Certyfikaty usług internetowych Apple

Zapoznaj się z informacjami na temat certyfikatów, które Apple Inc. utrzymuje w zgodności z normami ISO 27001 i 27018.

Apple Inc. utrzymuje certyfikaty w zgodności z normami ISO 27001 i 27018, aby umożliwić klientom firmy Apple realizację zobowiązań regulacyjnych i umownych. Certyfikaty te stanowią niezależne poświadczenie praktyk firmy Apple w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony prywatności dotyczących systemów wchodzących w ich zakres.

Normy ISO 27001 i 27018 są częścią rodziny globalnych norm dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ang. Information Security Management System, ISMS) opublikowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. International Organization for Standardization, ISO). W ramach systemu ISMS firmy Apple wszystkie wymagania kontrolne wymienione w Załączniku A zostały uwzględnione w Deklaracji stosowania zgodnie z normami ISO 27001 i 27018. Apple co roku uzyskuje niezależne poświadczenie od akredytowanego rejestratora.

ISO 27001

ISO 27001 jest normą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji określającą wymagania dotyczące tworzenia, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji.

Norma ISO 27001 obejmuje następujące domeny bezpieczeństwa objęte certyfikatami ISO firmy Apple: 

 • Zasady bezpieczeństwa informacji
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie zasobami
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Komunikacja i zarządzanie operacyjne
 • Kontrola dostępu
 • Nabywanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ciągłością biznesową
 • Zgodność z przepisami

ISO 27018

ISO 27018 to kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych w publicznych środowiskach chmurowych.

Norma ISO 27018 obejmuje następujące domeny bezpieczeństwa objęte certyfikatami ISO firmy Apple:

 • Zgoda i wybór
 • Określenie i legalność celu zbierania danych
 • Ograniczenia w zakresie zbierania danych
 • Minimalizacja danych
 • Ograniczenia w zakresie wykorzystywania, zatrzymywania i ujawniania danych
 • Dokładność i jakość
 • Otwartość, przejrzystość i powiadomienie
 • Indywidualne uczestnictwo i dostęp
 • Odpowiedzialność
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Zgodność z zasadami ochrony prywatności

Usługi Apple objęte normami ISO 27001 i 27018

Certyfikaty ISO 27001 i 27018 przyznane firmie Apple obejmują następujące usługi.

Usługi edukacyjne Apple

 • Apple School Manager
 • iTunes U
 • Zadane

Usługi Apple dla przedsiębiorstw

 • Apple Business Manager

Usługi Apple

 • Apple Business Chat
 • Usługa powiadomień w trybie push firmy Apple (APNS)
 • FaceTime
 • iCloud
 • iMessage
 • Zarządzane konta Apple ID
 • Siri

Certyfikaty

Dowody potwierdzające uzyskanie przez Apple certyfikatów ISO 27001 i 27018 są dostępne na stronie internetowej naszego rejestratora:

Certyfikaty systemów operacyjnych

Dowiedz się więcej na temat certyfikatów zabezpieczeń produktów, atestacji i wytycznych dotyczących:

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: