10,5palcový iPad Pro, 12,9palcový iPad Pro 2. generace, iPad Air 3. generace a iPad mini 5. generace

Uživatelská příručka pro iPad

Všechno, co potřebujete vědět o iPadu

Uzamčená obrazovka s pruhem u dolního okraje, který naznačuje, že můžete od dolního okraje přejet prstem nahoru

Přivítejte budoucnost už teď

Nový iPad má obrazovku bez okrajů, kterou odemknete pouhým pohledem a můžete se na ní pohybovat pomocí známých gest.

Seznamte se s novým iPadem Pro

Poznámka otevřená v aplikaci Poznámky. Nahoře se zobrazuje zadaný název „Části buňky“. Pod názvem následuje očíslovaný seznam částí buňky, například „plazmatická membrána“, „cytoplazma“, „mitochondrie“ a „ribozomy“. Za tímto seznamem se nachází náčrtek rostlinné buňky a pod ním zadané poznámky. V dolní části obrazovky je vidět klávesnice.

Pracujte ve škole chytře

Na iPadu můžete ve škole spolupracovat se spolužáky, vkládat do svých poznámek kresby a náčrtky a používat více svých oblíbených aplikací najednou.

Učte se rychleji

V Nastavení je vybraná volba Čas u obrazovky. Na pravé straně se zobrazuje zpráva o aktivitě vygenerovaná aplikací Čas u obrazovky. V horní části zprávy lze zvolit přehled za dnešek nebo za posledních 7 dní. Volba „Posledních 7 dní“ je vybraná. Zpráva začíná grafem, který ukazuje, kolik času uživatel každý den v týdnu strávil u her, zábavy a sociálních sítí. Za grafem následuje oddíl Omezení, ve kterém můžete nastavit časové limity pro hry, aplikace a sociální sítě. Pod tímto oddílem se nachází seznam nejpoužívanějších aplikací. Na konci zprávy je uvedeno, kolikrát celkem vzal uživatel zařízení do ruky.

Nastavte svému dítěti funkci „Čas u obrazovky“

Funkce „Čas u obrazovky“ vám pomůže získat představu o tom, jak vaše dítě tráví čas se svými zařízeními. Umožní vám zobrazit zprávy o aktivitě a nastavovat limity pro aplikace.

Zjistěte, jak vaše dítě tráví na iPadu čas

Aplikace FaceTime s probíhajícím hovorem

Dopřejte si odpočinek po náročném dni

Na iPadu se můžete spojit s přáteli, začíst se do dobré knížky, založit si skicák a mnoho dalšího.

Relaxujte s iPadem

Chcete‑li procházet uživatelskou příručku k iPadu, klikněte na volbu Obsah na začátku stránky.

Pokud potřebujete další pomoc, navštivte webové stránky podpory pro iPad.