Nowości w aplikacji Klasa

Poznaj najnowsze uaktualnienia wprowadzone w aplikacjach Klasa na iPada i Klasa na komputer Mac.

Aplikacja Klasa zamienia iPada lub komputer Mac w zaawansowanego asystenta, pomagając nauczycielom prowadzić uczniów z iPadami przez tok lekcji, obserwować ich postępy i pomagać w osiąganiu wyznaczonych celów. Za pomocą aplikacji Klasa możesz z łatwością uruchomić tę samą aplikację jednocześnie na urządzeniu każdego ucznia lub uruchomić inną aplikację dla każdej grupy uczniów. Aplikacja Klasa pomaga nauczycielom skupić się na przekazywaniu wiedzy, a uczniom skupić się na jej zdobywaniu.

Nowości w aplikacjach Klasa 2.3 na komputer Mac i Klasa 3.3 na iPada

 • Tworzenie i edytowanie klas synchronizowanych z usługą Apple School Manager.

Dowiedz się więcej na temat wymagań aplikacji Klasa 2.3 na komputer Mac oraz wymagań aplikacji Klasa 3.3 na iPada.

Starsze wersje

Poznaj nowości wprowadzone we wcześniejszych wersjach aplikacji Klasa na komputer Mac i aplikacji Klasa na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 2.2 na komputer Mac

 • Dostęp do klas skonfigurowanych za pośrednictwem usługi Apple School Manager przez zalogowanie się na urządzeniu przy użyciu zarządzanego konta Apple ID.
 • Korzystanie z funkcji AirPlay do wyświetlania szczegółów klasy na urządzeniu Apple TV podczas zapraszania uczniów do klasy utworzonej przez nauczyciela.
 • Zmienianie rozmiaru ekranów uczniów za pomocą gestu powiększania obrazu szczypnięciem.

Dowiedz się więcej na temat wymagań aplikacji Klasa 2.2 na komputer Mac.

Nowości w aplikacji Klasa 2.1 na komputer Mac

 • Nauczyciele mogą teraz ukryć bieżącą aplikację na urządzeniach uczniów, przywracając na iPadach ekran początkowy, a na komputerach Mac program Finder.
 • To uaktualnienie zawiera również poprawki błędów i ulepszenia w zakresie wydajności.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 2.1 na komputer Mac.

Nowości w aplikacji Klasa 2.0 na komputer Mac

 • Zarządzanie komputerami Mac uczniów z systemem macOS Mojave 10.14.4 lub nowszym.
 • Przechodzenie do łączy bezpośrednich w aplikacjach zgodnych z narzędziem ClassKit.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 2.0 na komputer Mac.

Nowości w aplikacji Klasa 1.0.1 na komputer Mac

Nauczyciele nie będą już otrzymywać monitu o podanie poświadczeń administratora, gdy uczniowie nawiązują połączenie z utworzoną przez administratora sesją lekcji.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 1.0.1 na komputer Mac.

Informacje o aplikacji Klasa 1.0 na komputer Mac

Aplikacja Klasa jest teraz dostępna dla komputerów Mac i zawiera te same funkcje, co wersja na iPada.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 1.0 na komputer Mac.

Nowości w aplikacji Klasa 3.2 na iPada

 • Dostęp do klas skonfigurowanych za pośrednictwem usługi Apple School Manager przez zalogowanie się na urządzeniu przy użyciu zarządzanego konta Apple ID.
 • Korzystanie z funkcji AirPlay do wyświetlania szczegółów klasy na urządzeniu Apple TV podczas zapraszania uczniów do klasy utworzonej przez nauczyciela.
 • Zmienianie rozmiaru ekranów uczniów za pomocą gestu powiększania obrazu szczypnięciem.

Dowiedz się więcej na temat wymagań aplikacji Klasa 3.2 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 3.1.1 na iPada

 • To uaktualnienie zawiera ulepszenia stabilności i poprawki błędów.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 3.1.1 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 3.1 na iPada

 • Nauczyciele mogą teraz ukryć bieżącą aplikację na urządzeniach uczniów, przywracając na iPadach ekran początkowy, a na komputerach Mac program Finder.
 • Obsługa Trybu ciemnego
 • To uaktualnienie zawiera również poprawki błędów i ulepszenia w zakresie wydajności.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 3.1 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 3.0 na iPada

 • Zarządzanie komputerami Mac uczniów z systemem macOS Mojave 10.14.4 lub nowszym.
 • Przechodzenie do łączy bezpośrednich w aplikacjach zgodnych z narzędziem ClassKit.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 3.0 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 2.3.1 na iPada

 • Poprawiona wiarygodność uczniów dołączających do sesji lekcji.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 2.3.1 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 2.3 na iPada

Nowości w aplikacji Klasa 2.2 na iPada

 • Teraz jest dostępna opcja nawigacji, która umożliwia zablokowanie urządzenia ucznia w wybranej aplikacji.
 • Wprowadzono nowe ograniczenie systemu iOS, które wymaga zgody nauczyciela na opuszczenie utworzonej przez niego lekcji na nadzorowanym urządzeniu ucznia.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 2.2 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 2.1 na iPada

 • Kiedy nauczyciel kończy sesję lekcji, na nowym ekranie jest wyświetlane podsumowanie kolejnych działań ucznia, po czym następuje powrót nauczyciela do okna wyboru lekcji.
 • Funkcje przeciągania i upuszczania w systemie iOS 11 umożliwiają udostępnianie adresów URL, dokumentów, obrazów i innych materiałów wybranym uczniom lub grupom.
 • Trzy nowe ograniczenia profilu konfiguracji umożliwiają ustawianie, konfigurowanie lub wymuszanie ustawień „Dołączanie do klas”, „Blokada aplikacji i urządzenia” i „AirPlay i podgląd ekranu” dla lekcji utworzonych przez nauczycieli. W ten sposób lekcje utworzone przez nauczyciela działają analogicznie jak te utworzone przez administratora.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 2.1 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 2.0 na iPada

 • Można tworzyć lekcje w aplikacji Klasa i zapraszać do nich uczniów znajdujących się w pobliżu.
 • Można udostępniać dokumenty i łącza na urządzeniach uczniów za pomocą funkcji AirDrop (zastępuje dodatek Classroom Share Extension).
 • Uczniowie mogą udostępniać dokumenty i łącza nauczycielowi za pomocą funkcji AirDrop.
 • Możliwe jest wyciszanie dźwięku na urządzeniach uczniów.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 2.0 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 1.1.2 na iPada

 • Usunięto problem, który czasami uniemożliwiał aplikacji Klasa wykrycie urządzeń uczniów znajdujących się w pobliżu.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 1.1.2 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 1.1.1 na iPada

 • Ulepszono obsługę urządzeń Apple TV chronionych przez hasło.
 • Można edytować grupę w trybie Slide Over lub Split View.
 • Dostępne jest filtrowanie aplikacji według nazw w oknie dialogowym czynności Otwórz aplikację.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących aplikacji Klasa 1.1.1 na iPada.

Nowości w aplikacji Klasa 1.1 na iPada

 • Nowy dodatek Share Extension pozwala na wysyłanie łączy z przeglądarki Safari i innych aplikacji przy użyciu panelu wysyłania.
 • Można przechodzić do kursów iTunes U.
 • Możliwe jest dodawanie i usuwanie uczniów z grup tworzonych przez nauczyciela.

Dowiedz się więcej na temat funkcji i wymagań dotyczących aplikacji Klasa 1.1 na iPada

Informacje o aplikacji Klasa 1.0 na iPada

Przypisywanie wspólnych iPadów uczniom

 • Po skonfigurowaniu aplikacja Klasa łączy się z urządzeniami uczniów znajdującymi się w pobliżu.
 • Aplikacja Klasa inteligentnie przypisuje właściwych uczniów do każdego wspólnego iPada na podstawie tego, którego urządzenia uczeń używał ostatnim razem.
 • Po zakończeniu pracy przez uczniów nauczyciel może łatwo wylogować ich, aby przygotować wspólne iPady na kolejne zajęcia.

Rozpoczynanie i wstrzymywanie pracy uczniów oraz kierowanie nią

 • Możliwe jest włączanie dowolnej aplikacji, witryny internetowej lub książki na urządzeniach uczniów przez stuknięcie.
 • Można zablokować urządzenie w celu wyświetlania wybranej aplikacji, aby pomóc uczniom w skupieniu się.
 • Blokowanie ekranu pozwala wstrzymać pracę lub przekierować uwagę uczniów.

Wyświetlanie tego, co widzą uczniowie, za pomocą widoku ekranu

 • Wyświetlanie wszystkich ekranów uczniów jednocześnie.
 • Koncentracja na ekranie jednego ucznia.
 • Uczniowie są informowani, kiedy ich ekrany są wyświetlane.

Udostępnianie pracy uczniów na klasowym urządzeniu Apple TV

 • Można pokazać wspaniałą pracę, którą wykonują uczniowie podczas zajęć.
 • Funkcja AirPlay pozwala bezprzewodowo pokazać ekran ucznia.
 • Uczniowie są informowani, kiedy ich ekrany są pokazywane.

Resetowanie zapomnianych haseł w klasie

 • Hasło zarządzanego konta Apple ID można zresetować bez kontaktowania się z działem informatycznym.

Organizowanie urządzeń uczniów przy użyciu grup

 • Aplikacja Klasa automatycznie tworzy grupy uczniów na podstawie używanych aplikacji.
 • Nauczyciele mogą tworzyć grupy, aby podzielić uczniów na zespoły projektowe.
 • Działania można wykonywać na całych grupach lub pojedynczych uczniach w grupie.

Świetne w użyciu zarówno z urządzeniami uczniów w trybie 1:1, jak i trybie Wspólny iPad

 • Wszystkie działania są wykonywane wyłącznie w ramach sieci lokalnej.
Data publikacji: