เก็บข้อความของคุณทั้งหมดไว้ใน iCloud

iCloud ช่วยอัพเดทประวัติข้อความทั้งหมดของคุณให้ตรงกันและทำให้เข้าถึงได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ แม้ในกรณีที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่

วิธีการทำงานมีดังนี้

ข้อความบน iCloud จะอัพเดทโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถดูข้อความที่เหมือนกันได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณใช้ iMessage เมื่อคุณลบข้อความ รูปภาพ หรือบทสนทนาบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งออก ข้อความ รูปภาพ หรือบทสนทนาเหล่านั้นก็จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณด้วย และคุณยังสามารถประหยัดพื้นที่ในอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย เนื่องจากไฟล์แนบทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ใน iCloud

คุณสามารถใช้ข้อความบน iCloud ได้บน iPhone, iPad และ Mac ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เปิดข้อความบน iCloud

เปิดข้อความบน iCloud จากการตั้งค่าบน iPhone และ iPad หรือการตั้งค่าบน Mac ของคุณ

iPhone แสดงแอพโดยใช้ iCloud

บน iPhone และ iPad ของคุณ

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะ [ชื่อของคุณ]
 3. แตะ iCloud
 4. เปิดข้อความ

บน Mac

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. ในแถบเมนู เลือกข้อความ > การตั้งค่า
 3. คลิก iMessage
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเปิดใช้งานข้อความบน iCloud

หน้าจอการตั้งค่า iMessage ของ Mac ที่มีการเลือกเปิดใช้งานข้อความบน iCloud

ปิดข้อความบน iCloud

เมื่อคุณปิดข้อความบน iPhone, iPad หรือ Mac ของคุณ คุณสามารถเลือกปิดข้อความบน iCloud เฉพาะอุปกรณ์เครื่องนั้นหรืออุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณก็ได้ อุปกรณ์เครื่องใดก็ตามที่ยังเปิดข้อความบน iCloud อยู่ จะยังจัดเก็บข้อความที่คุณส่งและรับจากอุปกรณ์เครื่องนั้นไว้ใน iCloud

บน iPhone และ iPad ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะ [ชื่อของคุณ] > iCloud
 3. ปิดข้อความ

บน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. ในแถบเมนู เลือกข้อความ > การตั้งค่า
 3. คลิก iMessage
 4. ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเปิดใช้งานข้อความบน iCloud

 

หากคุณปิดข้อความบน iCloud ใน iPhone หรือ iPad ประวัติข้อความของคุณจะอยู่ในข้อมูลสำรอง iCloud ที่แยกต่างหาก

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากจากแอพข้อความ

วันที่เผยแพร่: