Een iPod touch herstarten

Lees hier hoe u een iPod touch uitschakelt en weer inschakelt.

Een iPod touch herstarten

  1. Houd de bovenste knop ingedrukt tot de schuifknop 'Zet uit' verschijnt.
  2. Versleep de schuifknop en wacht 30 seconden totdat het apparaat is uitgeschakeld.
  3. Om het apparaat weer in te schakelen, houdt u de bovenste knop ingedrukt tot u het Apple logo ziet.

Als een iOS-apparaat is vastgelopen of niet kan worden ingeschakeld

Publicatiedatum: