จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างหรือซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มได้อย่างง่ายดาย

เมื่อคุณตั้งค่า iCloud คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 5 GB โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวสำหรับข้อมูลสำรอง iCloud เพื่อจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอไว้ในรูปภาพ iCloud รวมถึงเพื่อให้เอกสารต่างๆ อัพเดทตรงกันอยู่เสมอใน iCloud Drive คุณยังสามารถเพิ่มพื้นที่ว่าง หรือซื้อพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud เพิ่ม ได้ทุกเมื่อ โดยแผนจะเริ่มต้นที่ 50 GB ในราคา $0.99 (USD) ต่อเดือน หากคุณเลือกแผน 200 GB หรือ 2 TB คุณสามารถแชร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลกับครอบครัวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนและราคาในภูมิภาคของคุณ

ดูว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud อยู่เท่าใด

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้
  • หากคุณใช้ iOS 10.3 ขึ้นไป ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud แตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud หรือจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
  • หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 • ใน Mac ของคุณ ให้ไปที่  > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นคลิกจัดการ
 • บน PC ให้เปิด iCloud สำหรับ Windows

เพิ่มพื้นที่ว่างใน iCloud ให้มากขึ้น

หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เต็มแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะไม่สำรองข้อมูลไปยัง iCloud รูปภาพและวิดีโอใหม่ก็จะไม่อัพโหลดไปยังรูปภาพ iCloud และ iCloud Drive หรือแอพ iCloud อื่นๆ และข้อความตัวอักษรบนอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะไม่อัพเดทเช่นกัน และคุณจะไม่สามารถรับหรือส่งอีเมลต่างๆ ด้วยที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณได้

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน iCloud ได้ด้วยการลบคอนเทนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ ก่อนที่คุณจะลบข้อมูลใดก็ตาม คุณควรเก็บถาวรหรือทำสำเนาข้อมูลที่คุณเก็บไว้ใน iCloud ของคุณ

จัดการข้อมูลสำรอง iCloud ของคุณ

เมื่อคุณสำรองข้อมูล iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยัง iCloud ข้อมูลที่สำคัญที่สุดบนอุปกรณ์ของคุณจะถูกสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลสำรองนี้จะรวมถึงเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ iCloud สำรองข้อมูล

คุณสามารถลดขนาดของข้อมูลสำรอง iCloud ของคุณและเพิ่มพื้นที่ว่างใน iCloud ได้ เมื่อคุณปิดการสำรองข้อมูลสำหรับแอพที่คุณไม่ได้ใช้หรือลบข้อมูลสำรองเก่าใน iCloud ออก

เลือกแอพเพื่อสำรองข้อมูล

แอพ iOS หลายๆ แอพจะสำรองข้อมูลไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณติดตั้งแอพเหล่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนได้ว่าจะให้แอพใดสำรองข้อมูลและลบข้อมูลสำรองที่มีอยู่แล้วออกจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ ใช้ขั้นตอนเหล่านี้บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

iOS 10.3 ขึ้นไป:

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud
 2. หากคุณใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า ให้แตะจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล > ข้อมูลสำรอง หากคุณใช้ iOS 10.3 ให้แตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud > จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
 3. แตะชื่อของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้
 4. ที่ด้านล่างเลือกข้อมูลเพื่อสำรองข้อมูล ให้ปิดแอพใดๆ ก็ตามที่คุณไม่ต้องการสำรองข้อมูล
 5. เลือกปิดและลบ

iOS 10.2 หรือก่อนหน้า:

 1. ไปที่การตั้งค่า > iCloud > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล > จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 2. แตะชื่อของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้ 
 3. ภายใต้ ตัวเลือกข้อมูลสำรอง ให้ปิดแอพที่คุณไม่ต้องการสำรองข้อมูล 
 4. เลือกปิดและลบ

เมื่อคุณมั่นใจแล้วว่าคุณต้องการปิดและลบแอพ ให้ปิดข้อมูลสำรอง iCloud สำหรับแอพดังกล่าวแล้วลบข้อมูลทั้งหมดของแอพนั้นออกจาก iCloud

แอพบางแอพจะสำรองข้อมูลไว้อยู่เสมอ ซึ่งคุณไม่สามารถปิดได้

ลบข้อมูลสำรองแล้วปิดข้อมูลสำรอง iCloud สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

iPhone, iPad และ iPod touch

iOS 10.3 ขึ้นไป:

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud
 2. หากคุณใช้ iOS 11 ให้แตะจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล > ข้อมูลสำรอง หากคุณใช้ iOS 10.3 ให้แตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud > จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
 3. แตะชื่อของอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่ 
 4. แตะลบข้อมูลสำรอง > ปิดและลบ

iOS 10.2 หรือก่อนหน้า:

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล & iCloud
 2. ใต้ iCloud ให้แตะ จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 3. แตะชื่อของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้ [เช่น (ชื่ออุปกรณ์) (ประเภทอุปกรณ์) เครื่องนี้]
 4. แตะลบข้อมูลสำรอง > ปิดและลบ

 เมื่อคุณลบข้อมูลสำรอง การสำรองข้อมูล iCloud ของ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณจะถูกปิดด้วยเช่นกัน

Mac

 1. ไปที่  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud
 2. คลิกจัดการ และเลือกข้อมูลสำรอง
 3. เลือกหนึ่งในข้อมูลสำรองของอุปกรณ์ จากนั้นคลิกลบ หากคุณต้องการปิดการสำรองข้อมูลและลบข้อมูลสำรองทั้งหมดของอุปกรณ์จาก iCloud เมื่อระบบขอให้คุณยืนยัน ให้เลือก ลบ
 4. เมื่อคุณลบข้อมูลสำรอง iCloud จะปิดการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณด้วย

PC ที่ใช้ Windows

 1. เปิด iCloud สำหรับ Windows
 2. คลิก พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 3. เลือกข้อมูลสำรองจากรายการที่มีอยู่
 4. เลือกหนึ่งในข้อมูลสำรองของอุปกรณ์ จากนั้นคลิกลบ หากคุณต้องการปิดการสำรองข้อมูลและลบข้อมูลสำรองทั้งหมดของอุปกรณ์จาก iCloud เมื่อระบบขอให้คุณยืนยัน ให้เลือก ลบ เมื่อคุณลบข้อมูลสำรอง iCloud จะปิดการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณด้วย

ข้อมูลสำรอง iCloud จะสามารถใช้งานได้ 180 วัน หลังจากที่คุณปิดใช้งานหรือหยุดใช้การสำรองข้อมูล iCloud

ลดขนาดรูปภาพ iCloud ของคุณ

รูปภาพ iCloud จะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ เพื่อให้รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณอัพเดทตรงกันอยู่เสมอ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ใน iCloud ให้มากขึ้นได้ เมื่อคุณลบรูปภาพและวิดีโอที่คุณไม่ต้องการออกจากแอพรูปภาพบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

ก่อนที่จะลบอะไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโอที่คุณยังต้องการไว้แล้ว เมื่อคุณใช้รูปภาพ iCloud แล้วลบรูปภาพหรือวิดีโอบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง จะเป็นการลบรูปภาพหรือวิดีโอนั้นบนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกันอีกด้วย

คุณสามารถเลือกที่จะประหยัดพื้นที่บนอุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อคุณเปิดปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ให้เหมาะสมในการตั้งค่า เมื่อเปิดใช้ปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แอพรูปภาพจะเพิ่มพื้นที่ว่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต้องการ โดยแทนที่รูปภาพและวิดีโอต้นฉบับด้วยเวอร์ชั่นที่มีขนาดพอดีสำหรับอุปกรณ์ รูปภาพและวิดีโอต้นฉบับทั้งหมดของคุณที่มีความละเอียดสูงจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยใน iCloud และคุณสามารถดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดเก็บรูปภาพและวิดีโอของคุณ

คุณสามารถกู้คืนรูปภาพและวิดีโอที่คุณลบออกจากอัลบั้ม ที่เพิ่งลบล่าสุด ได้ภายในเวลา 30 วัน หากคุณต้องการลบเนื้อหาออกจากอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดให้เร็วขึ้น ให้แตะเลือก แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการลบ แตะลบ > ลบ หากคุณใช้เนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ครบหรือเกินที่มีให้ อุปกรณ์ของคุณจะลบรูปภาพและวิดีโอที่คุณลบออกทันที และจะไม่สามารถกู้คืนได้ในอัลบั้ม ที่เพิ่งลบล่าสุด ของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบรูปภาพและวิดีโอออกจากรูปภาพ iCloud ของคุณ

iPhone, iPad และ iPod touch

 1. เปิดแอพรูปภาพ แล้วแตะรูปภาพที่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. แตะ เลือก แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบตั้งแต่หนึ่งรายการ
 3. แตะ ไอคอนถังขยะ แล้วแตะ ลบรูปภาพ

Mac

 1. เปิดแอพรูปภาพ
 2. เลือกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการลบ
 3. เลือกรูปภาพ แล้วคลิกลบรูปภาพ

iCloud.com

 1. จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com
 2. คลิกแอพรูปภาพ
 3. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบ 
 4. คลิก  จากนั้นคลิกลบ

ลดขนาดของคลังรูปภาพของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้รูปภาพ iCloud ม้วนฟิล์มของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการสำรองข้อมูล iCloud ด้วย หากต้องการตรวจสอบโควต้าที่คลังรูปภาพใช้ไปในข้อมูลสำรอง iCloud ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 • หากคุณใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล  > ข้อมูลสำรอง > [ชื่ออุปกรณ์] อุปกรณ์เครื่องนี้
 • หากคุณใช้ iOS 10.3 ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud > จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล > [ชื่ออุปกรณ์] อุปกรณ์เครื่องนี้
 • หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud > พื้นที่เก็บข้อมูล > จัดการพื้นที่เก็บข้อมูล > [ชื่ออุปกรณ์] อุปกรณ์เครื่องนี้

หากต้องการลดขนาดข้อมูลสำรองของแอพรูปภาพของคุณ ให้บันทึกรูปภาพและวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นสำรองข้อมูลอุปกรณ์ iOS ของคุณด้วยตนเอง หากคุณต้องการเก็บรูปภาพและวิดีโอไว้ในอุปกรณ์ iOS คุณสามารถปิดแอพรูปภาพในข้อมูลสำรอง หรือซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มได้ หากมีรูปภาพใดที่คุณไม่ต้องการจะเก็บไว้ คุณสามารถลบรูปภาพเหล่านั้นได้ เปิดแอพรูปภาพและเลือกรายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ ไอคอนถังขยะ แล้วแตะลบรูปภาพ

ลบไฟล์ต่างๆ ใน iCloud Drive

คุณสามารถจัดการและลบไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน iCloud Drive ได้จาก iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ PC ของคุณ

ใน iOS 11 หรือใหม่กว่า ไฟล์ที่คุณลบออกจาก iCloud Drive จะยังคงอยู่ในที่เพิ่งลบล่าสุดเป็นเวลา 30 วันก่อนที่จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณ

iPhone, iPad หรือ iPod touch

iOS 11 ขึ้นไป:

 1. ไปที่แอพไฟล์แล้วแตะเลือกหา
 2. ใต้ตำแหน่งที่ตั้ง ให้แตะ iCloud Drive > เลือก
 3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ
 4. ไปที่ตำแหน่งที่ตั้ง > ที่เพิ่งลบล่าสุด > เลือก
 5. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ
 6. แตะลบ

iOS 10.3 หรือก่อนหน้า:

 1. ไปที่แอพ iCloud Drive
 2. แตะเลือก
 3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ
 4. แตะลบ > ลบออกจาก iCloud Drive

Mac

บน macOS High Sierra หรือใหม่กว่า คุณสามารถจัดการไฟล์ iCloud Drive ได้จากโฟลเดอร์ iCloud Drive ใน Finder ดังต่อไปนี้

 1. หากจำเป็น ให้เปิด iCloud Drive บน Mac โดยทำดังนี้
  1. ไปที่เมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud
  2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  3. เปิด iCloud Drive ในตัวเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแอพหรือโฟลเดอร์ของไฟล์ที่คุณต้องการจัดการ
 2. เปิด Finder และไปที่โฟลเดอร์ iCloud Drive
 3. ลากรายการไปที่ถังขยะ หรือย้ายไปที่โฟลเดอร์อื่นบน Mac ของคุณ
 4. เปิดถังขยะ จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ที่คุณต้องการลบ
 5. เลือกลบทันที

Windows

บน PC ที่ใช้ Windows 7 หรือใหม่กว่า คุณสามารถจัดการไฟล์ iCloud Drive ได้โดยใช้ Windows Explorer ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ iCloud Drive ไปยัง Windows Explorer โดยทำดังนี้

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง iCloud สำหรับ Windows
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. เปิด iCloud Drive
 4. ไปที่โฟลเดอร์ iCloud Drive
 5. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการจะลบ
 6. คลิกลบ

iCloud.com

 1. จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com
 2. คลิกที่แอพ iCloud Drive
 3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก 
 4. เปิดโฟลเดอร์ iCloud Drive และคลิกที่เพิ่งลบล่าสุด
 5. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการจะลบ
 6. คลิกลบ

ลบข้อความและจัดการแอพเมล

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างให้ iCloud ได้เมื่อคุณลบข้อความอีเมลออกจากบัญชีอีเมล iCloud ของคุณ คุณยังสามารถย้ายข้อความอีเมลออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยัง Mac หรือ PC ของคุณได้ ซึ่งข้อความเหล่านั้นจะไม่นับรวมอยู่ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณอีกต่อไป

ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบข้อความออกจากบัญชีของคุณ โปรดจำไว้ว่าข้อความที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่จะใช้พื้นที่ว่างมากกว่าอีเมลข้อความธรรมดา

iPhone, iPad หรือ iPod touch

หาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณมีการตั้งค่าเพื่อเข้าใช้งานอีเมล iCloud คุณสามารถลบข้อความจากกล่องเมลใดๆ แล้วล้างถังขยะเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างได้

 1. ปัดไปทางซ้ายบนข้อความใดก็ตามเพื่อลบข้อความนั้น
 2. แตะโฟลเดอร์ถังขยะ
 3. ลบทีละข้อความ หรือแตะแก้ไข > ลบทั้งหมดเพื่อลบข้อความทั้งหมด

Mac หรือ PC ที่ใช้ Windows

หากคุณกำลังใช้เมล iCloud ด้วยแอพอีเมลเดสก์ท็อป เช่น แอพเมล ใน Mac หรือ Microsoft Outlook ใน PC ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 • แอพเมลใน Mac ของคุณ: ลบข้อความที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป จากนั้นเลือกกล่องเมล > ลบรายการที่ถูกลบ แล้วเลือกบัญชีอีเมล iCloud ของคุณจากเมนู
 • Microsoft Outlook 2010 จนถึง Outlook 2016 (Windows): ลบข้อความที่คุณไม่ต้องการแล้ว Outlook จะลบข้อความของคุณออกอย่างถาวรในครั้งต่อไปที่คุณปิดและรีสตาร์ทแอพ

iCloud.com

 1. จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com
 2. คลิกเมล
 3. ลบข้อความที่คุณไม่ต้องการแล้ว แล้วคลิก ไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือก ล้างถังขยะ

ลบข้อความและไฟล์แนบในแอพข้อความ

เมื่อคุณใช้แอพข้อความบน iCloud ข้อความตัวอักษรและไฟล์แนบทั้งหมดที่คุณส่งและรับจะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากขึ้นได้เมื่อคุณลบข้อความและไฟล์แนบต่างๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

iPhone หรือ iPad

หากต้องการลบข้อความหรือไฟล์แนบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในบทสนทนาข้อความ ให้แตะค้างที่ฟองข้อความหรือไฟล์แนบที่คุณต้องการลบออก
 2. แตะเพิ่มเติม
 3. แตะ ไอคอนถังขยะ จากนั้นแตะลบข้อความ หากคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดในเธรด ให้แตะลบทั้งหมดที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะลบการสนทนา

หากต้องการลบการสนทนาทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดการสนทนาที่คุณต้องการลบไปทางซ้าย
 2. แตะลบ
 3. แตะลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน 

ต้องการลบการสนทนามากกว่าหนึ่งรายการในครั้งเดียวใช่ไหม ให้เปิดแอพข้อความ แล้วแตะแก้ไขที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะที่วงกลมถัดจากการสนทนา แล้วแตะลบที่มุมขวาล่าง

Mac

หากต้องการลบข้อความหรือไฟล์แนบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดการสนทนาข้อความ
 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่พื้นที่ว่างในฟองข้อความที่คุณต้องการลบ
 3. เลือกลบ
 4. คลิกลบ

หากต้องการลบการสนทนาทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกการสนทนา
 2. เลือกลบการสนทนา
 3. คลิกลบ

ลบเสียงบันทึก

เมื่อใช้เสียงบันทึกบน iCloud เสียงบันทึกของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ใน iCloud* คุณสามารถลบเสียงบันทึกได้ง่ายๆ หากคุณต้องการพื้นที่ว่างเพิ่ม

เปิดเสียงบันทึก แล้วลบเสียงบันทึกที่คุณไม่ต้องการ เสียงบันทึกนั้นจะย้ายไปยังที่เพิ่งลบล่าสุด โดยจะถูกลบอย่างถาวรหลังผ่านไปแล้ว 30 วัน ก่อนครบกำหนด คุณสามารถเลือกที่จะกู้คืนหรือลบถาวรได้ ลบหรือกู้คืนเสียงบันทึกทั้งหมดได้ในคราวเดียวเมื่อเลือกกู้คืนทั้งหมดหรือลบทั้งหมด

หากคุณใช้ iOS 11 หรือก่อนหน้า หรือ macOS High Sierra หรือก่อนหน้า เสียงบันทึกของคุณจะรวมอยู่ในข้อมูลสำรอง iCloud ไม่ใช่ iCloud

 

 

ดูเพิ่มเติม

Learn how iCloud operates in China mainland

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: