Aplikacja Klasa 2.2

Poznaj nowego asystenta nauczyciela.

Aplikacja Klasa zamienia iPada w zaawansowanego asystenta, pomagając nauczycielom prowadzić uczniów przez tok lekcji, obserwować ich postępy i pomagać w osiąganiu wyznaczonych celów. Za pomocą aplikacji Klasa możesz z łatwością uruchomić tę samą aplikację jednocześnie na urządzeniu każdego ucznia lub uruchomić inną aplikację dla każdej grupy uczniów. Aplikacja Klasa pomaga nauczycielom skupić się na przekazywaniu wiedzy, a uczniom skupić się na jej zdobywaniu.

Nowości w aplikacji Klasa 2.2

 • Teraz jest dostępna opcja nawigacji, która umożliwia zablokowanie urządzenia ucznia w wybranej aplikacji.
 • Wprowadzono nowe ograniczenie systemu iOS, które wymaga zgody nauczyciela na opuszczenie utworzonej przez niego lekcji na nadzorowanym urządzeniu ucznia.

Dowiedz się więcej na temat wymagań aplikacji Klasa

Nowości w aplikacji Klasa 2.1

 • Kiedy nauczyciel kończy sesję lekcji, na nowym ekranie jest wyświetlane podsumowanie kolejnych działań ucznia, po czym następuje powrót nauczyciela do okna wyboru lekcji.
 • Funkcje przeciągania i upuszczania systemu iOS 11 umożliwiają udostępnianie adresów URL, dokumentów, obrazów i innych materiałów wybranym uczniom lub grupom.
 • Trzy nowe ograniczenia profilu konfiguracji umożliwiają ustawianie, konfigurowanie lub wymuszanie ustawień „Dołączanie do klas”, „Blokada aplikacji i urządzenia” i „AirPlay i podgląd ekranu” dla lekcji utworzonych przez nauczycieli. W ten sposób lekcje utworzone przez nauczyciela działają analogicznie jak te utworzone przez administratora.

Dowiedz się więcej na temat wymagań aplikacji Klasa

 

Nowości w aplikacji Klasa 2.0

 • Można tworzyć lekcje w aplikacji Klasa i zapraszać do nich uczniów znajdujących się w pobliżu.
 • Można udostępniać dokumenty i łącza na urządzeniach uczniów za pomocą funkcji AirDrop (zastępuje dodatek Classroom Share Extension).
 • Uczniowie mogą udostępniać dokumenty i łącza nauczycielowi za pomocą funkcji AirDrop.
 • Możliwe jest wyciszanie dźwięku na urządzeniach uczniów.

Dowiedz się więcej na temat wymagań aplikacji Klasa.

Nowości w aplikacji Klasa 1.1.2

 • Usunięto problem, który czasami uniemożliwiał aplikacji Klasa wykrycie urządzeń uczniów znajdujących się w pobliżu.

Wymagania dla aplikacji Klasa 1.1.2 można znaleźć w Pomocy aplikacji Klasa.

Nowości w aplikacji Klasa 1.1.1

 • Ulepszono obsługę urządzeń Apple TV chronionych przez hasło.
 • Można edytować grupę w trybie Slide Over lub Split View.
 • Dostępne jest filtrowanie aplikacji według nazw w oknie dialogowym czynności Otwórz aplikację.

Wymagania dla aplikacji Klasa 1.1.1 można znaleźć na stronie Pomocy aplikacji Klasa.

Nowości w aplikacji Klasa 1.1

 • Nowy dodatek Share Extension pozwala na wysyłanie łączy z przeglądarki Safari i innych aplikacji przy użyciu panelu wysyłania.
 • Można przechodzić do kursów iTunes U.
 • Możliwe jest dodawanie i usuwanie uczniów z grup tworzonych przez nauczyciela.

Wymagania dla aplikacji Klasa 1.1 można znaleźć w Pomocy aplikacji Klasa.

Informacje o aplikacji Klasa 1.0

Te funkcje zostały wprowadzone wraz z aplikacją Klasa 1.0.

Wymagania dla aplikacji Klasa 1.0. można znaleźć w Pomocy aplikacji Klasa.

Przypisywanie wspólnych iPadów uczniom

 • Po skonfigurowaniu aplikacja Klasa łączy się z urządzeniami uczniów znajdującymi się w pobliżu.
 • Aplikacja Klasa inteligentnie przypisuje właściwych uczniów do każdego wspólnego iPada na podstawie tego, którego urządzenia uczeń używał ostatnim razem.
 • Po zakończeniu pracy przez uczniów nauczyciel może łatwo wylogować ich, aby przygotować wspólne iPady na kolejne zajęcia.

Rozpoczynanie i wstrzymywanie pracy uczniów oraz kierowanie nią

 • Możliwe jest włączanie dowolnej aplikacji, witryny internetowej lub książki na urządzeniach uczniów przez stuknięcie.
 • Można zablokować urządzenie w celu wyświetlania wybranej aplikacji, aby pomóc uczniom w skupieniu się.
 • Blokowanie ekranu pozwala wstrzymać pracę lub przekierować uwagę uczniów.

Wyświetlanie tego, co widzą uczniowie, za pomocą widoku ekranu

 • Wyświetlanie wszystkich ekranów uczniów jednocześnie.
 • Koncentracja na ekranie jednego ucznia.
 • Uczniowie są informowani, kiedy ich ekrany są wyświetlane.

Udostępnianie pracy uczniów na klasowym urządzeniu Apple TV

 • Można pokazać wspaniałą pracę, którą wykonują uczniowie podczas zajęć.
 • Funkcja AirPlay pozwala bezprzewodowo pokazać ekran ucznia.
 • Uczniowie są informowani, kiedy ich ekrany są pokazywane.

Resetowanie zapomnianych haseł w klasie

 • Hasło zarządzanego konta Apple ID można zresetować bez kontaktowania się z działem informatycznym.

Organizowanie urządzeń uczniów przy użyciu grup

 • Aplikacja Klasa automatycznie tworzy grupy uczniów na podstawie używanych aplikacji.
 • Nauczyciele mogą tworzyć grupy, aby podzielić uczniów na zespoły projektowe.
 • Działania można wykonywać na całych grupach lub pojedynczych uczniach w grupie.

Świetne w użyciu zarówno z urządzeniami uczniów w trybie 1:1, jak i trybie Wspólny iPad

 • Wszystkie działania są wykonywane wyłącznie w ramach sieci lokalnej.
Data publikacji: