เก็บถาวรหรือสร้างสำเนาข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ใน iCloud

ดูวิธีการสร้างสำเนาข้อมูลที่คุณใช้กับ iCloud

คุณอาจต้องการสร้างสำเนาข้อมูลที่คุณเก็บไว้ใน iCloud หากคุณเผลอลบรายชื่อ อีเมลหรือเอกสารสำคัญโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถกู้คืนได้จาก iCloud หรือจากสำเนาอื่นๆ ที่คุณมี

ไฟล์ iCloud Drive

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคัดลอกเอกสารจาก Mac, iPhone, iPad, iPod touch iCloud.com หรือ PC หากคุณคัดลอกไฟล์จากโฟลเดอร์ที่แชร์ใน iCloud Drive ไปยังโฟลเดอร์อื่น จะไม่ได้เป็นการคัดลอกสิทธิ์การเข้าถึงมาด้วย ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์โฟลเดอร์

คัดลอกไฟล์จาก iCloud Drive ไปยัง Mac

 1. คลิก iCloud Drive ในแถบด้านข้างของหน้าต่าง Finder 
 2. กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วลากไฟล์ไปยังตำแหน่งใหม่

คัดลอกไฟล์จากแอพไฟล์บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อส่งสำเนาของไฟล์ที่เก็บไว้ใน iCloud Drive

 1. เปิดแอพไฟล์ แล้วแตะ iCloud Drive
 2. แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปิด จากนั้นแตะไฟล์เพื่อเปิด
 3. แตะแชร์  ที่มุมซ้ายล่าง
 4. เลือกวิธีส่งสำเนาของไฟล์

สำหรับเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ ให้แตะเพิ่มเติม  ที่มุมขวาบน เลือกส่งออก และเลือกวิธีที่คุณต้องการส่งออกไฟล์ นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกสำเนาไฟล์ของคุณไว้ในเครื่อง

คัดลอกไฟล์จาก iCloud.com

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน iCloud Drive หรือไฟล์ที่สามารถเข้าถึงได้จากแอพ iWork บน iCloud.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com
 2. เปิด iCloud Drive
 3. ค้นหาและเลือกไฟล์
 4. คลิกดาวน์โหลด  ที่ด้านบนของหน้าหรือดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ เอกสารจะดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของรายการดาวน์โหลดนั้น

คัดลอกไฟล์จาก Windows

หากคุณเปิดใช้งาน iCloud Drive โดยใช้ iCloud สำหรับ Windows บน PC คุณสามารถคัดลอกไฟล์จากโฟลเดอร์ iCloud Drive ใน File Explorer คุณยังสามารถคัดลอกไฟล์จาก iCloud.com ได้เช่นกัน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทอื่นที่จัดเก็บอยู่บน iCloud โปรดติดต่อนักพัฒนาแอพโดยตรง ข้อมูลของบริษัทอื่นอาจใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ แม้คุณจะไม่เห็นรายละเอียดนั้นก็ตาม

รูปภาพและวิดีโอ

หากคุณเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud รูปภาพและวิดีโอของคุณจะอัพโหลดไปยัง iCloud แบบความละเอียดสูงโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ทั้งนี้ คุณสามารถสร้างสำเนารูปภาพและวิดีโอได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > รูปภาพ จากนั้นเลือกดาวน์โหลดและเก็บต้นฉบับไว้ แล้วนำเข้ารูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์
 • บน Mac ของคุณ ให้เปิดแอพรูปภาพ เลือกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการคัดลอก เลือกไฟล์ > ส่งออก
 • บน PC ของคุณ ตั้งค่า iCloud สำหรับ Windows และเปิดรูปภาพ iCloud

ดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอจาก iCloud.com

หากคุณต้องการดาวน์โหลดรูปหรือวิดีโอจำนวนหนึ่ง ให้ใช้ iCloud.com เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอเวอร์ชั่นล่าสุด

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปที่ iCloud.com แตะรูปภาพ แล้วแตะเลือก จากนั้นเลือกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการดาวน์โหลด และแตะเพิ่มเติม  เลือกดาวน์โหลด แล้วรูปภาพและวิดีโอของคุณจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์. zip ไปยัง iCloud Drive
 • บน Mac หรือ PC ของคุณ ให้ไปที่ iCloud.com และคลิกรูปภาพ จากนั้นเลือกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการดาวน์โหลด และคลิกดาวน์โหลด 

คัดลอกรูปภาพจากอัลบั้มที่แชร์

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อคัดลอกรูปภาพและวิดีโอได้ด้วยตัวคุณเอง ความเห็นหรือการถูกใจที่สัมพันธ์กับรูปภาพที่แชร์จะไม่ได้รับการบันทึก และรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกจากอัลบั้มที่แชร์จะไม่ใช่ความละเอียดสูงสุด

คัดลอกรูปภาพจากอัลบั้มที่แชร์บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. เปิดรูปภาพ แล้วแตะอัลบั้ม
 2. ค้นหาอัลบั้มที่แชร์ จากนั้นแตะชื่อของอัลบั้มที่คุณต้องการ คุณอาจต้องปัดซ้ายเพื่อค้นหาอัลบั้มที่แชร์
 3. บันทึกภาพจากอัลบั้มโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  • แตะที่ภาพเพื่อเปิด จากนั้นแตะแชร์  หากต้องการเลือกภาพเพิ่ม ให้เลื่อนภาพไปทางซ้ายหรือขวาแล้วแตะภาพที่คุณต้องการบันทึก แตะบันทึกภาพ
  • แตะเลือก จากนั้นแตะภาพที่คุณต้องการบันทึก แตะแชร์ จากนั้นแตะบันทึกรูปภาพ
 4. นำเข้ารูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์

คัดลอกภาพและวิดีโอจากอัลบั้มที่แชร์บน Mac ของคุณ

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อนำเข้ารูปภาพและวิดีโอในอัลบั้มที่แชร์ไปยังคลังภาพของคุณโดยอัตโนมัติ 

 1. เปิดรูปภาพ แล้วเลือกอัลบั้มที่แชร์
 2. ดับเบิ้ลคลิกอัลบั้มที่แชร์
 3. กด Control พร้อมกับคลิก (หรือคลิกขวา) ที่รูปภาพ แล้วเลือกนำเข้า

หลังจากนำเข้ารูปภาพของคุณแล้ว ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลคลัง โดยคุณสามารถจัดเก็บรูปภาพเหล่านี้เป็นคลังแยกต่างหากบนคอมพิวเตอร์หรือบนไดรฟ์อื่นได้

คัดลอกคอนเทนต์จากอัลบั้มที่แชร์ใน Windows

รูปภาพที่บันทึกไว้จะพร้อมใช้งานแม้ว่าคุณจะปิดรูปภาพใน iCloud สำหรับ Windows ก็ตาม หากต้องการบันทึกภาพและวิดีโอจากอัลบั้มที่แชร์ คุณต้องบันทึกภาพเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เปิด iCloud สำหรับ Windows
 2. คลิกตัวเลือกถัดจากรูปภาพ จดบันทึกพาธที่แสดงอยู่ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ iCloud
 3. เปิดหน้าต่าง File Explorer (Windows 8 หรือใหม่กว่า) หรือหน้าต่าง Windows Explorer (Windows 7) 
 4. ไปยังโฟลเดอร์รูปภาพ iCloud ตามพาธข้างต้น เปิดโฟลเดอร์รายการที่แชร์
 5. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการบันทึก จากนั้นคัดลอกไปยังโฟลเดอร์อื่นบนคอมพิวเตอร์ รวมโฟลเดอร์นี้ไว้ด้วยหากคุณสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โปรดดูฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ดาวน์โหลดรูปภาพจากการสตรีมรูปภาพของฉันบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

รูปภาพในการสตรีมรูปภาพของฉันจะดาวน์โหลดไปยัง Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพรูปภาพ แล้วแตะแท็บอัลบั้ม
 2. แตะสตรีมรูปภาพของฉัน
 3. แตะเลือก จากนั้นแตะรูปภาพทั้งหมดที่คุณต้องการบันทึก 
 4. แตะแชร์ จากนั้นแตะบันทึกรูปภาพ

เมล

ดูวิธีย้าย ลบ หรือคัดลอกอีเมล iCloud บน Mac ของคุณ

รายชื่อ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งออกรายชื่อจาก Mac, iCloud.com หรือ PC

ส่งออกรายชื่อบน Mac

 1. เปิดแอพรายชื่อ 
 2. เลือกรายชื่อทั้งหมด
 3. คลิกรายชื่อที่อยู่ในรายการรายชื่อ
 4. เลือกไฟล์ > ส่งออก > ส่งออก vCard หรือเลือกแก้ไข > เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกบัตรทั้งหมดเพื่อส่งออก
 5. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการจะบันทึกไฟล์ จากนั้นคลิกบันทึก

หากคุณใช้กลุ่ม ควรพิจารณาเก็บถาวรฐานข้อมูลรายชื่อหรือสมุดที่อยู่และการส่งออก vCards ทั้งหมดของคุณไว้ วิธีการเกี่ยวกับ vCard ด้านบนจะเป็นการคัดลอกรายชื่อของคุณ ไม่ใช่การคัดลอกกลุ่ม การเก็บถาวรจะซับซ้อนมากกว่านี้ แต่คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้โดยใช้การเก็บถาวร ในขณะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและลงชื่อเข้าใช้ iCloud

หากต้องการส่งออกการเก็บถาวร ให้เปิดผู้ติดต่อและเลือกไฟล์ > ส่งออก > ไฟล์จัดเก็บรายชื่อ

ส่งออกรายชื่อจาก iCloud.com

ส่งออกรายชื่อใน Outlook บน PC ของคุณ

ปฏิทิน

ใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อส่งออกปฏิทินจาก Mac iCloud.com หรือ PC ของคุณ

ส่งออกปฏิทินบน Mac

 1. ในปฏิทิน ให้คลิกที่ชื่อปฏิทิน หากคุณไม่เห็นปฏิทิน ให้คลิกปฏิทิน
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออก > ส่งออก
 3. เลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์ดังกล่าว แล้วคลิกส่งออก

ดาวน์โหลดปฏิทินจาก iCloud.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ และเปิดปฏิทิน
 2. แชร์ปฏิทินแบบสาธารณะ
 3. คัดลอก URL ของปฏิทินที่แชร์และวางในช่องที่อยู่ในเบราเซอร์ของคุณ อย่าคลิก Enter หรือ Return
 4. เปลี่ยน "webcal" เป็น "http" แล้วคลิก Enter หรือ Return ไฟล์ ICS จะดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งการดาวน์โหลดที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ
 5. เพิ่มปฏิทินไปที่ไคลเอนต์ปฏิทิน เช่น ปฏิทินบน Mac หรือ Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
 6. หยุดการแชร์ปฏิทิน

ปฏิทิน iCloud จะเก็บข้อมูลย้อนหลังหกเดือนที่ผ่านมา และจะเก็บข้อมูลสูงสุดสามปีในอนาคต

ส่งออกปฏิทินใน Outlook บน PC ของคุณ

 1. เปิด Outlook แล้วไปที่ปฏิทินของคุณ
 2. เลือกปฏิทินที่คุณต้องการคัดลอกในรายการปฏิทิน
 3. ยกเลิกการเลือกปฏิทินอื่นทั้งหมด
 4. เลือกไฟล์ > บันทึกปฏิทิน
 5. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปรับช่วงวันที่และจำนวนรายละเอียดที่จะให้รวมอยู่ในปฏิทิน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชั่น Outlook ที่คุณใช้
 6. คลิกตกลง
 7. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการจะบันทึกปฏิทิน จากนั้นคลิกบันทึก
 8. ทำแบบเดียวกันนี้กับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการคัดลอก

เตือนความจำ

ส่งออกสำเนาการเตือนความจำของคุณบน Mac ที่ใช้ macOS Mojave หรือรุ่นก่อนหน้า:

 1. เปิดเตือนความจำ
 2. ไปยังรายการเตือนความจำที่คุณต้องการส่งออก
 3. เลือกไฟล์ > ส่งออก
 4. ป้อนชื่อ เลือกตำแหน่ง จากนั้นให้คลิกส่งออก

Safari

ส่งออกสำเนาที่คั่นหน้า Safari บน Mac โดยทำดังนี้

 1. เลือกไฟล์ > ส่งออกที่คั่นหน้า
 2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการจะส่งออกไฟล์ จากนั้นคลิกบันทึก ชื่อไฟล์จะเป็น Safari Bookmarks.html เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนชื่อ

หากต้องการส่งออกสำเนาของที่คั่นหน้า Mozilla Firefox, Google Chrome หรือ Microsoft Internet Explorer โปรดดูขั้นตอนสำหรับการส่งออกที่คั่นหน้าของ Mozilla, Google หรือ Microsoft

หมายเหตุ

สร้างสำเนาของโน้ตบน Mac ของคุณหรือที่ iCloud.com ดังนี้

 1. เปิดแอพโน้ตและเลือกโน้ตที่คุณต้องการ
 2. คลิกไฟล์ > ส่งออกเป็น PDF
 3. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เสียงบันทึก

ทำสำเนาของ เสียงบันทึก บน iPhone หรือ iPad ของคุณได้ดังนี้

 1. เปิดแอพเสียงบันทึก แล้วแตะการบันทึกที่คุณต้องการทำสำเนา 
 2. แตะเพิ่มเติม  > ทำสำเนา คุณยังสามารถแตะแชร์เพื่อส่งการบันทึกนั้นผ่านแอพข้อความหรือแอพเมล หรือเพื่อบันทึกเป็นไฟล์ได้

บน Mac เพียงลากการบันทึกที่คุณต้องการทำซ้ำเพื่อคัดลอกไปยังตำแหน่งใหม่ หรือแตะแชร์  เพื่อส่งการบันทึกผ่านแอพข้อความหรือเมล

อย่าลืมสำรองข้อมูล

iCloud จะสำรองข้อมูล iPhone, iPad และ iPod touch ทุกคืนโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ Wi-Fi และหน้าจอของอุปกรณ์ล็อคอยู่ หากคุณเลือกที่จะเก็บสำเนาอีกชุด คุณสามารถสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ คุณควรสำรองข้อมูลอุปกรณ์ iOS และ iPadOS ของคุณเป็นประจำด้วย หากคุณมีข้อมูลสำรอง คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลของคุณได้หากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: