บริการช่วยเหลือ iCloud

ค้นหาเพื่อนๆ อุปกรณ์ หรือไฟล์ของคุณ

เตือนความจำ ปฏิทิน รายชื่อ และอื่นๆ

เตือนความจำ

เมื่อใช้แอพเตือนความจำบน iOS 13 และ iPadOS คุณจะสามารถสร้างรายการเตือนความจำที่มีงานย่อยและเอกสารแนบได้ รวมถึงตั้งการเตือนโดยอิงตามเวลาและตำแหน่งที่ตั้งได้ อีกทั้งคุณยังสามารถรับการเตือนเมื่อส่งข้อความหาผู้อื่นได้อีกด้วย

การล็อคการเข้าใช้เครื่อง

ตรวจสอบสถานะระบบ