Nowości w aplikacji Zadane

Dowiedz się więcej o nowej, wspólnej przestrzeni dla nauczycieli i uczniów.

Zadane to zaawansowana aplikacja na iPada, która pomaga nauczycielom i uczniom w większym stopniu wykorzystać możliwości iPada. Nauczyciele mogą z łatwością rozsyłać i zbierać zadania domowe, śledzić postępy uczniów w aplikacjach edukacyjnych oraz współpracować z nimi indywidualnie, z każdego miejsca i w czasie rzeczywistym. Aplikacja jest łatwa w obsłudze także dla uczniów. Zlecone prace automatycznie pojawiają się na ekranach ich iPadów, uporządkowane według terminów i przedmiotów. Dzięki aplikacji Zadane nauczyciele mogą śledzić postępy uczniów i dopasowywać metody nauczania do potrzeb każdego ucznia.

W aplikacjach można znaleźć mnóstwo przydatnych materiałów edukacyjnych. Za pomocą aplikacji Zadane nauczyciele mogą przeglądać obsługiwane aplikacje w poszukiwaniu treści odpowiadających programowi nauczania, a następnie udostępnić zadania z danej aplikacji uczniom. Wystarczy jedno stuknięcie, by przejść do odpowiedniego zadania.

Aplikacja Zadane jest dostępna w sklepie App Store i wymaga założenia kont szkolnych oraz klas w usłudze Apple School Manager przez administratora IT danej szkoły. Dowiedz się, jak zarejestrować się w aplikacji Zadane, i poznaj wymagania opisane w pomocy aplikacji Zadane.

Aplikacja Zadane wymaga systemu iOS 12 lub nowszego. Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji Zadane, sprawdź kartę Uaktualnienia w sklepie App Store na iPadzie lub zwróć się do swojego administratora IT.

Nowości w aplikacji Zadane 1.3

 • Można teraz tworzyć, edytować i usuwać klasy w aplikacji Zadane. Wymaga systemu iPadOS
 • Można teraz ustawiać pseudonimy dla klas w aplikacji Schoolwork.
 • To uaktualnienie zawiera ulepszenia w zakresie użyteczności, wydajności i stabilności.

Nowości w aplikacji Zadane 1.2.1

To uaktualnienie zawiera drobne poprawki błędów.

Nowości w aplikacji Zadane 1.2

 • Nauczyciele mogą teraz tworzyć zadania, skanując fizyczne dokumenty papierowe. Wymaga systemu iOS 12Więcej informacji
 • Uczniowie mogą teraz przesyłać prace w aplikacji Zadane, skanując fizyczne dokumenty papierowe. Wymaga systemu iOS 12Więcej informacji
 • Aplikacje do raportowania postępów mogą teraz automatycznie ustawiać zadania w aplikacji Zadane jako ukończone, gdy uczeń je ukończy. Wymaga systemu iOS 12.2 lub nowszego. Jeśli powiadomienia aplikacji Zadane są włączone, aplikacja wyświetla uczniom komunikat, gdy zadanie w aplikacji zostanie automatycznie ustawione jako ukończone.
 • W przypadku aplikacji do raportowania postępów, które używają nowego rozszerzenia Zadane, nauczyciele mogą teraz znaleźć i przypisać wszystkie zadania powiązane z aplikacją bez jej uruchamiania.

Nowości w aplikacji Zadane 1.1.1

To uaktualnienie zawiera drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

Nowości w aplikacji Zadane 1.1

 • Dostępne są teraz zasoby pomocy dla uczniów.
 • Nauczyciele mogą teraz wyszukiwać aktywności w aplikacjach współpracujących z aplikacją Zadane.
 • To uaktualnienie zawiera ulepszenia w zakresie użyteczności, wydajności i stabilności.

Nowości w aplikacji Zadane 1.0.2

To uaktualnienie zawiera drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

Nowości w aplikacji Zadane 1.0.1

To uaktualnienie zawiera drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

Funkcje aplikacji Zadane 1.0

Udostępniaj, co chcesz za pomocą funkcji Materiały

 • Za pomocą funkcji Materiały możesz z łatwością udostępnić uczniom zadanie domowe, przypomnienie o konieczności nauki lub ogłoszenie klasowe.
 • Dodawaj pliki PDF, dokumenty, łącza internetowe, zdjęcia, pliki wideo lub nawet łącza do zadań w aplikacji.
 • W przypadku aplikacji obsługiwanych przez aplikację Zadane uczniowie mogą przejść do danego zadania bezpośrednio z poziomu aplikacji.
 • To świetny sposób dla uczniów na dostarczenie projektu końcowego lub sprawdzenie ich wiedzy.

Skupieni i zorganizowani uczniowie

 • Skieruj uczniów do właściwego miejsca podczas przypisywania zadania w aplikacji.
 • Uczniowie mogą sprawdzić terminy na oddanie zadań w danym tygodniu ze wszystkich przedmiotów.
 • W aplikacjach Pages, Keynote i Numbers uczniowie mogą przesyłać zadania domowe bezpośrednio z aplikacji.

Współpraca i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

 • Współpracuj z poszczególnymi uczniami lub całą klasą za pomocą tylko paru stuknięć.
 • Dodawaj komentarze do prac uczniów, gdy nadal pracują nad zadaniem.
 • Używaj nowych funkcji Rysunek i Adnotacja inteligentna w pakiecie iWork, aby dodawać komentarze bezpośrednio w dokumentach uczniów.
 • Oznaczaj dokumenty PDF, zdjęcia i inne materiały za pomocą rysika Apple Pencil lub palca.

Oceniaj postępy uczniów

 • Sprawdzaj, którzy uczniowie ukończyli już zadania na dany tydzień.
 • Miej wgląd w wyniki uczniów z zadań aplikacji Zadane, w tym ich prace, wyniki quizów, zdobyte punkty i czas spędzony nad zadaniami.
 • Uczniowie mogą przesyłać prace domowe do aplikacji Zadane za pomocą dowolnej aplikacji.

Personalizuj instrukcje

 • Miej wgląd w całość postępów ucznia wraz z przesłanymi zadaniami i postępami w aplikacjach — wszystko dostępne w jednym miejscu.
 • Dopasowuj materiały do poszczególnych uczniów lub grup uczniów według ich potrzeb.
 • Sprawdzaj postępy uczniów, aby znaleźć osoby potrzebujące dodatkowych wyzwań lub wsparcia.

Prywatność

Wszystkie działania Apple są realizowane z myślą o poszanowaniu prywatności nauczycieli i uczniów. Szkoły zobowiązane są wyrazić zgodę na rejestrowanie postępów uczniów w aplikacji Zadane za pomocą usługi Apple School Manager. Postępy uczniów są rejestrowane jedynie w przypadku zadań przypisanych przez nauczycieli ukończonych przy użyciu zapewnionego przez szkołę zarządzanego konta Apple ID. Wszystkie dane dotyczące postępów uczniów są zaszyfrowane zarówno podczas transmisji, jak i przechowywania. Jeśli szkoła nie wyrazi zgody, nauczyciele i uczniowie mogą nadal korzystać z aplikacji Zadane, ale z wyłączeniem tej funkcji.

W celu ulepszenia aplikacji Zadane, jak również przedstawienia szkole informacji dotyczących tego, jak uczniowie i nauczyciele z niej korzystają, Apple zbiera anonimowe dane dotyczące aktywności w aplikacji Zadane, które mogą zostać udostępnione szkole. Dane te nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu i nie zawierają danych osobowych.

Dowiedz się więcej o prywatności i bezpieczeństwie produktów Apple w edukacji.

 

Więcej informacji

W Australii i Nowej Zelandii aplikacja Zadane nosi nazwę Classwork.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: