ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการ iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่

iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่ดำเนินการโดย GCBD (AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co. Ltd) การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงบริการ iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับข้อบังคับของจีน

บริการ iCloud และข้อมูลทั้งหมดที่คุณจัดเก็บไว้ด้วย iCloud รวมทั้งรูปภาพ วิดีโอ เอกสาร และข้อมูลสำรองจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ของ iCloud ที่ดำเนินการโดย GCBD

หากคุณไม่ใช่พลเมืองจีนที่อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าประเทศหรือภูมิภาคของ Apple ID ให้เป็นประเทศหรือภูมิภาคปัจจุบันของคุณ และใช้งาน iCloud ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขปัจจุบันของ Apple ต่อไปได้

วันที่เผยแพร่: