Łączenie systemu informacji o uczniach z usługą Apple School Manager

Dowiedz się, które systemy informacji o uczniach (SIS, Student Information System) są obsługiwane przez usługę Apple School Manager i jak połączyć SIS w celu importu danych.

Dowiedz się, co się dzieje po połączeniu z usługą Apple School Manager

Usługę Apple School Manager można bezpiecznie połączyć z obsługiwanym systemem informacji o uczniach (SIS). Gdy łączysz się z systemem SIS, informacje o uczniach, pracownikach i zajęciach są kopiowane do Apple School Manager w celu utworzenia zarządzanych identyfikatorów Apple ID, lokalizacji i kursów. Zmiany wprowadzane w systemie SIS powodują automatyczne uaktualnienie danych w usłudze Apple School Manager.

Połącz rozwiązanie SIS

Jeśli protokół SFTP był już wcześniej używany do importu danych, zapoznaj się z tą informacją przed połączeniem systemu SIS z usługą Apple School Manager.

 1. Zaloguj się do usługi Apple School Manager.
 2. Kliknij opcję Ustawienia w lewym dolnym rogu, wybierz opcję Źródło danych, a następnie kliknij opcję Połącz.
  Zanim będzie można połączyć się z SIS, musisz zweryfikować domenę.
 3. Kliknij przycisk Dodaj obok opcji Znajdź uczestników, pracowników i klasy, a następnie wybierz system SIS.
 4. Wybierz swój system SIS z menu rozwijanego, a następnie kliknij polecenie Połącz.
 5. Każdy system SIS obsługuje dane i zabezpieczenia w inny sposób. Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie, aby dokonać autoryzacji swojego rozwiązania SIS.
 6. Wprowadź wymagane informacje, a następnie kliknij polecenie Połącz.
 7. Poczekaj na ukończenie procesu kopiowania. W zależności od prędkości połączenia i ilości kopiowanych danych ten proces może zająć więcej czasu.
 8. Sprawdź błędy wykryte w procesie kopiowania. Konieczne będzie ich poprawienie w systemie SIS.
 9. Kliknij opcję Przejrzyj dane [nazwa systemu SIS], aby wyświetlić zaimportowane dane.
 10. Upewnij się, że dane są prawidłowe, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Po zakończeniu wstępnego importu zostanie wyświetlona nazwa systemu SIS i zaimportowane treści. Apple School Manager dokonuje uaktualnienia na podstawie bazy systemu SIS co 24 godziny. Jeśli dodasz nowego ucznia w SIS, Apple School Manager automatycznie utworzy konto i zarządzany identyfikator Apple ID dla tego ucznia. Po utworzeniu danych logowania możesz je udostępnić posiadaczowi konta.

W okresie przerwy letniej wiele systemów SIS nie zwraca żadnych danych, ponieważ ich zakres umożliwia pobieranie tylko bieżących informacji. Jest to normalne zachowanie ze strony SIS. Aby zsynchronizować dane z usługą Apple School Manager, system SIS musi mieć aktywny semestr z datą rozpoczęcia nie wcześniejszą niż dzień synchronizacji danych.

Jeśli protokół SFTP był już wcześniej używany

Możesz również użyć protokołu SFTP do przesyłania danych uczniów, pracowników i zajęć do usługi Apple School Manager w oparciu o dane wyeksportowane z rozwiązania SIS. Jeśli protokół SFTP był już wcześniej używany do tworzenia użytkowników lub zajęć i przechodzisz z protokołu SFTP na bezpośrednie połączenie z SIS, Apple School Manager tworzy nowe identyfikatory dla wszystkich użytkowników. To oznacza, że mogą wystąpić duplikaty kont w przypadku użytkowników utworzonych wcześniej za pośrednictwem protokołu SFTP. Aby uniknąć duplikacji, zamiast przechodzić na bezpośrednie połączenie nadal używaj protokołu SFTP.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: