ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการ iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่

iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่ดำเนินการโดย GCBD (AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co. Ltd) การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงบริการ iCloud ในจีนแผ่นดินใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับข้อบังคับของจีน

บริการ iCloud และข้อมูลทั้งหมดที่คุณจัดเก็บไว้กับ iCloud รวมทั้งรูปภาพ วิดีโอ เอกสาร และข้อมูลสำรองจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ iCloud ที่ดำเนินการโดย GCBD

หากคุณไม่ใช่พลเมืองจีนที่อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าประเทศหรือภูมิภาคของ Apple ID ให้เป็นประเทศหรือภูมิภาคปัจจุบันของคุณ และใช้งาน iCloud ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันของ Apple ต่อไปได้

วันที่เผยแพร่: