Omówienie kwestii bezpieczeństwa w usłudze iCloud

Usługę iCloud opracowano przy użyciu standardowych w branży technologii w zakresie zabezpieczeń. Obowiązują w niej rygorystyczne zasady związane z ochroną informacji, a stosowanie technologii chroniących prywatność, jak na przykład kompleksowe szyfrowanie danych, wyróżnia ją na tle produktów innych firm.

Bezpieczeństwo danych

Usługa iCloud zabezpiecza informacje przez szyfrowanie ich podczas przesyłania, zachowywanie ich w zaszyfrowanym formacie w usłudze iCloud i stosowanie bezpiecznych tokenów do uwierzytelniania. W przypadku niektórych poufnych informacji Apple stosuje szyfrowanie kompleksowe. Oznacza to, że tylko Ty możesz uzyskać dostęp do swoich informacji i tylko na tych urządzeniach, na których logujesz się do usługi iCloud. Nikt inny, nawet Apple, nie ma dostępu do informacji szyfrowanych kompleksowo.

W niektórych przypadkach dane iCloud mogą być przechowywane przy użyciu serwerów należących do partnerów zewnętrznych, takich jak Amazon Web Services lub Google Cloud Platform, jednak partnerzy ci nie mają kluczy umożliwiających odszyfrowanie danych przechowywanych na ich serwerach.

Szyfrowanie kompleksowe wymaga włączenia uwierzytelniania dwupoziomowego dla konta Apple ID. Utrzymywanie aktualności oprogramowania i korzystanie z uwierzytelniania dwupoziomowego są najważniejszymi rzeczami, jakie możesz zrobić w celu zachowania bezpieczeństwa swoich urządzeń i danych.

Oto dodatkowe informacje o ochronie danych w usłudze iCloud.

Dane Szyfrowanie Uwagi
Podczas transferu Na serwerze
Backup Tak Tak Co najmniej szyfrowanie AES z kluczem 128-bitowym
Zakładki Tak Tak
Kalendarze Tak Tak
Kontakty Tak Tak
Znajdź moich znajomych Tak Tak
Znajdź mój iPhone Tak Tak
Zdrowie Tak Tak
iCloud Drive Tak Tak
Wiadomości w iCloud Tak Tak
Notatki Tak Tak
Zdjęcia Tak Tak
Przypomnienia Tak Tak
Skróty Siri Tak Tak
Notatki głosowe Tak Tak
iCloud.com Tak Nie dotyczy Wszystkie sesje w witrynie iCloud.com są szyfrowane przy użyciu technologii TLS 1.2. Wszystkie dane obsługiwane przy użyciu witryny iCloud.com są szyfrowane na serwerze zgodnie z tą tabelą.
Zdalnie na moim Macu Tak Nie dotyczy Funkcja Zdalnie na moim Macu nie przechowuje danych w usłudze iCloud. Dane pobierane z innych komputerów są szyfrowane przy użyciu technologii TLS 1.2 na czas przesyłania.
Mail Tak Nie

Cały ruch między urządzeniami a usługą iCloud Mail jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS 1.2. Zgodnie ze standardowymi w branży metodami postępowania usługa iCloud nie szyfruje danych przechowywanych na serwerach poczty IMAP. Wszystkie programy pocztowe Apple obsługują (opcjonalne) szyfrowanie S/MIME.

 

Dane szyfrowane kompleksowo

Szyfrowanie kompleksowe zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Dane są zabezpieczone przy użyciu klucza tworzonego na podstawie informacji unikatowych dla Twojego urządzenia oraz kodu urządzenia znanego tylko Tobie. Nikt inny nie może odczytać tych danych ani uzyskać do nich dostępu.

Poniższe informacje i związane z nimi dane są przesyłane i przechowywane w usłudze iCloud za pomocą szyfrowania kompleksowego:

  • Dane aplikacji Dom
  • Dane zdrowotne (wymaga systemu iOS 12 lub nowszego) 
  • Pęk kluczy iCloud (obejmuje wszystkie zachowane konta i hasła)
  • Informacje dotyczące płatności
  • Nauczone słownictwo klawiatury Quicktype (wymaga systemu iOS 11 lub nowszego)
  • Czas przed ekranem
  • Informacje o funkcji Siri
  • Hasła sieci Wi-Fi

Aby uzyskać dostęp do danych na nowym urządzeniu, może być wymagane podanie kodu istniejącego lub poprzedniego urządzenia.

Funkcja Wiadomości w usłudze iCloud również stosuje szyfrowanie kompleksowe. Jeśli masz włączoną opcję Backup w iCloud, kopia klucza zabezpieczającego aplikację Wiadomości jest uwzględniana w backupie. Dzięki temu masz pewność odzyskania wiadomości, jeśli utracisz dostęp do pęku kluczy iCloud i zaufanych urządzeń. Po wyłączeniu opcji Backup w iCloud na urządzeniu generowany jest nowy klucz, który chroni przyszłe wiadomości i nie jest przechowywany przez Apple.

Uwierzytelnianie dwupoziomowe

Dzięki uwierzytelnianiu dwupoziomowemu dostęp do konta jest możliwy tylko na zaufanych urządzeniach, jak telefon iPhone, iPad lub komputer Mac. Gdy chcesz się zalogować po raz pierwszy na nowym urządzeniu za pomocą konta Apple ID, musisz wprowadzić dwie informacje — hasło i sześciocyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany automatycznie na zaufanych urządzeniach.

Używanie bezpiecznych tokenów do uwierzytelniania

Gdy usługi iCloud są używane z poziomu wbudowanych aplikacji Apple (takich jak Mail, Kontakty czy Kalendarz w systemach iOS i macOS), do uwierzytelniania jest stosowany bezpieczny token. Korzystanie z bezpiecznych tokenów eliminuje potrzebę przechowywania hasła usługi iCloud na urządzeniach i komputerach.

Dane aplikacji Zdrowie

Szyfrowanie kompleksowe dla danych zdrowotnych wymaga systemu iOS 12 i uwierzytelniania dwupoziomowego. W przeciwnym razie dane są wprawdzie nadal szyfrowane podczas przechowywania i przesyłania, ale nie jest to szyfrowanie kompleksowe. Po włączeniu uwierzytelniania dwupoziomowego i uaktualnieniu systemu do wersji iOS 12 dane zdrowotne są migrowane do szyfrowania kompleksowego.

Jeśli backupy urządzenia są tworzone przy użyciu aplikacji iTunes lub usługi iCloud, dane zdrowotne są przechowywane tylko w przypadku szyfrowania backupu.

Prywatność

Wszystkie działania Apple są realizowane z myślą o poszanowaniu prywatności użytkowników. Zasady ochrony prywatności Apple opisują sposoby gromadzenia, używania, udostępniania, przekazywania i przechowywania informacji użytkowników. Oprócz uwzględnienia zasad ochrony prywatności Apple wszystkie funkcje usługi iCloud zostały opracowane z myślą o prywatności użytkowników.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat zaawansowanych funkcji zabezpieczeń znajdziesz w tym przewodniku.

Data publikacji: