Brug af Lydkontrol i iTunes til at gøre lydstyrken for sange konsekvent

Slå Lydkontrol til i iTunes for at afspille alle dine sange med samme lydstyrke.

Når Lydkontrol er slået til, scanner iTunes sangene i dit bibliotek og samler oplysninger om deres afspilningsstyrke. Når du føjer nye sange til biblioteket, indsamler iTunes disse oplysninger i baggrunden. Disse data arkiveres enten i ID3-mærket "normaliseringsoplysninger" for sangen eller i dit iTunes-musikbibliotek. Lyddataene i dine musikarkiver ændres aldrig. Hvis du koder eller kopierer en sang fra en cd, arkiverer iTunes lydkontrolniveauet i sangens ID3-mærker.

Når Lydkontrol er slået fra, ignorerer iTunes arkiverede data for Lydkontrol for de enkelte sange, men dataene fjernes ikke fra iTunes-musikbiblioteket eller ID3-mærkerne.

Sådan slås Lydkontrol til

  1. Åbn iTunes på computeren.
  2. Mac-computer: Gå til menulinjen øverst på skærmen, og vælg iTunes > Indstillinger.
    Windows: Gå til menulinjen øverst i iTunes-vinduet, og vælg Rediger > Indstillinger.
  3. Klik på fanen Afspilning.
  4. Vælg Lydkontrol.
  5. Klik på OK.

Lydkontrol kan bruges med arkiver af typen .mp3, .AAC, .wav og .aiff.

Stigninger i lydstyrken ved afspilning bruger den indbyggede begrænsning i iTunes til at beskytte mod lydudfald.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: