Over de prestaties van iOS of iPadOS op uw iPhone, iPad of iPod touch

Probeer deze tips als uw iOS- of iPadOS-apparaat traag is of vastloopt.

De netwerkcondities controleren

Voor veel van de apps op uw apparaat is een internetverbinding vereist voor gebruik van het bijbehorende materiaal en andere functies. Het netwerk waarmee u verbonden bent, kan overbelast raken, bijvoorbeeld op een evenement waar veel mensen hetzelfde netwerk gebruiken. In dat geval kan het even duren voordat apps worden geopend of de inhoud ervan wordt weergegeven. Uw apparaat kan ook traag lijken wanneer u zich in een bewegend voertuig bevindt waardoor het apparaat herhaaldelijk verbinding moet maken met nieuwe gsm-masten.

Zelfs wanneer uw apparaat aangeeft dat het signaal sterk is, moet u mogelijk even wachten, het opnieuw proberen op een andere locatie of een beschikbare wifiverbinding gebruiken. Neem contact op met uw aanbieder als de problemen met de snelheid, beschikbaarheid of prestaties van de mobiele data op meerdere locaties aan blijven houden.

Meer informatie over mobiele data.

Een app stoppen die niet reageert

Als een app niet reageert of vastloopt, moet u deze mogelijk geforceerd stoppen en vervolgens opnieuw openen.*

  1. Op een iPhone X of nieuwer of een iPad veegt u op het beginscherm omhoog vanaf de onderkant van het scherm en stopt u even in het midden van het scherm. Klik op een iPhone 8 of ouder dubbel op de thuisknop om de meest recent gebruikte apps weer te geven.
  2. Veeg naar rechts of naar links om de app te zoeken die u wilt stoppen.  
  3. Veeg de voorvertoning van de app omhoog om de app te stoppen. 

*Onder normale omstandigheden is het niet nodig om apps geforceerd te stoppen en laat dit uw apparaat niet sneller werken. Het duurt zelfs langer om een app te openen nadat deze geforceerd is gestopt, omdat alle gegevens opnieuw moeten worden geladen in de app.

Lees wat u moet doen als een app herhaaldelijk niet reageert.

Voor voldoende opslagruimte zorgen

Als er niet veel opslagruimte meer is op uw apparaat, wordt er in iOS en iPadOS automatisch ruimte vrijgemaakt wanneer u een app installeert, iOS of iPadOS bijwerkt, muziek downloadt, video's opneemt, enzovoort. Er worden alleen items verwijderd die opnieuw kunnen worden gedownload of die niet meer nodig zijn. 

U kunt de opslagruimte van uw apparaat controleren in 'Instellingen' > 'Algemeen' > '[Apparaat]-opslag'. Probeer voor de beste prestaties ten minste 1 GB aan opslagruimte vrij te houden. Als de beschikbare opslagruimte consequent minder dan 1 GB bedraagt, kan uw apparaat trager worden aangezien iOS herhaaldelijk ruimte vrij moet maken voor nieuwe inhoud.

Als u ruimte moet vrijmaken op uw apparaat, volgt u deze stappen om de in iOS en iPadOS ingebouwde aanbevelingen voor opslagruimtebesparing in te schakelen:

  1. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > '[Apparaat]-opslag' en lees de eventuele aanbevelingen van iOS en iPadOS.
  2. Tik op 'Schakel in' om een aanbeveling in te schakelen of tik op de titel van een aanbeveling om te bekijken welke inhoud u kunt verwijderen.

Als er geen aanbevelingen worden weergegeven, of als u nog meer ruimte moet vrijmaken, kunt u de apps op uw apparaat bekijken. De apps en de ruimte die ze in beslag nemen, vindt u ook op het scherm '[Apparaat]-opslag'.

Tik op een app en kies uit de volgende opties:

  • de app opruimen, wat ruimte vrijmaakt die door de app in beslag wordt genomen, maar de bijbehorende gegevens op het apparaat behoudt.
  • de app en bijbehorende gegevens verwijderen.
  • Afhankelijk van de app kunt u mogelijk bepaalde documenten en gegevens van de app verwijderen.

Meer manieren om uw opslagruimte te optimaliseren.

De energiebesparingsmodus uit laten wanneer u deze niet nodig hebt

De energiebesparingsmodus is een iPhone- en iPad-functie die de gebruiksduur van de batterij verlengt, door de hoeveelheid energie die uw apparaat gebruikt te verminderen. In de energiebesparingsmodus worden sommige functies uitgeschakeld en kan het langer duren voordat sommige taken worden voltooid. Als het batterijsymbool geel is, is de energiebesparingsmodus ingeschakeld. 

Als u uw iPhone of iPad wilt gebruiken zonder energieverbruiksrestricties, kunt u overwegen de energiebesparingsmodus uit te laten. U kunt de energiebesparingsmodus in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Batterij'.

Meer informatie over de energiebesparingsmodus.

Voorkomen dat uw apparaat te warm of te koud wordt

iOS of iPadOS past de prestaties van uw apparaat aan als het te warm wordt door externe omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het apparaat wordt achtergelaten in een hete auto of gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Breng het apparaat naar een koelere locatie en laat het afkoelen. 

Ook zeer lage temperaturen kunnen uw apparaat trager maken. Als uw apparaat langzaam is nadat het is blootgesteld aan lage temperaturen, brengt u het apparaat naar een warmere locatie.

Meer informatie over aanvaardbare bedrijfstemperaturen.

De batterijconditie bekijken

Alle oplaadbare batterijen zijn verbruikbare componenten die minder effectief worden naarmate ze chemisch verouderen. In de loop van de tijd verminderen de capaciteit en het piekvermogen van de oplaadbare batterijen in alle iPhone-modellen en moeten deze uiteindelijk worden vervangen. iOS kan de batterijconditie weergeven en aanbevelen of de iPhone-batterij vervangen moet worden. Ga naar 'Instellingen' > 'Batterij' en tik op 'Batterijconditie'. 'Batterijconditie' is alleen beschikbaar op iPhones.

Controleer uw iPhone-batterij.

Meer hulp

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: