macOS High Sierra

Ongewenste verbindingen verhinderen met een firewall

Een firewall kan je Mac beschermen tegen ongewenst contact met andere computers wanneer je bent verbonden met het internet of een netwerk. Voor bepaalde voorzieningen en programma's kan echter wel toegang via de firewall worden toegestaan. Bijvoorbeeld:

 • Als je een voorziening voor het delen van gegevens of bronnen inschakelt, zoals bestandsdeling, opent macOS een bepaalde poort via welke deze voorziening kan communiceren.

 • Een programma of voorziening op een andere computer kan toestemming vragen voor toegang via de firewall en deze toegang ook krijgen. Een andere mogelijkheid is dat een vertrouwd certificaat wordt verstrekt op basis waarvan toegang wordt verkregen.

Voor meer controle kun je programma's en voorzieningen selecteren en aangeven of ze toegang via de firewall mogen hebben.

Firewallbeveiliging inschakelen

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Beveiliging en privacy' en klik vervolgens op 'Firewall'.

  Open het paneel 'Firewall'

 2. Klik op het hangslot  om het te ontgrendelen en typ vervolgens de naam en het wachtwoord van een beheerder.

 3. Klik op 'Schakel firewall in'.

 4. Om aanvullende beveiligingsinstellingen op te geven, klik je op 'Firewallopties' en voer je een of meer van de volgende stappen uit:

  • Instellen dat alleen bepaalde programma's en voorzieningen verbinding mogen maken: Klik op de knop met het plusteken  en selecteer het programma of de voorziening in het dialoogvenster dat verschijnt.

  • Instellen dat alleen essentiële programma's en voorzieningen verbinding mogen maken: Schakel het aankruisvak 'Blokkeer alle inkomende verbindingen' in.

  • Sta automatisch toe dat ingebouwde software inkomende verbindingen ontvangt: Schakel het aankruisvak 'Sta automatisch toe dat ingebouwde software inkomende verbindingen ontvangt' in.

  • Sta automatisch toe dat gedownloade ondertekende software inkomende verbindingen ontvangt: Schakel het aankruisvak 'Sta automatisch toe dat gedownloade ondertekende software inkomende verbindingen ontvangt' in.

  • De Stealth-modus inschakelen om je Mac moeilijker detecteerbaar te maken voor hackers en malware: Schakel het aankruisvak 'Activeer Stealth-modus' in.

Firewalltoegang voor voorzieningen en programma's instellen

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Beveiliging en privacy' en klik vervolgens op 'Firewall'.

  Open het paneel 'Firewall'

 2. Klik op het hangslot  om het te ontgrendelen en typ vervolgens de naam en het wachtwoord van een beheerder.

 3. Klik op 'Firewallopties'.

  Als je de knop 'Firewallopties' niet kunt kiezen, klik je eerst op 'Schakel firewall in' om de firewall voor je Mac in te schakelen.

 4. Klik op de knop met het plusteken  onder de lijst met voorzieningen en selecteer vervolgens de voorzieningen of programma's die je wilt toevoegen. Nadat je een programma hebt toegevoegd, klik je op de pijlen om verbindingen via de firewall toe te staan of te blokkeren.

  Wanneer een programma niet door de firewall wordt doorgelaten, kan dit de werking van het programma of van andere software die van dat programma afhankelijk is verhinderen of verstoren.

  Belangrijk: Bepaalde programma's die niet in de lijst staan, hebben mogelijk toegang via de firewall. Dit kunnen systeemprogramma's, -voorzieningen en -processen zijn, maar ook programma's met een digitale handtekening die automatisch door andere programma's worden geopend. Om de toegang voor deze programma's te blokkeren, voeg je ze aan de lijst toe.

  Wanneer je Mac detecteert dat er wordt geprobeerd verbinding te maken met een programma dat je niet aan de lijst hebt toegevoegd en waaraan je geen toegang hebt verleend, verschijnt er een dialoogvenster met de vraag of je de verbinding via het netwerk of het internet wilt toestaan of blokkeren. Als je niets doet, blijft het bericht op het scherm staan en worden alle pogingen om verbinding met het programma te maken geblokkeerd.