadane, które mogą zostać udostępnione szkole. Dane te nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu i nie zawierają danych osobowych.

Dowiedz się więcej o prywatności i bezpieczeństwie produktów Apple w edukacji.

 

Więcej informacji

W Australii i Nowej Zelandii aplikacja Zadane nosi nazwę Classwork.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: