Łączenie systemu informacji o uczniach z usługą Apple School Manager

Dowiedz się, które systemy informacji o uczniach (SIS, Student Information System) są obsługiwane przez usługę Apple School Manager i jak połączyć system SIS w celu importu danych.

Dowiedz się, co się dzieje po połączeniu z usługą Apple School Manager

Usługę Apple School Manager można bezpiecznie połączyć z obsługiwanym systemem informacji o uczniach (SIS). Gdy łączysz się z systemem SIS, informacje o uczniach, pracownikach i zajęciach są kopiowane do usługi Apple School Manager w celu utworzenia zarządzanych kont Apple ID, lokalizacji i kursów. Zmiany wprowadzane w systemie SIS powodują automatyczne uaktualnienie danych w usłudze Apple School Manager.

Połącz rozwiązanie SIS

Jeśli protokół SFTP był już wcześniej używany do importu danych, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi SFTP w następnej sekcji przed połączeniem rozwiązania SIS z usługą Apple School Manager.

 1. Zaloguj się do usługi Apple School Manager.
 2. Kliknij opcję Ustawienia w lewym dolnym rogu, wybierz opcję Źródło danych, a następnie kliknij opcję Połącz.
  Zanim będzie można połączyć się z systemem SIS, musisz zweryfikować domenę.
 3. Kliknij przycisk Dodaj obok opcji Znajdź uczestników, personel i klasy, a następnie wybierz system SIS.
 4. Wybierz swój system SIS z menu rozwijanego, a następnie kliknij opcję Połącz.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby autoryzować swoje rozwiązanie SIS. Każde rozwiązanie SIS obsługuje dane i zabezpieczenia w inny sposób. 
 6. Wprowadź wymagane informacje.
 7. Zdecyduj, czy dane mają być synchronizowane na 30 dni przed rozpoczęciem semestru*.
  Domyślnie system SIS może zwracać dane tylko dla bieżącego semestru. Jeśli zdecydujesz się na wcześniejszą synchronizację, otrzymasz dane z dowolnego semestru rozpoczynającego się w ciągu najbliższych 30 dni. To ustawienie można zmienić po skonfigurowaniu połączenia z systemem SIS.
 8. Kliknij opcję Połącz i zaczekaj na ukończenie tego procesu. W zależności od prędkości połączenia i ilości importowanych danych ten proces może zająć więcej czasu. 
 9. Przejrzyj wszelkie wykryte błędy. Konieczne będzie ich poprawienie w systemie SIS.
 10. Kliknij opcję Przejrzyj dane [nazwa systemu SIS], aby wyświetlić zaimportowane dane.
 11. Upewnij się, że dane są prawidłowe, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Po zakończeniu wstępnego importu zostanie wyświetlona nazwa systemu SIS i zaimportowane treści. Usługa Apple School Manager dokonuje uaktualnienia na podstawie bazy systemu SIS co 24 godziny. Jeśli dodasz nowego ucznia w systemie SIS, Apple School Manager automatycznie utworzy konto i zarządzany identyfikator Apple ID dla tego ucznia. Po utworzeniu danych logowania możesz je udostępnić posiadaczowi konta.

* Aby używać tej funkcji z systemem SIS PowerSchool, zainstaluj najaktualniejszą wtyczkę Apple School Manager. W przypadku używania tej funkcji z systemem SIS Infinite Campus użyj adresu URL interfejsu API OneRoster 1.1. 

Jeśli protokół SFTP był już wcześniej używany

Możesz również użyć protokołu SFTP do przesyłania danych uczniów, pracowników i zajęć do usługi Apple School Manager na podstawie danych wyeksportowanych z rozwiązania SIS. Jeśli protokół SFTP był już wcześniej używany do tworzenia użytkowników lub zajęć i przechodzisz z protokołu SFTP na bezpośrednie połączenie z SIS, Apple School Manager tworzy nowe identyfikatory dla wszystkich użytkowników. To oznacza, że mogą wystąpić duplikaty kont w przypadku użytkowników utworzonych wcześniej za pośrednictwem protokołu SFTP. Aby uniknąć duplikacji, zamiast przechodzić na bezpośrednie połączenie nadal używaj protokołu SFTP.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: