Łączenie systemu informacji o uczniach z usługą Apple School Manager

Dowiedz się, które systemy informacji o uczniach (SIS, Student Information System) są obsługiwane przez usługę Apple School Manager i jak połączyć SIS w celu importu danych.

Dowiedz się, co się dzieje po połączeniu z usługą Apple School Manager

Usługę Apple School Manager można bezpiecznie połączyć z obsługiwanym systemem informacji o uczniach (SIS). Gdy łączysz się z systemem SIS, informacje o uczniach, pracownikach i zajęciach są kopiowane do Apple School Manager w celu utworzenia zarządzanych identyfikatorów Apple ID, lokalizacji i kursów. Zmiany wprowadzane w systemie SIS powodują automatyczne uaktualnienie danych w usłudze Apple School Manager.

Łączenie systemu SIS

Jeśli protokół SFTP był już wcześniej używany do importu danych, zapoznaj się z tą informacją przed połączeniem systemu SIS z usługą Apple School Manager.

  1. Jeśli logujesz się w Apple School Manager po raz pierwszy, po otwarciu aplikacji zostanie wyświetlony asystent konfiguracji. Jeśli asystent konfiguracji nie zostanie wyświetlony, kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Asystent konfiguracji.
  2. Kliknij przycisk Dodaj obok opcji Znajdź uczestników, pracowników i klasy, a następnie wybierz system SIS.
  3. Wybierz swój system SIS z menu rozwijanego, a następnie kliknij polecenie Połącz.
  4. Każdy system SIS obsługuje dane i zabezpieczenia w inny sposób. Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie, aby dokonać autoryzacji swojego rozwiązania SIS.
  5. Wprowadź wymagane informacje, a następnie kliknij polecenie Połącz.
  6. Poczekaj na ukończenie procesu kopiowania. W zależności od prędkości połączenia i ilości kopiowanych danych ten proces może zająć więcej czasu.
  7. Sprawdź błędy wykryte w procesie kopiowania. Konieczne będzie ich poprawienie w systemie SIS.
  8. Kliknij opcję Przejrzyj dane [nazwa systemu SIS], aby wyświetlić zaimportowane dane.
  9. Upewnij się, że dane są prawidłowe, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Po zakończeniu wstępnego importu zostanie wyświetlona nazwa systemu SIS i zaimportowane treści. Apple School Manager dokonuje uaktualnienia na podstawie bazy systemu SIS co 24 godziny. Jeśli dodasz nowego ucznia w SIS, Apple School Manager automatycznie utworzy konto i zarządzany identyfikator Apple ID dla tego ucznia. Po utworzeniu danych logowania możesz je udostępnić posiadaczowi konta.

Jeśli protokół SFTP był już wcześniej używany

Możesz również użyć protokołu SFTP do przesyłania danych uczniów, pracowników i zajęć do usługi Apple School Manager w oparciu o dane wyeksportowane z rozwiązania SIS. Jeśli protokół SFTP był już wcześniej używany do tworzenia użytkowników lub zajęć i przechodzisz z protokołu SFTP na bezpośrednie połączenie z SIS, Apple School Manager tworzy nowe identyfikatory dla wszystkich użytkowników. To oznacza, że mogą wystąpić duplikaty kont w przypadku użytkowników utworzonych wcześniej za pośrednictwem protokołu SFTP. Aby uniknąć duplikacji, zamiast przechodzić na bezpośrednie połączenie nadal używaj protokołu SFTP.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: