บริการช่วยเหลือ iCloud

iCloud. สำหรับเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย และแชร์ได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลสำรอง iCloud

หากคุณสำรองข้อมูล iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณจะมีสำเนาข้อมูลของคุณเก็บไว้ใช้ในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณได้รับการเปลี่ยนใหม่ สูญหาย หรือเสียหาย

iCloud Drive

iCloud Drive จัดเก็บไฟล์ของคุณอย่างปลอดภัย คุณจึงสามารถเข้าถึงและแชร์ไฟล์เหล่านั้นได้ในแอพไฟล์บน iPhone และ iPad จาก Finder บน Mac และจาก iCloud สำหรับ Windows บน PC ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์เครื่องใด คุณก็จะมีไฟล์ที่อัพเดทเสมอ

ปฏิทิน รายชื่อ และอื่นๆ

การล็อคการเข้าใช้เครื่อง

ตรวจสอบสถานะระบบ