De batterij en de prestaties van de iPhone

Ontdek welke impact de batterij heeft op de prestaties van uw iPhone.

Uw iPhone is ontworpen om een ervaring te bieden die eenvoudig en gemakkelijk in het gebruik is. Dit is alleen mogelijk door een combinatie van geavanceerde technologieën en professionele engineering. Een belangrijk onderdeel van technologie hangt samen met de batterij en de prestaties. Batterijen zijn een complexe technologie. Er zijn verschillende variabelen die van invloed zijn op de prestaties van de batterij en de iPhone. Alle oplaadbare batterijen zijn verbruikbare onderdelen met een beperkte levensduur. De capaciteit en prestaties nemen in de loop van de tijd af, waardoor de batterij moet worden vervangen. Naarmate een batterij ouder wordt, kan dit ook gevolgen hebben voor de prestaties van de iPhone. Lees verder voor meer informatie.

Over lithium-ionbatterijen

iPhone-batterijen maken gebruik van de lithium-iontechnologie. Lithium-ionbatterijen zijn beter dan de oudere generaties batterijtechnologie, omdat ze sneller opladen, langer meegaan en een hogere vermogensdichtheid hebben. Ze bieden dus een langere gebruiksduur in een lichtere verpakking. Oplaadbare lithium-ionbatterijen zijn momenteel de beste technologie voor uw apparaat. Lees meer over lithium-ionbatterijen.

De batterijprestaties maximaliseren

De 'gebruiksduur' is de tijd dat een apparaat kan worden gebruikt voordat het opnieuw moet worden opgeladen. De 'levensduur' is de tijd dat u een batterij kunt gebruiken voordat deze moet worden vervangen. De gebruiks- en levensduur van de batterij hangen onder meer af van de dingen die u doet met uw apparaat. Hier volgen enkele tips die u kunnen helpen, ongeacht hoe u uw apparaat gebruikt. De levensduur van een batterij houdt verband met de 'chemische leeftijd' van de batterij. Dit is iets anders dan alleen de ouderdom. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals het aantal oplaadcycli en de behandeling van de batterij. Lees de volgende tips voor optimale prestaties en een langere levensduur van de batterij. Bijvoorbeeld: houd de iPhone half opgeladen wanneer u deze voor een langere tijd opslaat. U kunt de iPhone ook beter niet gedurende lange tijd opladen of achterlaten in een hete omgeving (bijvoorbeeld bij blootstelling aan direct zonlicht).

Wanneer batterijen chemisch verouderen

Alle oplaadbare batterijen zijn verbruikbare componenten die minder effectief worden naarmate ze chemisch verouderen. 

Naarmate lithium-ionbatterijen chemisch ouder worden, vermindert de hoeveelheid lading die ze kunnen vasthouden, wat ertoe leidt dat een apparaat steeds sneller opnieuw moet worden opgeladen. Hiernaar kan worden verwezen als de maximumcapaciteit van de batterij, oftewel de gemeten batterijcapaciteit in vergelijking met toen de batterij nieuw was. Verder kan het vermogen van een batterij om onmiddellijk maximale prestaties te leveren, oftewel de 'stroompiek', minder worden. Een telefoon kan alleen naar behoren werken als de batterij de elektronica onmiddellijk van stroom kan voorzien. De impedantie van een batterij is een van de eigenschappen die van invloed is op deze onmiddellijke stroomvoorziening. Een batterij met een hoge impedantie kan het systeem mogelijk niet van voldoende stroom voorzien. Een batterij met een hogere chemische leeftijd kan een hogere impedantie hebben. De impedantie van een batterij neemt tijdelijk toe wanneer de batterij weinig lading heeft en in een omgeving met een lage temperatuur. In combinatie met een hoge chemische leeftijd zal de impedantie nog meer toenemen. Alle op de markt verkrijgbare lithium-ionbatterijen hebben deze eigenschappen die verband houden met de chemie van de batterij.

Wanneer stroom wordt afgenomen van een batterij met een hogere impedantie, neemt de spanning van de batterij sterker af. Voor een goede werking van elektronische componenten is een minimale spanning vereist. Dit geldt bijvoorbeeld voor de interne opslag van het apparaat, de stroomcircuits en de batterij zelf. Het energiebeheersysteem bepaalt in hoeverre de batterij in staat is deze stroom te leveren en beheert de taken die nodig zijn om een goede werking te waarborgen. Wanneer de goede werking niet meer kan worden ondersteund met de volledige capaciteit van het energiebeheersysteem, schakelt het systeem het apparaat uit om de elektronische componenten te beschermen. Deze uitschakeling is opzettelijk ingebouwd voor het apparaat, maar kan onverwacht zijn voor de gebruiker.

Onverwachte uitschakeling voorkomen

Onverwachte uitschakeling doet zich vaker voor als de batterij weinig lading of een hoge chemische leeftijd heeft, of in het geval van lage temperaturen. In extreme gevallen kan het voorkomen dat het apparaat zo vaak wordt uitgeschakeld dat het onbetrouwbaar of onbruikbaar wordt. Voor de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1e generatie), iPhone 7 en iPhone 7 Plus beheert iOS prestatiepieken dynamisch om te verhinderen dat het apparaat onverwacht afsluit, zodat de iPhone nog steeds kan worden gebruikt. Deze energiebeheerfunctie is specifiek voor iPhone en is niet verwerkt in andere Apple producten. De iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X bevatten deze functie vanaf iOS 12.1. De iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR bevatten deze functie vanaf iOS 13.1. Het effect van energiebeheer op deze nieuwere modellen kan minder merkbaar zijn door het geavanceerde hardware- en softwareontwerp.

Dit energiebeheer is gebaseerd op een combinatie van de temperatuur van het apparaat, en de oplaadstatus en impedantie van de batterij. De maximale prestaties van bepaalde systeemcomponenten, zoals de CPU en GPU, zullen alleen dynamisch worden beheerd door iOS als dit is vereist voor de genoemde variabelen. Op die manier worden de taken van het apparaat automatisch gebalanceerd, zodat de systeemtaken soepeler worden verdeeld en snelle gelijktijdige prestatiepieken worden voorkomen. Soms merken gebruikers geen verschil in de dagelijkse prestaties van een apparaat. In hoeverre wijzigingen waarneembaar zijn, hangt af van de mate van energiebeheer die is vereist voor een bepaald apparaat.

Wanneer meer extreme vormen van dit energiebeheer vereist zijn, merkt de gebruiker mogelijk effecten zoals:

 • Langere wachttijd voordat apps worden gestart
 • Lagere beeldsnelheid tijdens het scrollen
 • Minder achtergrondverlichting (deze instelling kan worden overschreven in het bedieningspaneel)
 • Tot 3 dB minder luidsprekervolume
 • Geleidelijke afname van de beeldsnelheid in bepaalde apps
 • In extreme gevallen wordt de flitser uitgeschakeld (zoals aangegeven in de gebruikersinterface van de camera)
 • Apps die op de achtergrond worden ververst, moeten mogelijk opnieuw worden geladen wanneer ze worden gestart

Veel belangrijke onderdelen worden niet beïnvloed door deze energiebeheerfunctie. Bijvoorbeeld:

 • Kwaliteit van mobiele telefoongesprekken en doorvoerprestaties van netwerken
 • Kwaliteit van gemaakte foto's en video's
 • Gps-prestaties
 • Nauwkeurigheid van locatiebepaling
 • Sensoren zoals gyroscoop, versnellingsmeter, barometer
 • Apple Pay

Als de batterij weinig lading heeft en in het geval van lage temperaturen, zijn de wijzigingen van het energiebeheer slechts tijdelijk. Als de batterij van een apparaat chemisch is verouderd, kunnen de wijzigingen van het energiebeheer langduriger zijn. Dit komt omdat alle oplaadbare batterijen verbruikbare onderdelen zijn met een beperkte levensduur, die uiteindelijk moeten worden vervangen. Als u hier last van hebt en de apparaatprestaties wilt verbeteren, kunt u overwegen de batterij van uw apparaat te vervangen.

Voor iOS 11.3 en hoger

In iOS 11.3 en hoger is deze energiebeheerfunctie verbeterd door periodiek het energiebeheerniveau te beoordelen dat noodzakelijk is om onverwacht uitschakelen te voorkomen. Als de batterijconditie de geobserveerde vereisten voor een stroompiek kan ondersteunen, wordt de hoeveelheid energiebeheer verlaagd. Als zich weer een onverwachte uitschakeling voordoet, wordt het energiebeheer verhoogd. Deze beoordeling vindt continu plaats, wat een adaptiever energiebeheer mogelijk maakt.

De iPhone 8 en nieuwere modellen gebruiken een geavanceerder hardware- en softwareontwerp dat een nauwkeuriger schatting geeft van zowel de voedingsbehoeften als de voedingscapaciteit van de batterij om de algehele systeemprestaties te maximaliseren. Dit maakt een ander energiebeheersysteem mogelijk waardoor iOS nauwkeuriger kan anticiperen op een onverwachte uitschakeling en deze kan voorkomen. Hierdoor kan het effect van energiebeheer minder merkbaar zijn op de iPhone 8 en nieuwer. In de loop van de tijd verminderen de capaciteit en het piekvermogen van de oplaadbare batterijen in alle iPhone-modellen en moeten deze uiteindelijk worden vervangen.


Batterijconditie

Op de iPhone 6 en nieuwer zijn in iOS 11.3 en hoger nieuwe functies toegevoegd die de batterijconditie aangeven en aanbevelen of een batterij moet worden vervangen. Deze zijn te vinden in 'Instellingen' > 'Batterij' > 'Batterijconditie'.

Verder kunnen gebruikers zien of de energiebeheerfunctie die de maximale prestaties dynamisch beheert om onverwachte uitschakelingen te verhinderen, is ingeschakeld en kunnen ze ervoor kiezen om deze functie uit te schakelen. Deze voorziening wordt alleen ingeschakeld wanneer zich voor de eerste keer een onverwachte uitschakeling heeft voorgedaan op een apparaat met een batterij die verminderd vermogen heeft om maximale directe stroom te leveren. Deze functie is van toepassing op de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1e generatie), iPhone 7 en iPhone 7 Plus. De iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X bevatten deze functie vanaf iOS 12.1. De iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR bevatten deze functie vanaf iOS 13.1. Het effect van energiebeheer op deze nieuwere modellen kan minder merkbaar zijn dankzij het geavanceerdere hardware- en softwareontwerp.

(Opmerking: op apparaten die worden bijgewerkt vanaf iOS 11.2.6 of lager, is de energiebeheerfunctie in eerste instantie uitgeschakeld; de functie wordt opnieuw ingeschakeld als het apparaat onverwacht wordt uitgeschakeld.)

Alle iPhone-modellen beschikken over essentieel energiebeheer om ervoor te zorgen dat de batterij en het algehele systeem werken volgens ontwerp en dat interne componenten zijn beveiligd. Hieronder valt gedrag in hoge of lage temperaturen, evenals intern voltagebeheer. Dit type energiebeheer is vereist voor veiligheid en verwachte functionering, en kan niet worden uitgeschakeld.

De maximumcapaciteit van de batterij

In het scherm 'Batterijconditie' vindt u informatie over de maximale batterijcapaciteit en de piekprestaties. 

Bij de maximale batterijcapaciteit wordt de batterijcapaciteit van het apparaat gemeten in vergelijking met toen de batterij nieuw was. Batterijen hebben steeds minder capaciteit naarmate de batterij chemisch veroudert, waardoor ze steeds vaker moeten worden opgeladen. Als er langere tijd is verstreken tussen het moment waarop een iPhone is gemaakt en het moment waarop de iPhone wordt geactiveerd, kan de capaciteit van de batterij iets lager zijn dan 100%.

Een normale batterij is ontworpen om tot 80% van de oorspronkelijke capaciteit vast te houden bij 500 volledige oplaadcycli bij normaal gebruik. De eenjarige garantie dekt onderhoud aan de batterij als deze defect is. Als de batterij buiten de garantie valt, biedt Apple batterijservice aan tegen een vergoeding. Lees meer over oplaadcycli.

Naarmate de batterijconditie minder wordt, wordt ook het vermogen om maximale prestaties te leveren minder. Het scherm 'Batterijconditie' bevat een gedeelte 'Piekprestaties' waar de volgende berichten kunnen worden weergegeven.

Prestaties zijn normaal

Wanneer de toestand van de batterij normale piekprestaties kan ondersteunen en als de energiebeheerfuncties niet zijn toegepast, ziet u dit bericht:

Je batterij ondersteunt momenteel normale piekprestaties.

Energiebeheer toegepast

Wanneer de energiebeheerfuncties zijn toegepast, ziet u dit bericht:

Deze iPhone is onverwacht uitgeschakeld omdat de batterij de benodigde stroompiek niet kon leveren. De energiebeheerfunctie is toegepast om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Schakel uit…

Als u energiebeheer uitschakelt, kunt u het niet meer inschakelen. Het wordt weer automatisch ingeschakeld wanneer zich een onverwachte uitschakeling voordoet. De optie 'Schakel uit' is dan ook beschikbaar.

Batterijconditie onbekend

Als iOS de batterijconditie van het apparaat niet kan bepalen, ziet u dit bericht:

Deze iPhone kan de batterijconditie niet bepalen. Een erkende Apple serviceprovider kan de batterij repareren. Meer info over serviceopties…

Dit kan worden veroorzaakt door een onjuist geïnstalleerde batterij of een onbekend batterijonderdeel.

Energiebeheer uitgeschakeld

Als u de toegepaste energiebeheerfunctie uitschakelt, ziet u dit bericht:

Deze iPhone is onverwacht uitgeschakeld omdat de batterij de benodigde stroompiek niet kon leveren. Je hebt de energiebeheerfunctie handmatig uitgeschakeld.

Als het apparaat nog een onverwachte uitschakeling ervaart, worden de energiebeheerfuncties opnieuw toegepast. De optie 'Schakel uit' is dan ook beschikbaar.

Batterijconditie verslechterd

Als de batterijconditie aanzienlijk is verslechterd, wordt het volgende bericht ook weergegeven:

De conditie van je batterij is aanzienlijk verminderd. Een erkende Apple serviceprovider kan de batterij vervangen om volledige prestaties en capaciteit te herstellen. Meer info over serviceopties…

Dit bericht duidt niet op een veiligheidsprobleem. U kunt uw batterij nog steeds gebruiken. U kunt echter wel meer merkbare problemen met de batterij en prestaties ervaren. Een nieuwe vervangende batterij verbetert uw ervaring. Meer informatie over serviceopties.

Belangrijk batterijbericht

Als u het onderstaande bericht ziet, betekent dit dat de batterij in uw iPhone niet kan worden gecontroleerd. Dit bericht is van toepassing op de iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR en nieuwer.

Er kan niet worden gecontroleerd of deze iPhone een originele Apple batterij heeft. Er is geen informatie beschikbaar over de conditie van deze batterij. Meer informatie...

De gemelde informatie over de batterijconditie is niet beschikbaar. Neem contact op met een erkende Apple serviceprovider om de batterij te laten controleren. Meer informatie over serviceopties.

Meer informatie over dit bericht zoals het op de iPhone 11 en iPhone 11 Pro wordt weergegeven.

Meer hulp

Als de prestaties van uw apparaat worden beïnvloed door een verouderde batterij en u hulp wilt bij een batterijvervanging, neemt u contact op met Apple Support voor serviceopties.

Lees meer over reparatie en recycling van de batterij.

Herkalibratie van de meldingen over de batterijconditie op iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max

iOS 14.5 en hoger omvat een update waarmee het meldsysteem van de batterijconditie de maximumcapaciteit en piekprestaties van de batterij opnieuw kalibreert op de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max om onnauwkeurige schattingen van de batterijconditie voor sommige gebruikers te verhelpen.

Meer informatie over herkalibratie van de meldingen over de batterijconditie in iOS 14.5.

Publicatiedatum: