Prywatność i bezpieczeństwo — produkty firmy Apple w edukacji

Apple kieruje się przekonaniem, że prywatność należy do podstawowych praw człowieka, dlatego każdy produkt Apple opracowano od podstaw z myślą o ochronie danych osobowych i umożliwieniu każdemu klientowi decydowania, jakie informacje udostępnia i komu. Dlatego wszystkie nasze produkty, również te dla sektora edukacji, mają wbudowane funkcje i zabezpieczenia chroniące prywatność. Nasze produkty są tak zaprojektowane, aby w miarę możliwości przetwarzały informacje wewnątrz urządzenia, aby dane były zbierane i wykorzystywane w ograniczonym zakresie i w sposób transparentny oraz aby użytkownicy mieli kontrolę nad udostępnianiem swoich informacji.

Przeczytaj więcej o tym, jak Apple chroni prywatność użytkowników.

MacBook Pro wyświetlający stronę logowania do usługi Apple School Manager oraz dwa iPady korzystające z aplikacji Zadane.

Skorzystaj z poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej o aplikacjach i usługach dla szkół, poznać mechanizmy ochrony danych uczniów oraz uzyskać dodatkowe informacje z zasobami dla szkół i rodziców.

Aplikacje i usługi dla szkół

Apple opracowało wszechstronne narzędzia przeznaczone dla szkół, które wspomagają pracę organizacyjną administratorów IT, ułatwiają nauczycielom zarządzanie pracą w klasie oraz umożliwiają personalizację procesu nauki każdemu uczniowi.

 • Apple School Manager to bezpłatna usługa internetowa wspomagająca informatyków we wdrażaniu iPadów i Maców w szkołach, tworzeniu zarządzanych kont Apple ID dla uczniów i nauczycieli, konfigurowaniu wykazów uczniów w aplikacjach Zadane i Klasa, aktywowaniu funkcji rejestrowania informacji o postępach w aplikacji Zadane, a także zarządzaniu aplikacjami i książkami do nauczania i uczenia się. Apple School Manager stanowi fundament dla usług i aplikacji edukacyjnych firmy Apple.
 • Zarządzane konta Apple ID są tworzone, posiadane i kontrolowane przez szkoły. Dzięki nim uczniowie mają dostęp do usługi iCloud Drive, biblioteki zdjęć, backupu, aplikacji Zadane i funkcji Wspólny iPad. Uczniowie mogą więc w każdej chwili uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych i swoich prac na dowolnym urządzeniu. 
 • Wspólny iPad to funkcja, dzięki której wielu uczniów może korzystać z tego samego iPada, a każdy z nich może na nim uczyć się tak, jak gdyby było to jego własne urządzenie.
 • Zadane to aplikacja, która pozwala nauczycielom i uczniom udostępniać i odbierać materiały instruktażowe, sprawdzać postęp uczniów, a także udzielać szybko informacji zwrotnych, umożliwiając nauczycielom dostosowywanie instrukcji do potrzeb uczniów. W aplikacji Zadane można sprawdzić, na jakim etapie przydzielonych zadań są uczniowie. Dzięki temu nauczyciel zawsze wie, który uczeń potrzebuje dodatkowych wyzwań lub nieco więcej wsparcia. Z kolei uczniowie mogą w jednym miejscu przeglądać prace domowe, przesyłać prace i sprawdzać swój postęp. 
 • Klasa to aplikacja, która umożliwia nauczycielom zarządzanie iPadami i Macami uczniów w klasie, pomagając im w prowadzeniu zajęć przez otwieranie aplikacji i łączy. Nauczyciele mogą z łatwością wymieniać się dokumentami z dowolną osobą w klasie, a przez to mieć wgląd w pracę uczniów na własnym urządzeniu.

Ponadto uczniowie korzystający z iPadów i komputerów Mac mają do dyspozycji potężne aplikacje do wydajnej i twórczej pracy, które pozwalają im wyrażać się w niepowtarzalny sposób.

 • Pages, Numbers i Keynote są idealne do tworzenia pięknych raportów i książek, analitycznych arkuszy kalkulacyjnych oraz oszałamiających prezentacji. Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w grupach w czasie rzeczywistym.
 • GarageBand, iMovie, i Clips to aplikacje, dzięki którym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą komponować utwory muzyczne, edytować filmy dokumentalne czy nagrywać krótkie teledyski.
 • Swift Playgrounds na iPadzie to miejsce, w którym w przyjemny, interaktywny sposób zacznie się Twoja przygoda ze Swift – ważnym językiem programowania. Kompleksowy program Everyone Can Code obejmuje lekcje na iPadzie i Macu, poradniki dla nauczycieli i aplikacje wspomagające naukę programowania, ponieważ uważamy, że ta umiejętność jest niezbędna. Dzięki kodowaniu uczniowie nauczą się, jak rozwiązywać problemy, współpracować ze sobą w kreatywny sposób i tworzyć aplikacje, które pomogą realizować ich pomysły. 

Dowiedz się więcej o produktach Apple dla sektora edukacji.

Mechanizmy ochrony danych uczniów

Uważamy, że prywatność należy do podstawowych praw człowieka. Chronimy prywatność wszystkich klientów używających naszych produktów. Dokąd klienci zabierają iPada, jakie witryny odwiedzają i jakich aplikacji używają – to są osobiste informacje, których nie chcemy zbierać, gdyż w żaden sposób nie wpływają na jakość korzystania z naszych produktów. Dlatego wszystkie nasze produkty, również te dla sektora edukacji, takie jak Apple School Manager, Zadane i zarządzane konta Apple ID, mają wbudowane funkcje i zabezpieczenia chroniące prywatność. Nie sprzedajemy danych uczniów i nigdy nie udostępniamy ich innym firmom w celach marketingowych lub reklamowych. Nie tworzymy też profili użytkowników na podstawie komunikacji e-mail uczniów ani tego, jakie strony odwiedzają.

Przeczytaj dokument Omówienie kwestii ochrony prywatności dla rodziców.

Dane uczniów powiązane z aplikacjami i usługami firmy Apple dla edukacji

Gdy szkoła umożliwia uczniom dostęp do usług za pomocą serwisu Apple School Manager, firma Apple jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu tej szkoły. Własność danych uczniów oraz kontrola nad nimi pozostają w szkole.

Apple jedynie odbiera i przetwarza dane uczniów w imieniu szkoły, zgodnie z jej wytycznymi. Powierzając nam dane osobowe swoich uczniów, szkoły mogą być pewne, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie tworzymy profili uczniów na podstawie ich zachowania w Internecie i nigdy nie sprzedajemy danych uczniów w żadnym celu.

Apple School Manager, portal administracyjny Apple dla informatyków, jest zaprojektowany tak, aby chronił prywatność uczniów. Informatycy mogą na przykład skonfigurować zarządzane konta Apple ID i wykazy uczniów w portalu Apple School Manager poprzez importowanie tylko minimalnych danych, takich jak imię i nazwisko ucznia oraz zajęcia, na które się zapisał. Pozostałe informacje o uczniu, jakimi dysponuje szkoła, nie są importowane, chyba że szkoła postanowi inaczej.

Z każdym zarządzanym kontem Apple ID utworzonym w usłudze Apple School Manager mogą być powiązane następujące informacje widoczne dla szkoły na liście kont lub po wybraniu konta w usłudze Apple School Manager:

 • Unikatowy alfanumeryczny identyfikator przypisany do konta, imię, drugie imię oraz nazwisko, przypisana lokalizacja szkoły, zajęcia, na które uczeń jest zapisany, rola (uczeń, nauczyciel, administrator itp.), źródło danych (import SiS, tworzenie ręczne itp.), daty utworzenia i modyfikacji, rok nauki (jeśli ta informacja została podana), adres e-mail (jeśli ta informacja została podana).
 • Dowiedz się więcej o zarządzanych kontach Apple ID.

Aplikacja Zadane pozwala nauczycielom udostępniać materiały i szczegółowo sprawdzać postępy uczniów w aplikacjach oraz książkach wykorzystywanych podczas zajęć. Aplikacja Zadane przetwarza dane z wykazu uczniów i klas skonfigurowanych przez administratorów w portalu Apple School Manager. Szkoła może opcjonalnie aktywować rejestrowanie postępów ucznia w programie Apple School Manager, aby deweloperzy aplikacji mogli z zachowaniem prywatności i bezpieczeństwa udostępniać nauczycielom postępy uczniów w realizacji zadań przypisanych w środowiskach zarządzanych przez szkołę, takich jak czytanie konkretnych rozdziałów książki, wykonywanie obliczeń matematycznych czy wypełnianie quizów. Dzięki takim danym nauczyciele oraz uczniowie mają lepszy wgląd w proces nauczania w ramach przydzielonych zajęć, a nauczyciele mogą zapewniać zadania dodatkowe lub pomagać tym uczniom, którzy tego potrzebują.

Dane o postępach udostępniane nauczycielom zależą od rodzaju danych generowanych przez aplikację do raportowania postępów, która jest zdefiniowana przez dewelopera aplikacji i może obejmować czas spędzony na aktywności na podstawie czasu rozpoczęcia i zakończenia, odsetek ukończenia, wyniki quizów, wykorzystane wskazówki, wartości liczbowe, takie jak liczba słów i zdobyte punkty, lub wartości binarne, takie jak Tak/Nie i Prawda/Fałsz. Każda aktywność, która obsługuje raportowanie postępów, wysyła dane dotyczące czasu spędzonego.

Oprócz funkcji pomiaru postępów uczniów informatyk szkolny może włączyć funkcję udoskonalania aplikacji Zadane w usłudze Apple School Manager. Jeśli ta opcja jest włączona, Apple może przetwarzać dane nieumożliwiające identyfikacji osoby z aplikacji Zadane przy użyciu technik, takich jak uczenie maszynowe, w celu ulepszania aplikacji. Na przykład Apple może przetwarzać dane z aplikacji Zadane w celu zrozumienia trendów w użytkowaniu, dostosowania doświadczenia użytkownika i opracowania nowych funkcji edukacyjnych dla aplikacji. Aby zapewnić przejrzystość, uczniowie i nauczyciele zobaczą powiadomienie na ekranie, gdy po raz pierwszy uzyskają dostęp do aplikacji Zadane przy użyciu zarządzanego konta Apple ID po włączeniu funkcji udoskonalania aplikacji Zadane. 

Artykuł Omówienie kwestii ochrony danych i prywatności dla szkół zawiera szczegółowe informacje o tym, jak firma Apple przetwarza dane uczniów i dba o ich prywatność w przypadku zarządzanych kont Apple ID oraz powiązanych funkcji edukacyjnych.

Ochrona prywatności danych uczniów

Produkty i usługi Apple dla edukacji powstały z wykorzystaniem tego samego zintegrowanego podejścia będącego fundamentem, na którym Apple projektuje wszystkie swoje urządzenia, oprogramowanie i usługi.  Nie tworzymy profili uczniów na podstawie ich zachowania w Internecie i nigdy nie sprzedajemy danych uczniów w żadnym celu. Gdy tylko jest to możliwe, przetwarzamy dane lokalnie oraz wykorzystujemy minimalną ilość danych potrzebną do realizacji naszych funkcji i usług. Zapewniamy transparentność i kontrolę nad udostępnianiem swoich informacji.

Na przykład podczas pisania wiadomości do nauczyciela uczeń może korzystać z podpowiedzi QuickType przetwarzanych przez urządzenie — danych nie trzeba przesyłać na nasze serwery. Gdy nauczyciel wyświetla ekran ucznia w aplikacji Klasa, uczeń otrzymuje powiadomienie u góry ekranu, co gwarantuje transparentność. Powiadomienie wyświetla się również w innych sytuacjach, na przykład gdy uczeń ukończy zadanie przesyłające informacje o postępach do aplikacji Zadane. Z kolei uczniowie wykorzystujący zarządzane konta Apple ID do pracy nad dokumentami w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote mogą współpracować wyłącznie z innymi uczniami ze swojej szkoły. 

Zarządzane konta Apple ID używane przez uczniów do logowania się na urządzeniach w szkole, uzyskiwania dostępu do materiałów edukacyjnych i korzystania z kluczowych usług iCloud powstały z myślą o ochronie prywatności uczniów, włączając w to ograniczenia w zakresie zakupów i komunikacji. Poszczególne zakupy w usługach Apple, takich jak App Store, Apple Books, Apple TV, Apple Podcasts i Apple Music są wyłączone, a materiały szkoleniowe i aplikacje są dystrybuowane przez szkołę. Szkoła posiada i kontroluje dane uczniów. Może włączać lub wyłączać usługi, takie jak Wiadomości, FaceTime, czy rejestrowanie postępów ucznia w aplikacji Zadane.

Aplikację Zadane zaprojektowano z myślą o ochronie prywatności uczniów. Gdy szkoła włączy rejestrowanie postępów w aplikacji Zadane w portalu Apple School Manager, dane dotyczące postępów ucznia będą udostępniane wyłącznie na potrzeby zadań przydzielonych w aplikacji Zadane przez nauczyciela i tylko w przypadku, gdy uczniowie korzystają ze swoich zarządzanych kont Apple ID utworzonych przez szkołę na ich urządzeniach. Postępy uczniów w zadaniach nieprzypisanych nie będą udostępniane ani wyświetlane. Przykład: jeśli nauczyciel w aplikacji Apple Books przydzieli uczniowi zadanie polegające na przeczytaniu prologu książki „Romeo i Julia”, a uczeń przeczyta dodatkowo fragment książki „Wielki Gatsby”, uczeń i nauczyciel będą mogli sprawdzać postęp wyłącznie w przypadku prologu przydzielonego przez nauczyciela. Aby aktywne raportowanie postępów było transparentne, na urządzeniach uczniów wyświetlane będą powiadomienia informujące o rejestrowaniu postępów.

Apple wymaga od deweloperów korzystających ze sklepu App Store wyrażenia zgody na wytyczne mające na celu ochronę prywatności użytkownika i troskę o jego bezpieczeństwo. Na wszystkich deweloperów korzystających z narzędzi Apple rejestrujących postępy uczniów w aplikacji Zadane nakładamy dodatkowe wymogi ujęte w zasadach ClassKit. Obok standardowych wymogów w zakresie publikowania aplikacji w sklepie App Store wymagamy od deweloperów przyjęcia zasad ClassKit, o ile funkcja ta będzie używana w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych. Zakazuje się stosowania reklam behawioralnych i nakazuje dostarczenie dostosowanych zasad ochrony prywatności obejmujących przetwarzanie danych osobowych użytkowników. 

Dowiedz się więcej o zobowiązaniu Apple do ochrony prywatności.

Artykuł Omówienie kwestii ochrony danych i prywatności dla szkół zawiera szczegółowe informacje o tym, jak firma Apple przetwarza dane uczniów i dba o ich prywatność w przypadku zarządzanych kont Apple ID oraz powiązanych funkcji edukacyjnych.

Rodzice i opiekunowie prawni mogą dowiedzieć się, jak firma Apple wspomaga ochronę prywatności danych osobowych uczniów, z przewodnika dotyczącego prywatności dla rodziców.

Umowa usługi Apple School Manager określa warunki dotyczące przetwarzania danych uczniów, a także postanowienia w zakresie prywatności obejmujące klientów z branży edukacyjnej. 

Ochrona bezpieczeństwa danych uczniów

Wszystkie dane uczniów, które szkoła przesyła firmie Apple, są szyfrowane w czasie przechowywania i przekazywania.

Chronione szyfrem są również pliki przechowywane na iPadach lub Macach, na przykład notatki, dokumenty lub prace twórcze. Szyfrowanie jest aktywowane automatycznie na iPadach — dla kodu użytkownika generowany jest unikatowy klucz szyfrowania (szyfrowanie 256-bitowe) chroniący dane na poziomie plików. Na Macu szyfrowanie można włączyć za pośrednictwem funkcji FileVault.

iCloud, usługa chmurowa Apple, chroni informacje użytkownika, szyfrując je podczas przesyłania, przechowując je w zaszyfrowanym formacie i zabezpieczając klucze szyfrowania w centrach danych Apple. W przypadku przetwarzania danych przechowywanych w centrach danych innych firmy, takich jak Amazon Web Services, dostęp do kluczy szyfrowania następuje tylko za pośrednictwem oprogramowania Apple działającego na bezpiecznych serwerach i jedynie podczas wykonywania niezbędnego przetwarzania. Aby zapewnić większą prywatność i mocniejsze bezpieczeństwo, wiele usług Apple realizuje szyfrowanie typu end-to-end. Oznacza to, że tylko użytkownik może uzyskać dostęp do swoich informacji oraz tylko na zaufanych urządzeniach, na których użytkownik jest zalogowany przy użyciu swojego Apple ID.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie i prywatności w usłudze iCloud.

Przechowywanie i zatrzymywanie danych uczniów

Apple przechowuje dane z witryny Apple School Manager, zarządzanych kont Apple ID, aplikacji Zadane oraz usługi iCloud w bezpiecznych centrach danych spełniających surowe standardy i wymogi w zakresie przechowywania danych. Utrzymujemy certyfikaty zgodne z powszechnie uznawanym, akceptowanym na całym świecie standardem ISO 27001 dotyczącym infrastruktury i systemów chmurowych, a także z normą ISO 27018 dotyczącą ochrony danych osobowych w publicznych usługach w chmurze. Dowiedz się więcej o certyfikatach usług internetowych Apple.

Upoważnieni pracownicy szkoły mogą w witrynie Apple School Manager doraźnie tworzyć i usuwać zarządzane konta Apple ID. Wszystkie informacje powiązane z usuniętymi kontami zostaną wymazane z serwerów firmy Apple w ciągu 30 dni.

Dane dotyczące postępów uczniów gromadzone przez aplikację Zadane są przechowywane do momentu opuszczenia zajęć (zgodnie z wykazem uczniów w witrynie Apple School Manager). Gdy uczeń opuszcza zajęcia, dane z tych zajęć zostają usunięte. Rodzic może też poprosić szkołę o wyłączenie raportowania postępów dziecka w aplikacji Zadane. W takim przypadku wszystkie uprzednio zarejestrowane dane dotyczące wszystkich zajęć zostaną usunięte. Dane usunięte przez szkołę w taki sposób zostaną usunięte z serwerów firmy Apple w ciągu 30 dni.

Jeśli szkoła zrezygnuje z usługi Apple School Manager, wszystkie zarejestrowane dane uczniów zostaną usunięte w ciągu maksymalnie 180 dni.

Sterowanie danymi dotyczącymi lokalizacji

Firma Apple zapewnia użytkownikom możliwość szczegółowego sterowania wykorzystaniem danych o lokalizacji urządzenia i udostępnianiem ich aplikacjom oraz usługom chmurowym. Usługi lokalizacji są domyślnie wyłączone, a uczeń może je włączyć, jeśli zezwoli na to szkoła. 

Wbudowane aplikacje firmy Apple, takie jak Mapy, Pogoda lub Aparat, również będą wyświetlały monity o zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych dotyczących lokalizacji. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane przez firmę Apple w formie, która nie umożliwia identyfikacji ucznia. Pozostałe aplikacje udostępniane przez szkołę również będą wyświetlały monity o zgodę na dostęp do danych dotyczących lokalizacji. Uczniowie, jak wszyscy nasi klienci, mogą zatwierdzać i odwoływać dostęp dla każdej aplikacji, która poprosi o użycie usługi.

Gdy aplikacja na iPadzie korzysta z usług lokalizacji, na pasku menu wyświetlana jest ikona strzałki informująca użytkownika o udostępnianiu jego lokalizacji. 

Oczywiście lokalizacja użytkownika nie jest rutynowo udostępniona szkole za pośrednictwem funkcji i usług firmy Apple. Usługi lokalizacji mogą jednakże pomóc szkole odzyskać zaginione lub skradzione urządzenie. Na urządzeniu szkolnym administrator MDM może zdalnie włączyć tryb Utracony. Po aktywacji trybu Utracony następuje wylogowanie zalogowanego użytkownika, aby nie było możliwe odblokowanie urządzenia. Na ekranie zostaje wyświetlona wiadomość, której treść może edytować administrator. Może to być na przykład numer telefonu, na jaki powinien zadzwonić znalazca urządzenia. Po wprowadzeniu urządzenia w tryb Utracony administrator może zażądać od urządzenia przesłania jego bieżącej lokalizacji do serwera MDM. Gdy administrator wyłączy na urządzeniu tryb Utracony, lokalizacja urządzenia zostanie przesłana, a użytkownik zostanie zawiadomiony o tej operacji. 

Dostęp do danych uczniów z aplikacji i usług firmy Apple

Program Apple School Manager oferuje wiele szczegółowych funkcji dostępowych. Każdemu użytkownikowi można przydzielić osobne uprawnienia na podstawie roli (uczeń, prowadzący, menedżer, administrator). Upoważnieni przez szkołę administratorzy i menedżerowie mogą tworzyć nowe konta, definiować role i zezwolenia, a także wyświetlać informacje, takie jak imiona i nazwiska czy zajęcia, w których biorą udział posiadacze kont. Mogą również resetować hasła i przeprowadzać audyty kont, jeśli jest to konieczne.

Zarządzane konta Apple ID umożliwiają upoważnionym pracownikom szkoły przeprowadzanie na wniosek szkoły audytów kont uczniów. Funkcja wymaga postępowania zgodnego z procedurami i rejestruje wszystkie audyty. Aby działała, w portalu Apple School Manager należy przyznać uprawnienia audytora administratorowi, menedżerowi lub nauczycielowi. Uprawnienia wygasają po upływie ośmiu godzin. W trakcie audytu audytor może uzyskać dostęp do zawartości użytkownika przechowywanej w usłudze iCloud lub do aplikacji przechowujących dane w usłudze iCloud. Audytor może również przeglądać dane o postępach otrzymane przez aplikację Zadane. Działania audytora podczas audytu konta prowadzonego przez szkołę są rejestrowane i oznaczane sygnaturą czasową oraz danymi uwierzytelniającymi audytora. Zarejestrowane działania są widoczne dla administratorów i menedżerów w witrynie Apple School Manager. Jeśli jest to konieczne, rodzice mogą współdziałać z administracją szkoły w ramach audytu konta ich dziecka.

W aplikacji Zadane, tylko uczeń i nauczyciele wyszczególnieni jako prowadzący zajęcia, w których na podstawie danych z wykazów uczniów w witrynie Apple School Manager uczestniczy uczeń, będą mieli dostęp do informacji dotyczących postępów ucznia, o ile szkoła w witrynie Apple School Manager aktywowała funkcję rejestrowania postępów. Każdy uczeń ma dostęp wyłącznie do własnych danych, a każdy nauczyciel ma dostęp wyłącznie do danych dotyczących postępów ucznia w realizacji zadań przydzielonych przez niego w ramach zajęć, które prowadzi.

Dzięki aplikacji Klasa iPadami i Macami uczniów można zarządzać wyłącznie podczas zajęć. Po zakończeniu zajęć żadne dane nie pozostają na urządzeniach. Nauczyciel nie może zarządzać urządzeniami uczniów ani przeglądać ich poza zajęciami. Aby podczas zajęć po aktywacji widoku ekranu ucznia zagwarantować transparentność, u góry ekranu ucznia jest wyświetlane powiadomienie informujące o tym, że nauczyciel ogląda ekran ucznia. Na iPadzie lub Macu w menu Ustawienia uczeń może uzyskać dostęp do danych nauczyciela wyświetlającego ekran. Szkoła może również wyłączyć widok ekranu, jeśli nauczyciele nie chcą oglądać ekranów uczniów.

Rodzic może zrezygnować ze śledzenia postępów ucznia w przypadku nauki swojego dziecka

Rodzic może poprosić szkołę o wyłączenie funkcji rejestrowania postępów ucznia w przypadku swojego dziecka na wszystkich zajęciach. W takim przypadku uprzednio zgromadzone dane zostaną usunięte. W razie potrzeby uczeń nadal może brać udział w zadaniach przydzielonych w aplikacji Zadane, ale postępy nie będą rejestrowane.

Ograniczenia dotyczące reklam

Aplikacje edukacyjne firmy Apple, takie jak Klasa czy Zadane, nie zawierają reklam. Wolne od reklam są również aplikacje do twórczej i wydajnej pracy, takie jak Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie czy GarageBand.

Opcja „Ograniczaj śledzenie reklam” firmy Apple jest aktywna na wszystkich zarządzanych kontach Apple ID. Uczniom korzystającym z zarządzanych kont Apple ID podczas przeglądania zawartości usług Apple News lub App Store mogą oczywiście wyświetlać się reklamy kontekstowe, ale nigdy nie będą one personalizowane przy użyciu danych uczniów.

Aplikacje ze sklepu App Store z kategorii Dla dzieci i aplikacje wykorzystujące funkcję ClassKit do zgłaszania postępów uczniów w aplikacji Zadane nie mogą wyświetlać uczniom reklam behawioralnych.

Umowy prawne między szkołą, firmą Apple i deweloperami aplikacji dotyczące zbierania i przechowywania informacji o uczniach

Umowa usługi Apple School Manager nakreśla warunki dotyczące zbierania i gromadzenia danych uczniów przez firmę Apple, a także postanowienia w zakresie prywatności obejmujące klientów z branży edukacyjnej. Zgodnie z umową firma Apple jest podmiotem przetwarzającym dane tworzone w usłudze Apple School Manager i aplikacji Zadane.

Apple wymaga od deweloperów aplikacji przestrzegania określonych wytycznych, ale szkoła powinna również ocenić aplikacje, które będą stosowane w klasach, tj. zapoznać się z zasadami ochrony prywatności, aby zagwarantować zgodność z zasadami szkoły i przepisami prawa.

Apple wymaga od deweloperów korzystających ze sklepu App Store wyrażenia zgody na wytyczne mające na celu ochronę prywatności użytkownika i troskę o jego bezpieczeństwo. Na wszystkich deweloperów korzystających z funkcji ClassKit w celu rejestrowania postępów uczniów nakładamy dodatkowe wymogi. Obok standardowych wymogów w zakresie publikowania aplikacji w sklepie App Store wymagamy od deweloperów przyjęcia zasad ClassKit, o ile funkcja ta będzie używana w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych. Zakazuje się stosowania reklam behawioralnych w aplikacjach i nakazuje dostarczenie dostosowanych zasad ochrony prywatności obejmujących przetwarzanie danych osobowych użytkowników.

Co prawda dowolna aplikacja używana w szkole może wygenerować dane o postępach uczniów, np. wyniki quizów, lub postępy czytania, jednak dane te są udostępniane Apple wyłącznie za pośrednictwem aplikacji wykorzystujących narzędzie ClassKit i jedynie w przypadku, gdy szkoła wyraźnie zgodziła się na rejestrowanie postępów jej uczniów. 

Ujawnianie danych uczniów stronom trzecim

Firma Apple nigdy nie sprzedaje ani nie udostępnia innym firmom danych uczniów w celach marketingowych ani reklamowych. Nie tworzymy profili uczniów na podstawie ich zachowania w Internecie. Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych uczniów w celach innych niż świadczenie usług edukacyjnych. 

Aplikacje raportujące postępy uczniów w ramach aplikacji Zadane nie uzyskują od firmy Apple danych osobowych uczniów. Dane o postępach generowane przez aplikacje biorące udział w programie, np. odpowiedzi na pytania z quizu, a także postępy w czytaniu rozdziału książki, można udostępniać wyłącznie w aplikacji Zadane, o ile zadania zostały przydzielone przy użyciu narzędzia ClassKit i pod warunkiem, że szkoła aktywowała powyższe funkcje. Niezależnie od przekazywania postępów uczniów w aplikacji Zadane szkoły mogą dostarczać dane uczniów deweloperom w celu tworzenia kont uczniów będących warunkiem dostępu do wybranych aplikacji. 

Zgodność z prawem dotyczącym ochrony prywatności uczniów

Szkoły mogą korzystać z funkcji i usług firmy Apple dla edukacji, o ile zachowają zgodność z przepisami prawa amerykańskiego (COPPA i FERPA), a także pozostałych praw dotyczących prywatności w jurysdykcjach, w których dostępna jest witryna Apple School Manager. 

Zarządzane konta Apple ID mogą zażądać kopii swoich danych, jeśli umożliwia to ich organizacja w usłudze Apple School Manager. Dowiedz się więcej.

Apple przechowuje dane z witryny Apple School Manager, zarządzanych kont Apple ID, aplikacji Zadane, usługi oraz usługi iCloud w bezpiecznych centrach danych spełniających surowe standardy i wymogi w zakresie przechowywania danych. Utrzymujemy certyfikaty w zgodności z normami ISO 27001 i 27018 w kluczowych systemach wspierających ofertę Apple dla sektora edukacji.

Aby dodatkowo podkreślić swoje poszanowanie dla prywatności uczniów, Apple podpisała dokument Zobowiązanie do ochrony prywatności uczniów wprowadzony przez firmy Future of Privacy Forum (FPF) i Software & Information Industry Association (SIIA).

Dodatkowe informacje dla szkół i rodziców

Dowiedz się więcej o dodatkowych materiałach firmy Apple i innych organizacji.

Zarządzanie urządzeniami uczniów dla szkół

Aby wspierać środowisko szkolne i pomagać uczniom skupiać się na nauce, szkoły mogą wdrożyć oprogramowanie do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) na urządzeniach szkolnych i prywatnych urządzeniach uczniów przynoszonych do szkoły. Oprogramowanie MDM ułatwia administratorom szkolnym konfigurację ustawień i zasad urządzenia w zakresie dostępu do sieci, kontroli zawartości internetowej, aktualizacji oprogramowania i innych funkcji, a także dystrybucję aplikacji i książek używanych przez uczniów do nauki.

Dzięki temu szkoły mogą zapewnić idealne dostosowanie urządzeń do potrzeb edukacyjnych uczniów, bezpieczną eksploatację i wolność od czynników odwracających uwagę, takich jak aplikacje i strony internetowe niezatwierdzone przez szkołę. 

Jeśli szkoła jest właścicielem urządzenia ucznia, ustawienia, ograniczenia i aplikacje na iPada i komputer Mac można skonfigurować za pośrednictwem oprogramowania MDM lub narzędzia Apple Configurator, a urządzenia można nadzorować, aby nie można było usunąć ustawień. Jeśli uczeń przynosi do szkoły własne urządzenie, musi wyrazić zgodę na wykorzystywanie oprogramowania zarządzającego szkoły zanim możliwe będzie zarządzanie urządzeniem. W takim przypadku, gdy szkoła nie jest właścicielem urządzenia, ustawienia urządzenia MDM może w dowolnej chwili usunąć uczeń lub rodzic.

Ocena prywatności i bezpieczeństwa aplikacji wykorzystywanych w klasie

Podczas wyboru aplikacji do użytku w szkole poza wartością edukacyjną warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób aplikacja używana podczas lekcji przetwarza dane uczniów.

Każda aplikacja powinna mieć określone przez dewelopera zasady ochrony prywatności, które w jasny i prosty sposób definiują następujące kwestie:

 • Opisy typów zbieranych danych oraz wszelkie środki wykorzystywane do minimalizacji zbierania danych. Na przykład aplikacje zastępujące tablice suchościeralne nie potrzebują dostępu do lokalizacji użytkownika, ale aplikacja mapy już tak.
 • Czy dane będą przechowywane w kraju lub regionie pochodzenia? W jaki sposób deweloper gwarantuje, że centra danych są bezpieczne i uniemożliwiają naruszenia bezpieczeństwa?
 • Czy podczas przechowywania dane są w jakiejkolwiek części lub w całości szyfrowane? Czy dane są przesyłane przy użyciu metod szyfrowania, np. HTTPS, zgodnych ze standardem firmy Apple dotyczącym bezpieczeństwa transportu danych z aplikacji.
 • Czy deweloper używa danych wyłącznie w związku z celami edukacyjnymi aplikacji (np. nie w celach reklamowych lub w celu tworzenia profili)?
 • Czy deweloper udostępnia dane osobom trzecim? W jakich celach?
 • Czy deweloper podpisał dokument Zobowiązanie do ochrony prywatności uczniów?

Zasoby szkolne informujące rodziców o praktykach w kwestii prywatności i bezpieczeństwa

Firma Apple opracowała narzędzie Communication Kit. Dzięki niemu kierownictwo szkoły może zawiadomić wszystkie osoby uczące się o inicjatywach edukacyjnych wdrażanych we współpracy z firmą Apple. Narzędzie obejmuje szablony dla spersonalizowanych prezentacji Keynote, które kierownictwo szkoły może wykorzystać podczas spotkań z rodzicami lub radą pedagogiczną, np. w celu opisania inicjatywy — od wizji nauki z wykorzystaniem technologii poprzez planowanie, a kończąc na wykonaniu. Dodatkowo za ich pomocą można przedstawić strategie ochrony uczniów korzystających ze zdobyczy techniki.

Szkoły mogą również rozpowszechniać Przewodnik dla rodziców dotyczący prywatności, aby pomóc rodzicom i opiekunom prawnym zrozumieć, w jaki sposób Apple dba o prywatność danych uczniów.

Dostępne dla rodziców opcje konfiguracji iPadów i komputerów Mac dzieci

Rodzice mogą wdrażać ograniczenia, zwane również nadzorem rodzicielskim, aby na urządzeniach dzieci blokować lub ograniczać konkretne aplikacje i funkcje. Na przykład rodzice mogą ograniczyć zawartość, taką jak filmy lub muzyka, na podstawie kategorii wiekowych, blokować wybrane aplikacje lub witryny, a także ograniczyć udostępnianie danych prywatnych, takich jak lokalizacja dziecka. 

Szkoły często korzystają z profili konfiguracyjnych, które mogą włączać podobne ograniczenia w zależności od zasad technologicznych szkoły. Aby sprawdzić, czy urządzenie ma profil, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Profile. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem lub osobą, która skonfigurowała profil.

Na stronie Rodziny dowiesz się więcej o narzędziach dostarczanych rodzicom, dzięki którym rodzice mogą ustalić, z jakich funkcji urządzeń mogą korzystać dzieci.

Zasoby ułatwiające dzieciom właściwe odnalezienie się w cyfrowym świecie

Szkoły i rodzice mają dostęp do wielu zasobów, ułatwiających uczniom właściwe odnalezienie się w cyfrowym świecie. Na przykład organizacja Common Sense Media oferuje materiały dla rodziców, a także dla szkół. Rodzice i ich uczące się dzieci powinny zapoznać się z zasadami szkoły dotyczącymi technologii w zakresie dopuszczalnego użycia, poczty elektronicznej, przechowywania, ładowarek, dostępu do zawartości, aplikacji i podobnych kwestii. 

W sklepie App Store dostępne są bezpłatne sesje dla dzieci i ich rodziców w ramach programu Today at Apple.

Organizacja Common Sense Media prowadzi program Digital Citizenship Program dla szkół.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: