Dystrybucja zawartości wśród użytkowników za pośrednictwem programu zakupów grupowych (VPP)

Dowiedz się, jak wdrażać aplikacje i książki kupione za pośrednictwem programu zakupów grupowych (VPP).

W przypadku kupowania w sklepie VPP zawartości dla szkoły lub firmy zakupy można dystrybuować bezpośrednio wśród użytkowników na jeden z trzech sposobów: przypisywanie do użytkownika*, przypisywanie do urządzenia* lub użycie kodów wykupu.

* Przypisywanie do użytkownika i przypisywanie do urządzenia to typy zarządzanej dystrybucji. 

  Zarządzana dystrybucja
Kody wykupu
Przypisywanie do użytkownika Przypisywanie do urządzenia
Wymagania
  • iOS 7 lub nowszy
  • OS X Mavericks (wersja 10.9) lub nowszy
  • iOS 9 lub nowszy
  • OS X El Capitan (wersja 10.11) lub nowszy
Nie dotyczy
Dystrybucja aplikacji bezpłatnych†   
Dystrybucja aplikacji płatnych
Dystrybucja książek bezpłatnych    
Dystrybucja książek płatnych  
Dystrybucja realizowana za pomocą systemu zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM)††
Organizacja zachowuje prawo własności do aplikacji w razie ich wycofania lub ponownego przypisania  
Dostęp do aplikacji nie wymaga konta Apple ID    
Zawartość jest dostępna na wielu urządzeniach w historii zakupów  
Zawartość jest dostępna za pośrednictwem Chmury rodzinnej    
Użytkownicy końcowi mogą tworzyć i odtwarzać zakupy w aplikacjach†††  

† Aplikacje bezpłatne są dostępne w postaci kodów wykupu wyłącznie w przypadku niestandardowych aplikacji B2B.

†† Niektóre systemy MDM mogą obsługiwać dystrybucję zarządzaną i/lub kody wykupu. Więcej informacji o wymaganiach można uzyskać od dostawcy systemu MDM. 

††† Choć zakupy w programie nie są obsługiwane jako samodzielna zawartość, którą można kupić i rozpowszechniać w ramach programu VPP, użytkownicy końcowi mogą dokonywać zakupów i je odtwarzać w aplikacjach przypisanych do programu VPP, o ile aplikacje te nie są przypisane do urządzeń.

Migracja z kodów wykupu na zarządzaną dystrybucję

Jeśli obecnie używasz kodów wykupu, a chcesz używać zarządzanej dystrybucji, dowiedz się, jak migrować do zarządzanej dystrybucji.

Brak wyświetlania nowych zakupów VPP w rozwiązaniu MDM na potrzeby ich przypisania

Tokeny serwera VPP są ważne przez jeden rok kalendarzowy po ich wstępnym pobraniu. Przed upłynięciem tego roku należy przejść do sekcji podsumowania konta w sklepie VPP, aby uzyskać nowy token. Te czynności należy też wykonać po każdej zmianie hasła.

Używanie zarządzanej dystrybucji bez rozwiązania MDM

Apple udostępnia narzędzia Apple Configurator 2  i Profile Manager.* Dostępnych jest też wiele opcji innych producentów — zależnie od potrzeb konkretnej organizacji

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu urządzeniami, zobacz:

• Zarządzanie urządzeniami w edukacji

• Zarządzanie urządzeniami w biznesie

 

Niektóre aplikacje i książki mogą być niedostępne w określonych krajach lub regionach i zależnie od decyzji dewelopera. Sprawdź dostępność aplikacji i zawartości.

* W ramach systemu macOS Server.

Data publikacji: