Informacje o zarządzanych kontach Apple ID dla instytucji edukacyjnych

Dowiedz się, jak korzystać z zarządzanego konta Apple ID przypisanego przez organizację edukacyjną.

Ten artykuł jest skierowany do użytkowników korzystających z zarządzanego konta Apple ID. Jeśli jesteś administratorem IT, uzyskaj dodatkowe informacje na temat tworzenia i korzystania z zarządzanych kont Apple ID za pomocą usługi Apple School Manager

Organizacja edukacyjna może przydzielać prowadzącym oraz uczniom zarządzane konta Apple ID do celów kształcenia. Zarządzane konta Apple ID są unikatowe dla danej organizacji i niepowiązane z jakimikolwiek innymi kontami Apple ID utworzonymi samodzielnie przez użytkownika. Zarządzane konto Apple ID możesz powiązać z tym samym adresem e-mail i numerem telefonu, z którym jest powiązane Twoje osobiste konto Apple ID. Dostęp do usług, z których można korzystać za pomocą zarządzanego konta Apple ID, przydziela administrator IT — inaczej niż w przypadku osobistego konta Apple ID.

Sprawdzanie dostępności funkcji

Instytucje mogą za pomocą zarządzanych kont Apple ID i funkcji Wspólny iPad korzystać z usług Apple. Dotyczy to usługi iCloud, iTunes U oraz aplikacji Zadane i możliwości współpracy w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote z innymi użytkownikami z organizacji. Wszystkie zarządzane konta Apple ID mają 200 GB miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Aby zapobiec używaniu zarządzanych kont Apple ID do celów innych niż edukacyjne, nie dają one dostępu do następujących usług: 

 • Zakupy w sklepie App Store
 • Zakupy w sklepie iTunes Store
 • Zakupy w Księgarni
 • Podłączone urządzenia HomeKit
 • Apple Pay
 • Lokalizator
 • iCloud Mail
 • Pęk kluczy iCloud (elementy pęku kluczy są jednak zachowywane i odtwarzane na urządzeniach w trybie Wspólny iPad)
 • Chmura rodzinna iCloud

Za pomocą zarządzanych kont Apple ID nie można dokonywać zakupów, dlatego administratorzy przypisują zawartość do zarządzanych kont Apple ID lub przypisanych urządzeń.

Administratorzy mogą włączać lub wyłączać następujące usługi dla zarządzanych kont Apple ID:

 • FaceTime
 • iMessage
 • Udostępnianie zdjęć oraz dokumentów aplikacji Pages, Numbers i Keynote zarówno w ramach organizacji, jak i poza nią
 • Wyszukiwanie innych zarządzanych kont Apple ID w organizacji
 • Możliwość żądania kopii danych powiązanych ze swoim zarządzanym kontem Apple ID

Nie wszystkie usługi są dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Informacje na temat nazwy użytkownika i hasła

Po utworzeniu przez organizację zarządzanego konta Apple ID otrzymasz jego identyfikator. Może on zawierać nazwę organizacji lub nazwę „appleid”. Przykładowy identyfikator: johnappleseed@appleid.myschool.edu. Jeśli organizacja włączyła uwierzytelnianie federacyjne, możesz używać swojej nazwy użytkownika i hasła usługi Azure AD jako zarządzanego konta Apple ID.

Nazwę Twojego konta określi administrator usługi Apple School Manager organizacji. Jeśli Twoja nazwa użytkownika zawiera błąd albo chcesz zmienić informacje o koncie, skontaktuj się z administratorem organizacji.

Tworzenie hasła

Do zalogowania się pierwszy raz na zarządzane konto Apple ID użyj tymczasowego hasła otrzymanego od prowadzącego lub administratora. Po zalogowaniu się zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowego hasła. Należy ustawić hasło, aby móc logować się do niektórych usług Apple, takich jak iTunes U czy portal programu zakupów grupowych (VPP).

Jeśli jesteś menedżerem, prowadzącym lub innym pracownikiem, zaloguj się w witrynie appleid.apple.com na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS, aby ustawić hasło. Musisz użyć standardowego hasła składającego się z co najmniej ośmiu liter i cyfr.

Jeśli jesteś uczniem, zamiast standardowego hasła możesz użyć hasła składającego się z sześciu lub czterech cyfr. Stopień złożoności hasła jest określany przez administratora szkoły. Aby ustawić hasło, zaloguj się na wspólnym iPadzie lub zaloguj się do usługi iCloud na szkolnym urządzeniu. 

Resetowanie hasła

Hasło jest resetowane przez administratora — inaczej niż w przypadku osobistego konta Apple ID. Aby utworzyć nowe hasło, wykonaj następujące czynności:

 1. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać tymczasowe hasło.
 2. Zaloguj się na wspólnym iPadzie lub zaloguj się do usługi iCloud na urządzeniu za pomocą tymczasowego hasła. Możesz również, jeśli masz dostęp, zalogować się do usługi Apple School Manager za pomocą tymczasowego hasła.
 3. Utwórz nowe hasło.

Haseł zarządzanych kont Apple ID nie można zresetować z poziomu strony konta Apple ID ani witryny iforgot.apple.com.

Logowanie za pomocą identyfikatora zarządzanego konta Apple ID

Aby zalogować się do urządzeń skonfigurowanych za pomocą usługi Apple School Manager, użyj identyfikatora zarządzanego konta Apple ID oraz hasła. Aby zalogować się do urządzeń nieskonfigurowanych za pomocą usługi Apple School Manager, wykonaj czynności dla swojej roli:

 • Uczeń: użyj swojego identyfikatora zarządzanego konta Apple ID, hasła i 6-cyfrowego kodu weryfikacyjnego. Kod weryfikacyjny przydziela szkoła lub administrator. Okres ważności kodu wynosi rok.
 • Menadżer, prowadzący lub inny pracownik: użyj swojego identyfikatora zarządzanego konta Apple ID oraz hasła z uwierzytelnianiem dwupoziomowym.

Dostęp administratora do Twojego konta

Właścicielem zarządzanego konta Apple ID jest organizacja, która je przydzieliła. Administratorzy IT mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do konta i wprowadzać następujące zmiany:

 • ograniczyć dostęp do konta
 • usunąć konto
 • uaktualnić informacje o koncie

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi używania zarządzanych kont Apple ID do celów prywatnych, określonymi przez administratora, menedżerów lub instruktorów.

Uaktualnianie informacji o koncie

Jeśli jesteś menedżerem, prowadzącym lub innym pracownikiem, przejdź na stronę konta Apple ID, aby zarządzać kontem i uaktualnić informacje o koncie. Zaufane urządzenia może zmienić administrator, menadżer albo prowadzący.

Jeśli jesteś uczniem, skontaktuj się z administratorem w celu uaktualnienia informacji o koncie. 

Data publikacji: